• No results found

Förhandsinbjudan Framtidens restaurang – hur ser den ut?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förhandsinbjudan Framtidens restaurang – hur ser den ut?"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Förhandsinbjudan Framtidens restaurang – hur ser den ut?

Trendanalytiker över hela världen klassar ekologiskt som en megatrend. Det har alltså varit en stark trend under lång tid. Nu har ekologiskt fått trendsällskap av närproducerat.

Är det en konkurrens eller lyfter trenderna varandra?

EkoMatCentrum presenterar en färsk undersökning av restaurangers attityder till ekologiskt.

Seminarium måndag 29/11 2010 kl 13.30 – 16.30 Stockholm, Gällöfta City, Biblioteksgatan 29

Preliminärt program

Välkomna EkoMatCentrum

Presentation av attitydundersökning om ekologiskt i restauranger EkoMatCentrum Kaffepaus med minimässa

”Ekologi och ekonomi – en framgångsfaktor” Ulrika Brydling Teer – en växande trend Yuko Ono Wemming

Ekologiska viner på stark frammarsch, Systembolaget

”Fisk - en djungel” Inger Näslund, MSC

Avrundning och sammanfattning EkoMatCentrum Minimässa och mingel

Seminariet riktar sig till företag och organisationer inom förädlingsindustrin,

måltidstjänstföretag, grossister, mat- och miljöorganisationer, myndigheter och restauranger.

För mer information, kontakta

Carin Enfors carin@ekomatcentrum.se 08-582 444 24 Eva Fröman eva@ekomatcentrum.se 08-779 59 29

References

Related documents

 det av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär

Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämndens beslut är att ärendet återremitteras till ansvarig för fritidsgårdarna och kultur- och fritidschefen med uppdrag att lämna

2. registrering som behövs för tillämpningen av lagen, 4. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av

Monica Samuelsson anser att pensionärsorganisationerna är delaktiga i att sätta dagordningen för KPR-mötena och kan inte se hur de skulle kunna vara mer delaktiga än vad de redan

Monica Olsson, Dick Lindkvist och Christin Hübenette informeration från Länsfolkhälsorådet och länets folkhälsosamordnare/strategers studieresa till Östersund 13-14

Avtalets syfte är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande av de vårdtagare som har behov av sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunerna och därigenom bidra

Ärende 04: Aktuell information från kommunstyrelsen samt besvarande av frågor, kommunstyrelsens ordförande Pierre Esbjörnsson. Ärende 05: Aktuell information från individ-

Möjlighet till datorhjälp för seniorer finns därmed på kommunens bibliotek, dock inte i form av hemhjälp.. Omsorgs- och socialnämnden ser inte att det ligger i nämndens ansvar att