Nedläggning eller uppehåll av livsmedelsverksamhet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Anmälan

Nedläggning eller uppehåll av livsmedelsverksamhet

Enligt artikel 6 punkt 2 förordning (EG) nr 852/2004 Sökande

Registrerat firmanamn Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress Postnummer Ort

Ägare Telefon E-post (ägare eller företag)

Verksamheten

Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress Postnummer Ort

Kontaktperson Telefon E-post (kontaktperson eller företag)

Nedläggning eller uppehåll av verksamhet

Verksamheten läggs ned Temporärt uppehåll av verksamheten

Uppehåll av verksamhet

Temporärt uppehåll av verksamheten

Från: Till:

Lämna ”Till:” om datum ej finns. Skicka istället in en ny anmälan om ändringar av befintlig verksamhet

Nedläggning av verksamhet

Orsak till nedläggning av verksamhet

Ägarbyte Konkurs Eget beslut

Datum för nedläggning:

Underskrift

Firmatecknarens underskrift Datum

Namnförtydligande

Personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system LEX och Comprima för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning. Vi hanterar dina

personuppgifter med stöd av § Livmedelslagen (2005:20). Personuppgifterna hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se www.gnosjo.se.

Figure

Updating...

References

Related subjects :