Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bråk år 7 prov Namn_____________________________

Det har inte gått lång tid sedan diagnosen men jag hoppas att du har hunnit lära dig något som du kan visa på detta prov. Helst hade jag väntat någon vecka till men nu vill jag få det gjort före lovet så kanske vi kan börja med något nytt efter lovet.

Du ser målen för avsnittet i fet stil. Under varje mål står en eller två frågor som du ska besvara för att vi ska få en uppfattning om vad du kan.

Omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i decimalform.

Skriv 51 i decimalform.

Storleksordna naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform.

Vilket av talen här nedanför är störst och vilket är minst? MOTIVERA 7

12 2

3 3 4

Addition och subtraktion av bråk med samma nämnare.

Beräkna a) 3/7 + 2/7 b) 5/4 – 3/4

Ange delen av något i bråkform.

Hur många timmar är tre fjärdedelar av ett dygn?

Kunna beräkna storleken utifrån given bråkdel.

Hur mycket är 8

1 av 48 kr?

Förkorta och förlänga bråk.

Förläng 5

2 med 4.

Multiplikation av bråk med ett heltal.

Vad är 3 gånger 8 2

Omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i blandad form.

Räkna ut

10 6 +

10

5 och svara i blandad form.

Figure

Updating...

References

Related subjects :