43 VAD ÄR BRÅK?VAD ÄR BRÅK?

24  Download (0)

Full text

(1)

VAD ÄR BRÅK?

VAD ÄR BRÅK?

4

3 täljar

ebråkstrec knämnare

täljar

nämnaree = kvot

(2)

BRÅKBRÅK

Hur stor andel av muggarna är röda?

Hur stor andel av muggarna är blå?

Hur stor andel av muggarna är gröna?

11 6

11 3

11 2

%

55

%

27

%

18

(3)

BRÅKBRÅK

11 6

11 3

11 2

%

55

%

27

%

18

11 1 11 11

2 11

3 11

6

% 100 )%

18 27

55

(

(4)

ADDITION AV BRÅK ADDITION AV BRÅK

(5)

Substraktion av bråk Substraktion av bråk

(6)

MULTIPLIKATION AV BRÅK MULTIPLIKATION AV BRÅK

(7)

MULTIPLIKATION AV BRÅK MULTIPLIKATION AV BRÅK

I många tillfällen kan man förkorta innan man multiplicerar. Här är ett exempel:

(8)

DIVISION AV BRÅK DIVISION AV BRÅK

(9)

ATT INVERTERA ETT BRÅK ATT INVERTERA ETT BRÅK

2 3 3 2

(10)

ATT INVERTERA ETT ATT INVERTERA ETT

HELTAL HELTAL

77117

(11)

TAL I BRÅKFORM TAL I BRÅKFORM

7

3

10

7

(12)

TAL I BRÅKFORM TAL I BRÅKFORM

9 2

9 5

9

+ = 7

(13)

HELA OCH DELAR HELA OCH DELAR

4 1 1

5 4

5 2 1

11 5

(14)

Vilket är mest?

Vilket är mest?

3 1

4 1

>

7 2

23 6

0,28571…

0,26086…

(Med hjälp av räknare)

<

>

Nu blir det lite krångligare…

(15)

FÖRLÄNGNING FÖRLÄNGNING

=

8 4 2

1 =

(16)

FÖRKORTNING FÖRKORTNING

=

2 1 8

4 =

(17)

RÄKNA MED BRÅK RÄKNA MED BRÅK

24 7 8

3 12

7

2 1 24

12 24

7 24

9 24

14

VAD SKA VI GÖRA NU?

24 14 127 

24 9

83  VI FÖRLÄNGER DESSA BÅDA BRÅK OCH FÅR DÅ…

HÄR FÖRKORTAR VI

(18)

ANDEL ANDEL

andel det hela

% 3 33

1 6

2

ANDELEN BLÅ KULOR ÄR

(19)

RÄKNA MED TID RÄKNA MED TID

1 dygn = 24 timmar (h) [hour]

1 timme = 60 minuter (60 min)

1 minut = 60 sekunder (60 s)

15 minuter = 1 kvart

(20)

RÄKNA MED TID RÄKNA MED TID

1 dygn = 24 timmar (h) [hour]

1 vecka = 7 dygn

1 år = 12 månader

(21)

ÅKA TÅG ÅKA TÅG

1 3 . 2 0 + 2 . 4 5 1 5 . 6 5

En tågresa tar 2 h 45 min. Tåget avgår klockan 13.20. När är tåget framme?

15.65 => 16.05

(22)

TITTA PÅ TV TITTA PÅ TV

Ett TV-program börjar klockan 20.25 och slutar klockan 22.05. Hur långt är

programmet?

2 2 . 0 5 - 2 0 . 2 5 1 . 4 0

60

(23)

LITER OCH DECILITER LITER OCH DECILITER

1 liter = 10 dl

1 dl = 10 cl

1 cl = 10 ml

1 liter = 10 dl = 100 cl = 1000 ml

(24)

PREFIX PREFIX

deci = tiondel = 0,1

centi = hundradel = 0,01

milli = tusendel = 0,001

Figure

Updating...

References

Related subjects :