• No results found

Serveringslokal för cateringstillstånd alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 4 §

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Serveringslokal för cateringstillstånd alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 4 § "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ANMÄLAN

Serveringslokal för cateringstillstånd alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 4 §

Anmälare

Tillståndshavare

Organisationsnummer/Personnummer Telefonnummer

Serveringsställe

Adress

Verksamhetsbeskrivning

Antal deltagande gäster Datum för tillställningen

Servering kommer att påbörjas, ange klockslag Servering kommer att avslutas, ange klockslag

Lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt

Ej tidigare anmäld och godkänd lokal (Planritning ska bifogas)

Privat lokal

Tidigare anmäld och godkänd lokal

Ange datum för godkännande av lokalen ……….

Hantering av personuppgifter

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Underskrift

Firmatecknarens underskrift Namnförtydligande Ansökningsdatum

Beslut

Serveringslokalen godkänns

Serveringslokalen godkänns ej enligt anmälan (se bilaga för beslutsunderlag)

Underskrift Namnförtydligande

Befattning Datum Diarienummer

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg

| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

201903

References

Related documents

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas