• No results found

"#$%&%!'!(!)*+,-+.!/%$$!0%.1$!2!3,4+56789$%5:!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""#$%&%!'!(!)*+,-+.!/%$$!0%.1$!2!3,4+56789$%5:!"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

!

!

!

"#$%&%!'!(!)*+,-+.!/%$$!0%.1$!2!3,4+56789$%5:!

!

(2)

Ecophon Wall Panel™ A

Används som vertikal absorbent tillsammans med, eller eventuellt istället för, akustiktak för att skapa goda akustiska egenskaper i ett rum, speciellt i större lokaler. Ecophon Wall Panel A har synligt bärverk och varje absorbent är demonterbar.

SYSTEM- OCH PRODUKTBESKRIVNING

Systemet består av Ecophon Wall Panel A absorbenter och Ecophon Connect bärverk, med ungefärlig vikt på 4 kg/m!.

Absorbenterna har en kärna av glasull. Den exponerade ytan är belagd med en glasfiberväv (Texona) eller en stark glasfiberväv (Super G) men finns också med Akutex FT-yta (som standard i White Frost). Baksidan är belagd med glasfilt. Kanterna är obehandlade. Bärverket är tillverkat av galvaniserat stål. För bästa prestanda och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör.

SORTIMENT

Storlek, mm 2700

X 1200

T24

Tjocklek 40

Inst. diagr. m194

AKUSTIK:

LJUDABSORPTION: Enligt rumsmetoden (EN ISO 354) hos SP.

Klassifisering enligt SS-EN ISO 11654.

LJUDISOLERING: Ej tillämplig.

AVSKILDHET: (Sound Privacy): AC=230 enligt ASTM E 1376 och E 1110.

p Praktisk ljudabsorptionsfaktor

Frekvens, Hz

··· Ecophon Wall Panel A / Texona / tkh 40 mm --- Ecophon Wall Panel A / Super G / tkh 40 mm

— Ecophon Wall Panel A / Akutex FT / tkh 40 mm tkh= total konstruktionshöjd

Produkt Wall Panel A/Akutex FT, vit

Wall Panel A/Super G

Wall Panel A/Texona

t.k.h. mm 40 40 40

Absorptionsklass A A A

Wall Panel A med Connect Hattprofil Innerhörnslösning med Wall Panel A

Wall Panel A system med Avslutningslist och Connect T24 Huvudprofil Wall Panel A

ÅTKOMLIGHET: Absorbenterna är demonterbara.

RENGÖRBARHET: Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våtavtorkning en gång per vecka (Super G och Akutex FT-yta). Dammtorkning och dammsugning en gång per vecka (Texona-yta).

KULÖR OCH LJUSEFFEKTIVITET: Wall Panel med vit kulör har hög ljusreflektion. För ljusreflektion och närmsta NCS-färgprov på samtliga kulörer: Se färgkollektionen.

Retroreflektionskoefficient 63 mcd*m-2lx-1. Glans < 1. (Gäller enbart Akutex FT).

KLIMATPÅVERKAN: Absorbenterna klarar en permanent relativ luftfuktighet (RH) på 95% vid 30°C (Super G och Akutex FT-yta) och RH 75% vid 30°C (Texona-yta) utan att formförändras (EN 13964).

Termisk isolering, Rp=1,0 m²°C/W. Eftersom en väggabsorbent monterad på en yttervägg fungerar som en tilläggsisolering, bör behovet av fuktspärr utredas.

INOMHUSMILJÖ: Certifierad enligt Indeklima-mærkning.

Rekommenderas av Astma och Allergi Förbundet.

KRETSLOPP: Svanen-märkt. Återvinningsbar.

BRANDSÄKERHET: Materialklasser: Absorbenternas kärna av glasull har testats och klassificeras som ej brännbar enligt EN ISO 1182.

MEKANISKA EGENSKAPER: Absorbenter med Texona-yta har måttlig slagtålighet. Super G ytskiktet är en stark glasfiberväv med hög slagtålighet.

MONTERING: Monteras enligt principskiss M194. Wall Panel med Akutex FT-yta bör monteras över vistelsezonen.

www.ecophon.se, CADsupport, Produktväljaren, Föreskrifter, Skötselanvisningar

(3)

PRINCIPSKISS (M194) FÖR MONTAGE AV WALL PANEL A

Tillbehör för anpassning av elektriska installationer finns hos elgrossister Kapade avslutningslister för ett innerhörn

Detalj av installation

Materialspecifikation (exkl. spill)

Storlek, m m 2700x1200

Wall Panel A 0.3/m²

1 Connect Avslutningslist 0465, L=2700 (infästning max c300), kompletteras med Connect Fästbleck 0032 vid varje infästningspunkt om väggabsorbenten inte står på

golvet. efter behov

2 Connect Fästbleck 0032 vid varje infästningspunkt om väggabsorbenten inte står på golvet. 1efter behov

3 Connect Avslutningslist 0465, L=2700 (infästning med Connect Fästbleck, max c400) efter behov

4 Connect Fästbleck, max c400 efter behov

5 Innerhörn: Connect Avslutningslist 0465, L=2700, infästning max c400 efter behov

6 Alt. Connect Hattprofil 0357, L=2700 (Montering: hålls på plats med hjälp av Avslutningslisterna) 0.8m/m²

7 Alt. Connect T24 Huvudprofil 8101, L=3700 (Montering: hålls på plats med hjälp av Avslutningslisterna) 0.9m/m²

8 Ytterhörn: Connect Avslutningslist 0465, L=2700, infästning max c400 efter behov

9 Ram: Connect Avslutningslist 0465, L=2700, infästning max c300. Connect Fästbleck 0032 kan monteras på insidan för extra stöd efter behov

References

Related documents

Utfallet för belagda vägar är lägre än 2019, men till följd av låga bitumenpriser har ändå många beläggnings- åtgärder kunnat utföras.. • Det genomsnittliga antalet anbud

:&amp;&amp;.+;##&lt;=9,$.&gt;?&amp;%&amp;'

4.2.1.2 ’’för att försvara sin egendom eller egendom i sin rättmätiga ägo eller förvar eller under hans vård eller egendom någon annan person mot olaglig handling av

Event marketing, Facebook, Guerilla marketing, Marketingová komunikace, Marketingové komunikační nástroje, Sociální média, Webové stránky,

[r]

- Darth har inget alibi för tiden kl. - Jokern har inget alibi för tiden kl. - Al har inget alibi för tiden kl. De misstänkta kan endast ha begått brottet under den tidsperiod de

På det hela taget är det lätt att ta sig fram i Stockholm till fots.. På det hela taget är det lätt att ta sig fram i Stockholm

Byla doplněna ochrana odpojením při překročení maximálních unikajících proudů na primární straně (230 V) VN transformátoru. Unikající proud nad 10 mA na primární

It is shown that the morphology of the activated sludge flocs correlates significantly with the settling properties of the sludge, as expressed by traditional settling

[r]

Trust in particular is known to be a prerequisite for positive interpretation of other partnering organizations’ behavior (cf. In other words, with trust, members might view

d) Eftersom systemet är ändligt så kan kölängden inte gå mot oändligheten. Således är systemet stabilt för alla värden på ankomstintensiteten.. Snittmetoden ger oss sedan:.

Det finns en gemensam arbetsgång för de studier som har gjorts inom området. Först presenteras värdeflödet som ska följas och en analys av det görs, oftast som ett

Av de tio siffrorna kan vi bilda hur många tal som

Styrelsen och verkställande direktören för addVise inredning skyddsventilation ab (publ) får härmed avge förvaltningsberättelse för år 2007.05.01 –

Till årsstämman i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) org nr 556363-2115 Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och

− Utilisez de la colle d’apprêt pour la pose de revêtements muraux et comme matériau de comblement dans des pièces ordinaires.. Appliquez une couche de colle d’apprêt après

Med vägens tekniska tillstånd avses de egenskaper som normalt inte har direkt betydelse på kort sikt för trafikanten utan mera för vägens långsiktiga hållbarhet

Utgångspunkten ska vara så belägen att fordonet kan nå föreskriven mäthastighet före passerandet av den egentliga mätsträckans startpunkt. • Enskild mätning utföres

[r]

effektivitet, vilken innebär ökad innovation. När avvägningen mellan konkurrensrätt och immaterialrätt beskrivs som en balansering av dessa typer av effektivitet så blir även

Transfer of an Escherichia coli ST131 multiresistance cassette has created a Klebsiella pneumoniae-specific plasmid associated with a major nosocomial outbreak. The Journal

Like making sure not to just walk straight out into traffic /…/, cycle with a helmet, you can actually affect things, walk instead of cycling and so on. But if it's like a