Kungliga biblioteket • Besöksadress: Humlegårdsgatan 26, Humlegården, Stockholm

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum Dnr.

2020-05-19 2020-380

Kungliga biblioteket • Besöksadress: Humlegårdsgatan 26, Humlegården, Stockholm

Box 5039, SE-102 41 Stockholm, Sweden • Telefon/Phone +46 10 709 30 00 • Fax +46 10 709 39 25 • E-post/e-mail: kungl.biblioteket@kb.se • www.kb.se • Org.nr. 202100-1710

dnr Ju2020/01217/L5 Justitiedepartementet Straffsrättsenheten

Yttrande

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott i fråga om personuppgiftsbehandling Kungliga biblioteket har inga synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar efter föredragning av verksjuristen Jerker Rydén.

Lars Ilshammar

Jerker Rydén

Figure

Updating...

References

Related subjects :