Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv

12  Download (0)

Full text

(1)

Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv

Serie:

Analyser, förarbeten, underlag

Seriesignum

F 6 aa

Plats

Leverans Volym-

nummer Tid Anmärkningar

Husby-

borg 1 -

Serien i arkivbox. Handlingar odaterade om inte annat anges.

Marianne Frisell – Hell. reliefskålar.

Förarbeten, Listor: Vävtyngder, Hell. Asine, Verktyg, EH MH, Myk., Barbouna.

Arne Furumark – Asine, Katalog över mindre skärvor.

Tandanalys: Asinesamlingen 1926 – Tänder uttagna för blyanalys.

Underlag för publikation – Asine kopior 2. Till Asine.

Gullög Nordquist förberedande material för publikation.

Underlag för publikation – Asine 1926. Kopior av

planer med anteckningar.

(2)

Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv

Serie:

Dagböcker

Seriesignum

F 6 ab

Plats

Leverans Volym-

nummer Tid Anmärkningar

Husby- borg

-||- -||-

1

2 3

-

- -

Serien i arkivbox. Handlingar odaterade om inte annat anges.

Asine 1922-1930. Dagböcker 1-10 kopia 1, Konkordans gravar – Asine 1922-30, Inventarie- förteckning över innehållet i det s.k. Asineskåpet, Uppsala universitetsbibliotek Handskrifts-

avdelningen nr 466a Prof. Axel W. Perssons efterlämnade papper Låda II (Asine).

Kopior dagböcker 7 och 8.

Asine 1922-1930. Dagböcker 11-17. Div. papper kopia 1, Utdrag ur dagboken över fotograferingen Asine 1924 + bifogat brev från fotografen och negativ. Jämför F6ae:5.

Fotostatkopior av dagböcker 1-3 + lånekvitto.

Asine dagböcker 1922-1930, 1-10 kopia 2.

Asine dagböcker 1922, 1924, 1930, småfynd -30, 11-17 kopia 2.

40

(3)

Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv

Serie:

Databaslistor

Seriesignum

F 6 ac

Plats

Leverans Volym-

nummer Tid Anmärkningar

Husby- borg

-||-

1

2

-

-

Serien i arkivbox. Handlingar odaterade om inte annat anges.

Okänd databaslista.

Databaslistor (K-man).

Diverse databaslistor. Provutskrifter under

arbetets gång. Yvonne Backe-Forsberg.

(4)

Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv

Serie:

Forskningsrapporter

Seriesignum

F 6 ad

Plats

Leverans Volym-

nummer Tid Anmärkningar

Husby- borg

-||-

1

2

-

-

Serien i arkivbox. Handlingar odaterade om inte annat anges.

Forskningsrapport Gullög Nordquist – The middle helladic finds from the Barbouna slope from the excavations 1973-74 and 1989.

Djurben: Asinematerialet prel. best., K. Moberg – En analys av animalt och humant skelettmaterial i Asine, Osteologische Unterscheidungsmerk- male Zwischen Schaf und Ziege, Geschlechts- und Gattungsunterschiede am Becken mittel- europäischer Wiederkäuer.

PM angående Asine-samlingen.

Stratigraphical registrations (Asine 1926).

Dan Pullen – EH.

David S. Reese – Report on shells from 1926 excavations at Asine. The Asine collection in Uppsala.

Katalog över chipped stones från Asine.

Mykenska djurfigurer i terrakotta från utgrävningarna i Asine 1926. Uppsats.

42

(5)

Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv

Serie:

Fotografier och negativ

Seriesignum

F 6 ae

Plats

Leverans Volym-

nummer Tid Anmärkningar

Husby- borg

-||- -||- -||- -||-

-||-

-||-

-||-

1

2 3 4 5

6

7

8

-

- - - -

-

-

-

Serien i arkivbox om inte annat anges. Serien oordnad. Handlingar odaterade om inte annat anges.

Låda med fotografier monterade på papp.

Låda med fotografier monterade på papp.

Osorterade fotografier. Med glasplåtar.

Osorterade fotografier.

Asine 1926 Negativ och kontaktkopior. Med två kopierade förteckningar över fotografier.

Utdrag ur fotodagboken 1924. Original + bifogat brev från fotografen. Jämför F6ab:1.

Fotografier PG gravar, publicerade.

Fotografier Hellenistiska TC.

Handling rörande glasplåtar lånade från Medelhavsmuseet.

Asine – Kontaktkopior. Asine bilder -22/-30 t. MM (Sthlm), Dubbletter till Asinesaml..

Asine – Fotografier. Med negativ.

Mapp 10 – Asine 1922-1930, Diverse foton.

Innehåller ett antal kuvert med fotografier.

Förvaras i kartskåp.

Lådor med glasplåtar. Förvaras separat.

(6)

Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv

Serie:

Inventarium

Seriesignum

F 6 af

Plats

Leverans Volym-

nummer Tid Anmärkningar

Husby-

borg 1 -

Serien i arkivbox. Handlingar odaterade om inte annat anges.

Asine 1926 Inventarieförteckning från 1985, OBS. ej komplett.

Asine Inv. kladd.

44

(7)

Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv

Serie:

Katalogkort

Seriesignum

F 6 ag

Plats

Leverans Volym-

nummer Tid Anmärkningar

Husby-

borg 1 -

Serien i låda. Handlingar odaterade om inte annat anges.

Katalogkort publikationer rörande Asine-

samlingen.

(8)

Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv

Serie:

Korrespondens

Seriesignum

F 6 ah

Plats

Leverans Volym-

nummer Tid Anmärkningar

Husby- borg

1 1982-1996

Serien i arkivbox.

Diverse korrespondens.

Korrespondens rörande slaggmaterial.

46

(9)

Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv

Serie:

Planer och profiler

Seriesignum

F 6 ai

Plats

Leverans Volym-

nummer Tid Anmärkningar

Husby- borg

-||-

1

2

-

-

Serien i arkivbox om inte annat anges.

Handlingar odaterade om inte annat anges.

Förteckning över originaldokumentationen (Planer, profiler) från utgrävningarna i Asine 1922-30.

Asine negativ och kontaktkopior av planer och profiler 1922-1930 års grävningar.

Asine 1922-1930. Kopior av planer.

Kopior av div. Asineplaner.

Medelhavsmuseet – Asine Planer.

Planer och profiler, original. Mapp 1-10 förvaras i kartskåp. Rulle 1-9 förvaras separat.

Kopior planer. Rulle 10: Översiktsplaner, över

planer som finns i mapp 9. Rulle 11: Planer över

hus i lågstaden, med färgmarkeringar av hus

olika tidsepoker. Rulle 12: två kopior Plan över

Lågstaden med data om gravnummer, murar

m.m.. Förvaras separat.

(10)

Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv

Serie:

Pressklipp

Seriesignum

F 6 aj

Plats

Leverans Volym-

nummer Tid Anmärkningar

Husby-

borg 1 -

Serien i arkivbox. Handlingar odaterade om inte annat anges.

Asine-samlingen. Historik.

Publikation rörande Asine-samlingen. Tidningen Hellenika, nummer 32 1985-05-25.

48

(11)

Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv

Serie:

Handlingar rörande slagg

Seriesignum

F 6 ak

Plats

Leverans Volym-

nummer Tid Anmärkningar

Husby-

borg 1 -

Serien i arkivbox. Handlingar odaterade om inte annat anges.

Asine 1926 Slagg: Järnfynd, Analyser slagg,

Publiceringstillstånd, Analyser (med negativ).

(12)

Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv

Serie:

Småfyndsliggare

Seriesignum

F 6 al

Plats

Leverans Volym-

nummer Tid Anmärkningar

Husby-

borg 1 -

Serien i arkivbox. Handlingar odaterade om inte annat anges.

Asine Småfyndsliggare 1926.

50

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :