Promemorian – Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet, Fi2020/05036

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

Datum IAF dnr

2021-02-04 2020/580

Finansdepartementet

Promemorian – Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet, Fi2020/05036

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat förslagen i

promemorian utifrån myndighetens ansvarsområde. IAF har inga synpunkter på förslagen.

________________________________________

I ärendet har generaldirektör Peter Ekborg beslutat. Maria Magnusson har varit föredragande i ärendet. I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie Westman deltagit.

Peter Ekborg

Generaldirektör

Maria Magnusson Utredare

Figure

Updating...

References

Related subjects :