Det goda livet för sjuka äldre Resultat prestationsersättningar Skaraborg 2014

28  Download (0)

Full text

(1)

Det goda livet för sjuka äldre

Resultat prestationsersättningar Skaraborg

2014

(2)

0 kr 100 kr 200 kr 300 kr 400 kr 500 kr 600 kr

Karlsborg Strömstad Lerum Herrljunga Lysekil Orust Uddevalla Trollhätan Tjörn Skövde Härryda Stenungsund Ale Mölndal Vänersborg Dals Ed Falköping Mariestad Tanum Göteborg Åmål Lilla Edet Bengtsfors Essunga Svenljunga Lidköping Skara Mark Kungälv Sotenäs Borås Öckerö Tranemo Mellerud Munkedal Hjo Bollebygd Tidaholm Götene Färgelanda Alingsås Ulricehamn Gullspång Tibro Partille Töreboda Vara Grästorp Vårgårda

Prestationsersättning Kommun/inv >65 år

Kommunernas Tio i topp

5 från Skaraborg!

Vårdsamverkan Genomsnitt ers/inv>65 år

Fyrbodal 228:-

Göteborgs området

254:-

Sa Älvsborg 324:-

Simba 247:-

Skaraborg 310:-

VGK 272:-

Riket 311:-

(3)

24 kommuner klarar målet med en 90%-ig täckningsgrad

10 kommuner från Skaraborg!

Källa: Kvalitetsportalen

(4)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Fyrbodal

Göteborgs-området Sa Älvsborg SIMBA Skaraborg VG

Täckningsgrad 20131001-20140930 Täckningsgrad 20121001-20130930 Täckningsgrad 20111001-20120930

Målvärde

70% Vård

samverkan

Antal kommuner som uppnått

5%-ig förbättring Fyrbodal 3 (15) Göteborgs

området

4 (5)

Sa Älvsborg 5 (10)

Simba 2 (4)

Skaraborg 7 (15)

VGK 5% 21 (49)

VGK 10% 10 (49)

(5)

• Demensutredning registrerad i Swedem perioden jan-sept – 500:-/registrering

– Ytterligare 3000:-/registrering om andelen frågor som är obesvarade/vet ej understiger 20%

– Ersättning har betalats ut löpande, sista utbetalningen är gjord Uppföljning registrerad i SveDem perioden jan-sept

– 500:-/registrering

– Ytterligare 1000:-/registrering om andelen frågor som är obesvarade/vet ej understiger 20%

– Ersättning har betalats ut löpande, sista utbetalningen är gjord

• Ersättning för extrasatsningen har betalats ut löpande, utbetalning för kvartal 4 återstår. Planeras ske i februari 2015.

• Förberedelser pågår för utfallet i läkemedelsindikatorerna utbetalning före jul.

• Ersättning utgår till de sjukhus som har en lägre andel återinskrivningar inom 30 dagar 2014 än 2013 minst fyra månader under mätperioden januari – september.

Det saknades endast en månad för Skaraborg för indikatorn återinläggningar inom 30 dagar. Ökade under juni och juli!

Viktig med fortsatt satsning på arbetssättet med uppringande sjuksköterska och utskrivningsprocessen!

VGR:S ersättningar

Sjukhus Belopp

ALS 0:-

KS 420 000:-

NU 1 750 000:-

SkaS 0:-

SU 3 000 000:-

SÄS 1 000 000:-

(6)

Skaraborg

Palliativa registret

70,2 % 6,0 %

Senior alert 10 av 15 kommuner

BPSD 14/15

SveDem 20/35

Läkemedel 6/6 6/6 6/6

Undvikbar slutenvård

6/6

Återinläggning

Nationella mål och indikatorer som mäts under 2014 för prestationsersättning Skaraborg

Grön = uppnått mål

Gul = delvis uppnått mål

Röd = ej uppnått mål

(7)

Essunga

Palliativa registret Bas +

5%

Senior alert 55%

BPSD

SveDem

Läkemedel 2/6 5/6 2/6

Undvikbar slutenvård

5/6

Återinläggning 3/6

Grästorp

Palliativa registret Bas +

5%

Senior alert 85%

BPSD

SveDem

Läkemedel 4/6 0/6 3/6

Undvikbar slutenvård

4/6

Återinläggning 0/6

Götene

Palliativa registret Bas +

5%

Senior alert 100%

BPSD

SveDem en av två Våc

Läkemedel 5/6 1/6 5/6

Undvikbar slutenvård

2/6

Återinläggning 2/6

Lidköping

Palliativa registret Bas

Senior alert 95%

BPSD

SveDem två av tre Våc

Läkemedel 6/6 5/6 6/6

Undvikbar slutenvård

2/6

Återinläggning 2/6

Skara

Palliativa registret Nej

Senior alert 95%

BPSD

SveDem en av två Våc

Läkemedel 6/6 2/6 6/6

Undvikbar slutenvård

3/6

Återinläggning 1/6

Vara

Palliativa registret Bas +

10%+ 60%

Senior alert 100 %

BPSD

SveDem

Läkemedel 6/6 5/6 6/6

Undvikbar slutenvård

4/6

Återinläggning 3/6

Nationella mål och indikatorer som mäts under 2014 för prestationsersättning

Västra Skaraborg

(8)

Marietstad

Palliativa registret Nej

Senior alert 96%

BPSD

SveDem en av två Våc

Läkemedel 5/6 6/6 3/6

Undvikbar slutenvård

5/6

Återinläggning

Töreboda

Palliativa registret Bas +

10%

Senior alert 93%

BPSD

SveDem

Läkemedel 4/6 6/6 6/6

Undvikbar slutenvård

4/6

Återinläggning

Gullspång

Palliativa registret Bas +

5%

Senior alert 100%

BPSD

SveDem

Läkemedel 6/6 3/6 3/6

Undvikbar slutenvård

5/6

Återinläggning

Hjo

Palliativa registret Nej

Senior alert 90%

BPSD

SveDem

Läkemedel 6/6 5/6 4/6

Undvikbar slutenvård

2/6

Återinläggning 4/6

Karlsborg

Palliativa registret Nej

Senior alert 45%

BPSD

SveDem

Läkemedel 5/6 2/6 3/6

Undvikbar slutenvård

3/6

Återinläggning 5/6

Tibro

Palliativa registret Bas +

5%

Senior alert 94%

BPSD

SveDem

Läkemedel 5/6 4/6 5/6

Undvikbar slutenvård

4/6

Återinläggning 2/6

Nationella mål och indikatorer som mäts under 2014 för prestationsersättning

Norra Skaraborg

(9)

Skövde

Palliativa registret Nej

Senior alert 84%

BPSD

SveDem fem av nio Våc

Läkemedel 6/6 1/6 2/6

Undvikbar slutenvård

5/6

Återinläggning 2/6

Falköping

Palliativa registret Nej

Senior alert 54%

BPSD

SveDem tre av fem Våc

Läkemedel 5/6 1/6 5/6

Undvikbar slutenvård

3/6

Återinläggning 3/6

Tidaholm

Palliativa registret Bas

Senior alert 100%

BPSD

SveDem

Läkemedel 5/6 6/6 5/6

Undvikbar slutenvård

4/6

Återinläggning 4/6

Nationella mål och indikatorer som mäts under 2014 för prestationsersättning

Södra Skaraborg

(10)

Undvikbar slutenvård

10

2015-02-27 Agneta Bakir

(11)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2010 2011 2012 2013 2014

Fyrbodal 1,36 1,31 1,35 1,49 1,36 1,36 1,31 1,39 1,46 1,48 1,26 1,43 1,63 1,49 1,50 1,64 1,50 1,41 1,42 Göteborg 1,35 1,44 1,31 1,42 1,39 1,47 1,30 1,43 1,48 1,28 1,26 1,33 1,35 1,18 1,12 1,24 1,28 1,21 1,15 Simba 1,25 1,07 1,33 1,52 1,45 1,32 1,37 1,45 1,35 1,22 1,32 1,39 1,26 1,28 1,32 1,41 1,14 1,24 1,16 Skaraborg 1,36 1,54 1,40 1,43 1,43 1,44 1,48 1,47 1,49 1,38 1,34 1,48 1,39 1,37 1,26 1,30 1,18 1,34 1,18 Södra Älvsborg 1,44 1,23 1,27 1,40 1,39 1,38 1,27 1,34 1,38 1,31 1,27 1,27 1,28 1,35 1,20 1,30 1,21 1,15 1,03 Västra Götaland 1,36 1,37 1,33 1,44 1,40 1,41 1,34 1,41 1,45 1,34 1,28 1,37 1,39 1,32 1,25 1,36 1,28 1,27 1,19

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

An tal vår d tillf älle n me d u n d vikb ar slu te n vår d p e r 100 in vånar e

Antal vårdtillfällen undvikbar slutenvård per 100 invånare per vårdsamverkansområde och kvartal

Källa: VEGA 11

(12)

Återinskrivningar

12

2015-02-27 Agneta Bakir

(13)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2011 2012 2013 2014

Fyrbodal 18,3 18,5 19,2 19,6 18,8 19,2 18,8 18,7 19,8 19,4 17,6 17,5 18,6 18,1 Göteborg 18,1 18,4 17,0 17,9 17,9 17,1 17,7 17,7 17,6 17,8 16,2 16,6 18,7 18,2 Simba 19,6 18,1 16,9 18,4 18,1 17,7 15,4 16,9 17,2 17,5 16,7 16,9 18,8 17,8 Skaraborg 17,3 19,0 17,8 17,1 17,0 18,0 17,0 16,6 17,1 16,9 16,6 16,5 16,9 18,0 Södra Älvsborg 18,1 18,0 16,5 17,0 17,9 18,8 18,0 17,7 18,6 18,3 18,3 17,6 17,8 18,6 Västra Götaland 18,1 18,4 17,5 17,9 17,9 18,1 17,7 17,6 18,2 18,1 17,1 17,0 18,2 18,2

0% 2%

4% 6%

10% 8%

12% 14%

16% 18%

20% 22%

An d e l ÅI -v år d ti llf äll e n

Andel oplanerade återinskrivningar 1-30 dagar per vårdsamverkansområde per kvartal

Källa: VEGA 13

(14)

Sammanhållen vård och omsorg

773 patienter som var utskrivna från sjukhuset har ringts upp under 2014

698 dokumenterade medicinska vårdplaner genomförda 2014.

SVPL IT-stöd. Endast ca 70 % av patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården finns det en insänd vårdbegäran i KLARA till sjukhuset. Andel skriftliga svar i KLARA från primärvården och sjukhuset har minskat.

Andel epikriser innevarande dag som patienten återvänt från sjukhus har minskat något.

Andel läkemedelslistor innevarande dag som patienten återvänt från sjukhus

ligger stadigt på ca 80 %. Anmärkningsvärt är att 17 % av listorna är felaktiga.

(15)

Förbättrad vård i livets slut 2011-2014

Under 2011 hade 1106 personer fått läkemedel mot ångest ordinerat mot 1398 2014. Ökning med 292 personer

Under 2011 fick 148 personer sin smärta skattad. 2014 har siffran ökat till 357. Ökning med 209 personer som fått sin smärta skattad För 82 personer fler dokumenterades ett brytpunktssamtal 2014 mot 2011

Under 2011 bedömdes munhälsa hos 784 person, vilket ökat till 935 under 2014. Ökning 151 personer

15

Källa: Svenska Palliativregistret Mätperiod kvartal 4-3

2015-02-27

(16)

God vård i livets slut

16

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Väntade dödsfall Brytpunktssamtal Ord mot ångest Smärtskattning Munhälsa 85,5

48,8

79,9

9,6

24,9 85,7

49,3

85,5

14,9

28 85,7

50

89,5

23,1

35,9

Förbättringsmätning Skaraborg 2011-2014

2011-10- 01 - 2012- 09-30 2012-10-01 - 2013-09-30 2013-10-01 - 2014-09-30

Källa kvalitetsportal.se

2015-02-27

(17)

Preventivt arbetssätt 2011-2014

Totalt har 13813 riskbedömningar genomförts i Skaraborg

Antal personer som riskbedömdes var 10377

13746 personer har fått sin munhälsa bedömd

Andelen allvarliga trycksår (grad 3 och 4) har minskat från 21,6 % 2011 till 9,25 % 2014.

Viktminskning i SÄBO har förbättrats. Särskilt bra går det för enheter som

jobbar med munhälsa

(18)

Fördelning av trycksårskategorier

2015-02-27 18

(19)

God vård vid demenssjukdom

1689 NPI- skattningar i BPSD har gjorts sedan 1/10 2012 i Skaraborg

462 grundregistreringar och 499 uppföljningar i SveDem har gjorts av primärvården i Skaraborg

19

2015-02-27 Agneta Bakir

(20)

God läkemedelsbehandling för äldre

Antalet förskrivna olämpliga läkemedel har minskat med 398 st. sedan oktober 2011

Antalet förskrivna läkemedel mot psykos har minskat med 69 st. sedan oktober 2011

Antalet förskrivna antiinflammatoriska läkemedel har minskat med 229 st. sedan oktober 2011

20

2015-02-27 Agneta Bakir

(21)

Ni fortsätter väl?

Vad kommer hända?

Fyra år med fokus på oss!

Vem äger?

Håll i och håll ut!

Äldresatsningen avslutas Nu har vi själva ägarskapet

(22)

Prestationsresultat Västra Götaland 2014

Indikator Omfattning Resultat VG Medel till VG

Undvikbar slutenvård 50 milj

Minskat 6/6

 12 455 417:-

Återinskrivning

30 dagar 200 milj

Minskat 3/6

0:-

Olämpliga läkemedel 100 milj

Minskat 6/6

 16 576 038:-

Antipsykotiska läkemedel

100 milj

Minskat 6/6

 27 881 321:-

Antiinflammatoriska

läkemedel 100 milj

Minskat 6/6

 16 576 038:-

(23)

Indikator Omfattning Resultat VG Medel till VG

God vård i livets

slutskede 70 milj 22,6%

15 816 847:-

Preventivt

arbetssätt 120 milj 11,3%

13 539 649:-

God vård vid

demenssjukdom 50 milj 16,3%

8 177 194:-

God vård vid

demenssjukdom 50 milj 28,7%

14 361 223:-

Prestationsresultat Västra Götaland 2014

(24)

Prestationsersättningar Äldre 2014VGR och VGK/insatsområde.

Kommuner/vårdsamverkansområde

Område God vård i livets slutskede

Preventivt arbetssätt Täcknings-

grad SÄBO

Preventivt arbetssätt Riskbedöm

Preventivt arbetssätt Munhälsa

Olämpliga LM

Anti psyko

LM

Antiinflam LM

BPSD SwDem

NY

SwDem Uppf

USV Åinsk 30

Totalt

5% 10%

Fyrbodal 402 405 118 508 708 035 682 927 403 730 2 394 281 4 027 241 2 394 281 1 256 619 0 0 1 773

497

0 14 161 524

Skaraborg 852 858 348 179 2 092 284 1 880 523 570 503 2 210 491 3 718 105 2 210 491 2 281 062 0 0 1 639 732

0 17 804 228

Södra

Älvsborg 2 123 210 552 460 1 728 983 1 336 162 403 236 2 234 223 3 758 021

2 234 223 3 030 551 0 0 1 681

408

0 19 082 477

SIMBA 723 086 0 706 709 12 372 119 364 767 846 1 291 537 767 846 354 379 0 0 620 501 0 5 363 640

Göteborg

sområdet 5 530 813 420 273 344 736 977 377 462 966 3 996 385 6 722 022 3 996 385 1 254 583 0 0 3 003 654

0 26 709 194

Total VGK

9 632 372 1 439 420 5 580 747 4 889 361 1 959 799 11 603 226 19 516 926 11 603 226 8 177 194 0 0 8 718 792

0 83 121 063

Total

VGR 4 128 160 616 895 - 800 102 309 640 4 972 812 8 364 395 4 972 812 - 5 979

796

8 381 427

3 736 625

0 42 262 664

2013-12-13

Mats Johansson

(25)

Sammanfattning 2011-2014

I Skaraborg har vi nått de nationella mål och indikatorer som mäts under 2014 för prestationsersättning förutom en månad för indikatorn

återinläggningar inom 30 dagar.

• Vi har gjort många riskbedömningar i Skaraborg och minskat andelen trycksår grad 3 och 4 till från 21,6 % 2011 till 9,25 % 2014.

• Fler personer har fått sin smärta skattad vilket vi vet från forskningsstudier leder till en bättre smärtlindring. Andel genomförda brytpunktsamtal är det en svag utveckling av, vilket behöver förbättras.

• 1689 personer med demenssjukdom har fått sina beteendemässiga och psykiska symtom skattade och åtgärder insatta.

• Vi har minskat andel olämpliga, antipsykotiska och antiinflammatoriska läkemedel till äldre.

• Vi har inte lyckats i målen för oplanerade återinläggningar 2014.

• Snabb uppföljning efter sjukhusinläggning 48/72. På ungefär var tredje patient krävs någon form av insats, arbetssättet med uppringande

sjuksköterska är en viktig funktion som bör utvecklas.

(26)

Budget

Intäkter 2014

Överskott tidigare år 2 685 989 Driftsbidrag 1 620 000

Webbkollen 427 000 Analysmedel 564 000

Analysmedel utskrivn 247 575 (Korrigering lön 75 040)

Totalt: 5 619 604

Kostnader 2014

Utvecklingsledare 552 720 Koordinatorer 1 329 231 Konsult MVP 142 306 Registerstöd 212 000 Möten konf. 159 335 OH, resor, övrigt 177 081 Totalt: 2572673

Överskott: 3 046 931

(27)

Mål/

målområde

Säker sjukhusvård, utskrivningsprocess och uppföljning

Sammanhållen vård och omsorg Minska onödiga sjukhusvistelser

Processer Pågående aktiviteter/koncept/hjälpmedel

Trygghetsskapande hälsofrämjande och förebyggande insatser

God sammanhållen vård i Skaraborg

Säker och sammanhållen vård och omsorg i den Nära vården

Uppföljning på individ- organisations och samhällsnivå

• Förebyggande arbete på vårdcentral

fast vårdkontakt , hälsoplan, proaktiv vårdplan

•Medicinsk vårdplan

• Läkemedelsgenomgångar/Läkemedelskartläggning

• Lokala handlingsplaner primärvård/ kommun

• Mobil närvård med mobil hemsjukvårdsläkare och mobila specialistteam från slutenvården

• Palliativ vård: Utbildning: symtomskattningsinstrument, implementera palliativ vårdplan. Utbildning brytpunksamtal

• Lägesrapport - Mått och mål

• Kvalitetsregister

• Regelbundet återföra resultat till verksamheten/resultattavla Mest

sjuka äldre Kroniskt

sjuka

Äldre med risk

Friska äldre

• Säkra utskrivning från sjukhuset

• Säkra mottagandet och uppföljning på primärvården

• Uppföljning efter sjukhusvistelsen – inom 48/72 timmar.

• Utskrivningsinformation till patienten

• Utveckla samverkan mellan slutenvård och primärvård

(28)

Mobil Närvård

• Internt utvecklingsstöd Svante Lifvergren och Chalmers, Forskningsplan på gång

• HCM rapport klar i slutet av veckan?

• Dokumentation av modellen

• Framtagning av mätområden ”övervaka systemet”

• Mobil hemsjukvårdsläkare ramverk framtaget

• Socialdepartementet Göran Stiernstedt och är statlig utredare. Han är också nationell samordnare för ökad resursutnyttjande inom

hälso- och sjukvården.

• Vårdförbundet besök

• Avvakta med HCM i dagsläget

• Möte med Ingrid Berg och Susanne Källerwald Högskolan Skövde

• Ny kommunikatör

Figure

Updating...

References

Related subjects :