SMUL-AKADEMIN LÄSÅRET Av Lena Normén-Younger

Full text

(1)

SMUL-AKADEMIN

LÄSÅRET 2022-2023

Av Lena Normén-Younger

(2)

PRESENTATION

Historik – SMUL-akademin

Kompletterande svenska som ämne Utbildningsidé och kursfilosofi

Grundkurs 1-9 + MeM -läromedel och material Verktyg: Google Drive och Zoom

SMUL-akademin 2022/2023 på Facebook Lektionsupplägg

Lärarledda lektioner Klassföräldrar

Frågestund

(3)

VAD ÄR SMUL- AKADEMIN

SMUL-akademin drivs av Association of Swedish Beyond Borders – SMUL

Registrerad som s.k. not-for-profit I British Columbia I Kanada sedan juni 2020

Styrs av en svensk-kanadensisk styrelse

Har stöd av en rådgivande kommitté som leds av Monica Bravo Granström

Vi har en administratör på deltid, Louise Sverud som bor på Lanzarote

Vi har sex lärare: Maria Diemar och Anna

Samrud i Texas, Malin Possbeck i BC, Eva Cimino i

Paris, Mikael och Pernilla i Piteå, Sverige

(4)

HISTORIK – SMUL-AKADEMIN

Ingen officiell internationell nätskola i kompletterande svenska

Enkät 2016 – SMUL-föräldrar, stöd att utveckla barnens svenska för att de på sikt ska kunna studera i Sverige

Läsår 1, VT 2017 – Jag läser A-D

Läsår 2, 2017-2018 - grundkurs 1-4 (Marias Diemar anställd) Läsår 3, 2018-2019, grundkurs 1-6 (filmer, Google Drive)

Läsår 4, 2019-2020, grundkurs 1-6 (klassföräldrar)

Läsår 5, 2020-2021, grundkurs 1-7 (helt digital p.g.a. pandemin)

Läsår 6, 2021-2022, grundkurs 1-8+Mittemellansvenska (GK1-GK4: tryckta böcker) Läsår 7, 2022-2023, grundkurs 1-9+MeM (tyngdpunkt på svenska I GK5, 6, 8 och 9)

(5)

SMUL-AKADEMIN ÄR ETT

FÖRÄLDRAKOOPERATIV

=

SAMARBETE MELLAN

SMUL OCH FÖRÄLDRAR

(6)

UTBILDNINGSIDÉ KURSFILOSOFI OCH

Distansutbildning i svenska för ALLA utlandssvenskar Prisvärda kurser

Förenklat upplägg utan större anpassningar – har dock blivit mer viktigt

Frihet att anpassa som man vill som förälder Nätverkande via sociala medier

Sammanhållning via kulturella evenemang

Större fokus på självständiga studier när eleverna blir äldre

Klassföräldrar för de som begränsad ekonomi / vill engagera sig

Ekonomiskt stöd för de familjer som behöver

(7)

OLIKA TYPER AV FORMELL SVENSKA

Svenska Svenska som andraspråk

(SVA)

Kompletterande

svenska

(8)

OLIKA TYPER AV SMUL-SVENSKA

Komplementerande

svenska Mittemellansvenska Nybörjarsvenska

(9)

LÄROPLAN I KOMPLETTERANDE SVENSKA

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, - urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och - reflektera över traditioner, kulturella företeelser samt natur- och

samhällsfrågor i Sverige utifrån jämförelser med förhållanden i andra länder.

Källa: Skolverket

(10)

GRUNDKURS 1-4

Grundkurs 1 Grundkurs 2 Grundkurs 2+ Grundkurs 3 Grundkurs 4 Tryckta

läromedel

Jag läser A Läsebok Arbetsbok ZickZack 1 Läs & Skriv

Jag läser B Läsabok Arbetsbok ZickZack 2 Läsrummet

Ord och äventyr – Hemligheten 2A

Läsebok Arbetsbok

Jag läser C

Arbetsblad med textfrågor

ZickZack 3 Läsrummet

ZickZack 4 - Läsrummet ZickZack 4 Skrivrummet Extramaterial Digital uppgifter

på Liber

Läsdagbok 45 min

Digitala

uppgifter på Bingel

Läsdagbok 45 min

Digitala

uppgifter på Bingel

Läsdagbok 45 min

Digitala

uppgifter på Bingel

Läsdagbok 45 min

Digitala uppgifter på Bingel

Sveriges 25 underverk Läsdagbok 45 min

(11)

GRUNDKURS 5-9

Grundkurs 5 Grundkurs 6 Grundkurs 7 Grundkurs 8 Grundkurs 9 Digitala

läromedel

Liber Svenska 5 Geografi för åk 4-6, Gleerups

Liber Svenska 6 Historia för åk 4-6, Gleerups

Svenska för dig - Kapitel för kapitel - Grammatikövn.

som PDF

Liber svenska 7-9

SOS Samhälle

Formativ svenska

SOS Samhälle

Extramaterial Läsdagbok 45 min

Läsdagbok 45 min

Läsdagbok 45 min

Läsdagbok 45 min

Centralprov

Läsdagbok 45 min

Kunskapstester

(12)

MITTEMELLANSVENSKA

För elever 12-16 år som aldrig tidigare har studerat svenska

Läromedel ZickZack 5 Läsrummet

Öva på svensk läsförståelse och skrivande Fungerar som förberedelse för GK6-9

(13)

STUDIEMODELLER GK1-6

100 %

distansundervisning

50% distans- och 50%

fjärrundervisning

100% fjärrundervisning

(14)

STUDIEMODELLER GK7-9

100 %

distansundervisning 100%

fjärrundervisning

(15)

MITTEMELLANSVENSKA

Ges bara som lärarlett alternativ (100 %

fjärrundervisning)

Målsättning är att dessa

elever ska kunna gå våra

grundkurser efter ett år I

MeM

(16)

LÄRARLEDDA LEKTIONER

Finns för GK1-GK9

Varje vecka alterantiv rekommenderas p.g.a. sociala och akademiska skäl

Kan tas varannan vecka i GK1-GK6

5-8 elever/klass (fem krävs för att klassen ska garanteras) Under de lärarledda lektionerna används checklistorna men

eleverna hinner inte alltid alla moment. Större focus på att reflektera och diskutera. Resterande uppgifter i våra checklistor (kallas

uppgiftsscheman) kan då användas som berikning.

(17)

SJÄLVSTUDIER

1. Lektionerna finns som checklistor på Google Drive

2. Varje lektion delas också separat i enskilda lektionsmappar

3. Lektionen inleds med en kort film där läraren förklarar lektionen 4. Arbetsmaterial = tryckta läromedel som skickas från Stockholm 5. Så här kan lektionen se ut:

a) Förälder och barn ser på början av filmen med instruktionerna tillsammans b) Lektionsmomenten görs med hjälp och stöd av föräldern som sitter bredvid c) Avslutas ofta med en muntlig diskussion baserat på frågor som vi delar

(18)

STUDIETIPS FÖR SJÄLVSTUDIER

Avsätt en speciell tid varje vecka för dig och ditt barn, när du kan sitta själv med ett barn i taget

För dig med äldre barn, se till att ta bort mobiler och annat som kan störa. Detta inkluderar din egen.

Ha läroböckerna på en speciell plats eller i en speciell väska.

Se till att barnet har ett pennetui eller något liknande med blyertspennor, sudd och färgpennor.

Skapa en vana av högläsning varje vecka eller se till att ditt barn får med sig en svensk bok vid läggdags, i bilen eller ett annat tillfälle som passar.

Glöm inte att ge mycket positiv feedback!

(19)

Dag och tid för lärarledda

klasser som passar Asien, Australien och Nya Zeeland

GK1-GK5

Klass Dag Sverige Dehli Perth Sydney Auckland 1F Sön 9.00 12.30 15.00 17.00 19.00 2F Sön 10.00 13.30 16.00 18.00 20.00

3E Sön * * * 8:30 10:30

4F Sön 11.15 14.45 17.15 19.15 * 5F Sön 12.15 15.45 18.15 20.15 *

*För tidig eller sen tid för lektionen.

(20)

SÅ HÄR ANMÄLER DU

DITT BARN

Gå till vår webbsida www.svenskautomlands.org Klicka på den kurs i menyn löngst upp som du är intresserad av. T.ex. Grundkurs 1 finns under

Svenskundervisning / Kompletterande svensk 6-18 år / Grundkurs 1-4 – tryckta läromedel /

Grundkurs 1

Läs igenom kursbeskrivningen.

Titta på smakproverna för att få en uppfattning om nivån

Boka en studierådgivning med Louise Sverud på info@svenskautomlands.org om du behöver hjälp Anmäl dig i formuläret som finns längst ner på kurssidan

Du får sedan en bekräftelse och faktura som

betalas delvis eller helt innan den 1 september.

(21)

PRISER

Baspaket* (läromedel, checklistor, digitala uppgifter) – CAD$299 (2 349 SEK)

Fjärrundervisning varannan vecka – 15 lärarledda lektioner - $159 (1 249 SEK)

Fjärrundervisning varje vecka – 30 lärarledda lektioner - $319 (2 505 SEK)

Privatundervisning – 30 lektioner $1 500 (11 783 SEK, kan delas upp i fyra delbetalningar). Kan bokas för 1-3 elever. Baspaket köps till för $149.50 (vi ger 50% rabatt p.g.a. det höga priset) Anpassad privatundervisning: 10 lektioner som är helt anpassad efter elevens behov, $689 (5 410 SEK). Används ofta för elever på internationella skolor i Sverige.

* obligatorisk del av GK1-GK9. Med vår självstudiemodell behöver du enbart detta.

(22)

FRÅGESTUND

TACK FÖR ATT DU LYSSNADE. VÄLKOMMEN MEJLA SMUL PÅ INFO@SVENSKAUTOMLANDS.ORG.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :