• No results found

Laboration i Arkimedes Princip

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Laboration i Arkimedes Princip"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stockholms Tekniska Gymnasium 2013-09-27

Laboration i Arkimedes Princip

Syfte: Att undersöka Arkimedes princip.

Material: Glasbägare, densitetskuber, en sten, dynamometrar, snöre eller tejp.

Rapport: Labben redovisas genom att ni svarar på frågorna i detta labb-PM och lämnar in till läraren.

Viktigt: Var försiktig med utrustningen och se till att torka av allting ordentligt innan ni packar ner det.

Bra-kriterium Saknas i denna laboration

Moment 1

Bestäm tyngden av en av densitetskuberna? Svar:_____________

Sänk nu ner samma kub helt i vatten. Vad visar dynamometern nu? Svar:_____________

Hur stor är skillnaden? Svar:_______________

Förklara ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Upprepa detta med ytterligare 2 kuber (gärna med stor viktskillnad)

Tyngd Utslag i vatten Skillnad

Kuben du mätte förut Andra Kuben

Tredje Kuben

Slutsats:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(2)

Stockholms Tekniska Gymnasium 2013-09-27

Moment 2

Utnyttja det du lärt dig i moment 1 för att bestämma den volym som stenen har. Redovisa dina resultat och beräkningar i rutan nedan.

References

Related documents

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

The meeting is a joint meeting announced to the members of the Danish Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery (DSOHH), Danish Society of Ophthalmology, Danish Society

Lagförslaget om att en fast omsorgskontakt ska erbjudas till äldre med hemtjänst föreslås att träda i kraft den 1 januari 2022. Förslaget om att den fasta omsorgskontakten ska

Mer vatten rann ut vilket betydde att samma vikt silver hade en större volym eftersom densiteten för silver är lägre.. Nu återstod bara att sänka ner kronan

Rapport: Laborationen skall redovisas genom att frågorna i detta labb-PM besvaras och lämnas in till läraren för godkännande.. För betyg C krävs slutsatser, kommentarer

Redovisning: Laborationen redovisas genom att besvara frågorna i detta labb-PM i ett separat dokument som mejlas som pdf till läraren för godkännande... Stockholms Tekniska Gymnasium

Rapport: Labben redovisas genom att ni svarar på frågorna i detta labb-PM och lämnar in till läraren?. Viktigt: Var försiktig med utrustningen och se till att torka av

Material: Spänningsaggregat, multimeter, dekadmotstånd, kablar och en lång kabel Rapport: Labben redovisas genom att ni svarar på frågorna i detta labb-PM och.. lämnar in