• No results found

Ekvationer del 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ekvationer del 1"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ekvationer del 1

Micke Sundström Granbergsskolan

Kolla om jag räknat rätt?

1. Är x2 en lösning till ekvationen 5x 4 6 ?

2. Är x5 en lösning till ekvationen 3x 1 14 ?

3. Är x3 en lösning till ekvationen 13 7 2x ?

4. Är y4 en lösning till ekvationen 105y8 ?

5. Är x 1 en lösning till ekvationen 3 x 2 ?

6. Är x 2 en lösning till ekvationen x 5 7 ?

7. Är x 1

2 en lösning till ekvationen 32 5, x ?

8. Är x1 en lösning till ekvationen 5x  1 2 2x ?

9. Är x 1

4 en lösning till ekvationen 1 12 x4x5 ?

10. Är a 3 en lösning till ekvationen 12 a 15 ?

11. Är x 1

2 en lösning till ekvationen 184x16

References

Related documents

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2014 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se?. Vargar

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 1 mars 2012 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se.. Oftast tänker

Vi använder olika tillsatser även vid matlagningen i hem- met för att exempelvis få rätt konstistens (potatis-, vete- och majsmjöl, E1404-E1451 är olika former av modi-

De studier som valdes ut till bakgrunden erhölls i den inledande litteratursökningen, detta gjordes för att författarna på så sätt skulle komma över så mycket publicerat

Mikael Sundström Granbergsskolan?.

Viktigt att hela tiden tänka på detta att en ekvation beskriver en

Begrepp Beskriv begreppet Likhetstecknet Begrepp Beskriv begreppet Ekvation.. Begrepp Beskriv begreppet Variabel Begrepp Beskriv

Tänk på att ett likamedtecken (=), inte alltid betyder svar, utan att det ska vara lika mycket på båda sidor om tecknet.. Man kan tänka sig likamedtecknet som en våg, som