Bilaga 1b syd dagvattenutredning 210416

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beteckningar

Befintligt VA-system

Befintliga kablar/ledningar

Koordinatsystem Sweref 99 16 30 Höjdsystem RH2000

El

Fjärrvärme Optokabel

Strandkant å & damm Dagvattenledning

Öppet dike Vattenledning Spillvattenledning

Flödesväg ytavrinning Planområdesgräns Fastighets- och traktgräns

Utredningsgräns norr Utredningsgräns syd

36,27 36,34

35,65

36,82 37,08

37,22

37,69

35,68

37,12

40,60

37,03 38,73

36,28

37,24

36,40

36,56

35,88

35,96

37,00 36,00

35,61

37,71

37,77

37,76

35,96

36,43

36.6

37.5 37.8 37.7 37.6

37.3 36.5

36.9 37.9

37.3

37.2 36.5

36.7 36.8

37.0

37.4

38.2

38.2

37.7

37.3

37.0

36.7

36.3

35.5

36.4

37.1 36.9

36.5

36.5 36.0

35.5 35.8 36.0

35.5

36.5

BONDEGATAN

RINGVÄGEN

TRÄDGÅRDSGATAN

WIDENGRENSVÄG

LUNDGRENS VÄG ENROTHS VÄG

ENROTHS VÄG GREVGATAN

SLOTTSVÄGEN RINGVÄGEN

ENEROTHS VÄG

BONDEGATAN

21 1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

21

23

25

27

29

31

33

35

38

35-38

21-24

15 30

28 26

13

1

3

11 13

15 13

3

5

7

6

8

10 9

11

7B 8A 7A

B

E 8

5A

5B 6A

6B

6C 10

H

A

30

12 A

H 17

19

21

16

18 11

13

20 15

16

18

20

18 21

23

20

2:200>1

1

2:325>1

2:200>1 Vy +34,90

Vy +35,70

Vy 35,30

13:6 5

9

5 6

5 4

6 3

1 5

2 3 4

2 1

7 8

4 3

3 7

2 2

6

1 8

1

9 9

8 6 7

5 4 3 2 1 12

10 13

14 12

19 11

16

16 17 33

15 32

14 31

29

13 12 30

11 10 15

28

35

27

34

21 20 25 19 24

22 23 18

13:5

26>2

13:7

26>1

2:1>3 BIELKE

MÖNTÖREN

AVSYNAREN

TRÄDGÅRDEN

SÄVSTAHOLM SÄVSTAHOLM

ORANGERIET

ORANGERIET

TRÄDGÅRDEN TRÄDGÅRDEN TRÄDGÅRDEN

VÄSTRA VINGÅKER

Sävstaholms trädet 37,5

38,5 39,5 35,5

37,5

36,5

37,5

36,5

37,5

38,5

SÄVSTAHOLM 2:200>1 SÄVSTAHOLM

TRÄDGÅRDEN 26>1

KAMRERAREN

Koloniområde

Vingåkers hundklubb

www.norconsult.se

Meter 0

50

100

Figure

Updating...

References

Related subjects :