• No results found

Kostnad i snitt per anmäld skada: kr

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kostnad i snitt per anmäld skada: kr"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

S a m m a n s ll n in g s k a d o r v ä rm e p u m p a r 1 9 9 9 - 2 0 0 5 A ll a f ö rs ä k ri n g s b o la g T y p : L u ft /l u ft A n ta l s k a d o r: 4 9 4 8 s t T o ta ls k a d e k o s tn a d : 6 9 0 5 0 7 8 8 k r K o s tn a d i s n it t p e r a n m ä ld s k a d a : 1 3 9 5 5 k r

FöretagFabrikatModellAntalSkadaSkadaSkadaSkadaSkadaSkadaSkada skadorkompressorkretskortfläktFörångareövrigt 0-5 år6-10 år Okänd 6)Panasonic 6)CU 971 KE32422424047268256 Clima Sverige ABMitsubishi HeavyMiniman 229220440876128148 Okänd 6)Panasonic 6)CU G 120 KE20019200081964 Okänd 6)Panasonic 6)CU 973KE2041520005292108 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 2818011628003660116 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 2217210836002828140 Net Logic ABFunaiFC 90 SH1641128083614420 Mitsubishi Electric ABMitsubishi ElectricMSH 0915296120321210448 Okänd 6)Panasonic 6)CU G 90 KE140124404811228 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP KC 92 GH 5132644000284092 FG Nordic AB 1)FujitsuAOY 911696000206452 FG Nordic AB 1)FujitsuASY RS10892400126840 IVT Industrier ABSharpNordic 909668160847224 Ener Save ABAcmaFour Seasons88125204206424 OkändGester Air29 IF84561600122856 Net Logic ABFunaiFC 120 SH8044800286020 Okänd 6)Panasonic 6)CU A 90 KE8060400166416 Okänd 6)Panasonic 6)Okänd7616840488412 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 13 YKH-E/YAH-E760844024760 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 13 SKH7224000484824 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 13 inv.7220000522844 OkändGester Air29 IX6036160082432 Ventilationsutveckling ABToshibaOkänd52164120204012 Ahlsell Kyl ABSanyoOkänd4820160482028 OkändEl & TermG 290 IF484800002028 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP KC 984824120012444 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 13 UKV-E48048036480

(2)

IVT Industrier ABSharpNordic Inv.44241600432 Okänd 6)Panasonic 6)VG 100 KE448121201216 Okänd 6)Panasonic 6)CU 1273 KE4444000020 Okänd 6)Panasonic 6)CU 970 KE40120002812 Okänd 6)Panasonic 6)CU A 120 KE4040000036 Mitsubishi Electric ABMitsubishi ElectricMSZ A 0940160081640 FG Nordic AB 1)Fujitsu GeneralAS 9 R3632000416 Okänd 6)Panasonic 6)CU 1271 KE3636000020 Okänd 6)Panasonic 6)E 93244841232 Mitsubishi Electric ABMitsubishi ElectricMSH 123228004020 OkändMitsubishi Okänd3224004412 Luftmiljögruppen AB 5)SamaungSH 123228040032 Clima Sverige ABMitsubishi HeavyMiniman 1282400044 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP CNR 1282820000820 Ahlsell Kyl ABFunaiFE 031 AI2416400420 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP KC 962424000024 Citcop ABTechnibel 3,2 kW2416004424 Luftmiljögruppen AB 5)SamsungSH 092412440424 IVT Industrier ABSharpNordic 120242400004 Okänd 6)Panasonic 6)CU 1270 KE2420000412 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 10 SKH2420000412 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP CNR 98242400408 Ahlsell Kyl ABSanyoOkänd208000124 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP KC 128 EH2012000820 Citcop ABArgoAER 509 SH208400816 Clima Sverige ABMitsubishi HeavyMiniman 3202000008 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 13 JKVP-E2004120420 FG Nordic AB 1)FujitsuAS 12 RS2020000016 FG Nordic AB 1)FujitsuASY 9 F202000004 Daikin AB SvenskaDaikinFTY 353/RY 352020000016 Okänd 6)Panasonic 6)VG 100 KE204440820 Pellex Storlager AeromasterCHE 12 K 01 HR168000812 FG Nordic AB 1)FujitsuOkänd1616000012 IVT Industrier ABIVTKlimat 1001161600004 Net Logic ABFunaiFC 70 SH16840044 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 13 SKH/SAH12800048

(3)

Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 13 YKV-E80400480 Clima Sverige ABToyotomiToyotomi12120000120 OkändHitachiRAS 5101128004084 Pellex Storlager AeromasterCWY 40012120000120 Daikin AB SvenskaDaikinFVY 223/RY 22128000484 FG Nordic AB 1)FujitsuASY 12 RS12120000120 GAK Service ABPumpman5 kW1240008120 RM Kylteknik ABEcozonBSH 091284000120 GAK Service ABPumpman35 LL1280040120 IVT Industrier ABSharpOkänd1212000084 Okänd 6)Panasonic 6)CU G 120 KE1280004012 Okänd 6)Panasonic 6)CU G 125 KE88000080 Okänd 6)Panasonic 6)CU 773 KE88000008 Okänd 6)Panasonic 6)CU MVG 153 KE88000080 FG Nordic AB 1)FujitsuOkänd88000008 FrigalDelchiAWX 680040408 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP CRV 91 EH84004080 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP CNR 9984000480 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP KC 7684000444 Essén & CoAirwellSM 12 R88000080 Essén & CoAirwellSM 13 R88000080 FG Nordic AB 1)FujitsuAOY 1288000044 KinifabMitsui4,5 kW84004080 KylmaAermecCMG 90 1 H88000008 OkändTechnibel CSMC 127 R88000080 OkändFujiElecric RO 93 RN88000080 OkändStarlineKFR 35 GW88000080 Okänd 6)Panasonic 6)E 1280800080 Mitsubishi Electric ABMitsubishi ElectricMCFH 13 NV84000480 Mitsubishi Electric ABMitsubishi ElectricMSZ A 1288000008 OkändUnitedAC88000044 El & Term 3)El & TermG 290 IX88000044 El & Term 3)EL & TermOkänd88000080 OkändArtelRSI 9 RE88000080 OkändUnitedUSH 0988000080 RM Kylteknik ABEcozonLS E09 60 HM80008080

(4)

RM Kylteknik ABEcozon4 kW8800008 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 10J AVP-E8440008 Thermia Värme ABNovemaASH 120 3 ER8800004 Citcop ABCitcop AB9298080008 KylmaAermecCMG 70 IH8800000 Okänd 6)Panasonic 6)Okänd8000084 Daikin AB SvenskaDaikinFTX 25/RX 258000088 Carrier ABCarrier6 kW4400004 Okänd 6)Panasonic 6)CU-A 90 KE4040004 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP KC 924400000 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 10 YKH-E/YAH-E4400004 Luftmiljögruppen AB 5)SamaungOkänd4400004 Luftmiljögruppen AB 5)SamaungUQV 094400004 Luftmiljögruppen AB 5)SamaungUQV 124400004 Luftmiljögruppen AB 5)SamaungMH 19 ZA4400004 FG Nordic AB 1)FujitsuGeneral AS-9R4400000 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 13 YAV-E4000044 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 13 URV-E4004004 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP4400004 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP 954400000 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP C 97 GHV4040004 Ahlsell Kyl ABSanyoSAP KC 126 GH4040004 Jula PostorderFoma43004000044 Ahlsell Kyl ABAcsonALC 10 BR4000404 Carrier ABCarrier28 YL 012 G4400004 Citcop ABArgoAE 309 SH4400004 Citcop ABArgoAER 512 SH4400004 Citcop ABArgoFC 312/AE 3124400004 Citcop ABFedderOkänd4400004 Citcop ABFedder9000 BTU/SET4400004 Citcop ABTechnibel GRV 127 R54400000 Citcop ABTechnibel GRV 187 M24000044 Clima Sverige ABMitsubishi HeavySRK/SRC 25 ZB-S4040004 Clima Sverige ABMitsubishi HeavySRK/SRC 25 GZL4040004 Clima Sverige ABMitsubishi HeavySRK/SRC 35 GZL4400004 Citcop ABArgoOkänd4400004

(5)

Coldtrade ABTradrianApollo44000040 El & Term 3)El & Term33 IF44000040 Coldtrade ABApolloSingel TEE 1540000404 Essén & CoAirwellGA 0120 R44000004 Essén & CoAirwellOkänd40040004 Essén & CoAirwellSR 23044000000 FG Nordic AB 1)FujitsuASY 1444000040 FG Nordic AB 1)FujitsuASY 9 1044000040 FG Nordic AB 1)FujitsuHOG 12 RD44000004 Hannus & Co Teknik ABMideaKFR 35 GW44000040 OkändInterclimaCH 001 H 0044000040 OkändCoronaCOH 28844000004 OkändCoronaCSH 287 TD44000004 KylmaAermecEXG 151 H44000040 KylmaAermec5 kW44000004 KylmaAermecOkänd44000004 Luftmiljögruppen AB 5)SamsungASH 120644000040 Luftmiljögruppen AB 5)SamaungMH 19240004040 Net Logic ABFunaiOkänd40004040 OkändQualitairOkänd44000040 OkändOkändOkänd40004040 OkändNordicOkänd40000440 OkändHitachiRAC 3107 CHW44000004 OkändTurboventRoca44000040 OkändDelchiSKY 245 H44000040 OkändLennoxTHW 12 H40040004 OkändAermecWGH 120 C44000040 OkändClimaventaHRAN 002544000040 OkändDelchi240040004 OkändDelchiAWX 640000440 OkändEurotherm200 344000000 OkändFujiRO 9LA44000040 OkändFuji127 R44000040 OkändFukushiPE 96 H44000004 OkändTechnibelGKH 12644000040 OkändLGLS-JO961 RL40004040

(6)

OkändMyson4,5 kW4400004 OkändSayonara3,24400004 OkändSayonara130 R4400000 OkändStar Way3,54400004 OkändTFH4518Y4400004 OkändTiutsi74400004 OkändUnitedKFR 25 GW4400000 OkändWiniaVP WSH 098 BE4040000 OkändYorkMHH 124000404 KinifabMitsuiMVO 12 H4400004 Okänd 6)Panasonic 6)CED 114400000 Okänd 6)Panasonic 6)CU 073 KE4400000 Okänd 6)Panasonic 6)CU 1870 KE4400000 Okänd 6)Panasonic 6)CU 977 KE4400000 Okänd 6)Panasonic 6)CU A 70 KE4400000 Okänd 6)Panasonic 6)CU A 73 KE4040004 Okänd 6)Panasonic 6)MGV 103 x 24000044 OkändMitsubishi 1,3 kW4400000 OkändLGWUXI4400004 RM Kylteknik ABEcozonBSH-094040004 Strateg Trade AB 7)Nordic AirNA 40004000044 Pellex Storlager AeromasterCHE 224400004 Daikin AB SvenskaDaikinFTXD 25/KZV IB4400004 Daikin AB SvenskaDaikinFTXD 35/KZV IB4400000 Daikin AB SvenskaDaikinFTY 22 L/ry 221 Mini4400000 Daikin AB SvenskaDaikinFTY 35L/RY 34000044 Daikin AB SvenskaDaikinOkänd4400000 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 10 JKUP-E4000404 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 10 JKVP-E4004004 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 13 std4400004 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 13 UKV-E4004004 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 22 std4400000 Ventilationsutveckling ABToshibaRAS 13 LKHT/LAHT4000400 Ventilationsutveckling ABToshibaWHE 84400004 Summa494832364401401569802968 1) IVT Industrier köpte Autoterm 1998

(7)

2) Tillverkas av IVT 3) Konkurs 1999 4) Enertech köpte Mecaterm 2001 5) Bytt namn till LMG 6) Panasonic importeras av flera företag 7) Konkurs 2006 8) Tidigare importörer: AKA Kyla och svensk K 9) Nibe Köpte Völund 1995

References

Related documents

Relevanta i det här sammanhanget är alla verksamheter och insatser som kommunen tillhandahåller inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning i enlighet

• Bilden visar totala kostnader - ekonomiskt bistånd inom respektive ålderskategori år 2016 och 2015, samt antal månader med utbetalt stöd. • Föregående år ökade kostnaderna

Diagrammet i bild 26 visar utbetalning av ekonomiskt bistånd och ger en indikation om normer och regler tillämpas olika i kommunerna för brukare 20-24 år, men även till

I den här rapporten redovisas hur Kostnad per brukare (KPB), dvs. en in- dividrelaterad insats- och kostnadsredovisning kan beräknas inom vård och omsorg i Östersunds kommun. Den

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.. Metoden bygger

Kostnad Per Brukare (KPB) är en metod för att beräkna kostnader per insats och brukare inom kommunal vård och omsorg.. Metoden kan användas för att få fram bättre information om

Kostnad per dygn inom särskilt boende, egen regi, exklusive boende för psykiskt funktionshindrade Kommunerna är grupperade i tre olika nivåer uti- från kostnaden per

Diagrammet i bild 26 visar utbetalning av ekonomiskt bistånd och ger en indikation om normer och regler tillämpas olika i kommunerna för brukare 20-24 år, men även till