• No results found

Maten vi äter skapar ramaskri hos tarmens invånare som därför ger oss inflammationer.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Maten vi äter skapar ramaskri hos tarmens invånare som därför ger oss inflammationer."

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

1

Tarmfloran består vanligtvis till 90 procent av Bacteroidetes och Firmicutes. De andra tio procenten utgörs främst av Actinobacteria, Proteobacteria och Verrucomicrobia.

Maten vi äter skapar ramaskri hos tarmens invånare som därför ger oss inflammationer.

Pauline Bergström

Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2015 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet

Tarmen är ett väldigt komplext ekosystem beståendes av 10 14 mikroorganismer. Det är 10 gånger så många som alla celler vi har i kroppen(!). Evolutionen har sett till att tarmen arbetar tillsammans med dessa för att kunna ta till vara på all den mat vi stoppar i oss. Dock har det nu visat sig att vissa av dessa mikroorganismer inte enbart är hjälpsamma, nya rön tyder på att det är de som orsakar vissa sjukdomar som kroniska tarminflammationer. Frågan som forskare ställer sig är såklart varför. Ett svar kan vara att det är vår diet i västvärlden som orsakar mikroberna att vända sig emot oss.

Autoimmuna sjukdomar förbryllar forskare

Hur autoimmuna sjukdomar som kroniska tarminflammationer (IBD) uppkommer är fortfarande en olöst gåta. Autoimmuna sjukdomar karaktäriseras av att immunförsvaret aktiveras och går till angrepp på kroppens egna vävnader, och i fallet med IBD ger det inflammationer i tarmen. Immunförsvarets funktion vid aktivering är att skydda kroppen mot främmande inkräktare, men vid IBD finns inga tecken på några inbrottstjuvar. Alltså skapas en aktivering hos immunförsvaret som normalt sett inte ska ske, vilket förbryllar forskare runt om i världen. Studier visar nu att det kan vara den mat vi äter i västvärlden som gör att

mikroorganismerna i tarmen triggar igång immunförsvaret och ger oss kroniska tarminflammationer.

Vad äter vi i västerländska länder egentligen?

Under 1900-talet började förekomsten av kroniska tarminflammationer öka stadigt, och i den samtida industrialiseringen kom vi att ändra på våra matvanor i västvärlden. Teknologin och vetenskapen möjliggjorde att vi kunde exportera/importera mat vi aldrig ätit förut och

experimentera med maten. Egentligen allt vi äter - som margarin, godis, kött, spannmål, läsk, frukt – har blivit behandlade på något sätt. Vare sig det är med tillsatser för att förlänga bäst- före-datumet på ett livsmedel eller bespruta grödor för att få en så bra skörd som möjligt.

Tillsatser och kemikalier i vår mat har kommit att karaktärisera en västerländsk diet, och därtill mycket animaliskt protein, socker och omättade fetter. Det är inte första gången vi hör att vår relativt nya diet inte är bra för oss men på vilket sätt kan maten stimulera en aktivering hos immunförsvaret?

Tarmfloran formas av det vi stoppar i oss

Tarmfloran består till den största delen av fem

stycken grupper av bakterier: Bacteroidetes,

Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria och

Verrucomicrobia. Sammansättningen av dessa

bakterier beror på vilken sorts mat vi äter, vilket

bland annat visades i en studie som gjordes mellan

en västerländsk diet som åts av barn i Italien och en

nästintill vegetarisk diet som åts av barn på

(2)

2

landsbygden i Afrika. Den västerländska dieten gav en sammansättning av bakterier som bestod många Firmicutes och Proteobacteria, medan en vegetarisk diet rik på polysackarider, som är den främsta beståndsdelen i växter, gav en ökning av Bacteroidetes. I Afrika finns inte samma förekomst av kroniska tarminflammationer som i Italien, vilket kanske betyder att sammansättningen av bakterier i tarmfloror i Afrika är hälsosammare i den meningen att de inte bidrar till kroniska tarminflammationer?

Tarmfloran i patienter med IBD

Patienter med IBD har en tarmflora som består av en större mängd Bacteroidetes och

Proteobacteria, samt en minskad mängd av Firmicutes. Bakterierna inom gruppen Firmicutes producerar en viktig energikälla för tarmens celler som heter butyrat. Om Firmicutes minskar i antal så minskar även mängden butyrat för cellerna, som kan leda till celldöd och sedan

inflammationer. Gruppen Proteobacteria är däremot som sagt rikliga hos patienter med IBD.

Proteobacteria är ofta invasiva bakteriearter som kan skapa infektioner hos tarmcellerna, genom att tränga igenom det skyddande slemlagret som ligger ovanpå tarmcellerna.

Slemlagret fungerar som en barriär mot sådant som är skadligt för tarmcellerna, som

exempelvis bakterier som kan ge upphov till infektioner. När sedan en infektion har uppstått aktiveras immunförsvaret och orsakar inflammationer i tarmen. Varför Bacteoidetes finns representerade hos patienter med IBD är inte riktigt kartlagt, men beror möjligen på att ett släkte inom denna bakteriegrupp även bryter ned animaliska fetter och proteiner. Animaliska fetter och proteiner är en stor del i den västerländska dieten och kan därför vara svaret på denna obesvarade fråga.

Möss som matats med en diet som liknar den västerländska dieten visar upp samma sorts sammansättning av bakterier i tarmen som patienter med IBD - ett högre antal Bacteroidetes och Proteobacteria samt en mindre mängd Firmicutes. Eftersom sammansättningen av tarmfloran är av likartat mönster i både möss som äter en västerländsk diet och patienter med IBD antyder det att den västerländska dieten inverkar vid kroniska tarminflammationer.

Frågan om vilken sorts sammansättning av tarmfloran som är den mest hälsosamma för oss är ännu olöst, och kanske är det så att en sådan tarmflora inte finns. Sammansättningen av bakterier i tarmen ser olika ut i varje enskild individ och en hälsosam tarmflora borde formas efter individens och bakteriernas egna behov. Den västerländska dieten är bara en faktor som samverkar med andra genetiska och yttre miljöfaktorer för att bidra till uppkomsten av kroniska tarminflammationer. Men om vi börjar äta mer vegetariskt som barnen i Afrika så kanske vi kan skapa en mer balanserad tarmflora och se en minskning i förekomsten av dessa sjukdomar.

Mer information

Bergström P. 2015. Den västerländska dieten bidrar till att stimulera tarmens mikrober att

inducera kroniska tarminflammationer. Självständigt arbete i biologi 15 hp, Uppsala

universitet.

(3)

3

References

Related documents

Ur diagrammat avläser vi att det tar (2,65 − 1,95) s = 0,70 s för tryckvågorna att utbreda sig från is/vatten-gränsskiktet ned till sjöbotten och tillbaka

Verktyget utvecklades inom ramen för MKB Svante för att säkerställa hög effektivitet och möjlighet till att följa upp samtliga leveranser till bygget.. Endast de transporter som

7 § första stycket punkt 2 kan kommunen be- stämma den yttre ram (byggrätten) som byggherren har att hålla sig inom, vilket indirekt avgör om det ska byggas en- eller

Regeringen har föreslagit att införa en regional skattereduktion om 1 675 kr per år för fysiska personer folkbokförda den 1 november året före beskattningsåret i vissa

Erfarenheten från Givarregionen, med sina starkare städer, är att med starkare städer i eller i närheten av Målregionen skulle regionen bättre kunna konkurrera om den

I hjärtat kunde en ökning av triglycerider hos högfettsmössen i adlib ses redan efter fyra veckor vilket hölls konstant jämfört med 18-20 veckors gruppen och gruppen med gamla

Two existing national databases formed the basis of this study, the Swedish TRaffic Crash Data Acquisition (STRADA) and the Swedish Fracture Register (SFR). STRADA

Däremot finner vi ett samband mellan hög lön och upplevelsen av att lönen är rättvis samt att ett gott samarbete med chefen också ger en uppfattning av en rättvis

Voltairestriden har dock brutits ut till ett specialkapitel: »Kellgren försvarar Voltaire i Stockholms-Posten.» K apitlet »Som fri och fattig littera­ tör» handlar

Det innebär att de krav som Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) idag ställer för att bevilja anordnare tillstånd för att få bedriva assistans behöver kompletteras med krav

För info om symbollicenser: http://www.dart-gbg.org/licenser Detta bildstöd är skapat via www.bildstod.se.. dad/mom brother/sister grandparents border control ground

För info om symbollicenser: http://www.dart-gbg.org/licenser Detta bildstöd är skapat via www.bildstod.se.. pappa/mamma bror/syster far-morföräldrar gränskontroll mark

Ledaren säger ett påstående, till exempel ”Alla som tycker att barn ska få bestämma byter plats” När alla tagit ställning och antingen bytt plats eller valt att sitta kvar,

Firmicutes innehåller som sagt butyratproducerande bakterier och en minskning av dessa leder till svält för epitelcellerna och tyder på ett försämrat ekosystem som inte kan

I förarbetena framgår att informationens relevans inte ska bedömas enbart i förhållande till informat- ionen som sådan utan även i förhållande till barnet, det vill säga

Myndighetens roll och kontroll av olika verksamheter i leden av produktion från primärprocent till färdig produkt för konsumtion.. Martina Westlund, Byggnadsrådgivare/Agronom,

Växtslag Sortförslag (favoritsorter står först i uppräkningen)

• Elnäten i Sverige är inte bara många och långa – 14 varv runt jorden – de är också komplexa och hanteras därför av många hos oss.. • Frågorna runt elnäten blir allt

Johan Lundqvist, nyss fyllda 23 år på Kraftkonsult i Skandi- navien AB, lämnade sin utbildning till fastighetsekonom på Högskolan i Gävle, för jobb som säljare på XL Bygg.. Idag

När ni sitter tillsammans och formar exjobbet kan du på ett effektivt sätt begränsa arbetet, genom att berätta för stu- denten vad ni på företaget redan vet om problemet, vilka

• Berätta syftet med lektionsmaterialet, att det består av tre ämnen och att eleverna nu ska utgå från svaren som de redogjorde för i steg 1, Fysik.. • Svaren de kommer

Det är när bild och text samspelar men säger olika saker som får oss att bli nyfikna och vilja göra kopplingen själv för att förstå budskapet. Att arbeta med disharmoni kan

På samma sätt som för kvalitet bör normnivåfunktionen för nätförluster viktas mot kundantal inte mot redovisningsenheter.. Definitionerna i 2 kap 1§ av Andel energi som matas