Syfte och mål med träffen

Full text

(1)

Välkommen!

(2)

Syfte och mål med träffen

Syfte

• Inspiration och kompetensutveckling

• Nätverka och umgås

• Diskutera aktuella frågor

• Friskis&Svettis ledarskap Mål

• Ram och arbetssätt kring ledarskap inom Friskis&Svettis

• Beslut kring mötesformer och dialog mellan VC och GS under

hösten

(3)

Tisdag

Inledning Presentation

Agenda Mål och syfte

Lära känna

11.00 Start

12.00-13.00 Lunch

Är chefen människa?

Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället

Johan Welander 13.00-14.30

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Johan Welander

Fortsättning

16.00-16.30 Knyta ihop och

reflektera tillsammans

Middag 19.30 Träning

17-18 Modus

(4)

Onsdag

Uppstart Friskis&Svettis

ledarskap

08.30

Start 12.00-13.00

Lunch

Backspegel

Friskis&Svettis Ledarskap Walk and talk Presentation av vad som kommit fram i grupperna

14.30-15.00

Fika 16.30

Försäljning mot företag Tillväxt Presentation av F&S

Samman- fattning Avstämning av syfte och

mål Avslut Fortsättning

Läget på Riks

9.30-10.00 Fika

(5)

Är chefen människa?

Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället

Johan Welander

(6)

Leda Förening och funktionär

(7)

Uppföljning

Chefsrollen

Konflikt förståelse

Arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering, introduktion medarbetarsamtal,

avveckling, jämställdhet, mångfald, hållbarhet,

etc HR

Att bygga team

Coaching och feedback Ny som

chef i Friskis

Att leda förändring Att leda

ideella och anställda

Hållbart ledarskap

Ny i Friskis

Ny i rollen

Om Friskis/

Ny i Friskis

Handledningar och mallar Uppdatering och

komplettering Förenings-Ettan

Att arbeta i föreningsstyrelse Att arbeta i

valberedning

Unik Förening

Funktionärs support

Friskis&Svettis Ledarskap Valberedning Styrelse

Funktionärs- ansvarig/

annan ansvarsroll i

förening Verksamhets-

chef

Receptionister och värdar Funktionärs-

support:

-Fadder/mentor -Uppföljare -TA/VA/UA

Sälj o service Bemötande

TTT

(8)

Friskis&Svettis Ledarskap

(9)

Den röda tråden

????

!!!!!

…..

…..

???? ……

????

Friskis&Svettis ledarskap

…..

(10)

Walk and talk

Reflektion kring Friskis&Svettis ledarskap

Promenad 2 å 2 (3 å 3)

Reflektion kring frågeställningar

11.00 Samling i grupprum i mindre grupper (6-8) Sammanställ på BB

11.45 Återsamling i helgrupp för presentation

(11)

Reflektionsfrågor

Ø Vad krävs av dig som verksamhetschef i Friskis&Svettis?

Vilka är dina främsta utmaningar?

- nu och framåt

Ø Vad kännetecknar ett framgångsrikt Friskis&Svettis ledarskap?

Ø Vad behöver du i form av fortbildning, inspiration etc för att bli tryggare och känna lust i din roll som

verksamhetschef?

Ø I vilket form, metod, pedagogik?

(12)

Vad krävs av dig som VC i Friskis&Svettis?

Utmaningar nu och framåt?

• Personalutmaningar – fel person i rollerna.

• Ingjuta engagemang och hopp i en tupp ekonomisk situation

• Engagemang hos funkisar (Hur? – Pass.nu, inspiration, arvoden mm)

• Nå ut till andra målgrupper genom samverkan utanför F&S

• Flexibilitet, tydlighet, ödmjukhet, kreativitet, mod, synlighet, engagemang

• Leda och samarbeta

• Ekonomin

• BRP till molnet

• Lokalfrågan (hitta nya, behålla, förvalta)

• Organisatoriska utmaningar (vilka tjänster, vilket innehåll

(13)

Vad krävs av dig som VC i Friskis&Svettis?

Utmaningar nu och framåt?

• Tydlig organisation/struktur.

• Bibehålla engagemang hos funktionärer och anställda

• Prioritera

• Arbetsmiljö i förhållande till styrelsen som arbetsgivare-detaljstyrning i stället för strategiskt arbete.

• Ekonomin

• Social hållbarhet

• Organisation

• Balans mellan förvalta och utveckla

• Öppet sinne

• God omvärldsspaning

• Arbeta med tillit

(14)

Vad krävs av dig som VC i Friskis&Svettis?

Utmaningar nu och framåt?

• Ordning och reda

• Tydlighet i mål och vision

• Ha koll – ej kontroll

• Våga släppa

• Ekonomi under lupp

• Investeringsplan

• Expansion

• Engagerade människor med olika drivkrafter

• Intern kommunikation

• Bygga en smart organisation

• Verktyg att förändras med en växande organisation

• Den ärvda organisationen

(15)

Vad kännetecknar ett framgångsrikt Friskis&Svettis ledarskap?

• Jobba bra tillsammans - styrelse och VC.

• Goda relationer

• Våga ställa krav

• Se människan, ge beröm

• Det ska vara kul

• Få alla att dra åt samma håll

• En bra balans mellan anställda och ideella

• Kunna förmedla visionen.

• Ekonomi – tålamod, låta processen ta tid

• Starkt engagemang

• Inspiratör

(16)

Vad kännetecknar ett framgångsrikt Friskis&Svettis ledarskap?

• Att driva och utvecklas utan att dö själv

• En humanistisk ledarstil

• Flexibilitet, tydlighet, ödmjukhet, kreativitet, mod, synlighet,

engagemang

• Drivkraft, Flexibilitet, inte för stort kontrollbehov, omvärldsspaning, ödmjukhet, prestigelöshet, tillgänglig

• Engagerad

• Nyfiken och modig

• Utmana andra att växa i sin roll

• Omvärldslyhördhet

• Dra nytta av vår unikitet

• Mod, stå stadigt, prestigelöshet

(17)

Vad behöver du i form av fortbildning, inspiration…

• Att ses två ggr/år (vi VC)

• Mentor/handledarprogram för nya VC genom Riks

• Moduler – olika teman med uppföljning och nätverk.

• Personlig utveckling – tester

• Inspiration och kontinuerlig uppföljning

• Ett tydligt gemensam uppdrag – uppdragsbeskrivning (arbets- och delegationsordning).

• En styrelse som kan arbeta strategiskt, spana framåt och förstå sitt uppdrag.

• Introduktionsprogram för nya VC –årligt återkommande

• Ledarskapsutbildning

(18)

Vad behöver du i form av fortbildning, inspiration…

• Olika utifrån behov och kompetens

• Självkännedom

• Fysiska träffar och inspiration

• Fysiska träffar, erfarenhetsutbyte

• Besök i förening – studiebesök

• Checklista – vad ingår i VC-rollen för att bli trygg

(19)

I vilken form, metod, pedagogik?

• En modul ”miniminivå” med tema arbetsmiljö, diskriminering,

jämställdhet.

• Hårda delar (ex arbetsrätt)- digitalt

• Mjuka delar – träff

• Fysiska träffar/möten

• Omvärldsspaning och trendspaning i form av digitala rapporter

• Erfarenhetsutbyte som idag – samtal och möten.

• Nätverk och fysiska träffar

• Arbetsmiljö – digitalt

• Coachning

• Projektledning

(20)

I vilken form, metod, pedagogik?

• Coachning eller mentorskap

• Kartläggning/utvärdering av mitt ledarskap – återkoppling och uppföljning

• Variation – träffar och digitalt

• Fler exempel på framgångsrikt ledarskap

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :