Informationsbrev, månad år Störningsinformation oktober 2018

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation oktober 2018

Lednigns

Nu börjar vi gräva för ledningar för ledningsarbeten från Bruksvägen till nya Gränsvägen. Detta behöver vi göra som en förberedelse inför bygget av nya spår. Träd har redan sågats ner på sträckan. Arbetena kommer att ske i etapper vilket innebär att påverkan inte sker på hela sträckan samtidigt.

Vi kommer att inleda arbetena med att borra och pumpa upp grundvatten.

Trafikomledningsskyltar kommer att sättas upp för vissa tillfälliga infarter.

Arbetet på Bruksvägen förväntas vara klart till våren 2019.

Arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid mellan 7-18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider.

Mer information

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov

Förberedelse för spår, vid Bruksvägen

Ledningsarbeten från Bruksvägen till nya Gränsvägen

Lund-Arlöv, fyra spår

Adress: Företagsvägen 14, 23237 Arlöv.

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :