• No results found

P F R R R R 1 ers ers = = = = U UI = kq = R ⋅ lA R r 1 1 I 1 q 1 2 + 2 + R R 2 1 2 + + R R 3 1 ... 3 ...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "P F R R R R 1 ers ers = = = = U UI = kq = R ⋅ lA R r 1 1 I 1 q 1 2 + 2 + R R 2 1 2 + + R R 3 1 ... 3 ..."

Copied!
3
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TIS Stockholm 2014-01-23

Diagnos kap 6-8

Beskriv med ca en mening vilket slags problem du löser med hjälp av nedanstående formel

P = U ⋅ I

F = kq1q2 r2 R =U

I R =ρ l

A

Rers= R1+ R2+ R3...

1 Rers = 1

R1+ 1 R2 + 1

R3...

Para ihop storheterna i vänster kolumn med rätt beteckning, rätt enhet samt rätt enhetsbeteckning i höger kolumn

a) Effekt E

b) Elektrisk fältstyrka I

c) Laddning P

d) Resistans Q

e) Resistivitet R

f) Spänning ρ

g) Ström U

1 Ampere 1 Coulomb 1 Ohm 1 Volt 1 Watt 1 A 1 C 1 Ω 1 V

1 V/m = 1 N/C 1 W

Glödlampa Rita symbol här =>

Resistor Rita symbol här =>

Voltmeter Rita symbol här =>

Amperemeter Rita symbol här =>

Ledare Rita symbol här =>

Spänningskälla Rita symbol här =>

(2)

TIS Stockholm 2014-01-23

Facit

Beskriv med ca en mening vilket slags problem du löser med hjälp av nedanstående formel

P = U ⋅ I Effektutveckling i en krets eller i ett motstånd

F = kq1q2 r2

Kraft mellan två laddade partiklar eller föremål

R =U I

Beräkning av spänning, ström eller resistans om man känner till två av dem men inte den tredje

R =ρ l A

Resistans i en ledare

Rers= R1+ R2+ R3... Seriekoppling av resistorer

1 Rers = 1

R1+ 1 R2 + 1

R3... Parallellkoppling av resistorer

Para ihop storheterna i vänster kolumn med rätt beteckning, rätt enhet samt rätt enhetsbeteckning i höger kolumn

a) Effekt b E

b) Elektrisk fältstyrka g I

c) Laddning a P

d) Resistans c Q

e) Resistivitet d R

f) Spänning e ρ

g) Ström f U

g 1 Ampere

c 1 Coulomb

d 1 Ohm

f 1 Volt

a 1 Watt

g 1 A

c 1 C

d 1 Ω

f 1 V

b 1 V/m = 1 N/C

a 1 W

Glödlampa Rita symbol här =>

Resistor Rita symbol här =>

Voltmeter Rita symbol här =>

Amperemeter Rita symbol här =>

Ledare Rita symbol här =>

Spänningskälla Rita symbol här =>

(3)

TIS Stockholm 2014-01-23

References

Related documents

[r]

[r]

Enligt det särskilda ägardirektivet för Tingsryds kommunföretag AB gäller att styrelsen som en del av sitt uppdrag för bolaget under varje år ska genomföra ägardialoger

Wc/dusch/tvätt Grått klinker Vitt kakel Vitmålat Utrustning enligt nedan Klädkammare/ Mattlackad ekparkett Vitmålade Vitmålat Utrustning enligt ritning förråd i

Provförlopp/upplysningar/sammanfattning Medlems nr. Söker ut nerför brant skogsparti. Går trångt på slag. Upptag på stor fälthare 8.50 som ses vid två tillfällen på

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

[r]

Genom stöd till marknadsföring, produktutveckling och värdering av nya marknader kan Interreg Sverige Norge programmet ge stöd till en fortsatt utveckling av Barnens

[r]

Beslutet har föregåtts av ett omfattande utrednings- arbete på initiativ av de fackliga organisationernas sam- arbetskommittö. Upprinnelsen går tillbaka till en

Innan dörren öppnas på värmeåtervinnaren eller underhåll görs på spiskåpan: Stäng av värmen, låt fläktarna gå tre minuter för att transportera bort varm luft, stäng

Aggregatet bör placeras mot en vägg som inte har rum på andra sidan som är känslig för buller..

b:

slutning från såväl manliga som kvinnliga pedagoger. J a g har uppehållit mig vid denna sak vid detta tillfälle därför, att den är ett nödvändigt,

Po¨ angen p˚ a godk¨ anda duggor summeras och avg¨ or slutbetyget.. L¨ osningarna skall vara v¨ almotiverade och

[r]

[r]

Först på eftermiddagen reser Amna på sig och gör en li- ten promenad ut i sanden bakom akaciabuskarna_ När hon kommit tillbaka och lagt sig på golvet, stöder hon huvudet i handen

1979. En regelbunden sexsidig pyramid och ett regelbundet sexsidigt prisma ha lika stora basytor, lika stora volymer och lika stora totala ytor. Baskanterna äro 10 cm. En

(Svar: Centrallinjen för cirklarna I, II, III, skär III i P och Q, M är centrum för den mellersta, II, G ena skärningspunkten mellan I och III, A mellan II och III. I en

Övergripande effekter är att deltagarna ska få en större förståelse och insikt om sig själva och sina egna styrkor och svagheter i en chef och eller ledarroll, att deltagarna

D Besvär i undersökt byggnad För hög rumstemperatur För låg rumstemperatur Övrif!t Kommentarer från brukare.. Personalen upplever att de aldrig får huvudvärk orsa- kad

Hur variablerna omdefinieras beror på vilka signaler som ska avkopplas i