Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

900 000 kronor?

I höst delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut 900 000 kr till framstående examensarbeten vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Blekinge tekniska högskola.

Du kan premieras med 50 000 eller 25 000 kr. I speciella fall kan det delas ut ett pris på 100 000 kr.

Presenterar du intressanta resultat har du goda möjligheter att bli kronanstipendiat.

Vill du vara med

och dela på

Bilder från Stiftelsen Kronan’s stipendieutdelning 2016

För ytterligare information

kontakta din prefekt, handledare eller stiftelsens kontaktperson. Examensarbetet ska vara på grund- eller avancerad nivå (minst 15 hp) och examinerat höstterminen 2016 eller vårterminen 2017 vid ditt lärosäte.

Arbetet ska visa prov på

hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – teknisk nytta – affärspotential – nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.

Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet.

Ansökan ska lämnas senast 9/6 till:

kronanstipendiumlnu@lnu.se Du skall skicka in:

1. Uppsatsen/examensarbetet digitalt, pdf 2. Ansökan www.sparbanksstiftelsenkronan.se/

ansökningsblankett-stipendieverksamhet 3. Intyg från samarbetsföretag eller intyg/

omdöme från handledare För frågor kontakta

Anders Svalin, anders.svalin@lnu.se

Magnus Thureson, magnus.thureson@lnu.se

senast den 15 juni 2017.

Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.sparbanksstiftelsenkronan.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :