• No results found

INCUBATOR KALMAR SCIENCE PARK MEMBER NETWORK PARTNER CREATIVE ARENA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INCUBATOR KALMAR SCIENCE PARK MEMBER NETWORK PARTNER CREATIVE ARENA"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

KALMAR SCIENCE PARK INCUBATOR

MEMBER NETWORK PARTNER

CREATIVE ARENA

(2)

VI REDER UT BEGREPP

i

► I samarbete med

elleromenmötesplatsdäridéer fårluftundervingarna

Visst kan idéer komma när man minst anar? Du har säkert varit med om att en idé du gått och funderat på fått en ny in- riktning bara genom ett ögonblicks möte! Idéer behöver dis- kuteras och mogna för att utvecklas till något storartat. Idéer behöver ibland bollas med en expert.

Genom Affärsskap, som är en mötesplats speciellt lämplig för dig som håller på att utveckla en affärsidé eller har ett allmänt intresse för affärer, ger vi förutsättningarna för att dina idéer ska förfinas. Här kan du inspireras under en serie tillfällen inom olika temaområden, och ge just dina idéer luft under vingarna…

vierbjuder

Mötesplats

Praktisk rådgivning

Specialiststöd

varjetillfälleinnehåller

▪ Ett föredrag av specialiststöd

▪ Exempel ur verkligheten

▪ Coffee Corner med diskussion och ev. workshop

duärtex

▪ En person med/eller på gång med ett nystartat företag

▪ Student

▪ En person med intresse för affärer Vi ses där!

Kontaktperson:

LINUS ANDERSSON | ANSVARIG FÖR AFFÄRSSKAP linus.andersson@kalmarsciencepark.se

Tel 0480-45 34 23 Mobil 0702-63 76 50 www.kalmarsciencepark.se

Lennart Jaensson

Wireexit Lock Sweden AB

Deltagare och uppfinnare

“Jag hade en uppfinning som jag ville sätta i produktion när jag deltog i Affärsskap. Jag gick de flesta avsnitten för att uppdatera mig och deltog även i eftersnacket. Genom Affärsskap fick jag råd om hur jag skulle hitta finansiering. Det slutade faktiskt med att jag deltog i SVT:s Draknästet och blev kompanjon med tre av dra- karna.”

Pelle Sederkvist

Sederkvist Kommunikation

Specialiststöd inom marknadsföring

“Ur ett verklighetsperspektiv kan jag ge hand- fasta råd och tips om mitt kärnämne. Deltagarna får praktiska kunskaper från mitt yrke och många praktiska exempel på hur man når ut på marknaden.”

Sandra Karlsson

EKO Trend

Deltagare och nyföretagare

“När jag började Affärsskap hade jag redan min affärsidé klar för mig. Men när man ska in på en ny bana så snurrar det många frågor och funderingar i huvudet. En hel del av dessa fick jag svar på och hjälp med via Affärsskap. Jag har nu startat mitt företag och jag ser att kontakten med Kalmar Science Park har varit en av många viktiga bitar på vägen.”

AFFÄRSSKAP

FINANSIÄRER

• KALMAR KOMMUNBOLAG

• KALMAR KOMMUN

• REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN

• INNOVATIONSBRON

• HÖGSKOLAN I KALMAR

• EUROPEISKA REGIONALA STRUKTURFONDEN

SPECIALISTSTÖD

Person som arbetar med aktuellt tema i sin yrkesprofession, och med bakgrund som småföretagare.

MÖTESPLATS

Affärsskap sker möten via en tv- monitor och en storbildsskärm där deltagarna kan samtala, ta del av material och få konkreta råd i olika tema.

(3)

KALMAR SCIENCE PARK INCUBATOR

MEMBER NETWORK PARTNER

CREATIVE ARENA INCUBATOR

MEMBER NETWORK PARTNER

CREATIVE ARENA INCUBATOR

MEMBER NETWORK PARTNER

CREATIVE ARENA

(4)

VI REDER UT BEGREPP

i

► Första kontakterna med oss är kostnads-

fria. För dig som ingår i inkubatorkonceptet tas en förmånlig avgift ut.

I samarbete med

elleromenmiljödärnyföretagaccelererar

Inkubator— vad är det? Du som står i startgroparna för att star- ta företag har säkert hört talas om ”företagskuvös” i samma diskussion? Vi kan berätta att det inte handlar om att få företag att överleva. Det handlar inte bara om lokaler. Det handlar om stödjande affärsutveckling för dig som har en affärsidé som du vill utveckla och för dig som nyligen startat eller är på väg att starta ett företag. Det handlar om en inspirerande miljö där du kan arbeta sida vid sida med andra nyföretagare. En miljö där du får rådgivning. En miljö att trivas i, och som hjälper dig att accelerera ditt företag till tillväxt…

vierbjuder

Rådgivningsmottagning

Inkubatorkoncept med affärsutvecklare, kontakt med juris- ter och revisorer, hjälp att hitta finansiärer

Kontor med tillgång gemensam skrivare, mötesrum mm

Affärsskap, hjälp att hitta nya vägar till kunder och samar- betspartners samt inspiration via våra inkubatormöten

Visst marknadsföringsstöd

Möjlighet att använda din etablering i Kalmar Science Park Incubator i den egna marknadsföringen

Tillgång till erbjudanden från Kalmar Science Park Partner

duärtex

▪ En person med en innovativ affärsidé

▪ Ett nystartat företag med kunskapsintensiva produkter/ tjänster Hör av dig!

Kontaktperson:

MATS OLSSON | VERKSAMHETSANSVARIG mats.olsson@kalmarsciencepark.se Tel 0480-49 70 81

Mobil 0705-21 16 94 www.kalmarsciencepark.se

FINANSIÄRER

• KALMAR KOMMUNBOLAG

• KALMAR KOMMUN

• REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN

• INNOVATIONSBRON

• HÖGSKOLAN I KALMAR

• EUROPEISKA REGIONALA STRUKTURFONDEN

INKUBATORPROCESS

En 1,5 -2 årig affärsutvecklings- process där entreprenörer kan förbättra sitt företag eller affärs- idéer med hjälp av olika verktyg som erbjuds via inkubatorn.

KUNSKAPSINTENSIV

Baserad på hög utbildning och modern kunskap, ofta nära kopplat till högskola.

Dan & Maria

weZupport

Företagare som gjort exit ur inkubatorn

“Förmodligen hade weZupport inte sett ut som det gör om vi inte hade suttit i inkubatorn. Även om vi inte startade på noll när vi flyttade in så har det hänt väldigt mycket genom processen.

Dels via den fysiska miljön där man kan bolla det vardagliga med alla som sitter här, men också ge- nom affärsutvecklarna som gett oss ett dagligt kundtänk och stöd.”

Magnus Gustavsson

Konsult inom Kalmar Science Park

Affärsutvecklare i inkubatorprocessen

“Som affärsutvecklare ringar jag in helheten. Är affärsidén tillräckligt unik? Håller erbjudandet?

Ibland får man paketera om och spetsa till idén.

Jag träffar företagen 1-2 ggr/månad och ger ex- empel på var man hittar finansiering, kontakter och nätverk. Vi diskuterar risker för bolaget, bo- lagsformer, hur man hittar en samsyn och annat som berör företagandet.”

Salman & Naveed

Vixdar

Företag som ingår i inkubatorsprocessen

“Affärer handlar om nätverk och vi såg Kalmar Science Park Incubator som en inkörsport till företagsnätverken. Att sitta här ger oss en mer professionell företagskultur som också är synlig för våra kunder. Inkubatorn erbjuder även en plattform och stöd för att hitta finansiering och affärsutveckling.”

INCUBATOR

Läs storyn om weZupport på www.kalmarsciencepark.se el. www.wezupport.se

Läs om VIXDAR på www.vixdar.com

(5)

KALMAR SCIENCE PARK MEMBER NETWORK INCUBATOR

PARTNER

CREATIVE ARENA

(6)

VI REDER UT BEGREPP

i

Per & Karolina

Geobrands

Företag som ingått sedan nätverkets start

“Det viktigaste för oss är den sociala miljön och att ingå i ett sammanhang. Vi har fått många nya kontakter och vi har köpt tjänster av företag inom nätverket som vi inte skulle hittat annars.

Att visa att vi är högskolenära och verkar i en Science Park, är bra för vårt företags image som utpräglat kunskapsföretag.”

elleromentillväxtmiljöförframtidensföretag

Vi vet att mötesplatser och arenor för erfarenhetsutbyte, socialt utbyte och även oplanerade kontakter utvecklar affärsidéer och är viktiga byggstenar för framgångsrika före- tag. Via Kalmar Science Park Member Network, ett nätverk av kunskapsintensiva företag, ökar möjligheten till kontakter, kunskap och kreativitet. Genom nätverket vill vi skapa en god tillväxtmiljö och förutsättningar för framgång helt enkelt.

vierbjuder

Mötesplatser för utbyte av idéer, kunskap och kreativitet

Ett bredare aktivitetserbjudande

Kalmar Science Park Member plakett

Möjlighet att använda din etablering i Kalmar Science Park i den egna marknadsföringen, samt Member logotype

Ett nätverk med många kompetenser

Stöd i kontakt med högskola, kommun, regionförbund m fl.

Tillgång till erbjudanden från Kalmar Science Park Partner

Visst stöd vid rekrytering, marknadsföring, pr, försäljning, af- färsutveckling, finansiering, projektstöd och internationalisering

duärtex

▪ Ett företag som har gjort en exit från någon inkubator

▪ Ett etablerat företag med kunskapsintensiva produkter eller tjänster

Kontaktperson:

JOHANNA WIHL | VERKSAMHETSANSVARIG och AFFÄRSUTVECKLARE johanna.wihl@kalmarsciencepark.se

Tel 0480-45 34 22 Mobil 0706- 84 27 77 www.kalmarsciencepark.se

► Serviceavgift 1000 kr/år, exklusive moms MEMBER

Ett företag som ingår i Member Network. Utses av en grupp.

KUNSKAPSINTENSIV

Baserad på hög utbildning och modern kunskap, ofta nära kopplat till högskola.

Johan & Andreas

ADDI

Nätverksföretag med lokaler ”på stan”

“För oss var inkubatorn en bra språngbräda för att komma igång och utveckla företaget. Vi har fortfarande kontakt och samarbetar med flera av företagen som satt i inkubatorn samtidigt som oss. Samtidigt ser vi det som en styrka att stå på egna ben idag. Genom vår affärsutvecklare och nätverket har vi fått nya kontakter, som vi kommer att samarbeta med under hösten.”

Johanna Wihl

Verksamhetsansvarig Member Network

Affärsutvecklare i nätverket

“I min roll som affärsutvecklare är det företa- gens behov som styr! Det kan innebära att tipsa om rätt person vid rekrytering, att koppla ihop företagen med externa resurser eller att mat- cha företagens behov av utbildning med lämp- liga aktiviteter inom nätverket. Det är viktigt att företagen och företagarna mår bra för att växa.”

MEMBER NETWORK

FINANSIÄRER

• KALMAR KOMMUNBOLAG

• KALMAR KOMMUN

• REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN

Läs om Addi på www.addi.se

Läs om Geobrands på www.geobrands.se

(7)

KALMAR SCIENCE PARK PARTNER

MEMBER NETWORK INCUBATOR

CREATIVE ARENA

(8)

VI REDER UT BEGREPP

i

elleromnyttanavettpartnerskapmedkunskapsintensivaföretag

Vår nyhet är Kalmar Science Park Partner. Vi har helt enkelt skapat en möjlighet för företag som vill erbjuda sina tjänster till företagen inom Kalmar Science Park. Tänk dig in i entreprenö- rens vardag! Med specialistkompetens tillför du som Partner ett mervärde och hjälper därmed våra företag att växa. Det kan också handla om att underlätta företagens vardag med allt från prisvärt kontorsmaterial till hotellvistelsen för tjänsteresan. Med andra ord, saker som gör att ditt och våra företag kan fokusera på det som de är bäst på. Eller nya affärsmöjligheter för dig.

vierbjuder

Ett sätt att kanalisera erbjudanden och kunskap genom våra aktiviteter

Att, vid lämpliga tillfällen, nå ut med erbjudanden via våra informationskanaler

duärtex

▪ Intresserad av att leverera tjänster och erbjudanden till företagen i Kalmar Science Park

▪ Ett företag med specialistkompetens

▪ Ett företag som verkar inom en bransch som kan ge företagen ett mervärde

Hör av dig!

Kontaktperson:

JOHANNA WIHL | VERKSAMHETSANSVARIG och AFFÄRSUTVECKLARE johanna.wihl@kalmarsciencepark.se

Tel: 0480-45 34 22 Mobil: 0706- 84 27 77 www.kalmarsciencepark.se

► Serviceavgift 3000 kr/år, exklusive moms Som Kalmar Science Park Partner åtar du dig att leva upp till överenskomna åtagan- den, och att tillhandahålla attraktiva erbju- danden till företagen. Avtal skrivs på års- basis, efter en gemensam avstämning om utfall för båda parter.

► Företag som redan idag är Partnerföre- tag är Sixt Biluthyrning och Folkuniversite- tet i Kalmar.

KUNSKAPSINTENSIV

Baserad på hög utbildning och modern kunskap, ofta nära kopplat till högskola.

SCIENCE PARK

En stimulerande och utvecklande miljö för företag i tillväxt och en mötesplats mellan människor–

men också mellan idéer, kunskap och kreativitet.

Christer Bäck

Cleanliness Control

Företag som använder partneravtal

“När vi är åker inrikes och utrikes och installerar våra produkter för renhetsmätning, så använder vi hyrbilar istället för egna tjänstebilar. Att Kal- mar Science Park har färdiga avtal gör att vi får bra priser, service och inte minst bra och säkra bilar. Vi hoppas att det blir fler partneravtal, gärna inom hotell.”

Louise Östlund

Kalmar Science Park

Tekn.Dr, VD för Kalmar Science Park

“Vi vill underlätta vardagen för våra företagare eftersom tid är en bristvara för de flesta i dag.

Genom konceptet Kalmar Science Park Partner kan vi hjälpa såväl stora som små företag att få ta del av bra avtal och erbjudanden på ett enkelt sätt. Vi skapar i och med detta också möjligheter till nya och spännande affärsrelationer!”

Stavros Kanellos

Folkuniversitetet i Kalmar

Partnerföretag

“Som partner vill vi bidra till att Kalmar blir kreativare och företagsammare. Vi är univer- sitetsanknutna, internationella, nyskapande och obundna med ett stort utbud av kurser för företagare. Konkreta exempel är affärsengelska och teknisk engelska, men vi är även flexibla och skräddarsyr utbildningar efter företagens behov.

Genom Kalmar Science Park Partner får vi hjälp att nå fler företagare.”

PARTNER

FINANSIÄRER

• KALMAR KOMMUNBOLAG

• KALMAR KOMMUN

• REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN

Läs om Cleanliness Control på www.cleanlinesscontrol.se

Läs om Folkuniversitetet på www.folkuniversitetet.se/

kalmar

References

Related documents

Avhandlingen har genom att ta del av erfarenheter av hemrehabilitering från äldre personer och familjemedlemmar samt personal arbetande i team i kommunal hälso- och

Through interviews and observations have respondents stated that network, knowledge and proximity to expertise individuals, and location among those conditions that are considered

Having identified an extensive functional interplay between PAX5, RUNX1 and IKZF1 we wanted to determine how functional perturbations to this regulatory network impact the expression

Some of these programs, namely Mechanical Engineering Technology , Metallurgical Engineering Technology , Music, and Music Education, appear in the reconm1endations

Detta upplevde författarna vara till fördel för studien då deltagarna gav utförliga svar som tydligt var kopplat till studiens syfte.. För att ge intervjupersonerna möjlighet

Inom ramarna för programmet kommer det också att erbjudas olika riktade insatser och aktiviteter för ytterligare, speciellt utvalda grupper av med- arbetare som har särskilt

Angivna kr/kvm avser de fastigheter som John Mattson ägde vid periodens utgång, varvid förvärvade fastigheter och färdigställda projekt har uppräknats till

Målgruppsnalyserna bygger på ett riksrepresentativt urval med 3000 tyska respondenter varav 1390 med Sverigeintresse.. TOURISM IN SKÅNE VISIONEN NULÄGET & OMVÄRLD

Detta medför sammantaget att om en byggnad som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, utan enbart av äldre planer, behöver inte fastighetsägaren anmäla eller

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas?. Bakgrund,

Vägplanen är inskickad för fastställelse hos Trafikverket i Borlänge som har som syfte att ge vägplanen laga kraft därefter får Trafikverket Syd rätt att bygga

Fritidsnämnden avstyrker ett övertagande av ansvar och resurser för bidrag till pensionärsföreningar

Faktorerna som påverkar hur lätt vagnen är att manövrera är vikten, val av hjul och storleken på vagnen. Val av material påverkar vikten i stor utsträckning och då vagnen ska

Annonser som innehåller ett överraskningsmoment får ett större medvetande hos de som exponeras, det här leder till att de lättare kommer ihåg händelsen och de får därför

Denna handling har beslutats digitalt och saknar

The study sought definitions of open data and open government used in Sweden and statements of intent presented in political decisions and strategic documents within the City

Detta är något som inte ansetts relevant för denna studie då syftet innebär att försöka förklara varför kulturen, i detta fall Eurovision Song Contest, har lyckats bli en

För att möta alla barn och deras behov krävs det som Johansson (2003) menar att förskollärarna är en del av barnets livsvärld och kan sätta sig in hur barnet känner sig i

De har lagt en preliminär order om ett större antal kylar till Frigoglass för leverans under H1 2015 och fått bekräftat att de vid behov kan ändra till kylskåp med RotoShelf

I dialog med föreningens styrelse finns ett beslut om att den medfinansiering Landstinget har i SICATH- projektet vid ett medlemskap kan utgöra finansiering för medlemskap

I avvaktan på bildandet av en ny Region Blekinge 2019 föreslås Landstinget Blekinge förlänga sitt medlemskap i BSP under 2018 samt ta fram ett förslag om hur Regionen ska samverka med

De projekt som Region Blekinge ska driva i samverkan med BSP ska bidra till ökad innovations- och utvecklingsförmåga inom områdete e-hälsa.. Region Blekinge behöver ha