Fjärde AP-fonden (AP4) Box 3069/Jakobsbergsgatan 16 SE 103 61 Stockholm www.ap4.se

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Fjärde AP-fonden (AP4) Box 3069/Jakobsbergsgatan 16 SE 103 61 Stockholm www.ap4.se AP4 Dnr: AP4 2019/43 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.fma.b@regeringskansliet.se Stockholm 2020-04-17

Fjärde AP-fondens remissyttrande avseende betänkandet ”En ny

riksbankslag (SOU 2019:46)”

Fjärde AP-fonden har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande. Fjärde AP-fonden har inga synpunkter på de föreslagna ändringarna.

FJÄRDE AP-FONDEN

Theresa Einarsson Tobias Fransson

Figur

Updating...

Referenser

  1. www.ap4.se
Relaterade ämnen :