Läkemedel som får förvaras i olåsta skåp på avd 8 Gyn,BB och förlossning

Full text

(1)

Rutin Process: 3.3.4 RGK Bedriva specialiserad somatisk slutenvård Område: Gynekolog, slutenvård Giltig fr.o.m: 2021-08-31 Giltig t.o.m: 2023-08-30 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Fastställd av: Jennie Ronéus, Verksamhetschef Revisions nr: 2 Identifierare: 155887

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2021-08-13 Sida 1 av 4

Läkemedel som får förvaras i olåsta skåp på avd 8 Gyn,BB och förlossning

Gäller för: Kvinnokliniken Utförs på:

Läkemedel som får förvaras i olåst skåp

Alsollösning

Descutan/Hibiscrub Klorhexidinsprit Klorhexidinlösning Instillagel

Natriumklorid spolvätska 9 mg/ml Pevaryl

Sterilt vatten spolvätska Sono-Vue

Syrgas

I akutvagn/väska får förvaras

Inj Adrenalin 0,1 mg/ml, 10 ml, 2 förfyllda sprutor Inj Adrenalin 1 mg/ml, 1 ml, 2 amp

Inj Atropin 0,5 mg/ml, 1 ml, 2 amp Inj Betapred 4 mg/ml, 1 ml, 2 amp Inj NaCl BD Saline9mg/ml, 10 ml, 3 st

Inj Stesolid N /Diazepam 5 mg/ml, 2 ml, 1 amp Inf Ringeracetat 1000 ml, 1 infusionspåse Inj Fenylefrin 0,1mg/ml, 10ml,1 amp Inj Efedrin50mg/ml, 1ml, 1 amp Inj Glucos 300mg/ml 10 ml 2 amp Xylocain gel 2%, 10g, 1 tub

Page 1 of 4

(2)

Giltig fr.o.m: 2021-08-31 Giltig t.o.m: 2023-08-30 Identifierare: 155887 Läkemedel som får förvaras i olåsta skåp på avd 8 Gyn,BB och förlossning

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2021-08-13 Sida 2 av 4

Dessutom förvaras nedanstående apoteksvaror i olåst skåp (Lagret ska dock finnas i låst skåp)

Akutrummet

Albothyllösning 36% (vaginal lösning) Formaldehyd (brukslösning) 4 % Järnklorid 50 %

Kaliumhydroxid 306mmol/L (20%) Xylocain spray 100mg/ml

Klorhexidinsprit 5mg/ml, 250ml Installagel 20, 9mg

NaCl 9mg/ml, 10ml, 20ml samt förfyllda sprutor 10ml Silvernitratpinnar

Samtliga förlossningsrum

Inj Syntocinon 8mikrogram/ml, 10 amp Inj Bricanyl 0,5mg/ml, 2 amp

Inj Carbocain 10mg/ml, 20ml, 5 st Xylocainspray 100mg/ml, 50ml, 1st Xylocaingel m2%, 10g

Inf NaCl 9mg/ml, 500ml Inf Ringer-acetat, 1000ml, 2st Inj Konakion 10mg/ml, 5amp Intagningsrummet

Inj Bricanyl 0,5mg/ml, 2 amp

Page 2 of 4

(3)

Giltig fr.o.m: 2021-08-31 Giltig t.o.m: 2023-08-30 Identifierare: 155887 Läkemedel som får förvaras i olåsta skåp på avd 8 Gyn,BB och förlossning

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2021-08-13 Sida 3 av 4

”Apparatrummet”

Transportväska: Inj Syntocinon 8 mikrogram/ml, 3 amp Inj Bricanyl 0,5mg/ml, 2 amp

TablettCytotec 0,2mg, 10st Inj Pilexam 100mg/ml, 2 amp Klorhexidinsprit 5mg/ml, 250ml Inj Oxytocin 8,3mikrogram/ml 10 amp Kramplåda 1st: Bolusdos Magnesium 123mg/ml, 1st Addex Magnesium 1mmol/ml, 4st Inf NaCl 9mg/ml, 500ml

Inj Calciumgluconat 2,25mmol 10ml 2st Blödningslåda 2st: Tablett Cytotec 0,2mg, 10st

Inj Pilexam 100mg/ml, 2 amp Inf NaCl 9mg/ml, 500ml Inf Ringer-Acetat 1000ml

Inj Oxytocin 8,3mikrogram/ml 10 amp Sepsislåda Inf Ringeracetat 1000ml 1st

Inj Pieracillin/Tazobactam 4/0,5g 1st Sterilt vatten 20ml 1 amp

Låda/väska för förlossning på intaget: Inj Bricanyl 0,5mg/ml, 3 amp

Inj Syntocinon 8,3mikrogram/ml, 2 amp NaCl 9mg/ml förfyllda sprutor, 10ml Sterilt vatten, 10ml

Xylocaingel 2%, 10g

Xylocainspray 100mg/ml, 50ml Inf Ringer-Acetat, 1000ml Inf NaCl 9mg/ml, 500ml Descutansvampar 4%

NaCl 9mg/ml förfyllda sprutor

Page 3 of 4

(4)

Giltig fr.o.m: 2021-08-31 Giltig t.o.m: 2023-08-30 Identifierare: 155887 Läkemedel som får förvaras i olåsta skåp på avd 8 Gyn,BB och förlossning

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2021-08-13 Sida 4 av 4

”Placentarummet”

Inj Metergin 0,2mg/ml, 3amp Inj Prostinfenem 0,25mg/ml, 1 amp Paraffin flytande, 10x50ml

Gynexpeditionen

Sepsislåda Inf Ringeracetat 1000ml 1st

Inj Pieracillin/Tazobactam 4/0,5g 1st Sterilt vatten 20ml 1 amp

Sköljen

Resulax/Mikrolax Klyx 1mg/ml Canodermkräm 5%

NaCl 9mg/ml, 30ml Sterilt vatten, 20ml Vaselin

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare

Page 4 of 4

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :