Andra Chansen i Nyköping värd varje krona!

Download (0)

Full text

(1)

2007-06-20 09:56 CEST

”Andra Chansen i Nyköping värd varje krona!”

Som företag är vi stolta över den uppmärksamhet som Andra Chansen gett vår stad. Detta har varit mycket bra för Nyköping och för oss som bor här – värt varje krona! Orden återfinns i Nyköpings kommuns utvärdering av Melodifestivalen – Andra Chansen och kommer från en av företagarna som samarbetade med kommunen vid arrangemangen och värdskapet. Uppnådde målen Utvärderingen visar att arrangörskommunen Nyköping uppnådde målen* (se nedan) med sitt värdskap av Andra Chansen. Någon vecka efter Melodifestivalen genomfördes en enkät bland alla som på något sätt varit med om att genomföra Andra Chansen i Nyköping. Svaren blev mycket positiva: • 80 procent svarade att bemötandet från kommunens

planeringsgrupp var bra eller mycket bra. • 62 procent svarade att programmets innehåll var bra eller mycket bra. • 68 procent svarade att förväntningarna uppfylldes bra eller mycket bra. • 75 procent svarade att samarbetet i samband med arrangemanget fungerade bra eller mycket bra.

Utvärderingen konstaterar att över 10 procent av nyköpingsborna deltog i festligheterna på Stora Torget. Publiken där uppgick till cirka 8 000 och

dessutom lockade generalrepetitionen och direktsändningen på Rosvalla flera tusen Nyköpingsbor. Medier Man konstaterar också att en majoritet av

Nyköpings invånare fick vetskap om festligheterna i Nyköping främst via media och webbsidor. Överhuvudtaget gav media en positiv bild av Melodifestivalens deltävling i Nyköping. Undersökningar visar att Andra Chansen gav Nyköping extra uppmärksamhet som värderas till närmare 10 miljoner kronor. 239 artiklar och nyhetsinslag i radio och TV nådde 54,6 miljoner tittare och läsare. Dessutom tillkommer mediernas webbmaterial och direktsändningen från Rosvalla som sågs av 3 miljoner tittare. Nöjda Enligt utvärderingen var media och artister mycket nöjda med

arrangemangen och servicen i Nyköping. Några uttalanden: - Det bästa med Nyköping var de ihärdiga evenemangen på torget. Röda mattan vid

välkomstfesten uppskattades av många artister, press och allmänhet.

(www.gylleneskor.se). - Tack för en trevlig vecka i Nyköping då vi blev väl bemötta och ompysslade (flera av artisternas agenter). - Det var trevligt att få

(2)

jobba med så trevliga och ambitiösa människor (Richard Herrey). - Stadshuset som festlokal var också en positiv överraskning. (tyckte många som svarade på enkäten). * Målen som kommunen satte upp för arrangemangen för nyköpingsborna och värdskapet för medier och artister: Det övergripande målet var att stärka varumärket Nyköping som en stad att bo, leva och verka i.

Operativt mål var att stärka förtroendet för Nyköping som eventstad och Nyköpings kommun som arrangörskommun. Hälften av Nyköpingsborna skulle uppfatta att det var feststämning under Melodifestivalveckan och minst 10 procent skulle delta i arrangemangen under veckan. Projektets samarbetspartners skulle känna sig nöjda över att ha varit en del av

evenemanget och att exponeringen av det egna företaget varit positivt och värdebyggande. Tillresta medier, TV-folk, artister med flera skulle uppfatta Nyköping som en stad med kapacitet att ta emot stora evenemang. Frågor om utvärderingen av Andra Chansen i Nyköping, kontakta Kommunikationschef Palaemona Mörner, tfn 0155 – 24 83 89. UTVÄRDERING AV PROJEKTET MELODIFESTIVALEN I NYKÖPING 2007. Bakgrund Sveriges Television valde Nyköping som värdkommun för Melodifestivalen 2007 och deltävlingen Andra Chansen. Föreställningen gavs den 3 mars på Rosvalla Eventcenter med en generalrepetition inför publik den 2 mars. Nyköpings kommun ingick ett samarbetsavtal med SvT:s eventpartner Eventum AB, dnr KK06/336. I detta avtal regleras kommunens rättigheter och skyldigheter i samband med genomförandet av Andra Chansen i Nyköping. Melodifestivalen är en av svensk televisions största produktioner. Kommunikationsavdelningen fick uppdraget att hålla ihop festligheterna för nyköpingsborna. Ett projekt skapades för detta ändamål med namnet Melodifestivalen i Nyköping. I planeringsgruppen ingick representanter från kommunens

kommunikationsavdelning och Kultur och fritid, Culturum samt lärare och elever från KY Musik Event-utbildningen. Evenemanget på Rosvalla leddes av anläggningens chef. Syfte Projektet Melodifestivalen i Nyköping hade som övergripande syfte att under vecka 9 2007 skapa en festivalstämning i Nyköping. Här ingick att arrangera festligheter på stan för nyköpingsborna, att stå värd för Välkomstfesten för artister och medier torsdagen den 1 mars och att genom gott värdskap ge såväl mediernas representanter som artister och deras skivbolag, mfl medföljande en positiv bild av Nyköping. Mål Det övergripande målet var att stärka varumärket Nyköping som en stad att bo, leva och verka i. Operativt mål var att stärka förtroendet för Nyköping som eventstad och av Nyköpings kommun som arrangörskommun. Kommunikativa mål De kommunikativa målen var att åtminstone 50% av Nyköpingsborna ska uppfatta att det är feststämning i staden under v 9 2007 och att åtminstone 10% av Nyköpingsborna som publik ska delta i något arrangemang under veckan. Samtliga projektets samarbetspartners i näringslivet ska känna sig nöjda över att ha varit en del av evenemanget och att exponeringen av det

(3)

egna företaget genom Melodifestivalen i Nyköping har varit positiv och värdebyggande. En majoritet av tillresta medier, producenter, artister och skivbolag, mflska uppfatta Nyköping som en stad med kapacitet att ta emot stora evenemang. Nyköping ska uppfattas som en stad medveten om sina fördelar i en tillväxtregion, en stad man gärna kommer tillbaka till både privat och i sitt yrke. Utvärdering Någon vecka efter Melodifestivalen genomfördes en enkät med alla som på något sätt varit med om att

genomföra Melodifestivalveckan i Nyköping. På en skala från 1 (mindre bra) – 5 (mycket bra) fick de besvara frågor om hur bemötandet från arrangörerna varit, hur de upplevt programmets innehåll, om deras förväntningar på

arrangemangen infriats och hur de såg på samarbetet med arrangörerna. Som fri fråga fick de besvara vad vi bör göra annorlunda om vi får en andra chans att vara värdar för Melodifestivalen och vad vi bör ta vara på. Så här fördelade sig svaren procentuellt: Frågor 5 4 3 2 1 * Bemötandet 43,3 36,7 10,0 6,7 3,3

* Programmets 20,7 41,4 24,1 10,3 3,5 * Förväntningar 41,9 25,8 25,8 3,2 3,2

* Samarbetet 53,6 21,4 21,4 3,6 0 Vad vi bör ta vara på: ” KY-eleverna, den fantastiska viljan att göra något bra, att våga satsa, inga problem-vi löser- det-andan. Stadshusets entré, vilken höjdare! Vår förmåga att samarbeta och skapa något som ingen hade klarat på egen hand. Thomas Herneflod och krögarsamarbetet. Göra igen? Javisst, med tillräckligt hög hype-faktor och kommunal satsning ställer vi gärna upp igen.” ”Ta vara på stans invånare och göra dem/ få dem att känna sig delaktiga när det är stora evenemang i stan (som nu när de fick underhållning i tältet på torget, mm) de är de bästa ambassadörerna! Är de stolta över sin stad så blir det en sådan effekt! Kolla bara hur publikenergin var under sändningen på lördagen. Helt enormt och det spred sig ut genom TV-rutan också!” ”Vet ej om Stadshuset brukar göras om till andra evenemang, men jag tycker det är en väldigt bra samlingsplats med bra potential och vacker dessutom.” Vad vi bör göra bättre: ”Framför allt bättre förberedelser med fler medarbetare inom kommunen inblandade i ett tidigt skede. Både från Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen kunde det ha ingått personer. Då underlättas förberedelser med tillstånd och dylikt.

Finansieringen måste vara löst innan nästa gång. Dessa aktiviteter drar många kostnader som spinnoff-effekter.” ”Jag sitter med i

Centrumföreningens styrelse och upplever samarbetet trögt. Kanske felet ligger även hos Centrumföreningen. Skulle vilja inleda ett bättre samarbete i stadskärnan.” ”Det kändes inte så mycket melodifestival i affärerna (men det kan bero på att jag jämför med Ö-vik och andra städer).” ”Jag gissar att detta veckolånga evenemang hade många bottnar och att det fanns många skäl till att genomföra det. Vad gäller detaljer i programmet så är det ju en subjektiv skala på vad som blev bra. Nåt kanske inte drog så mycket folk men blev bra medialt. Nåt kanske drog mycket folk men inte blev så bra genomfört, osv.

Vissa delar appellerade till en bred publik, vissa till en smalare, vissa till

(4)

deltagarna, vissa till sponsorerna, osv. På det hela taget tycker jag att veckan genomfördes på ett alldeles utomordentligt sätt. Det fanns en ordentlig förberedelse, det fanns arbetsglädje, det fanns flexibilitet att justera och ändra då förutsättningar krävde detta.” Kommunikativa mål Ingen mätning har gjorts av hur stor del av Nyköpingsborna som uppfattat att det är feststämning i staden under v 9 2007. Vi antar att de flesta som läser

Sörmlands Nyheter visste om att arrangemanget hölls i staden. Vi har noterat att ingen negativ insändare skrivits under Ordet fritt i SN. Planeringsgruppen har gjort en uppskattning av publikens storlek på Torget och bedömer att vi nått målet att åtminstone 10% av Nyköpingsborna som publik har deltagit i något arrangemang under veckan. På tisdagen lockade vi 300-400 personer till paraden, invigningen på Stadshustrappan och programmet i tältet. På onsdagen 2.000. På torsdagen 1.000-2.000, på fredagen 1.500 och på

lördagen minst 3.000. Mittwoch på Teatern hade 200 gäster (i det närmaste fullsatt) och festen på torsdagen ca 200 gäster. Samarbetspartners Projektets samarbetspartners i näringslivet (Klövern, Sörmlands Sparbank, Sörmlands Nyheter, Skavsta Flygplats och Hotell Kompaniet) fick svara på en enkät.

Frågorna handlade om hur de upplevde sin exponering, sina egna aktiviteter och sin del av förberedelsearbetet samt sina möjligheter att påverka innehåll och planering. Alla har inte svarat, här följer två citat: ”Exponeringen vi fick var fullt tillfredställande. Dessvärre så hade jag ingen tid att cirkulera runt för att se hur det såg ut i verkligheten. De egna aktiviteterna blev mycket lyckade och uppskattade av våra kunder och anställda med familjer. Dock fann vi ingen information om att man var tvungen att anmäla tillgång till VIP-

loungen i förväg vilket gjorde att vi inte hade någon VIP-lounge på Rosvalla.

Vi kände att vårt största bidrag (förutom ekonomiskt) var våra egna aktiviteter, vilka i vårt fall var ganska omfattande.” ”Exponeringen med kommunen och övriga sponsorer var bra. Den egna exponeringen med

annonser i egen produkt var mycket bra. Våra läsare har tydligt uppfattat vårt sponsorskap. De egna aktiviteterna upplevdes mycket bra, speciellt

söndagstidningen och lördagens kundaktivitet på Rosvalla. Vi hade sånt fokus på egna aktiviteter att vi måhända inte förmått tillföra något konstruktivt till den gemensamma planeringen. Vi upplevde att vi hade större möjlighet att påverka innehåll och planering än vi förmått utnyttja. Som företag är vi stolta över att ha fått vara med och över den uppmärksamhet som detta gett vår stad. Detta har varit mycket bra för vår stad och för oss som bor här – värt varje krona!” Medierna Mediebevakningsföretaget Cision (Observer) som mätt nyhetsvärdet av alla artiklar som skrivits kring Nyköping i samband med Melodifestivalen rapporterar att Andra chansen gav Nyköping extra

uppmärksamhet som värderas till närmare 10 miljoner kronor. 239 artiklar och nyhetsinslag i radio och TV nådde 54,6 miljoner tittare och läsare.

Dessutom tillkommer mediernas webbmaterial och direktsändningen av

(5)

Andra Chansen från Rosvalla som sågs av över 3 miljoner tittare. Nästan lika många som tittar på Kalle Anka på julafton. Mätningen har gjorts genom att företaget Cision räknat ut hur många spaltmeter som skrivits om Andra Chansen i Nyköping. Motsvarande annonsering skulle alltså ha kostat 9,8 miljoner kronor. Eftersom redaktionellt utrymme har högre trovärdighet än köpt annonsutrymme är värdet i praktiken ännu högre. Den största

uppmärksamheten fick Andra Chansen i Nyköping i Aftonbladet, både om man ser till räckvidd och antal införanden. När det gäller annonsvärde har Expressen det högsta värdet, följt av Nöjesnytt i SVT2. Kvällspressen stod för 54 procent av räckvidden och 36 procent av annonsvärdet. Storstadspress svarade för 30 procent av räckvidden och 21 procent av annonsvärdet. Resten av räckvidden, 15 procent, och annonsvärdet, 43 procent, svarade radio, TV och landsortspressen för. Till största delen handlade mediernas

uppmärksamhet om artisterna, men i flera artiklar och inslag nämns Nyköping som en stad i förväntan och festivalstämning: Torsten Braf – Eskilstuna

Kuriren, Göran – ITN Stockholm och Patrik Jonsson – East Media skriver att allt bemötande var till full belåtenhet och det kändes att det var arrangerat av ett gäng som hunnit bli mycket rutinerade på uppgiften. Gustav –

Gylleneskor.se vill uppmärksamma att det bästa med Nyköping var de ihärdiga evenemangen på torget vilket i sin tur bland annat bidrog till den stora uppslutningen vid röda mattan när artisterna kom i limousiner och fick en Hollywood-entré till Välkomstfesten. Artister och skivbolag Artisterna återkopplar i mail till KY-Musik Event: Anders – Hagenburg (The Poodles), Johanna Karlsson – Warner Music (Jimmy Jansson), Putte Nelsson, Richard Herrey, Mike Eriksson – Husbandet Blue Eyes Soul, Mattias Nilsson – Nyköping-Oxelösunds Taxi, Annelie – A-class Limousine tackar alla för en trevlig vecka i Nyköping och säger att de blivit väl bemötta och ompysslade.

Richard Herrey skriver att ”det var oerhört trevligt att vara nere i Nyköping och framförallt att få jobba med så trevliga och ambitiösa människor, ni gjorde verkligen veckan rolig”. Agneta på Rodeo Records (som har hand om Elin Lanto) skriver: Stort tack. Nyköpings uppslutning kring festivalen var fantastisk. Vi hade verkligen en trevlig tid hos er och trots att vi inte tog oss till final känner vi oss som vinnare. Vi jobbar gärna med dig (Gunilla Carlsson, elev på KY Musik Event-utbildningen) igen, kanske får vi vägarna förbi

Nyköping i sommar, vem vet! Övrigt Festen Röda mattan uppskattades av många, artister, press, allmänhet. Stadshuset som festlokal var också en positiv överraskning. Vi har fått god respons på middagen men mindre bra på baren. Uppträdandet med Uno Lanka borde ha ljussatts och orkestrerats bättre. Nu blev det en uppbrottsstämning efter genomförandet som var svår att överbrygga. Rekorden Rekordförsöken genomfördes i samarbete med Guiness rekordbok. Idéer och genomförande sköttes av KY Musik Event- elever. Rekorden bidrog till att locka en stor publik som ställde upp i

(6)

hundtunnel och skedliggning trots snö, slask och kyla. Ett stort engagemang märktes från nyköpingsborna när vissa rekord var i fara pga bristande

dokumentation och vi fick in flera bilder och filmer tagna med

mobiltelefoner. När det gäller rekordet att bygga sockerbitstorn tvistar expertisen i London fortfarande över om detta rekord slogs i Nyköping eller inte. Säkerheten Inga olyckor inträffade under vår Melodifestivalvecka. Så här skriver bevakningsföretaget i sin rapport: ”Nattbevakmningen var i det hela väldigt lugn med endast ett fåtal nyfikna förbipasserande. Ronderingen under natten bestod av en rond var 15e minut på utsidan av tältet samt inre

bevakning. Väktaren hade även tillgång till Rådhuset för att värma sig vid tillfälle. Ordningshållningen var mycket lugn. Glada besökare, artister och utställare gjorde kvällarna mycket trevliga. Inga större situationer uppstod.

De ordningsvakter som tjänstgjorde i tältet upplevde att de gjorde nytta då de flera gånger guidade och informerade besökare om vad det var som

hände, var det hände och så vidare.” Planeringsgruppen Vi har summerat våra lärdomar till nästa gång: Börja lite tidigare, sätta organisationen mycket tydligare och behålla samma organisation hela vägen fram. Förankra budgeten omedelbart. Förstå och satsa betydligt mycket mer på

marknadsföring både i form av strategi och annonsering. Jobba med webben precis som denna gång och hålla den helt uppdaterad. Den övergripande projektgruppen borde delas upp i delprojektgrupper för: Festen,

mediebearbetningen, artistservice, samarbetspartners och centrala sponsorer, underhållningen på stan och kontakterna med affärscentrum. Vi måste också förbättra kvaliteten på matserveringen till artisterna. När det gäller vårt eget mediearbete har vi lärt oss att riksmedierna fungerar annorlunda än regionala och lokala medier. En mer genomarbetad medieplan kan ta hänsyn till dessa skillnader. Framför allt bör vi satsa på att bygga relationerna med lokala medier bättre för att nå målet att nyköpingsborna ska uppfatta och delta i feststämningen. Riksmedierna rapporterade över förväntan och gjorde större notiser över de olika artisternas medverkan i tältet på Stora Torget. Regionala medier som Östnytt, Radio Sörmland och Tv4 Öst var mycket positiva och frekventa vilket bidrog till att hålla den positiva andan uppe. SN satsade stort före och under Melodifestivalveckan dels genom att lansera sin nya

nöjesbilaga Sture, dels genom att ge ut en hel söndags-SN den 4 mars. Bil.

Programmet i Tältet på Stora torget.

(7)

Kontaktpersoner

Palaemona Mörner Presskontakt

Kommunikationschef

palaemona.morner@nykoping.se 0155-24 83 89

073-773 79 13 Lars-Göran Bergman Presskontakt

Pressredaktör

larsgoran.bergman@nykoping.se 0155-24 80 02

Figure

Updating...

References

Related subjects :