MÅNGA BOLLAR I LUFTEN. Det är svårt att sätta etikett på borgaren och entreprenören Claes-Johan Larsson

19  Download (0)

Full text

(1)

BorgarNytt STOCKHOLMS BORGERSKAP MEDLEMSTIDNING NR 1/2 2020

Med hjärta för äldre

Clas Romander brinner för god äldrevård

”Erfarenhet har aldrig varit viktigare”

Framtidsspanaren ser en positiv effekt av krisen

MÅNGA BOLLAR I LUFTEN

Det är svårt att sätta etikett på borgaren och

entreprenören Claes-Johan Larsson

(2)

INNEHÅLL Nr 1/2 2020

BorgarNytt

Stockholms Borgerskap Högalidsgatan 26-28, 117 30 Stockholm.

Telefon 08-720 89 00 www.borgerskapet.se borgarnytt@borgerskapet.se ANSVARIG UTGIVARE Johan Piehl

REDAKTION Cecilia Hagensgård Pia Clark Madeleine Lindqvist

PRODUKTION Rehnberg & Swartz TRYCK Printall OMSLAGSFOTO Rickard L Eriksson

ANNONSERA I BORGARNYTT!

För mer information kontakta Madeleine Lindqvist Telefon 08-720 89 15

madeleine.lindqvist@borgerskapet.se LEDARE Vd Pia Clark hälsar

välkommen.

HJÄRTEFRÅGA Clas Romanders engagemang för äldrevård SEMESTERSTIL Säsongens snyggaste herrmode.

ELDSJÄL Claes-Johan Larsson startar nytt mitt i coronakrisen.

MINGEL Utomhuskonserter på Borgerskapets seniorboenden.

BO BEKVÄMT Hitta rätt seniorboende.

KRÖNIKA John Mellkvist om en positiv bieffekt av coronakrisen.

STIPENDIATER Årets stipendiater berättar om sina planer.

NYTÄNKANDE Företag som fötts i kris.

SOMMARMODE Fixa stilen för en semester på hemmaplan.

KÄMPAR Stark insats av perso- nalen på Enkehuset.

I SENIORERNAS TJÄNST Borger- skapets äldrevård i 300 år.

FORSKARE I FRAMKANT Möt överläkaren Maria Eriksdotter.

NYHETER FRÅN BORGERSKAPET Vad händer i Framtidsprojektet?

GRATTIS! Stockholms Borgerskap gratulerar alla jubilarer.

04 06 09 10 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

06

18 26

Vi arbetar professionellt med att hitta lösningar som ger våra kunder både kvavlitet och kostnadseffektiv service.

Vi levererar i dag tjänster till butikskedjor, fastighetsbolag, parkeringsbolag och bostadsrättsföreningar.

JC Miljöstäd AB erbjuder • Städtjänster • Snöröjning Klottersanering • Trädgårdsskötsel • Garagestädning

Varmt välkommen med din offertförfrågan!

Domnarvsgatan 33, lokal 10, 163 53 Spånga Telefon: 070 75 88 139 E-Post: info@jcmiljostad.se

Kvalitetstädning med miljö i fokus

JCanonsHEL.indd 1 2019-01-14 13:58

Jörgen Leijonmarck Telefon: 070-557 99 47 Mail: j.leijonmarck@telia.com

ALLT INOM MÅLERIARBETEN

Målerifirma Leijonmarck

När kvalité, pris

och renlighet kommer i första hand.

AnnonsLeijonmarck.indd 1 2018-05-21 13:47

(3)

4 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020

LEDARE

LÖRDAG KVÄLL. Ser på mobiltelefonen att jag har 12 missade sms. Åh nej, vatten forsar från en trasig toalett i Enkehusets vård- och omsorgsboende. Fastighetsjouren skyller på riktlinjer och vägrar att rycka ut. Egentligen är de nog rädda för covid-19. Men jag kan snart andas ut, vår personal på plats fixar det. De är inte bara hundraprocentiga proffs på att vårda äldre och behövande – de löser dessutom samtliga problem de ställs inför.

I ENKEHUSET, där våra omsorgsgäster bor, behöver man ständigt skruva och fixa för att allt ska fungera. Trots byggnadens skick har vi målsättningen att bli Sveriges bästa vård-och omsorgsboende – och vi är på rätt väg. Häromdagen sa en besökare: ”Pia, ni har inte anställda, ni har änglar som jobbar hos er”. Jag håller med, och numera är de inte bara änglar utan även VVS:are med vidare- utbildning inom smittskydd.

MIN STORA FÖRHOPPNING är att Framtidsprojektet ska ersät- ta det gamla och uttjänta Enkehuset här på Högalid, på tomten som Georg Fredrik Diedrichsson donerade till Borgerskapet 1799. Samtidigt vill vi skapa 200 nya seniorlägenheter, för att i framtiden kunna ge världens bästa vård och omsorg och dessut- om erbjuda aktiviteter, gemenskap och service, sådant som sätter guldkant på tillvaron.

FRAMTIDSTRO är extra viktigt i dessa prövande tider. Jag lider med alla de som drabbats av corona, och jag ser hur hårt det slår mot alla som är isolerade. Vi försöker på alla sätt förhindra sjuk- domen från att spridas och tack och lov har vi klarat oss bra hittills. Nu är det främst ensamheten vi försöker råda bot på.

Jag vill rikta ett stort tack till Borgargåvan som hjälpt oss att genomföra utomhuskonserter i seniorboendena – Student- sångarna har sjungit in våren för gästerna och Dramaten har haft utomhusföreställningar.

TIDIGARE TRODDE JAG inte att man lärde sig så mycket nytt efter 55. Det visade sig vara helt fel.

På grund av pandemin vet jag nu massor om smittskydd och basala hygienrutiner. Dessutom har jag behövt anamma nya sätt att umgås. Många möten har blivit digitala. Såväl styrelsemöten som Grosshandlarnas intervjuer med studenter – i vår har man beslutat att ge hela 62 resestipendier – har skett via datorn.

Ledande i vår digitala utveckling har Borgerskapets vice ordfö- rande, 75-årsjubilaren Tommy Adamsson, varit. Salut och grattis Tommy, och tack för att du inspirerat oss till att ta flera digitala kliv.

Till alla er andra önskar jag en fin sommar.

Pia Clark

Vd Stockholms Borgerskap

Borgerskapet – en värld av snällhet!

” Min stora förhoppning är att

Framtidsprojektet ska ersätta det gamla och uttjänta Enkehuset här på Högalid.”

FOTO: DAVID THUNANDER

379 kr

Nr 7350 Pierre Péters Cuvée de Réserve Grand Cru

Alk. 12% vol. | 75 cl.

Alkohol i samband med

arbete ökar risken för olyckor

Linda Perez, SvD 28 november 2019

”En klockren Blanc de Blancs som bjussar på skön äppel ukt, fi na mineraler och lång,

torr fi nish. Välskräddad aperitif som ger samma kvalitet som mer berömda hus för

en hundralapp mindre”

Håkan Larsson, Allt om Vin 14 november 2019

(4)

Borgarnytt Nr 1/2 2020 ~ 7 TEXT ELIN LILJERO ERIKSSON FOTO DAVID THUNANDER

INTERVJU

H

JÄRTAT FÖR ÄLDRE har alltid präglat Stockholms Borgerskap. Om det vittnar inte minst det faktum att man i snart tre hundra år bedrivit äldrevård genom stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus.

– Ja, något har vi gjort rätt eftersom vi finns kvar, säger Clas Romander och ler varmt när vi möts i Börshusets anrika lokaler i Gamla stan.

I mer än tolv år har Clas Romander varit ord- förande i stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus och lagt ner såväl själ som tid i sitt enga- gemang. Till vardags bygger han upp ett så kallat private office för familjer med företag sedan han för två år sedan lämnade ett långt yrkesliv som advokat. Drivkraften till att dessutom verka för en högkvalitativ äldrevård bottnar i en personlig upplevelse.

– En anhörig blev dement, vilket gjorde att jag fick insyn i hemtjänsten och om- sorgsboenden. Mycket fungerade bra, men ganska mycket fungerade inte bra. Man bollades mellan olika institutioner och ingen tog något ansvar egentligen.

Vi slår oss ner i en av salarnas sammetssoffor.

– Det är få grupper som är så utsatta som äldre, inte minst de demensdrabbade.

Det kan man bland annat se på hur många äldre som blir bostadslösa idag. Det är inte bra. Äldreomsorgen är en oerhört viktig fråga. Den berör alla, på ett eller annat sätt.

Vi möts i en svår tid då nya coronavirusets smittspridning präglar oss alla och framför allt drabbar många äldreboenden. I skrivande stund har dock Borger- skapets Enkehus och Gubbhus blivit rätt så förskonade.

– Man ska vara ödmjuk, men av våra cirka 75 omsorgsplatser är det bara en gäst som har smittats av corona. Det tror jag beror på en kunnig och engagerad personal som tar ansvar, men också en tydlig och ganska stark ledning som ger ramar för verk- samheten. Glädjande nog har även hyresgästerna i våra seniorboenden klarat sig bra.

Clas Romander säger att det är svårt att peka på enskildheter som gör att Bor-

”Äldreomsorgen är en oerhört viktig fråga”

I över ett decennium har han brunnit för högkvalitativ äldrevård. Vi har träffat Clas Romander , ordförande

för Borgerskapets Enkehus och Gubbhus

gerskapets äldreboende håller så hög kvalitet. Till skillnad från många an- dra får de boende sina kläder inte bara tvättade utan också strukna, det är inte sjukvårdspersonal utan kökspersonal som lagar och serverar maten och akti- vitetsnivån är hög då arrangemang som fina middagar med bubbel och tal, kon- serter, högtidsfiranden och kulturella utflykter är naturliga inslag.

– Det kan synas marginellt, men totalt sett kan de göra stor skillnad. I höstas besöktes exempelvis Moderna Museets särskilda visning för minneshandikap- pade, vilket var väldigt uppskattat.

HAN TAR EN äldre gäst som exempel.

– Hon var dement och bodde på ett kommunalt demensboende där hon inte utvecklades … eller nästan avveck- lades. Efter ett och ett halvt år i kö fick hon boende hos oss och det gick bara ett par månader tills hon plötsligt kun- de äta själv och sjunga med i sånger.

Hon levde upp på ett helt annat sätt.

Hon blev lyckligare, tror jag. I samman- hanget får man inte heller glömma våra seniorboenden med trevliga lägen- heter, gemenskap och aktiviteter.

NAMN: Clas Romander.

ÅLDER: 64 år.

BOR: Östermalm.

FAMILJ: Catharina  Gyllencreutz och två döttrar.

TITEL: Konsul.

INTRESSEN: Konst, historia.

(5)

8 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020 Borgarnytt Nr 1/2 2020 ~ 9

Clas Romander tystnar kort, innan han konstaterar:

– Jag tror att vårt fokus på individen särskiljer oss. Det låter som en floskel, men det är en ganska bra sådan. Vi tror att människan aldrig slutar att utveck- las, hur gammal, sjuk eller dement den än är. Den inställningen genomsyrar hela vår organisation.

Borgerskapets Enkehus och Gubb- hus var det första äldreboendet som certifierades av Silviahemmet, utifrån Silviahemmets palliativa vårdfilosofi med livskvalitet som ett ledord. En vi-

dareutbildning med omcertifiering sker var tredje år.

– All personal måste då gå en utbild- ning för att förnya sig och uppgradera kunskaperna. Kunskapen i sig är viktig, men också att vi gör det här för och med personalen. Det får en positiv effekt.

1724 slogs portarna upp till det första Enkehuset på Ladugårdsgärdet på ini- tiativ av grosshandlare Abraham Grill.

Att historien snart sträcker sig över trehundra år ska man naturligtvis fira.

– För en historieintresserad som jag är det fantastiskt med en så lång obru-

ten verksamhet för Stockholms borgare och andra stockholmare. Det är enastå- ende och det måste vi manifestera. Min tanke är att vi ska göra en form av skrift om vår historia och en seminarieserie kring åldringsvård. Sedan ska vi göra något trevligt också!

OCH FÖRHOPPNINGSVIS får Borger- skapets Enkehus och Gubbhus fortsät- ta verka minst lika länge till. Närmast i sikte är bland annat Framtidsprojektet där man vill bygga 200 seniorboenden och ett modernt vård- och omsorgsbo- ende vid Högalid. Med detta kan Stock- holms Borgerskap erbjuda en obruten vård- och omsorgskedja, berättar Clas Romander med exalterade ögon. Trots nästan ett och ett halvt decennium på ordförandeposten är hans engagemang otvetydigt brinnande.

– Äldreomsorgen i Sverige är en jät- teverksamhet och det finns många bra äldreboenden, såväl kommunala som privata, men jag är övertygad om att Borgerskapets Enkehus och Gubbhus tillhör ett av de allra bästa. Att få förval- ta och utveckla det är ett stort ansvar och en stor förmån.

KÄMPAR FÖR DE ÄLDRE I mer än tolv år har Clas Romander lagt

ner sin själ i stiftelsen Borger-

skapets Enkehus och Gubbhus:

”Få grupper är så utsatta som äldre”.

”En anhörig blev dement, vilket gjorde att

jag fick insyn i hemtjänsten och omsorgs-

boenden.”

INTERVJU STIL

STENSTMS

STILREN SEMESTER

Eleganta kavajer, klassiska loafers och randiga skjortor

fixar sommarstilen.

AV SOPHIE TISELL

SKJORTA Ralph Lauren,

1 299 kr.

SOLGLASÖGON Viu, 1 490 kr

TRÖJA Filippa K, 1 700 kr.

VÄSKA Mulberry, 14 390 kr.

LOAFERS Tod’s, 4 290 kr.

BLAZER Oscar Jacobson,

4 499 kr.

BYXOR Sand, 1 499 kr.

PIKÉ Hugo Boss,

1 199 kr.

MANSCHETT- KNAPPAR

Skultuna, 598 kr.

(6)

Borgarnytt Nr 1/2 2020 ~ 11 RUNNSVIKEN ligger spegel-

blank nedanför Royal Park Hotel i Frösundavik. Hit har Claes-Johan Larsson cyklat varje morgon sedan coronakrisen blev ett fak- tum i mitten av mars. Som egenföretagare, entrepre- nör och innovatör är det så han fungerar – att agera is- tället för att reagera, förkla- rar han när vi möts inne i hotellets tämligen tom- ma lokaler.

– Jag hade precis sålt mitt eventbolag när jag kom hit en torsdag i mars. Jag har varit här flera gånger förut, men den här gången var det annor- lunda. Nu träffade jag ägaren av anläggningen, som berättade om idén att etablera en innovationshubb för entreprenörer här.

Claes-Johan Larsson, som lever efter devisen:

”ingenting är omöjligt bara man har en stark över- tygelse”, fastnade direkt.

– Jag har märkt att många människor har haft svårt att kanalisera sitt entreprenörskap under den här krisen, många småföretagare är väldigt ensamma. Tänk att kunna sammanföra all kunskap och skapa något utifrån det?

Uppväxten med alkoholmissbrukande föräldrar fick

entreprenören och borgaren Claes-Johan Larsson att vägra få andra att känna sig bortvalda. Och att hoppa på ett

helt nytt projekt mitt i coronakrisen.

TEXT ELIN LILJERO ERIKSSON FOTO RICK ARD L ERIKSSON

PORTRÄTT

”ATT DELA MED

SIG AV KUNSKAP ÄR EN YNNEST”

Själv har han drivit eget i över två decennier, som skådespelare, radioprogramledare, reporter för Melodifestivalen, programledare för Svensktop- pen, producent för Sommar i P1, eventarrangör, föreläsare … Claes-Johan Larsson skrattar när jag ber honom att titulera sig själv och blir påmind om när han tillträdde som ledamot i De Femtio Äldste, Stockholms Borgerskaps högsta organ.

– Det var svårt att veta vilken kategori jag skul- le representera. Jag är mångfacetterad, men hör hemma i mötet med individen.

Han sjunker ner i en lejongul fåtölj och blir tyst ett slag.

– Många upplever mig kanske som egocentrisk, men det handlar mer om mitt grundläggande in- tresse för människor och att jag gärna vill prata med dem. Jag älskar stora umgängen och har alltid inbillat mig att alla ska kunna vara med och leka.

Inställningen grundar sig i den rätt så tuffa upp- växten i Alingsås.

– Pappa var svårt alkoholiserad. Jag var drygt 12 år när han började dricka allt mer, vilket är en ålder då man är väldigt perceptiv. Det fick mig att snabbt kunna läsa av signaler hos andra människor.

Claes-Johan Larsson var bara 19 år gammal när hans far gick bort i sviterna av sitt missbruk. I sam- ma veva kom han in på en teaterskola i Stockholm och lämnade hemorten.

– Uppväxten gav mig en ganska taskig självbild, för det var inte mig mina föräldrar valde i första hand, det var flaskan. Jag kände mig aldrig riktigt värd något, vilket gjorde att jag pockade på upp- märksamhet. Då blir det nog naturligt att man sö- ker sig till det expressiva, såsom teater.

Vid sidan om teaterskolan extraknäckte han på Sheraton Hotel.

– Det var en fantastisk plats att växa upp i. Den

B

10 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020

MÅNGFACETTERAD BORGARE

Claes-Johan Larsson har svårt att titulera sig själv – under åren har han både arbetat som entreprenör, skådespelare, radioprogramledare, reporter, eventarrangör och föreläsare.

(7)

12 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020

gav mig en väldigt stark känsla för besöksnäringen. Jag fick kunskap om kundvård, service och mitt redan starka intresse för kultur och ceremoniell historia fördjupades.

Efter tre år ville han vidare och landade i Spanien som underhål- lare för resebolaget Ving. Här fick han kombinera sin hotellerfaren- het med färdigheterna inom teater. Tills journalisten Ulf Elfving två år senare öppnade upp en dörr till Sveriges Radio och en rad tv- och radiouppdrag. Genom åren har Claes-Johan Larsson synts som reporter och rapporterat för TV4 under kungliga bröllop, dop och begravningar.

Vi blickar ut mot Naturhistoriska riksmuseet och innerstan på andra sidan vattnet. Claes-Johan Larsson berättar att han nästan omedelbart ställde sig i kö till Borgerskapets seniorboende efter att han blivit medlem.

– Jag är ensamstående och då är det extra skönt att veta att jag har gjort något åt min boendesituation när jag blir äldre, det känns väldigt tryggt.

Men det var inte bara därför han valde att bli borgare för några år sedan.

– Främsta anledningen var att få träffa andra människor. Jag till- talades också av den långa och för mig intressanta traditionen som finns i Stockholms Borgerskap. Dessutom ville jag engagera mig, vil- ket jag gör som en av De Femtio Äldste. På så sätt får jag inte bara vara med och ta beslut utan också hålla mig välinformerad om hur vi tar hand om de äldre.

Som borgare klappar också Claes-Johan Larssons hjärta för mentorskap.

– I alla konstellationer där människor med både yrkeserfarenhet och livserfarenhet möts anser jag att det inte bara är en plikt utan

också en ynnest att få dela med sig av sin kunskap till andra. Borgerskapet med alla medlemmar är i det hänseendet också en innovationshubb!

Att skapa något större än sig själv är något som lockar. Kanske är det därför inte så oväntat att han mitt i coronapandemin är en del av teamet bakom ett nytt projekt för entreprenörer. Samtidigt är han i färd med att arrangera ett stort digitalt möte för Svenskt Näringsliv, ett uppdrag han fått tack vare sin erfarenhet av att ha drivit eventbolag i 12 år.

Sedan en tid tillbaka på P4 som programledare för P4 Plus, en kanal som hyllar låtar från förr.

– Jag gillar att ha flera ben att stå på. Jag tror att vi snart kommer att se en helt annan typ av flexibilitet.

Claes-Johan Larsson promenerar vant i parken utanför hotellet. Barnens sorl från den Waldorf- skola som nyligen flyttat hit hörs i bakgrunden medan han berättar att det också ska skapas ett ut- bildningscenter i hotellets lokaler.

– Det som händer här tror jag är framtiden, an- nars skulle jag inte vara här. Och bygger vi en fram- tid så kommer det uppstå ett behov av att vilja vara med i den och ta del av den.

HAN PAUSAR en stund, innan han konstaterar:

– Det har alltid varit viktigt för mig att ta vara på de tuffa åren och se hur jag bäst kan dra nytta av erfarenheten att ha vuxit upp i en dysfunktionell miljö. Jag vill att människor ska känna sig inklu- derade. Nyckeln ligger inte i att få dem att känna en tillhörighet, utan att få dem att inte känna sig bortvalda. För det är när man inte känner sig bort- vald som innovationen kan komma in, kunskapen kan delas och något nytt kan skapas. Det är det jag tror på, och vill verka för.

PORTRÄTT

” Jag vill att människor ska känna sig inkluderade. Nyckeln ligger inte i att få dem att känna en till- hörighet, utan att få dem att inte känna sig bortvalda.”

NYFIKENHET

”Se till att vara nyfiken, annars kan du inte få reda på något hos den du möter.”

NÄRVARO

”Att vara här och nu och visa det är avgörande för ett kvalitativt möte. Tänk att

du alltid är i direktsändning.”

NYTÄNK

”Har du mött personen i fråga tidigare och blivit starkt färgad av det mötet? Låt inte den

känslan definiera ert möte utan var öppen för nya intryck.”

Claes-Johan Larssons 3 nyckelord i ett personligt möte

NAMN: Claes-Johan Larsson.

ÅLDER: 56 år.

BOR: Norra Bantorget.

GÖR: Föreläsare, moderator, konferencier, konventledare, journalist, producent och programledare på SR.

(8)

14 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020 Borgarnytt Nr 1/2 2020 ~ 15

MINGEL

Under våren anordnade Stockholms Borgerskap utomhuskonserter på alla seniorboenden – det bjöds på både

korvgrillning, snittar och livemusik.

Konsert i det gröna

FOTO: DAVID THUNANDER

Cecilia Malmsten och Hildegard Henriksson.

Pommac Duo.

Mayvor Kristoffersen och Ingegerd Pantzar.

Evalena och Sten-Erik Håkansson.

Barbro Sjögren och Bengt Lindell.

Eva Lindh och Christer Lundinger.

KUNGSHOLMENS OPTIK & ÖGONMOTTAGNING Fleminggatan 33, 112 26 Stockholm. www.kungsholmensoptik.se

Telefon 08-651 00 32

Kungsholmens Optik är ett fristående optikföretag som genom samarbete mellan optiker, ortoptist och ögonläkare specialiserat sig på optiska och muskulära synproblem.

Välkommen till vår legitimerade special optiker Britta Wendel Nickbon med Diagnostisk Optometri, arbetsmedicinsk och kontaktlinsbehörighet samt 35 års yrkeserfarenhet. Vi utför synhälsoundersökning, glaukomscreening och synundersökning för glas och kontaktlinser.

Välkommen in!

(9)

16 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020 Borgarnytt Nr 1/2 2020 ~ 17

REPORTAGE

MÄKLAREN JOACHIM SÖDERBERG blev medlem i Stockholms Borgerskap för drygt sex år sedan.

– Stockholms Borgerskap har en bra värdegrund och har förval- tat sin historia på ett fint sätt. För mig som egenföretagare är deras nätverk väldigt spännande och de bjuder in till många intressanta föreläsningar.

Bara två år efter inträdet valde Joachim Söderberg att ställa sig i kö till Stockholms Borgerskaps seniorboende. Trots att han vid tidpunkten bara var 47 år.

– Egentligen går det rakt emot min personlighet att göra något sådant. Min filosofi är att man ska leva här och nu. Samtidigt finns det en stor oro ute i världen, redan före coronapandemin, och man kan fundera över bostadsbristen i Stockholm. För mig är det viktigt att säkerställa att min fru och jag har ett bra boende även när vi blir äldre.

IDAG DELAR Joachim Söderström och hans fru Sanna sin tid mel- lan en bostadsrätt i Stockholms innerstad och ett hus i Åre.

– Jag är jättenöjd med min bostadssituation idag. Men som äldre kanske man väljer att sälja lägenheten och då är det en sorts trygg- hetsförsäkring att stå i kö för seniorboende. I slutändan kommer vi kanske inte att nyttja platserna alls, men det känns bra att ha den möjligheten.

Vad är det som tilltalar dig med just Stockholms Borgerskaps seniorboenden?

– Deras boenden håller en hög nivå och ligger på fina adres- ser. Dessutom har de bra service, att ha möjlighet att gå ner i den gemensamma matsalen och äta en riktigt vällagad lunch varje dag är ju fantastiskt när man blir äldre. Och skulle någon av oss en dag bli ensam kan man ta del av den sociala gemenskapen. De ordnar ju aktiviteter, träffar och middagar för seniorerna.

Gör ditt yrke som mäklare att du funderar extra mycket kring din boendeform?

– Jag är inte så säker på det. Idag är boendefrågan väldigt viktig för alla och många tänker som jag. Men när jag berättat att jag står i kö för seniorboende har en del jämnåriga vänner tyckt att det är lite märkligt. Sen har det slutat med att de gått hem och ansökt själva, så jag har absolut inspirerat andra. Egentligen är jag förvånad att inte fler i min ålder ställer sig i kö.

TOCKHOLMS Bor- gerskap har be- drivit god vård för äldre huvudstads- bor sedan 1724 – om än i olika for- mer. I nuläget dri- ver man både vård- och omsorgs- boendet Enkehuset på Högalid samt fyra seniorboenden belägna på attraktiva adresser i Stockholms innerstad.

– Många blandar ihop begrep- pet seniorboende med vård- och omsorgsboende. Ett vård- och omsorgsboende som Enkehuset är till för sjuka personer som be- höver vård 24 timmar om dygnet.

Våra seniorboenden är något helt annat. Här bor man i helt vanliga hyresrätter, men med människor som befinner sig i samma livsfas,

säger Cecilia Hagensgård, som är marknads- och kommunikations- chef samt ansvarig för Stockholms Borgerskaps seniorboenden.

Samtliga av Stockholms Bor- gerskaps seniorboenden erbjuder aktiviteter, service och gemen- samhetslokaler som dessutom kan abonneras om de boende vill anordna egna fester. Bland aktivi - teterna hittar man allt från bridge- kvällar och vinprovningar till middagar och bokcirklar. Vissa evenemang arrangeras av de boende själva och andra av vär- dinnorna Irene Jokinen och Eva Lindh Hållén.

– Vi vill sätta guldkant på var- dagen för de som bor hos oss. Att inte känna sig ensam och isolerad är livsviktigt när man blir äldre, vilket inte minst blivit tydligt un-

der coronapandemin. Aktivite- terna är förstås frivilliga. För den som flyttar in i 60-årsåldern och fortfarande arbetar är det kanske inte aktuellt att delta. Men i takt med att man blir äldre kan gemen- skapen bli viktig, och blir man en- samstående är det ett stöd att ha människor omkring sig.

Under coronakrisen har Stock- holms Borgerskap förstås blivit tvungna att ställa in alla inomhus- evenemang, men försökt anordna aktiviteter utomhus.

– Som tur är har alla våra boen- den uteplatser eller trädgårdar, så under våren har vi ordnat utom- huskonserter, korvgrillning och bouleturneringar. Våra värdinnor är en enorm trygghet under pan- demin. De hjälper till med allt från att springa ärenden till att bara finnas där för att prata en stund.

MÅNGA SOM söker sig till Stock- holms Borgerskaps seniorboen- den flyttar från större våningar eller villor – men lockas av det besvärsfria livet i en centralt belä- gen hyresrätt.

– Du har nära till det mesta och behöver varken snickra själv eller ta hand om någon trädgård. Men många ställer sig i kö för sent.

Flytta in i god tid så att du hinner njuta av de bekymmersfria åren.

Ett bekymmers- fritt boende

Stockholms Borgerskap erbjuder seniorboenden i form av centralt belägna hyresrätter där det finns möjlighet till aktiviteter, service och gemenskap för den som vill.

T E X T CATHARINA SWART Z

S

HITTA RÄTT BOENDE

Seniorboende

Här bor du i egen lägenhet med gemensamhetslokaler, aktivi- teter och service. Man ansöker om lägenhet via Stockholms Borgerskaps kö.

Vård- och omsorgsboende Anpassat för äldre med behov av vård dygnet runt. Plats er- hålls efter beviljad ansökan hos kommunens biståndshandläg- gare. Stockholms Borgerskaps vård-och omsorgsboende, Enkehuset är uppdelat i två.

Ett så kallat somatiskt boende för personer med ökat fysiskt vård- och omsorgsbehov, och ett gruppboende för personer med demenssjukdom, Rozelia- hemmet. 

Så ställer du dig i kö Alla över 18 år kan ställa sig i kö till Stockholms Borgerskaps seniorboenden, men medlem- mar har förtur. Som medlem står du inte automatiskt i kön, utan måste göra ett aktivt val.

Ansök på Stockholms Borger- skaps hemsida. Inflyttning sker tidigast när du fyllt 60.

”Fler i min ålder borde stå i kö för

seniorboende”

Mäklaren Joachim Söderberg står i kö till Stockholms Borgerskaps seniorboende sedan flera år tillbaka –

trots att han är född 1969.

”Här bor man i helt

vanliga hyresrätter,

men med människor som befinner

sig i samma livsfas.”

NAMN: Joachim Söderberg.

ÅLDER: 51 år.

YRKE: Fastighetsmäklare.

FAMILJ: Hustrun Sanna Söderberg och tre vuxna barn.

(10)

KRÖNIKA

N BIEFFEKT AV coronakrisenär att många kommer att förlo- ra sina jobb. Sociologiforskaren Alexandra Kalev skriver i Har- vard Business Review om hur redan sårbara grupper på arbets- marknaden drabbas hårdare i tider av stigande arbetslöshet.

Dels löper de större risk att förlora sitt nuvarande jobb, dessutom får de svårare att hitta nya anställningar. Under kriser tenderar nämligen arbetsgivare att tappa fokus på den ack så viktiga mångfalden inom företagen. Och låt oss slå fast – ålder är en central mångfaldsfråga.

Om ålderism var en negativ kraft innan coronakrisen, ta- lar mycket för att problemen inte direkt kommer minska när konkurrensen om jobben hårdnar i spåren av densam- ma. Detta när det borde vara precis tvärtom. För olika åldrar innebär framförallt olika erfarenheter – det vill säga skilda sätt att resonera, referera och lösa problem. En organisation med allt detta under samma tak har bättre förutsättningar att möta den osäkra tid vi står på tröskeln till.

UNDERSÖKNING EFTER undersökning har visat att arbets- sökande stöter på patrull redan efter att de fyllt 40. Märkligt, när man känner till hur många styrkor som toppar först efter denna ålder. Social förståelse är förmågan att läsa av andra människor. Det kan vara sinnestillståndet hos en vän, i ett rum, en Twitter-tråd, en organisation eller i ett land. Med andra ord en mycket viktig egenskap. Förmågan till so-

cial förståelse når sin topp någonstans mellan 45 och 55 års ålder. Dina verbala färdigheter peakar efter 65.

Samma sak gäller dina förutsättningar att överblicka och analysera komplexa mönster och mångbott- nade problem. Synen försämras möjligen när du

blir äldre, men blicken blir desto skarpare.

Hur jag kan påstå detta?

Jo, forskarna Laura Germine vid Mas- sachusetts General Hospital och Joshua

Hartshorne vid MIT lyckades – i en un- dersökning från 2015 – på ett överty- gande sätt visa olika åldrars naturliga

styrkor.

Detta genom att låta 50 000 per- soner genomgå 5 000 hjärntester och därefter analysera resulta- ten utifrån ålder. Slutsatsen

blev att människan genom hela livet inte har bara en, utan fle- ra kognitiva formtoppar. Vissa av våra förmågor dippar redan efter tonåren, medan andra kan fortsätta förbättras livet ut.

Man kan jämföra förhållandet mellan yngre och äldre med den berömda fabeln om Haren och sköldpaddan. Ni vet, där den segervissa haren efter att ha satt i väg som en raket blir trött och tar sig en tupplur, för att sedan rusa mot målgången – där den långsamma men mer uthålliga sköldpaddan redan stod och väntade.

Om tiden från 90-talet fram till nu handlat om det digita- la försprånget hos de yngre generationerna, millennials och Generation Z, kommer tiden framöver visa hur detta minskat.

Inte minst för att mycket av teknologin gjorts mer tillgänglig och användarvänlig. Det var exempelvis ingen 30-årig författa- re som nyligen tipsade om virtuella alternativ till normala bok- lanseringar – det var 81-åriga Margaret Atwood, mest känd för den postapokalyptiska romanen The Handmaid’s Tale.

Och för ett par år sedan kom data som visade att medelåldern hos de mest framgångsrika entreprenörerna i Silicon Valley – de som gjort en lyckad och ekonomiskt lönsam försäljning av sitt bolag – är 47 år. Alltså betydligt äldre än de flesta tror.

MEN LÅT OSS ZOOMA UT lite till. Den ansedda tidskriften The Economist välkomnade nya decenniet med rubriken The Decade of the Yold. Det vill säga ett årtionde som i mångt och mycket kommer att kretsa kring den stora och ”evigt unga”

baby boom-generationen, födda under den optimistiska ef- terkrigstiden, som var tänkt att gå i pension under denna pe- riod – men som inte är speciellt benägen att göra just detta.

Och varför skulle de? De har ofta både hälsan, ekonomin och inte minst attityden som krävs för att fortsätta med oförmin- skad kraft.

För att avrunda där vi började, så har den pågående pan- demin inneburit en revansch för den seniora experten med grått hår och hornbågade glasögon. Erfarna sakkunniga som Johan Giesecke, Agnes Wold och Jan Albert har med stor och naturlig auktoritet trätt fram i medieljuset. I orostider söker vi oss mot livserfarenhet och en av krisens positiva bieffekter är att den ur ålderistisk synpunkt fungerat som en välgörande genomsköljning av samhällsbilden.

Det finns all anledning att behålla det synsättet inför mötet med den ovissa framtiden.

TEXT JOHN MELLKVIST FOTO MAGNUS RAGNVID

Erfarenhet har aldrig varit viktigare

Borgarnytt bad krönikören och framtidsspanaren John Mellkvist spekulera kring om det finns en positiv bieffekt av coronakrisen.

Borgarnytt Nr 1/2 2020 ~ 19

E

SUPERKOMMUNIKATÖR John Mellkvist är pr-konsult, ambassadör i regeringens delegation för senior arbets- kraft och 2019 utsedd till Årets Superkommunikatör av tidningen Resumé.

”Synen försämras möjligen när du blir äldre, men

blicken blir desto

skarpare.”

(11)

Borgarnytt Nr 1/2 2020 ~ 21 20 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020

23-ÅRIGA IDA NORDGREN har drömt om att bli läkare hela livet.

Såväl hennes mamma och mor- föräldrar som fastrar är läkare och de har alltid talat gott om yr- ket. Dessutom har hon ett stort intresse för hur kroppen fungerar och tycker att det är givande att hjälpa människor.

– Mormor och morfar är mina största förebilder. Min mormor arbetade som barnläkare fram tills hon var 80 och har fortfaran- de kontakt med många patienter som hon hade för över 30 år se- dan. Det vore underbart att bli en sådan läkare.

Nu läser Ida Nordgren sin ni- onde termin på läkarprogrammet vid Göteborgs universitet. I höst hoppas hon kunna åka till Los An- geles och University of California Irvine för att som en del av sitt projektarbete skriva en uppsats med inriktning på genetik och epidemiologi.

–Jag har alltid varit intresserad av språk och olika kulturer. Att

åka till USA ska bli jättespännan- de, det är på samma gång både likt och olikt Sverige.

Det är tack vare Stockholms Borgerskaps stipendium som Ida Nordgren får möjligheten att åka till USA – trots att utbytet kanske inte blir av just i höst.

– Om jag inte kommer iväg nu skriver jag min uppsats i Sverige och åker till Kalifornien när coronapandemin ebbat ut. Stipen- diet är en otrolig möjlighet, det känns stort att få se hur de arbetar på University of California Irvine.

Vid sidan av studierna är Ida Nordgren en riktig entreprenör.

I flera år drev hon seglarskola på västkusten tillsammans med sina syskon, och i sommar öppnar hon bageri med sin bror.

– Bageriet ligger i Fiskebäckskil där min familj har sommarhus.

Jag har alltid tyckt att det är kul att driva projekt och älskar att baka och laga mat. Vi öppnar runt midsommar och håller öppet hela sommaren.

VÄNNERNA Helena Carlberg och Anna Lukins drömde länge om att arbeta med konst.

Mycket av konsten de såg och inspirerades av på nätet var svår att få tag i. Samtidigt kändes den traditionella gallerivärl- den främmande – med ett prissegment som var otillgängligt för många. Insikten resulterade i att de hoppade av sina karriärer inom modebranschen för att starta onlinegalleriet The Ode To.

– Vår tanke är att koppla ihop människor med lovande konst- närer. I takt med att vi blivit mer digitala, har efterfrågan på unika hantverk blivit högre. När allt annat är digitalt har många gått till-

baka till att imponeras av det som är handgjort, säger medgrund- aren Helena Carlberg.

The Ode To lanserades våren 2018 med förhoppningen om att digitalisera gallerivärlden. Till skillnad från både mode- och inredningsbranschen har inte konstvärlden genomgått någon digital revolution.

– Vi vill vara med och demokratisera och digitalisera konsten i Europa. I USA är det vanligare med nätbaserade gallerier, men det har fortfarande inte riktigt kommit hit.

Vilka verk samlar ni på The Ode To?

– Vi jobbar främst med nya talanger. Det är också därför vi kan er- bjuda originalverk till en lägre peng. Efter alla år i modebranschen har vi utvecklat en fingertoppskänsla för vilka konstnärer och verk

som har potential. Mycket hittar vi på sociala medier och så har vi koll på de flesta konstskolorna och ser vad som bubblar där. Och vi har även ett nätverk med konstrådgivare som håller ögonen öppna.

Idag säljer The Ode To konst till hela Europa och den som vill uppleva verken på riktigt kan besöka deras showroom.

– Vi öppnade precis ett showroom på Kungstensgatan, där vi även har vårt kontor. Det fungerar inte som ett traditionellt galleri, utan man bokar en tid. Men vi hoppas att det kan bli en inspirerande mötesplats.

Årligen delar Stockholms Grosshandelssocietet i samarbete med Handelshögskolans inkubator SSE Business Lab ut ett sti- pendium till unga, engagerade entreprenörer. I år var det Helena Carlberg och kompanjonen Anna Lukins som mottog stipendiet på 100 000 kronor.

– Bara att få den typen av erkännande känns helt fantastiskt.

Stipendiet ges ut av personer som under åren sett många dukti- ga entreprenörer, så att vi väljs ut som lovande entreprenörer är verkligen en klapp på axeln. Det är en tuff vardag som entrepre- nör och det här är ett bevis på att vi gör något bra.

TEXT SOPHIE TISELL

I år delade Stockholms Grosshandels- societet i samarbete med Handelshög- skolans inkubator SSE Business Lab ut ett stipendium till grundarna bakom onlinegalleriet The Ode To.

STIPENDIATER

”VI VILL DIGITALISERA KONSTEN I EUROPA”

DIGITALT GALLERI

Med onlinegalleriet The Ode To vill entre- prenörerna Helena Carlberg och Anna Lukins utmana den klassiska gallerivärlden. Konst- verk av Karin Haas och Sissel Johansen.

Ida Nordgren läser sin nionde termin på läkar- linjen vid Göteborgs universitet. I höst hoppas hon kunna åka till USA för att skriva sin upp- sats på University of California Irvine.

”STIPENDIET ÄR EN OTROLIG MÖJLIGHET”

STORA DRÖMMAR 23-åriga Ida Nordgren har ett brinnande intresse för både medicin och entreprenörskap.

”Det är en tuff vardag som entreprenör och det

här är ett bevis på att vi gör något bra.”

ÅRETS STIPENDIEUTDELNING

Varje år delar Stockholms Borgerskap ut stipendier till lovande entreprenörer och studenter som vill praktisera eller studera utom- lands. Som en del i ansökningsprocessen intervjuas studenterna av Stockholms Grosshandelssocietet. Coronapandemin gjorde att årets intervjuer skedde över Zoom.

– Det fungerade jättebra och vi har bestämt att det blir digitala intervjuer även nästa år, berättar Tommy Adamsson, ordförande i Stockholms Grosshandelssocietet.

Stipendieutdelningen uteblir också, men förhoppningsvis syns gamla och nya stipendiater vid nästa års lunch på Operakällaren.

FOTO: FRIDA VEGA

(12)

22 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020 Borgarnytt Nr 1/2 2020 ~ 23 LIVET LEKTE för dataprogrammeraren Jan Koum. Det var

september 2007 och efterfrågan på vassa programmerare verkade aldrig sina. Han tog ledigt från sitt eftertraktade jobb på Yahoo för att åka runt i Sydamerika och kasta frisbee.

Men när han kom hem ett år senare hade allt förändrats.

Finanskrisen i spåren av Lehman Brothers-kraschen hade lagt ett mörkt täcke över hela finansvärlden, och Kaliforniens techindustri drogs med i fallet. Jan Koum sökte jobb på Face- book, som fram till dess anställt nästintill varenda duktig pro- grammerare de kunde komma över. Men han fick nobben.

Jobbet på Yahoo var borta, och utan jobb och egentliga framtidsplaner var Jan Koum tvungen att tänka nytt. Han börja kolla runt i sin nyinköpta Iphone och upptäckte att det fanns en ny och oexploaterad marknad för appar. Den 24 feb-

ruari 2009 registrerade han meddelande-appen Whatsapp, som sakta men säkert växte sig större och större.

– Whatsapp var egentligen en mycket enkel idé. Att göra det möjligt för alla att hålla kontakten med vänner och familj var de än befann sig i världen. Dessutom kostnadsfritt. Allt star- tade med en enkel lösning på ett behov, har Jan Koum sagt till Business Insider.

Fem år senare, den 29 februari, var cirkeln sluten när Koum sålde Whatsapp till just Facebook – för 19 miljarder dollar.

– Vi var ett ganska otypiskt Silicon Valley-bolag. Vår ambi- tion var inte ens att grunda ett bolag, utan vi fokuserade helt på produkten. Men när bolaget väl var igång låg vårt fokus på att bygga det ekonomiskt hållbart och ha goda marginaler, snarare än att bli stora snabbt, har Koum sagt till Forbes.

REPORTAGE

KRISEN FÖDER KREATIVITET

Historien om Whatsapp är på inga sätt en isolerad förete- else, utan bara ett exempel på företag som grundades under eller i efterdyningarna av finanskrisen. Uber, Airbnb, Slack, Pinterest, Dropbox, Kickstarter och Instagram är bara några av många exempel. Vad de har gemensamt är att de grundats av entreprenörer som plötsligt stod utan jobb. Entrepre- nörer som i goda tider förmodligen skulle plockats upp av jättar som Facebook, Microsoft eller AT&T. Kriser föder alltså kreativitet.

Något förenklat kan man alltså säga att finanskrisen på gott och ont blev en grogrund för entreprenörskapets verk- liga guldår. Man var tvungna att tänka kreativt och lösnings- orienterat, och dessutom relativt snabbt nå lönsamhet, eftersom investerarna var försiktiga och ville ha tillbaka sina investeringar snabbt.

– Den som följer strömmen kommer aldrig längst fram. I slutändan handlar det om att skapa och tillhandahålla något folk verkligen behöver och vill ha. Och då får du komma på ett sätt att skapa det som folk vill ha, har Ubers medgrundare Travis Kalanick sagt till Wall Street Journal.

LÄRDOMAR GÅR också att dra från sars-epidemin som drab- bade stora delar av världen 2002. Turismen stannade av, rese- industrin tog stryk och shoppinggalleriorna gapade tomma.

Det var då e-handeln föddes på allvar, som idag är den domi- nerande kanalen för att handla varor som böcker, skor, kläder och hemelektronik. Och e-handeln har fått ytterligare upp- sving under rådande kris. Restauranger har tvingats tänka nytt och kreativt, med ett uppsving för hemkörningsfirmor som följd. Även stängda skolor har skjutit fram utvecklingen

inom så kallad e-learning med nya smarta lösningar. Så, det är inte allt för osannolikt att tänka sig att de högst värderade bolagen om tio år, växer fram i den nuvarande coronakrisen.

Nu har nämligen världshälsoorganisationen i samarbete med bland andra Facebook och Microsoft anordnat så kallade hackatons, där den som vill och kan får lämna in bidrag som kan leda till nya mjukvaror med koppling till coronapandemin.

Även historiskt går det att hitta tydliga exempel på företag som fötts ur kriser. Walt Disney insåg snabbt att folk behövde skratta och tänka på annat under den globala depressionen, och 1929 grundades Walt Disney Productions. Hygienjätten Procter & Gamble föddes förvisso redan 1837, men det var först 1930 man satsade internationellt. Samtidigt började man sponsra radioprogram som riktade sig till hemmafruar, en tidigare nonchalerad målgrupp, och begreppet såpopera var fött. Även om företaget redan var etablerat tog man vid krisen tillfället att tänka nytt.

Under finanskrisen 2008 myntade Rahm Emanuel, dåva- rande stabschef för Barack Obama och senare borgmästare i Chicago, de nu närmast bevingade orden ”Låt aldrig en kris gå till spillo. Det är en möjlighet att göra saker man tidigare trodde var omöjliga”. Citatet är en parafras på vad Winston Churchill ska ha sagt vid Jaltakonferensen 1945.

Under coronakrisen har Rahm Emanuel haft tillfälle att återvända till sitt berömda citat, och utveckla det: ”Låt aldrig en kris gå till spillo. Börja planera för framtiden. Det här måste vara den sista pandemin som skapar en ekonomisk depression.

Vi kommer att drabbas av fler pandemier, men det här måste vara den sista som skapar en lågkonjunktur”.

Coronapandemin drabbar oss alla. Men ur ett företagarperspektiv kan kriser ibland locka fram nydanande idéer. Historien vimlar av inspirerande exempel.

T E X T OSK AR HAMMARKR ANT Z

GENERAL MOTORS

Strax efter den stora finans- krisen 1907 grundades General Motors som växte genom att köpa upp krisande biltillverkare som Oldsmobile, Cadillac och Pontiac.

WALT DISNEY PRODUCTIONS

Bröderna Walt och Roy Disney bjöd på under- hållning och skratt när

tiderna var som värst. MICROSOFT

Mjukvarujätten Microsoft grundades av Bill Gates och Paul Allen precis när världen höll på att börja återhämta sig efter oljekrisen.

GOOGLE

Mitt under finanskrisen rullade Sergey Brin och Larry Page ut sin söktjänst som sedan vuxit till ett av världens största företag.

UBER Med den stora finanskrisen 2008 föddes också idéerna om delningsekonomi, där taxitjänsten Uber blev en pionjär.

FEM FÖRETAG SOM FÖTTS I KRIS GRUNDAT: 1908 GRUNDAT: 1929 GRUNDAT: 1975 GRUNDAT: 1998 GRUNDAT: 2009

NYTÄNKANDE TECH- ENTREPRENÖR

2009 grundade Jan Koum Whatsapp.

Fem år senare sålde han appen till

Facebook för 19 miljarder dollar.

”Låt aldrig en kris gå

till spillo.

Det är en möjlighet att göra saker man

tidigare trodde var

omöjliga.”

(13)

24 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020

STIL

SVENSK SOMMAR

Uppdatera garderoben för en semester på hemmaplan .

AV CATHARINA SWARTZ

BADDRÄKT Scampi, 1 375 kr.

SOLHATT Scampi,

699 kr.

BLUS Malene Birger,

2 999 kr.

SNEAKERS Filippa K, 1 700 kr.

BLUS Malene Birger,

1 999 kr.

PONCHO Rodebjer,

3 795 kr.

CELIA KRITHARIOTI

SOLGLASÖGON Viu, 1 490 kr

BYXOR Rodebjer, 2 995 kr.

BYXOR Filippa K, 1 900 kr.

SKOR Vagabond,

1 200 kr.

VÄSKA Boyy 5 700 kr.

PARFYM Giorgio Armani,

1 750 kr.

KAVAJ Arket, 1 750 kr.

Stiftelsen har till ändamål att utdela understöd till behövande änkor efter grosshandlare, detaljhandlare, fabrikörer och andra änkor ur Borgerskapet samt änkor efter präster.

Ansökningsblankett rekvireras genom insändande av frankerat kuvert till nedanstående adress.

Ansökan ska vara banken tillhanda senast den 31 oktober.

Stiftelsen Pauliska Donationsfonden SEB, Stiftelser

106 40 Stockholm

Stiftelsen Pauliska Donationsfonden

BO HOS OSS

Stockholms Borgerskap erbjuder seniorlägenheter på attraktiva adresser i Stockholms innerstad med gemenskap, aktiviteter, och service för personer som fyllt 60 år. Våra seniorlägenheter finns på Jungfrugatan 40, Rålambsvägen 66, Kristinehovsgatan 1 och Love Almqvists väg 14. Välkommen att ställa dig i vår kö!

För mer information www.borgerskapet.se

Seniorannons.indd 1 2019-01-15 15:21

(14)

Borgarnytt Nr 1/2 2020 ~ 27

REPORTAGE

LIVET GÅR SIN GILLA GÅNG vid Stockholms Borger- skaps äldreboende Enkehuset, vackert beläget strax intill magnifika Högalidskyrkan. Mitt uppe i coronapandemin rullar vardagen på nästan som vanligt, trots att man varit tvungen att vidta en del drastiska åtgärder.

Katrin Tüll har jobbat som undersköterska på Enke- huset i snart nio år.

– Jag tycker inte att det blivit så annorlunda under coronakrisen som vi först befarade. Vi är alltid noga med hygien och andra rutiner, och nu har vi varit extra noga.

Den största skillnaden för våra gäster är att deras anhö- riga inte kan besöka dem i deras bostäder. Det är så klart jättetråkigt, men istället får gästerna och deras anhöriga träffas ute i vår fina trädgård.

Rahwa Haile Kidane har jobbat på Enkehuset sedan 2008. Hon är undersköterska och arbetar i Enkehusets servicegrupp, som ansvarar för trädgård, kök och matsal samt gästernas tvätt.

– Det är klart att det är speciella tider, men det mesta är ändå som vanligt. Vi försöker att inte prata alltför mycket om corona, för att inte skapa oro bland gästerna.

En av de tydligaste förändringarna inne på Enkehuset är att de boende numera äter på sitt eget våningsplan el- ler i sin bostad. I vanliga fall äter alla tillsammans i en ge- mensam matsal, vid bord med vita dukar.

– Vi vill inte att gästerna som bor på olika våningar och avdelningar ska träffas för mycket, för att inte sprida smitta om vi skulle få in det här, säger Linda Svensson, sjuksköterska på Enkehuset.

Enkehuset, som ligger vid Högalidsparken i Hornstull, har idag ungefär 75 gäster. Flertalet bor i ett så kallat so-

KÄMPAR

I CORONATIDER

26 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020

Coronapandemin lämnar ingen oberörd.

Allra minst de allra äldsta. Men på Enkehuset kämpar personalen för att alla ska må bra.

TEXT OSK AR HAMMARKRANTZ FOTO DAVID THUNANDER

matiskt boende för personer med ökat fysiskt vård- och omsorgsbehov, och det finns också en avdelning för boen- de med demenssjukdom, Rozeliahemmet. De flesta gäs- terna är över 80 år gamla, och en har till och med fyllt 104.

– De tillhör ju verkligen riskgrupperna, och många har dessutom underliggande sjukdomar. Därför vill vi helst inte heller att de ska besöka andra vårdinrättningar om det inte är absolut nödvändigt. Saker som ögonundersök- ningar eller tandläkarbesök kanske kan vänta.

Om Katrin Tüll och Rahwa Haile Kidane upplever att arbetet flyter på nästan som vanligt trots de speciella ti- derna, märker Linda Svensson ändå av en anspänning.

– Alla är försiktiga och på helspänn. Vi tänker hela tiden på hur gästerna mår och gör allt för att inte smitta dem.

Bland annat försöker vi i möjligaste mån få personalen att inte åka kollektivt till jobbet. Alla har verkligen gjort sitt yttersta för att gästerna ska ha det så bra som möjligt.

FÖR ATT MINSKA SMITTORISKEN har man satt upp ett besöksschema för de anhöriga, så en våning eller avdel- ning i taget kan ta emot besök. Och alla besök sker utom- hus, oftast i den egna vackra och blomsterprydda träd- gården, och ibland i närliggande Högalidsparken.

– Häromdagen var jag ute med en gäst som blev så glad när hon fick se tusenstjärnorna blomma. Sådana små avbrott är viktiga, att få njuta av naturen och inte påminnas om corona hela tiden. När gästerna inte får äta middag och lunch alla tillsammans försöker vi sitta i mindre grupper och dricka kaffe och prata om annat för att skingra tankarna.

TUFF VÅR

Katrin Tüll, Rahwa Haile Kidane och Linda Svensson arbetar hårt för att alla på Enkehuset ska må så bra som möjligt under coronapandemin.

”Vi vill inte att gästerna som

bor på olika våningar och

avdelningar ska träffas för

mycket, för att inte sprida

smitta om vi skulle få in

det här.”

(15)

REPORTAGE

YTTERLIGARE hundra år senare leder försäljningen av Kristinehovs malm- gård till att Borgerskapet kan bygga Borgarhemmet. Marken där Skinnar- viksparken och Pålsundsparken ligger säljs till staden för 10 öre kvadratfoten så att den ska bevaras som grönområde.

NÄSTAN 200 ÅR efter att Gubbhuset flyttat från Grevgatan till Kristinehov på Södermalm köper Borgerskapet Hedvig Eleonora-gården på Jungfrugatan 40 av församlingen. I huset, byggt 1929, finns 45 lägenheter från ettor till treor

NÄR BORGARHEMMET, ritat av den kände arkitekten Gustaf Wickman, står färdigt 1908 skriver pressen om det

”präktiga och solida palatset” med sin utsikt, elektriska hiss, värmeelement och vattenklosetter. 2016 stängs det som vård- och omsorgsboende, eftersom det är svårjobbat med trappor och trånga ut- rymmen. Bara att ta sig ner till matsalen är ett projekt. Rummen hyrs ut till bland andra internationella studenter i väntan på att huset ska renoveras.

BORGERSKAPET certifieras som för- sta äldreboende enligt Silviahemmets vårdfilosofi: alla som arbetar här har gått minst en specialutbildning i demens- vård. Allt för att gästerna ska få så bra omsorg som möjligt, och bemötandet är alltid salutogent. Vi lyfter fram och salu- terar det positiva. Som minne finns det första certifikatet underskrivet av drott- ning Silvia.

SAMTIDIGT som funkishusen byggs på västra Kungsholmen öppnar Borgargår- den för par i Fredhäll 1932 och Kristine- bergsgården för kvinnor i Kristineberg 1937. Här bor man på en trevlig plats och umgås med likasinnade. Det fattigper- spektiv som Borgerskapet haft på sina hem sedan 1724 blir nu snarare välgören- het i form av bra boenden för våra gäster.

ÄNKORNA KAN FLYTTA från 1800-tals- huset på Roslagsgatan till toppmoder- na lägenheter i bästa 60-talsstil intill Gubbhuset, alias Borgarhemmet. Idag är Enkehuset ett vård- och omsorgs- boende, där gästerna erbjuds trygghet och behovsanpassad omsorg.

FRÅN OCH MED NU blickar Borger- skapet framåt och satsar på framtidens boende. I kvarteret runt Borgarhemmet vill Stockholms Borgerskap bygga cir- ka 200 vackra seniorlägenheter och 60 vård- och omsorgsboenden med 24 tim- mars service. Och studentlägenheter!

GEORG FREDRIK DIEDRICHSSON är grosshandlare och den tidens Bill Ga- tes: en stenrik filantrop. Han och hans fru Helena – de har inga barn – bor på Södermalmstorg 6 och har sitt lant- ställe, malmgården Kristinehov, ett par kilometer västerut på ön. 1799 skriver Diedrichsson sitt första testamente och Borgerskapets Gubbhus, inrättat tio år tidigare, ska få Kristinehov med mark, värderat till 1 700 riksdaler, plus 10 000 riksdaler. Och då ska man veta att Kris- tinehovs Malmgård består av 125 000 kvadratmeter mark, från Riddarfjärden till Hornsgatan, från Skinnarviksberget till Högalid.

Strax efter Diedrichssons död 1807 flyttar Gubbhuset med 33 gubbar från Grevgatan – av en slump har det legat in- till huset där det första Enkehuset fanns – till Kristinehov. Vem Kristina var?

Hon har alldeles nyligen visat sig vara Georg Fredriks älskade brorsdotter.

STORMAKTSVÄLDET har fallit, nä- ringslivet befinner sig i kris, gam- la handelshus vacklar och förut rika borgare ”gingo över ända och lämna- de sina hustrur och barn i uselt och ömkansvärt tillstånd”, som Abraham Grill och flera andra borgare skriver i ett brev till kung Fredrik I. Gross- handlare Grill och Borgerskapet får av kungen ”privilegium på inrättandet”

av stiftelsen Stockholms Borgerskaps Enkehus. Det heter stiftelsen än idag, och 300 år senare imponeras vi fort- farande av Abraham Grills generositet och välgärningar för staden.

Inspirerad av sin bror som öppnat ett fattighus för änkor i Amsterdam, upp- låter Grill en av sina egna fastigheter på Ladugårdslandet, dagens Östermalm, på nuvarande Grevgatan. 1742 flyttar Enkehuset ner på stan, till Sparreska palatset, på precis den plats där NK ligger idag.

DET NYBYGGDA Enkehuset på Norr- tullsgatan invigs och det gamla hemmet för Borgerskapets änkor på Hamngatan säljs – barockpalatset hinner bli både konsertlokal och biograf Röda Kvarn innan det rivs 1913 för att lämna plats åt stans nya flotta varuhus.

I det nya Enkehuset bor änkorna två och två. Det är ett ganska påvert liv sett till de menyer (gröt mer än en gång per dag) och ordningsreglerna som public- eras i september 1879. Men trots att än- korna manas till ett ”gudfruktigt, still- samt och ordentligt lefverne” gissar vi på en fin gemenskap på Norrtullsgatan fram till 1965. Och många är de stock- holmare som varit på vernissage eller fest i Enkehuset – eller ätit hamburga- re på restaurang Cliff Barnes.

1799

DIEDRICHSSON OCH GUBBARNA

1724

FÖRSTA ENKEHUSET

1879

NYTT ENKEHUS I VASASTAN

1930-tal

STADEN VÄXER VÄSTERUT

1965

ENKEHUSET PÅ SÖDER

2020 FRAMTIDS- PROJEKTET BORGERSKAPET 1900

ETABLERAR PARKER 2007

TILLBAKA PÅ ÖSTERMALM

BORGARHEMMET 2016

STÄNGER

2008 DROTTNINGEN CERTIFIERAR

Borgarnytt Nr 1/2 2020 ~ 29 28 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020

300 ÅR I DE ÄLDRES TJÄNST

Snart har det gått tre sekel sedan Stockholms Borgerskap öppnade det första seniorboendet. Än idag

imponerar historien om hur det gick till.

T E X T MARI JANSON FOTO STOCKHOLMSK ÄLL AN M FL

ENKELT LEVERNE

1879 invigs nybyggda Enkehuset på Norrtulls- gatan. Här bor änkorna två och två och lever ett enkelt liv med gröt mer än en gång per dag.

(16)

Borgarnytt Nr 1/2 2020 ~ 31

äldreboenden och i hemsjukvården.

Det finns specialboenden för demenssjuka, som Borgerskapets Rozeliahemmet, vad skil- jer dem åt från andra boenden?

– Där finns till exempel utarbetade strate- gier för att hjälpa personer som är oroliga. Och personalen har speciell utbildning i hur man vårdar och aktiverar de demenssjuka. På de- mensboenden är de boende ofta lite yngre och mindre kroppsligt sjuka än på vanliga, då be- höver de framför allt vård för sin demenssjuk- dom. Sen kan miljön på demensboenden vara utformade på ett sätt som underlättar för de boende. Man kan exempelvis måla dörren till badrummet i en annan färg för att lättare kom- ma ihåg var det ligger.

Vilka fördelar finns det för äldre som bor tillsammans?

– Dels får man större möjligheter till gemen- skap med andra, om man nu vill ta del av det. På Stockholms Borgerskaps seniorboende anord-

nas aktiviteter och det finns värdinnor som de boende kan vända sig till för att få hjälp och de gör ett fantastiskt jobb. Många av Stockholms Borgerskaps seniorboenden ligger också väl- digt vackert, det ska man inte underskatta.

Hur tror du forskningen kring Alzheimers sjuk- dom ser ut om 50 år?

– Många kommer att kunna bo hemma längre, eftersom vi kommer ha flera olika behandling- ar som hjälper till att bromsa sjukdomen. San- nolikt finns det även nya läkemedel som bätt- re kan behandla beteendeproblematiken som uppkommer vid demenssjukdomar, som ofta är anledningen till att många vårdas på demens- boenden. Jag tror även att vi kommer se fler bo- endeformer för äldre, fler generationsboenden.

Jag är stolt över att vara ledamot i Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus styrelse.

Tack vare det kan jag vara med och påverka ut- formningen av Stockholms Borgerskaps äldre- omsorg och seniorboenden i framtiden.

PORTRÄTT

ORONAVIRUSETS rasande framfart har gjort att den svenska äldrevården lyfts fram i ett nytt ljus. Hur mår de gamla? Och hur funge- rar egentligen skyddsnätet runt dem – med allt från hemtjänst till äldreboende och sjuk- husvård? En person som har mycket kunskap i frågorna är borgaren och professorn i geriatrik, Maria Eriksdotter.

– Just nu arbetar jag med krisledning på Ka- rolinska institutet och hanterar hur vår forsk- ning och utbildning påverkas av coronaviruset.

Jag jobbar även som bakjour på Huddinge sjuk- hus, där jag ansvarar för de patienter som ligger inne på den geriatriska kliniken, ungefär två tredjedelar är sjuka i covid-19. Att man har haft så svårt att få fram adekvat skyddsutrustning till personal, både på äldreboenden och i hemtjäns- ten, är både förvånande och sorgligt. Personalen inom äldreomsorgen har inte fått tillräckligt bra förutsättningar att utföra sitt jobb.

Stockholm införde besöksförbud redan i mars, men det borde ha kommit ännu tidigare, säger Maria Eriksdotter, som samtidigt hyllar sjukvårdspersonalens hårda arbete.

– Trots dessa brister gör personalen på många äldreboenden och inom hemtjänsten ett fantastiskt jobb just nu, utifrån de förut- sättningar som finns. Jag vill särskilt lyfta fram Borgerskapets äldreboende, där också grupp- boendet Rozeliahemmet finns som tar emot demenssjuka. Ledning och personal har arbe- tat klokt, systematiskt och framgångsrikt för att skydda de boende från smitta.

Just demenssjukdomar är något Maria Eriksdotter är expert på. 1989 tog hon läkar- examen och har sedan dess förvandlat sin fas- cination för hjärnans utveckling och åldrande till sin specialitet.

– Jag ville bli läkare för att hjälpa människor att må bättre. Efter min examen gjorde jag stu- dier där jag tittade närmare på faktorer som stimulerar de nervceller i hjärnan som man har brist på vid Alzheimers sjukdom. Det fick mig att intressera mig för geriatrik och de- menssjukdomar, och blev startskottet på min forskningsbana.

Idag är Maria Eriksdotter chef för sju av KI:s 22 institutioner där det bedrivs forskning inom virus, åldrande, cancer och medicin. Hennes egen forskning kretsar kring behandling och vård av personer med Alzheimers sjukdom.

– Tillsammans med neurokirurger har jag tagit fram en kapsel med celler som frigör en tillväxtfaktor i hjärnan som heter NGF, som alzheimersjuka har brist på. Vi har gjort stu- dier där kapseln opererats in i hjärnan och se- dan har jag följt patienten för att se om sjuk- domen förändras. Det har hittills visat sig att hälften av patienterna blivit kognitivt bättre.

Nu letar vi efter nya vägar att föra in cellerna i patienten, utan att behöva operera. Eller om man kan kombinera NGF med andra substan- ser för att få fram ett bra resultat.

Utöver forskning är Maria Eriksdotter re- gisterhållare för Svenska Demensregistret, där man följer patienter med demenssjukdomar över tid för att lära sig mer om sjukdomen, hur vården fungerar och vilken kvalitet den håller.

– Det hjälper oss att utveckla demensvården på minnesmottagningar, i primärvården, på

FÄRGSTARK FORSKARE

Borgaren Maria Eriksdotter är professor och överläkare i geriatrik och har vigt hela sitt arbetsliv

åt att förbättra vården för äldre.

T E X T GABRIELL A K VARNLÖF FOTO DAVID THUNANDER

C

NAMN: Maria Eriksdotter.

ÅLDER: 61 år.

BOR: Bromma.

BAKGRUND: Tog läkarexamen 1989. Professor i geriatrik sedan 2010 på KI.

GÖR: Chef och dekan på KI samt jobbar kliniskt som läkare på Karolinska universitetssjuk- huset, Huddinge sjukhus och bedriver forskning kring demens- sjukdomar. Ledamot i Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus sedan 2017.

”Jag tror att vi kommer se fler boendeformer

för äldre, fler generationsboenden.”

30 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020

(17)

32 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020

HISTORIEN OM AXEL MUNTHE

DuPont Corian ®

– en modern klassiker

Vill du ha en bänkskiva som är något utöver det vanliga?

Som förhöjer utseendet på ditt kök och ger det rumskänsla?

Då ska du välja Corian

®

– ett formbart kompositmaterial, som avvisar fukt, smuts och bakterier och står för slitstyrka,

hållbarhet och lättskötthet.

Livsmedelsteknik AB, 171 48 Solna • Tel. 070-855 11 83 E-post: corian@corian.nu livsmedelsteknik.nu MÅNGA HAR FASCINERATS av mirakeldoktorn Axel Munthes häpnadsväckande liv. Inte

bara var han drottning Victorias livmedikus, han riskerade även sitt liv för att hjälpa sjuka och fattiga, skapade vackra Villa San Michele på Capri och skrev Boken om San Michele, som såldes över hela världen. Ett sekel senare är Axel Munthe återigen aktuell, kanske

främst för sina insatser under pandemin som utbröt 1884. I nysläppta boken Livmedikus Axel Munthe – Konsten att leva återberättas Munthes liv av författaren Anna Bråtenius ihop med borgaren Susanne Martinelles bilder. Som borgare får du köpa boken till rabatterat pris på Adlibris genom länken:

adlibr.is/livmedikus.

32 ~ Borgarnytt Nr 1/2 2020

STOCKHOLMS BORGERSKAP har ägt kvarteret på Södermalm sedan 1799 och drivit äldreom- sorg här i över 200 år.

– Och det vill vi fortsätta med, säger vd Pia Clark. Det är därför vi arbetar så hårt för Fram- tidsprojektet, vi fokuserar på att ändringen av detaljplanen kan gå igenom under 2021.

Visionen är ett helt nytt kvarter runt Borgar- hemmet. Framtidens boende ska det bli, 200 väldesignade lägenheter där seniorer kan bo och 60 toppmoderna vård- och omsorgsplat- ser. Med lokaler mot gatan ska det finnas ett spännande utbud av service som gym, caféer, restauranger, frisör, blomster- och mataffär.

– Vi vill skapa Sveriges coolaste seniorboen- de, säger Pia Clark och fortsätter:

– Tanken är ett levande kvarter, härligt även för alla de som bor runt omkring, fortsätter hon. Förutom vackra hus och renovera Borgar- hemmet och muren runt det, vill vi sanera för- orenad mark och säkra att ekomiljön fungerar även i framtiden. Humlorna måste kunna flyga mellan parkerna. Vi planerar trevliga lokaler mot gatan, takparker, moderna solcellstak, elbilspooler och en fantastisk trädgård där det idag är mest parkering och asfalt.

STIFTELSEN Stockholms Borgerskaps Enkehus och Gubbhus följer en lagstyrd stadsbyggnads- process och det är många som vill tycka till inn- an detaljplanen blir godkänd, nu arbetar Bor- gerskapet för att stadsbyggnadsnämnden kan ta den nya detaljplanen under vt-2021.

– Men det är också viktigt för oss att säker- ställa det historiska arvet och att vi på den här platsen kan fortsätta vara en viktig arbetsgi- vare för många av Sveriges mest professio- nella äldrevårdsmedarbetare, säger Pia Clark.

Borgarhemmet är över hundra år och fungerar inte som äldreboende med dagens krav, och även Enkehuset är i stort sett uttjänt. Tyvärr!

Stockholmarna blir allt äldre och vi vill, precis som staden, bidra till att fler kan bo kvar i en levande innerstad.

NOTISER

Vad händer i Framtids-

projektet?

FÖRRA ÅRET LANSERADES Stockholms Borgerskaps digitala medlemsregister Arcmember, där du enkelt kan söka och etablera kontakt med andra borgare. Det går bra att söka på såväl namn och klass som titel. I Borgerskapets nätverk finns drygt 2 500 medlemmar, som alla är företagare och entreprenörer mellan åldrarna 29 och 95.

Bland yrkesgrupperna hittar man allt från grosshandlare, detaljhandlare och sjökapte- ner till frisörer, målare, advokater, ekono- mer och tech-entreprenörer. I det digitala medlemsregistret kan du uppdatera dina kontaktuppgifter, för att inte missa viktig information eller inbjudningar till Stock- holms Borgerskaps aktiviteter och mingel.

Gå med i vårt digtala nätverk

Figure

Updating...

References

Related subjects :