• No results found

DELPROV KVA – KVANTITATIVA JÄMFÖRELSER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DELPROV KVA – KVANTITATIVA JÄMFÖRELSER"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

– 8 – 13. x2=16

y= 50020

Kvantitet I: x Kvantitet II: y

A I är större än II B II är större än I C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

14. Fyra identiska rektanglar fogas samman till en kvadrat med ett hål i mitten enligt figuren.

x > y

Kvantitet I: x – y Kvantitet II: z

A I är större än II B II är större än I C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

(2)

15. Kvantitet I: , 7 567 Kvantitet II: ,

98 190 A I är större än II B II är större än I C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

16. f x( )=3 4$ x

Kvantitet I: f( )0 - -f( 1) Kvantitet II: ( )f 1 -f( )0

A I är större än II B II är större än I C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

(3)

– 10 – 17. Vk=43

V = 4$ $r3 33

s

Kvantitet I: Vk

Kvantitet II: V 2s A I är större än II B II är större än I C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

18. x 0>

Kvantitet I: x x 11 + +

Kvantitet II: x x+ 1 A I är större än II B II är större än I C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

(4)

19. P, Q och R är tre positiva heltal sådana att P < Q < R.

Kvantitet I: Medelvärdet av P, Q och R Kvantitet II: Medianen av P, Q och R

A I är större än II B II är större än I C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

20. y 0>

x2- =y 7y x- 2

Kvantitet I: x Kvantitet II: 2y

A I är större än II B II är större än I C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

(5)

– 12 –

21. För n cirklar med radien r och en cirkel med radien R gäller att R nr= .

Kvantitet I: Summan av omkretsarna av de n cirklarna med radien r Kvantitet II: Omkretsen för cirkeln med radien R

A I är större än II B II är större än I C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

22. En syskonskara består av ett antal pojkar och flickor. Varje pojke har lika många bröder som systrar. Varje flicka har dubbelt så många bröder som systrar.

Kvantitet I: 2 gånger antalet pojkar i syskonskaran Kvantitet II: 3 gånger antalet flickor i syskonskaran

A I är större än II B II är större än I C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

References

Related documents

Kvantitet I: Den sammanlagda arean av triangeln ABF och triangeln CDE Kvantitet II: Arean av fyrhörningen BCEF. A I är större än II B II är större än I C I är lika

Kvantitet I: Längsta sidan på en rektangel med arean 40 cm 2 Kvantitet II: Längsta sidan på en triangel med arean 20 cm 2. A I är större än II B II är större än I C I är

Kvantitet I: x-värdet för den punkt där linjen skär x-axeln Kvantitet II: y-värdet för den punkt där linjen skär y-axeln. A I är större än II B II är större än I C I

Eva drog slump- mässigt tre kulor utan att lägga tillbaka dem i påsen.. De två första kulorna

Medellängden för eleverna ändras inte om Anna och Bosse lämnar klassen och Christina och Daniel tillkommer.. Kvantitet I: Annas längd Kvantitet II:

Kvantitet I: Volymen av en cirkulär cylinder där basytans radie är 3 cm och höjden är 4 cm.. Kvantitet II: Volymen av en cirkulär cylinder där basytans radie är 4 cm och

I ett café finns det vid ett tillfälle 29 studenter som läser till fysiker, jurist eller lärare.. Ingen av studenterna läser mer än

Kvantitet II: Sannolikheten att den dragna bollen är blå eller röd.. A I är större än II B II är större än I C I är lika