• No results found

Vad vill jag GÖRA...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vad vill jag GÖRA..."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vad vill jag GÖRA...

Hur pratar vi med medborgarna då, när vi har tio regioner?

Förbättra den regionala utvecklingsplanen

Få med sig verktyg som man kan ta med sig till kommunerna

Något utomhus!

Jag vill testa nya kanaler.

Göra en total översyn av

kommunikationen på hemmaplan Vill använda nya verktyg på hemmaplan

Skriva en klok lathund om regional utveckling och kommunikationens betydelse

Komma fram till fler beskrivningar av regional utveckling

Använda befintliga projekt som vi håller på med för att höja attraktionen för våra sex kommuner och regionen?

Skapa en kommunikationsstrategi för kompetensplattformen

Praktisk förmedla vårt utvecklingsarbete

Testa nya sätt att nå våra målgrupper

Målbild göra.mmap - 2011-04-30 - Mindjet

References

Related documents

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998) säger inte mycket om hur den fysiska miljön skall se ut mer än att den skall vara ändamålsenlig och att barnen skall ges möjligheter

I det program om forskning om funktionshinder och handikapp som FAS tog fram 2001 konstaterades att det fanns få forskare med funktionsnedsättning och att det behövdes kraftiga

Nu vill HRF engagera sig i forskning på bredare front och bland annat utröna intresset för forskartraditionen Disability studies i Sverige.. Disability studies handlar hur

Detta undersöktes genom tre frågeställningar: varför intervjupersonerna vill engagera sig på feministiska stafettkonton, hur de upplever och värderar sitt engagemang i dessa

Det framkom att det dels berodde på att de inte längre hade utrymme för privata ärenden under arbetet men också för att de på grund av två timmar mer fritid, var mer utvilade

Hennes svar kan förstås inte sägas gälla för alla porrskådisar, vilket hon själv också indirekt påpekar (se avsnitt 7.2, exempel 11 och 16), men det ger ändå ett hum om

Detta gäller dock inte alla branscher, hotell- och restaurang uppger i högre grad en negativ utveckling i den här enkätomgången än i den förra (80 procent jämfört med 70

Om möjligt redovisas resultat för båda mätperioderna... Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet