Medling - ett möte med möjligheter Har du blivit

Download (0)

Full text

(1)

Medling

- ett möte med möjligheter

Har du blivit utsatt för brott ...

... eller har du begått ett brott?

Medlingsverksamheten i Marks kommun

(2)

Vad är medling?

Enligt lag ska alla unga mellan 15-20 år som begått och erkänt ett brott erbjudas att bli kontaktad av medlings- verksamheten.

Medling innebär att en ung person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet möts för att samtala om det som hänt tillsammans med en opartisk medlare. Medlingen kan användas vid många olika typer av brott så som skadegörelse, misshandel och snatteri.

Att delta i medling är frivilligt. Medling kan vara en möjlighet att gå vidare efter att man begått ett brott eller om man själv blivit utsatt.

Vad kan medling innebära för dig som begått ett brott?

I första hand får du möjligheten att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka gottgöra detta. Du visar mod genom att möta den du har utsatt för ett brott.

(3)

Vad kan medling innebära för dig som utsatts för ett brott?

Medling ger dig möjlighet att ställa frågor till den som utsatte dig för brottet och berätta vilka konsekvenser det fått för dig.

Medlingsverksamheten

Medlingsverksamheten bedriv i samarbete mellan polis, socialtjänst och åklagare.

Du eller dina föräldrar kan själva ta initiativ till medling genom att kontakta ansvariga för medlingsverksamheten i kommunen där du bor. Även socialsekreterare och utredande polis kan aktualisera ett medlingsärende genom att kontakta medlaren i din kommun.

Den du kommer att möta är utbildad medlare och har sekretess, vilket betyder att det du berättar stannar mellan oss.

(4)

Kontakt:

Jan-Olof (Charlie) Larsson Telefon 0320 21 72 44 Mobil 070 640 17 85 Anette Swedan

Telefon 0320 21 74 93

Mobil 070 226 06 68

Figure

Updating...

References

Related subjects :