• No results found

Division 2-föreningarnas. ekonomi 2009

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Division 2-föreningarnas. ekonomi 2009"

Copied!
13
0
0

Full text

(1)

Division 2-föreningarnas ekonomi 2009

Svenska Fotbollförbundet Birgitta Roos

(2)

Innehåll

Sida

Föreningarnas resultat 3

Föreningarnas intäkter 6

Föreningarnas kostnader 8

Föreningarnas balanserade värden spelarförvärv 10

Föreningarnas Eget kapital 11

Sammanfattning 13

(3)

Ekonomin i division 2-föreningarna 2009

Detta är åttonde gången som en rapport sammanställs över division 2-föreningarns ekonomi.

Svenska Fotbollförbundet har kartlagt det ekonomiska utfallet i föreningarna i Division 2 Herr för år 2009.

Kartläggningen bygger på uppgifter från föreningarnas årsbokslut, dessa skall vara reviderade av auktoriserade eller godkända revisorer.

Följande föreningar har dock ej reviderats enligt ovan, Anundsjö IF, Mariehem SK, Roberts- fors IK, Dalkurd FF, Vallentuna BK, IF Älgarna, BK Kenty, IFK Malmö FK och Spånga IS FK.

I sammanställningen ingår 62 (67) av de 72 föreningarna.

Hammarby TFF:s ekonomi ingår i Hammarby Fotboll AB.

Friska Viljor FC, Akropolis IF, Köping FF, Panellinios IF Värmbols FC, IK Gauthiod, Skär- hamns IK, Utsiktens BK och Lilla Torg FF har inte skickat in uppgifter.

Division 2-föreningarnas resultat

Föreningarna i Division 2 Herr redovisade 2009 sammantaget ett underskott uppgående till -1,6 mkr (-1,1 mkr)

Av de 62 (67) undersökta föreningarna i Division 2 redovisade 30 (36) föreningar överskott och 32 (31) föreningar underskott 2009.

Redovisat resultat per förening varierar kraftigt. Av tabell 2 framgår resultat per förening. I re- dovisat resultat ingår driftresultat, spelarnetto, finansiella poster samt extraordinära poster.

Resultatutveckling (mkr)

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Redovisat resultat -1,6 -1,1 +3,7 +2,6 -6,8 -1,6 + 0,3

Tabell 1

Det går inte att se något tydligt samband mellan redovisat resultat och geografisk tillhörighet.

Fem (elva) föreningar redovisar ett negativt resultat som är större än 10% av omsättningen.

Dessa föreningar har anledning att speciellt bevaka sin ekonomi, utifrån bl.a. hur stort eget kapital de har, IK Frej och FK Linköping med stora negativa egna kapital och negativa resultat.

Ljungby IF, Ytterby IS och IS Halmia redovisar negativa resultat men har, om än blygsamma,

positiva egna kapital.

(4)

Rangordning föreningar utifrån årets resultat 2009 (tkr)

Förening Not Serie 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 Serie 2010

Vallentuna BK Norra Svealand 1 452 -22 Div 2 S Svealand

Dalkurd FF Norra Svealand 460 Div 3 S Norrland Div 1 Norra

Asmundstorps IF Västra Götaland 405 -184 Div 3 SV Götaland

Nyköpings BIS Södra Svealand 380 132 Div 2 S Svealand

Värmdö IF 2 Södra Svealand 290 Div 3 S Svealand Div 2 S Svealand

Eskilstuna City FK Södra Svealand 247 259 Div 2 S Svealand

IFK Hässleholm 1 Södra Götaland 213 -437 Div 2 Ö Götaland

Råsunda IS Norra Svealand 162 -208 Div 3 NV Götaland

Melleruds IF Mellersta Götaland 162 130 Div 3 NV Götaland

GIF Nike 2 Södra Götaland 148 -19 Div 2 S Götaland

IFK Luleå 1 Norrland 144 63 Div 2 Norrland

Enskede IK Södra Svealand 140 444 Div 2 S Svealand

Älvsjö AIK FF Södra Svealand 103 -654 Div 3 Ö Svealand

Karlskrona AIF 1 Södra Götaland 102 -352 Div 2 Ö Götaland

Ramlösa Södra FF Västra Götaland 99 -558 Div 2 S Götaland

Norrby IF Mellersta Götaland 79 Div 1 Södra Div 1 Södra

Söderhamns FF Norra Svealand 74 98 Div 3 S Norrland

IFK Malmö FK Södra Götaland 62 Div 1 Södra Div 3 S Götaland

IF Älgarna Norra Svealand 57 Div 3 M Norrland Div 2 Norrland

Alviks IK Norrland 56 Div 3 N Norrland Div 3 N Norrland

Högaborgs BK 1 Västra Götaland 55 -139 Div 2 S Götaland

Gamla Upsala SK Norra Svealand 49 Div 3 N Svealand Div 2 N Svealand

Robertsfors IK Norrland 43 -18 Div 2 Norrland

Gunnilse IF Västra Götaland 43 48 Div 2 V Götaland

Tenhults IF Mellersta Götaland 41 33 Div 2 Ö Götaland

Smedby AIS Mellersta Götaland 17 -78 Div 2 S Svealand

Myresjö IF Mellersta Götaland 12 11 Div 3 NÖ Götaland

Höllvikens GIF Södra Götaland 12 69 Div 2 S Götaland

Fässbergs IF Västra Götaland 9 106 Div 2 S Götaland

Sandvikens IF Norra Svealand 4 538 Div 2 N Svealand

* Summa 30 (36) föreningar som redovisade positivt resultat.

Umedalens IF Norrland -23 -407 Div 2 Norrland

Piteå IF Norrland -33 94 Div 2 Norrland

Västerås IK Norra Svealand -37 515 Div 2 N Svealand

Sollefteå GIF FF Norrland -49 Div 3 M Norrland Div 2 Norrland

KB Karlskoga FF Mellersta Götaland -54 81 Div 2 V Götaland

Nässjö FF 1 Mellersta Götaland -60 Div 3 NO Götaland Div 3 NÖ Götaland

Annelunds IF Mellersta Götaland -79 462 Div 2 V Götaland

Falu FK 1 Norra Svealand -81 Div 1 Norra Div 3 S Norrland

Nybro IF Södra Götaland -84 66 Div 2 Ö Götaland

IFK Klagshamn Södra Götaland -88 -545 Div 2 S Götaland

Anundsjö IF Norrland -96 -287 Div 2 Norrland

Jonsereds IF Västra Götaland -98 92 Div 2 V Götaland

FC Gute 1 Södra Svealand -102 81 Div 2 S Svealand

Ahlafors IF 1 Västra Götaland -107 saknas Div 3 NV Götaland

IFÖ Bromölla IF Södra Götaland -110 Div 3 SÖ Götaland Div 3 S Götaland

BK Kenty Mellersta Götaland -110 -164 Div 2 Ö Götaland

Mariehem SK 1 Norrland -116 -264 Div 2 Norrland

Varbergs BoIS FC Västra Götaland -132 8 Div 2 S Götaland

Infjärdens SK Norrland -142 47 Div 3 N Norrland

Lindsdals IF Södra Götaland -144 117 Div 2 Ö Götaland

Spånga IS FK Södra Svealand -183 Div 3 N Svealand Div 3 N Svealand

Kinna IF Mellersta Götaland -189 -75 Div 2 V Götaland

(5)

Förening Serie 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 Serie 2010

Sollentuna United FF Norra Svealand -200 -247 Div 2 N Svealand

Lunds BK Södra Götaland -261 -80 Div 1 Södra

Ljungby IF Södra Götaland -364 91 Div 2 Ö Götaland

Bodens BK FF Norrland -434 6 610 Div 1 Norra

Ytterby IS Västra Götaland -452 Div 3 NV Götaland Div 1 Södra

Ersboda SK 2 Norrland -458 Div 1 Norra Div 2 Norrland

Skiljebo SK Norra Svealand -480 17 Div 2 N Svealand

IK Frej 1,2 Norra Svealand -563 0 Div 2 N Svealand

FK Linköping 1 Mellersta Götaland -645 -2 070 Div 2 Ö Götaland

IS Halmia Västra Götaland -770 Div 3 SV Götaland Div 2 S Götaland

* Summa 32 (31) Summa föreningar som redovisade negativt resultat.

* S:a resultat samtliga: -1 617

Friska Viljor FC Norrland Saknas -27 Div 3 M Norrland

Akropolis IF Södra Svealand Saknas -126 Div 2 S Svealand

Hammarby TFF Södra Svealand Saknas ingår i Hammarby Div 1 Norra

Köping FF Södra Svealand Saknas Div 3 V Svealand Div 2 N Svealand

Panellinios IF Södra Svealand Saknas -101 Div 3 Ö Svealand

Värmbols FC Södra Svealand Saknas -147 Div 2 S Svealand

IK Gauthiod Mellersta Götaland Saknas Div 3 M Götaland Div 2 V Götaland

Skärhamns IK Västra Götaland Saknas Div 1 Södra Div 2 V Götaland

Utsiktens BK Västra Götaland Saknas Saknas Div 2 V Götaland

Lilla Torg FF Södra Götaland Saknas Div 3 S Götaland Div 2 S Götaland

* Summa 10 (5) föreningar där uppgifter saknas per den Tabell 1 1 Revisorsanmärkning

Noter 2 Även innebandy, basket, friidrott ,ishockey

(6)

Division 2-föreningarnas intäkter

Intäkterna för de 62 (67) Division 2-föreningarna (exklusive ränte- och andra finansiella intäk- ter samt extraordinära intäkter) uppgick år 2009 till 205,4 mkr (211,3 mkr)

Intäkter per förening 2009

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Genomsnittlig intäkt/förening 3,3 3,1 2,9 2,7 3,7 3,5 3,4

Tabell 5

Rangordning föreningar utifrån omsättning 2009 (tkr)

Förening Not Serie 2009 Omsättning 2009 Omsättning

2008 Serie 2010

Gunnilse IF Västra Götaland 9 254 7 767 Div 2 V Götaland

Mariehem SK 1 Norrland 8 345 8 069 Div 2 Norrland

Skiljebo SK Norra Svealand 8 069 7 901 Div 2 N Svealand

Värmdö IF 2 Södra Svealand 6 861 Div 3 Div 2 S Svealand

Enskede IK Södra Svealand 6 833 6 921 Div 2 S Svealand

Bodens BK FF Norrland 6 177 Div 1 Div 1 Norra

IFÖ Bromölla IF Södra Götaland 6 120 Div 3 Div 3 S Götaland

Nyköpings BIS Södra Svealand 5 727 5 258 Div 2 S Svealand

Smedby AIS Mellersta Götaland 5 631 4 898 Div 2 S Svealand

Västerås IK Norra Svealand 5 131 4 464 Div 2 N Svealand

Sollentuna United FF Norra Svealand 5 119 5 643 Div 2 N Svealand

Ersboda SK Norrland 5 098 Div 1 Div 2 Norrland

* Summa 12 (7) föreningar omsättning 5-10 mkr

IS Halmia Västra Götaland 4 694 Div 3 Div 2 S Götaland

IK Frej 1,2 Norra Svealand 4 541 4 491 Div 2 N Svealand

Gamla Upsala SK Norra Svealand 4 014 Div 3 Div 2 N Svealand

Eskilstuna City FK Södra Svealand 3 882 4 112 Div 2 S Svealand

Sandvikens IF Norra Svealand 3 832 4 061 Div 2 N Svealand

IFK Klagshamn Södra Götaland 3 752 3 412 Div 2 S Götaland

Spånga IS FK Södra Svealand 3 665 Div 3 Div 3 N Svealand

Älvsjö AIK FF Södra Svealand 3 644 224 Div 3 Ö Svealand

Vallentuna BK Norra Svealand 3 584 1 985 Div 2 S Svealand

FC Gute 1 Södra Svealand 3 433 4 473 Div 2 S Svealand

Lunds BK Södra Götaland 3 430 4 364 Div 1 Södra

Ytterby IS Västra Götaland 3 346 Div 3 Div 1 Södra

Kinna IF Mellersta Götaland 3 096 3 331 Div 2 V Götaland

Högaborgs BK 1 Västra Götaland 3 088 2 915 Div 2 S Götaland

IFK Hässleholm 1 Södra Götaland 3 011 2 955 Div 2 Ö Götaland

IFK Luleå 1 Norrland 2 997 2 700 Div 2 Norrland

Dalkurd FF Norra Svealand 2 898 Div 1 Div 1 Norra

Ahlafors IF 1 Västra Götaland 2 868 Saknas Div 3 NV Götaland

(7)

Förening Not Serie 2009 Omsättning 2009 Omsättning

2008 Serie 2010

Norrby IF Mellersta Götaland 2 853 Div 1 Div 1 Södra

Ramlösa Södra FF Västra Götaland 2 843 3 091 Div 2 S Götaland

Varbergs BoIS FC Västra Götaland 2 725 2 584 Div 2 S Götaland

Ljungby IF Södra Götaland 2 643 3 518 Div 2 Ö Götaland

Alviks IK Norrland 2 578 Div 3 Div 3 N Norrland

Fässbergs IF Västra Götaland 2 456 2 097 Div 2 S Götaland

Höllvikens GIF Södra Götaland 2 446 2 918 Div 2 S Götaland

Umedalens IF Norrland 2 445 2 468 Div 2 Norrland

Karlskrona AIF 1 Södra Götaland 2 355 3 349 Div 2 Ö Götaland

GIF Nike 2 Södra Götaland 2 348 2 384 Div 2 S Götaland

Nybro IF Södra Götaland 2 319 2 556 Div 2 Ö Götaland

Melleruds IF Mellersta Götaland 2 274 2 383 Div 3 NV Götaland

Sollefteå GIF FF Norrland 2 135 Div 3 Div 2 Norrland

Myresjö IF Mellersta Götaland 2 131 2 245 Div 3 NÖ Götaland

Nässjö FF 1 Mellersta Götaland 2 105 Div 3 Div 3 NÖ Götaland

Tenhults IF Mellersta Götaland 2 044 1 834 Div 2 Ö Götaland

Lindsdals IF Södra Götaland 2 018 2 260 Div 2 Ö Götaland

* Summa 35 (44) föreningar omsättning 2-5 mkr

Söderhamns FF Norra Svealand 1 962 2 008 Div 3 S Norrland

Råsunda IS Norra Svealand 1 949 2 035 Div 3 N Svealand

Anundsjö IF Norrland 1 935 2 986 Div 2 Norrland

Piteå IF Norrland 1 757 7 896 Div 2 Norrland

FK Linköping 1 Mellersta Götaland 1 712 1 665 Div 2 Ö Götaland

Infjärdens SK Norrland 1 667 1 700 Div 3 N Norrland

IFK Malmö FK Södra Götaland 1 526 Div 1 Div 3 S Götaland

KB Karlskoga FF Mellersta Götaland 1 456 1 659 Div 2 V Götaland

KB Kenty Mellersta Götaland 1 391 1 953 Div 2 Ö Götaland

Robertsfors IK Norrland 1 324 1 205 Div 2 Norrland

Jonsereds IF Västra Götaland 1 292 1 131 Div 2 V Götaland

Falu FK 1 Norra Svealand 1 244 Div 1 Div 3 S Norrland

Annelunds IF Mellersta Götaland 1 239 1 715 Div 2 V Götaland

IF Älgarna Norra Svealand 1 132 Div 3 Div 2 Norrland

Asmundstorps IF Västra Götaland 974 860 Div 3 SV Götaland

* Summa 15 (16) föreningar omsättning under 2 mkr

* S:a omsättning samtliga: 205 418

Friska Viljor FC Norrland Saknas 2 099 Div 3 M Norrland

Akropolis IF Södra Svealand Saknas 1 427 Div 2 S Svealand

Hammarby TFF Södra Svealand ingår i Hammarby ingår i Hammarby Div 1 Norra

Köping FF Södra Svealand Saknas Div 3 Div 2 N Svealand

Panellinios IF Södra Svealand Saknas 273 Div 3 Ö Svealand

Värmbols FC Södra Svealand Saknas 4 411 Div 2 S Svealand

IK Gauthiod Mellersta Götaland Saknas Div 3 Div 2 V Götaland

Skärhamns IK Västra Götaland Saknas Div 1 Div 2 V Götaland

Utsiktens BK Västra Götaland Saknas saknas Div 2 V Götaland

Lilla Torg FF Södra Götaland Saknas Div 3 Div 2 S Götaland

* Summa 10 (5) föreningar där uppgifter saknas per den 16 juni 2010 Tabell 3 1 Revisorsanmärkning

Noter 2 Även innebandy, basket, friidrott ,ishockey

(8)

Division 2-föreningarnas kostnader

Kostnaderna i Division 2-föreningarna inklusive räntekostnader och kostnadsförda spelarköp uppgick 2009 till 207,0 mkr (215,3 mkr)

Den genomsnittliga kostnaden per förening uppgick 2009 till 3,3 mkr (3,2 mkr).

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Summa kostnader 205,5 215,3 194,7 193,5 260,2 245,0 241,0

Genomsnitt per förening 3,3 3,2 2,8 2,8 3,7 3,5 3,4 Tabell 5

Rangordning efter kostnader samt tabellplacering, serievis

Norrland

Förening Not Serie 2009 Kostnader 2009 Tabellplacering Serie 2010

Mariehem SK Norrland 8 461 8 Div 2 Norrland

Bodens BK FF Norrland 6 611 1 Div 1 Norra

Ersboda SK Norrland 5 556 3 Div 2 Norrland

Anundsjö IF Norrland 3 432 9 Div 2 Norrland

IFK Luleå Norrland 2 853 2 Div 2 Norrland

Alviks IK Norrland 2 522 10 Div 3 N Norrland

Umedalens IF Norrland 2 468 4 Div 2 Norrland

Sollefteå GIF FF Norrland 2 184 7 Div 2 Norrland

Infjärdens SK Norrland 1 809 12 Div 3 N Norrland

Piteå IF Norrland 1 790 5 Div 2 Norrland

Robertsfors IK Norrland 1 281 6 Div 2 Norrland

Friska Viljor FC Norrland Saknas 11 Div 3 M Norrland

Norra Svealand

Förening Not Serie 2009 Kostnader 2009 Tabellplacering Serie 2010

Skiljebo SK Norra Svealand 8 549 2 Div 2 N Svealand

Sollentuna United FF Norra Svealand 5 319 9 Div 2 N Svealand

Västerås IK Norra Svealand 5 168 5 Div 2 N Svealand

IK Frej Norra Svealand 5 104 3 Div 2 N Svealand

Gamla Upsala SK Norra Svealand 3 965 4 Div 2 N Svealand

Sandvikens IF Norra Svealand 3 828 6 Div 2 N Svealand

Dalkurd FF Norra Svealand 2 438 1 Div 1 Norra

Vallentuna BK Norra Svealand 2 132 8 Div 2 S Svealand

Söderhamns FF Norra Svealand 1 888 12 Div 3 S Norrland

Falu FK Norra Svealand 1 325 11 Div 3 S Norrland

IF Älgarna Norra Svealand 1 075 7 Div 2 Norrland

Råsunda IS Norra Svealand 1 780 10 Div 3 N Svealand

(9)

Södra Svealand

Förening Not Serie 2009 Kostnader 2009 Tabellplacering Serie 2010

Enskede IK Södra Svealand 6 693 6 Div 2 S Svealand

Värmdö IF Södra Svealand 6 571 4 Div 2 S Svealand

Nyköpings BIS Södra Svealand 5 347 9 Div 2 S Svealand

Spånga IS FK Södra Svealand 3 848 11 Div 3 N Svealand

Eskilstuna City FK Södra Svealand 3 635 7 Div 2 S Svealand

Älvsjö AIK FF Södra Svealand 3 541 10 Div 3 Ö Svealand

FC Gute Södra Svealand 3 535 5 Div 2 S Svealand

Akropolis IF Södra Svealand Saknas 3 Div 2 S Svealand

Hammarby TFF Södra Svealand Ingår i Hammarby 1 Div 1 Norra

Köping FF Södra Svealand Saknas 8 Div 2 N Svealand

Panellinios IF Södra Svealand Saknas 12 Div 3 Ö Svealand

Värmbols FC Södra Svealand Saknas 2 Div 2 S Svealand

Östra Götaland

Förening Not Serie 2009 Kostnader 2009 Tabellplacering Serie 2010

Smedby AIS Mellersta Götaland 5 614 2 Div 2 S Svealand

Kinna IF Mellersta Götaland 3 285 8 Div 2 V Götaland

Norrby IF Mellersta Götaland 2 774 1 Div 1 Södra

FK Linköping Mellersta Götaland 2 357 4 Div 2 Ö Götaland

Nässjö FF Mellersta Götaland 2 165 12 Div 3 NÖ Götaland

Myresjö IF Mellersta Götaland 2 119 10 Div 3 NÖ Götaland

Melleruds IF Mellersta Götaland 2 112 11 Div 3 NV Götaland

Tenhults IF Mellersta Götaland 2 003 3 Div 2 Ö Götaland

KB Karlskoga FF Mellersta Götaland 1 510 6 Div 2 V Götaland

Annelunds IF Mellersta Götaland 1 318 5 Div 2 V Götaland

IK Gauthiod Mellersta Götaland Saknas 7 Div 2 V Götaland

BK Kenty Mellersta Götaland 1 501 9 Div 2 Ö Götaland

Västra Götaland

Förening Not Serie 2009 Kostnader 2009 Tabellplacering Serie 2010

Gunnilse IF Västra Götaland 9 211 5 Div 2 V Götaland

IS Halmia Västra Götaland 5 464 6 Div 2 S Götaland

Ytterby IS Västra Götaland 3 798 1 Div 1 Södra

Högaborgs BK Västra Götaland 3 033 8 Div 2 S Götaland

Ahlafors IF Västra Götaland 2 975 11 Div 3 NV Götaland

Varbergs BoIS FC Västra Götaland 2 857 7 Div 2 S Götaland

Ramlösa Södra FF Västra Götaland 2 744 2 Div 2 S Götaland

Fässbergs IF Västra Götaland 2 447 9 Div 2 S Götaland

Jonsereds IF Västra Götaland 1 390 3 Div 2 V Götaland

Asmundstorps IF Västra Götaland 569 12 Div 3 SV Götaland

Skärhamns IK Västra Götaland Saknas 10 Div 2 V Götaland

Utsiktens BK Västra Götaland Saknas 4 Div 2 V Götaland

(10)

Södra Götaland

Förening Not Serie 2009 Kostnader 2009 Tabellplacering Serie 2010

IFÖ Bromölla IF Södra Götaland 6 230 12 Div 3 S Götaland

IFK Klagshamn Södra Götaland 3 840 4 Div 2 S Götaland

Lunds BK Södra Götaland 3 691 1 Div 1 Södra

Ljungby IF Södra Götaland 3 007 8 Div 2 Ö Götaland

IFK Hässleholm Södra Götaland 2 798 6 Div 2 Ö Götaland

Höllvikens GIF Södra Götaland 2 434 2 Div 2 S Götaland

Nybro IF Södra Götaland 2 403 7 Div 2 Ö Götaland

Karlskrona AIF Södra Götaland 2 253 5 Div 2 Ö Götaland

GIF Nike Södra Götaland 2 200 10 Div 2 S Götaland

Lindsdals IF Södra Götaland 2 162 3 Div 2 Ö Götaland

Lilla Torg FF Södra Götaland Saknas 9 Div 2 S Götaland

IFK Malmö FK Södra Götaland 1 464 11 Div 3 S Götaland

Tabell 6 Totalt 207 035

Balanserat värde externa spelarförvärv Division 2 2009

2009 2008 2007 2006 2005 2004

Bokfört spelarkapital 1,0 0,9 0,9 2,0 2,2 3,0

Antal fören. som balanserar utgifter spelarför- värv

4 4 4 5 6 12

Tabell 7

Det totala balanserade värdet av spelarförvärv i Division 2 uppgick den 31 december 2009 till 1,0 mkr (0,9 mkr).

I de fall spelarna är upptagna till värde i balansräkningen, skall de värderas till anskaffnings- värde och skrivas av över kontraktstiden, allt enligt SvFF s redovisningsregler för detta. De spelare som aktiveras skall genomgående vara externa spelarförvärv och det är inte fråga om att balansera kostnader för egna produkter. Dessa värderings- och avskrivningsprinciper följer för övrigt internationell praxis.

Föreningar som balanserar utgifter för spelarförvärv

Balanserat värde tkr 2009

Balanserat värde tkr 2008

Balanserat värde tkr 2007

Balanserat värde tkr 2006

Balanserat värde tkr 2005

Balanserat värde tkr 2004

Karlskrona AIF 891 891 891 891 Div 3 891

IFK Malmö FK 50 Div 1 Div 1 112 112 537

Ramlösa Södra 10 5 19

Rynninge IK Div 3 5 3 0 Div 3 98

KB Karlskoga FF 30 30

Tabell 8

Karlskrona AIF redovisar oförändrat värde av spelarrättigheter sedan 2006, inga avskrivningar

är gjorda, vilket även resulterat i en anmärkning i revisionsberättelsen angående immateriella

tillgångar.

(11)

Eget kapital för föreningarna i Division 2

Föreningarna i Division 2 redovisade ett samlat positivt eget kapital uppgående till

14,7 mkr (40,6 mkr) den sista december 2009. I summan för 2008 ingår eget kapital för Karls- lunds IF HFK, (2009: Div 1) med 23,9 mkr. Av föreningarna i Division 2 redovisade 36 (36) föreningar ett positivt eget kapital, och 26 (31) föreningar ett kapitalunderskott.

Rangordning föreningar utifrån storlek på eget kapital (tkr)

Förening Not Serie 2009 Eget kapital 2009 Eget kapital 2008 Serie 2010

Västerås IK Norra Svealand 3 041 3 078 Div 2 N Svealand

Kinna IF Mellersta Götaland 2 445 2 635 Div 2 V Götaland

Piteå IF Norrland 2 167 2 595 Div 2 Norrland

IFK Klagshamn Södra Götaland 1 594 1 682 Div 2 S Götaland

Enskede IK Södra Svealand 1 479 1 339 Div 2 S Svealand

Sandvikens IF Norra Svealand 1 372 1 368 Div 2 N Svealand

Annelunds IF Mellersta Götaland 1 344 1 413 Div 2 V Götaland

Skiljebo SK Norra Svealand 1 152 1 632 Div 2 N Svealand

Dalkurd FF Norra Svealand 1 088 Div 3 Div 1 Norra

Mariehem SK 1 Norrland 1 023 1 140 Div 2 Norrland

Vallentuna BK Norra Svealand 1 020 -432 Div 2 S Svealand

Anundsjö IF Norrland 1 017 1 304 Div 2 Norrland

Söderhamns FF Norra Svealand 981 579 Div 3 S Norrland

Sollentuna United FF Norra Svealand 964 1 164 Div 2 N Svealand

Gamla Upsala SK Norra Svealand 786 Div 3 Div 2 N Svealand

Värmdö IF Södra Svealand 746 Div 3 Div 2 S Svealand

Alviks IK Norrland 731 Div 3 Div 3 N Norrland

Ersboda SK Norrland 712 Div 1 Div 2 Norrland

Robertsfors IK Norrland 659 740 Div 2 Norrland

Gunnilse IF Västra Götaland 637 594 Div 2 V Götaland

Melleruds IF Mellersta Götaland 563 434 Div 3 NV Götaland

Asmundstorps IF Västra Götaland 550 145 Div 3 SV Götaland

Umedalens IF Norrland 529 511 Div 2 Norrland

Spånga IS FK Södra Svealand 462 Div 3 Div 3 N Svealand

IFÖ Bromölla IF Södra Götaland 424 Div 3 Div 3 S Götaland

Infjärdens SK Norrland 374 517 Div 3 N Norrland

Eskilstuna City FK Södra Svealand 315 68 Div 2 S Svealand

Fässbergs IF Västra Götaland 217 207 Div 2 S Götaland

Ytterby IS Västra Götaland 180 Div 3 Div 1 Södra

Sollefteå GIF FF Norrland 172 Div 3 Div 2 Norrland

Nybro IF Södra Götaland 103 186 Div 2 Ö Götaland

Råsunda IS Norra Svealand 97 -72 Div 3 N Svealand

Ljungby IF Södra Götaland 87 450 Div 2 Ö Götaland

Älvsjö AIK FF Södra Svealand 75 -28 Div 3 Ö Svealand

IS Halmia Västra Götaland 31 Div 3 Div 2 S Götaland

GIF Nike Södra Götaland 28 -119 Div 2 S Götaland

* 36 (36) Summa föreningar med positivt eget kapital.

(12)

Förening Serie 2009 Eget kapital 2009 Eget kapital 2008 Serie 2010

Lindsdals IF Södra Götaland -17 127 Div 2 Ö Götaland

Tenhults IF Mellersta Götaland -80 -121 Div 2 Ö Götaland

IK Frej 1 Norra Svealand -108 455 Div 2 N Svealand

Högaborgs BK 1 Västra Götaland -108 -164 Div 2 S Götaland

Höllvikens GIF Södra Götaland -109 -122 Div 2 S Götaland

Jonsereds IF Västra Götaland -117 -19 Div 2 V Götaland

Smedby AIS Mellersta Götaland -180 -119 Div 2 S Svealand

IF Älgarna Norra Svealand -204 Div 3 Div 2 Norrland

Myresjö IF Mellersta Götaland -253 -265 Div 3 NÖ Götaland

BK Kenty Mellersta Götaland -417 -307 Div 2 Ö Götaland

Lunds BK Södra Götaland -478 -217 Div 1 Södra

Falu FK 1 Norra Svealand -489 Div 1 Div 3 S Norrland

Karlskrona AIF 1 Södra Götaland -522 -623 Div 2 Ö Götaland

Varbergs BoIS FC Västra Götaland -526 -394 Div 2 S Götaland

IFK Luleå 1 Norrland -529 -673 Div 2 Norrland

FC Gute 1 Södra Svealand -544 -442 Div 2 S Svealand

Norrby IF Mellersta Götaland -581 Div 1 Div 1 Södra

Nässjö FF 1 Mellersta Götaland -581 Div 3 Div 3 NÖ Götaland

Nyköpings BIS Södra Svealand -641 -1 021 Div 2 S Svealand

KB Karlskoga FF Mellersta Götaland -667 -613 Div 2 V Götaland

Ramlösa Södra FF Västra Götaland -704 -803 Div 2 S Götaland

IFK Hässleholm 1 Södra Götaland -753 -966 Div 2 Ö Götaland

Ahlafors IF 1 Västra Götaland -765 -341 Div 3 NV Götaland

Bodens BK FF Norrland -881 Div 1 Div 1 Norra

FK Linköping 1 Mellersta Götaland -1 483 -833 Div 2 Ö Götaland

IFK Malmö FK Södra Götaland -2 712 Div 1 Div 3 S Götaland

* Summa 26 (31) föreningar med negativt eget kapital.

* S:a eget kapital samtliga: 14 716

Friska Viljor FC Norrland Saknas -451 Div 3 M Norrland

Akropolis IF Södra Svealand Saknas -125 Div 2 S Svealand

Hammarby TFF Södra Svealand Ingår i Hammarby Ingår i Hammarby Div 1 Norra

Köping FF Södra Svealand Saknas Div 3 Div 2 N Svealand

Panellinios IF Södra Svealand Saknas -242 Div 3 Ö Svealand

Värmbols FC Södra Svealand Saknas 106 Div 2 S Svealand

IK Gauthiod Mellersta Götaland Saknas Div 3 Div 2 V Götaland

Skärhamns IK Västra Götaland Saknas Div 1 Div 2 V Götaland

Utsiktens BK Västra Götaland Saknas Saknas Div 2 V Götaland

Lilla Torg FF Södra Götaland Saknas Div 3 Div 2 S Götaland

* Summa 10 (5) föreningar där uppgifter saknas per den 11 juni 2010

Tabell 9 1 Revisorsanmärkning

Noter

(13)

Sammanfattning

Föreningarna i Division 2 redovisade 2009 ett sammantaget resultat uppgående till – 1,6 mkr (-1,1 mkr). I årets resultat ingår ett överskott från spelaromsättning (spelarförsäljningar minus såväl direkt kostnadsförda spelarförvärv som avskrivningar balanserade spelarförvärv samt spelarin- och uthyrning).

Den genomsnittliga intäkten, exklusive ränteintäkter och extraordinära intäkter, per förening uppgick till 3,3 mkr (3,1 mkr)

Den genomsnittliga kostnaden per förening uppgick till 3,3 mkr (3,2 mkr) inklusive räntekost- nader.

Föreningarna i Division 2 redovisade ett samlat positivt eget kapital uppgående till

14,7 mkr (40,6 mkr). Största delen av det egna kapitalet för 2008 härrör sig till då nyuppflytta- de Karlslund IF HFK som 2009 spelar i Division 1.

Av föreningarna i Division 2 redovisar 36 (36) föreningar ett positivt eget kapital, och 26 (31) ett kapitalunderskott. Tre föreningar har ett eget kapital över 2 mkr och för två (tre) föreningar är kapitalunderskottet större än 1 mkr.

Allmänt sett är de flesta föreningarna underkapitaliserade.

I sammanställningen saknas 10 föreningar, inklusive Hammarby TFF som ingår Hammarby Fotboll AB.

De saknade föreningarna hade 2008 ett negativt eget kapital på -0,7 mkr och ett negativt re- sultat uppgående till -0,4 mkr. Utsiktens BK som ej skickat in årsredovisning för 2008 saknas även 2009.

Idrottsverksamhets särart är att man i verksamheten har att arbeta parallellt med såväl verk- samhetsmål i form av sportsliga elitmål och sociala idrottsliga breddmål, som ekonomiska mål.

Styrningen för att hitta balansen mellan dessa mål är inte lätt. Detta kan också vara en viktig förklaring till att föreningarna har svårt att bygga upp ett eget kapital. Kostnadsbesparingar leder lätt till sämre förutsättningar att nå verksamhetsmålen, vilka hos bl.a. många supporters ofta får den största uppmärksamheten.

Man kan också uttrycka det som att skillnaden mellan företagsverksamhet och ideell före- ningsverksamhet är att i ett företag är verksamhetsinnehållet ett medel för att nå målet eko- nomiska överskott till ägarna, medan det i en ideell förening är ekonomin som är medlet för att nå målet ett bra verksamhetsinnehåll (som kan mätas såväl som elitlags tabellposition som den sociala breddverksamhetens kvalitet och kvantitet).

Svenska Fotbollförbundet

Birgitta Roos

References

Related documents

sätt nå ut till konsumenter och öka deras medvetenhet om värmepum- par som en ekonomiskt försvarbar och hållbar lösning för kyla och vär- me i enfamiljshus. Dessa aktiviteter

Skillnaden mellan det redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) som utsläckts eller överförts till en annan part och den er- sättning som

* Mindre organisatoriska förändringar; Midcorp flyttad från Stora Företag & Institutioner till Kontorsrörelsen, Sparandeorganisationen flyttad från Kapitalförvaltning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anled- ning att anse att bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skillnaden mellan skattemässigt värde och verkligt värde

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill, återköpta aktier (baserat på aktiekursen vid respektive tidsperiods slut) samt uppskjuten skatteskuld överstigande

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skillnaden mellan skattemässigt värde och verkligt värde

Skulle lag nedflyttas från högre till lägre division, där föreningen eller kvarterslaget förut är representerat, nedflyttas även laget i denna division, om det inte är

De damallsvenska föreningarna redovisade den sista december 2005 ett samlat eget kapital uppgående till 4.288 tkr (2004: 4.369 tkr), vilket motsvarade en soliditet upp- gående till 7

Föreningarna i Division 2 redovisade ett samlat positivt eget kapital uppgående till.. 40,6 mkr (9,9 mkr) den sista

Rivning och återvinning tas ej upp pga att det är osäkert om det ska göras och att kostnader så långt fram i tiden inte påverkar

Rivning och återvinning tas ej upp pga att det är osäkert om det ska göras och att kostnader så långt fram i tiden inte påverkar

Rivning och återvinning tas ej upp pga att det är osäkert om det ska göras och att kostnader så långt fram i tiden inte påverkar

Klubbarna kan till exempel uppvisa ett positivt eget kapital genom att utföra så kallad ”ekonomisk dopning”, vilket innebär att klubbarna redovisar ett positivt årets resultat

Den totala försäljningen, beräknad i lokala valutor, för SKF-koncernen gick upp 3,5% under fjärde kvartalet och 5,2% under hela året. I Europa var försäljningen oförändrad

Vissa av dessa vill även att åldern justeras upp från 20 till 21, 22 eller 23 eftersom fler kullar skulle fylla serierna bättre och att man då skulle vara ännu bättre

Koncernens rörelseresultat, exklusive avyttrade verksamheter och engångsposter, förbättrades och uppgick till 0,0 (-5,6) Mkr för kvartalet.. Inklusive den positiva

Frånräknat nationella medel så är den främsta orsaken till överskottet mins- kade kostnader för bland annat läkemedel och sjukvårdsmaterial till följd av inställd produktion

Bästa målvakt: Modou Jawo, IK Frej, Norra Svealand Bästa back: Ibrahim Koroma, Motala AIF, Östra Götaland Bästa mittfältare: Goran Zdravkov, Skellefteå FF, Norrland Bästa

Viktiga händelser under året Den mycket torra sommaren 2013 med- förde stora problem för vattenförsörjning- en på södra Gotland varför ett stopp inför- des för nyanslutningar

Företrädesemission av preferensaktie serie C: BRIO emitterar med företräde för BRIOs befintliga aktieägare 46 666 660 preferensaktier av serie C med 10 röster per aktie,