Arnöleden Vägfärja TIDTABELL

Full text

(1)

Gäller från 2013-05-01

Vägfärja

Arnöleden

Oknö–Arnö–Oknö

TIDTABELL

(2)

Oknö–Arnö–Oknö

måndag–fredag lördag–söndag 00

01 02 03 04 05 06 00 30

07 00 30 00 30

08 00 30 00 30

09 00 00

10 00 00

11 00 00

12 00C 00

13 00C 00

14 00 30 00 30

15 00 30 00 30

16 00 30 00 30

17 00 30 00 30

18 00 30 00 30

19 00 00

20 00 00

21 00 00

22 00 00

23 00A 00B

A – Går endast fredag. B – Går endast lördag (ej helgdag).

C - Inväntar posttur på Arnö (max 20 min. måndag-fredag). Avresa från Arnö genomförs direkt efter lossning och lastning

(3)

Helgtrafik

Röda dagar körs som söndag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton körs lördagstrafik.

Olycks- och sjukdomsfall

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

Förtur och tillfälliga hinder

Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik.

Vid behov kan färjeturen dubbleras.

Kallelsetur

Samtliga turer från Arnö måste beställas. Kallelse av färja måste ske senast 5 minuter före avgång.

Beställning av tur kan ske vid färjeläget eller på telefon 0771-65 65 65.

Farligt gods

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

Förbud

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

Oknö–Arnö–Oknö

(4)

TRAFIKVERKET. BESTÄLLNINGSNR: 100131. UTGÅVA:6. MARS. 2020. PRODUKTION: TRAFIKVERKET FORM OCH EVENT. KARTA: LANTMÄTERIET, DNR 109-2010/2667

Vägnummer: D 975, 517, Oknö–Arnö Längd: 800 m

Leden trafikeras av lindragen färja.

Maxlast på färjan är 40 ton.

Färjan avgår direkt efter lossning och lastning Trafikinformation

trafikverket.se/arnoleden Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65

Beställ störningsinfo via sms på ledens webbplats.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar, järnvägar och vägfärjeleder samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

444

451 55

55 55 55 55

55

55 55

70

55

55 263

E20 E18

E18

Enköping E18

Strängnäs

Härad

Grillby Hummelsta

Abborrberget

Stallarholmen Finninge

Lillkyrka

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 0 1 2 4 6km

Mä la re n Oknö Arnö

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :