VA-ANMÄLAN OM RIVNING

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Postadress E-post Telefon

Marks kommun

Teknik och serviceförvaltningen 511 80 KINNA

tsn@mark.se 0320 21 70 00

Mark40044 Utgåva 04 2009.04

VA-ANMÄLAN OM RIVNING (bl 501)

Fastighetsbeteckning

Fastighet, adress Postadress

Fastighetsägare, namn

Adress Postadress

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

@

Rivningslov beviljat av byggnadsnämnden, datum

Kryssa för det alternativ som gäller för er fastighet

Ny fastighet ska ej uppföras

Servis proppas i gatan vid huvudledning Ny fastighet ska uppföras

Befintlig servisanslutning ska bibehållas och proppas i tomtgräns under byggnadstiden Ny fastighet ska uppföras

Ny servisanslutning ska utföras, befintlig servis proppas i gatan vid huvudledning Ny fastighet ska uppföras

Befintlig servisanslutning bibehålles och proppas i tomtgräns under byggnadstiden, dessutom ska en/flera ny servisanslutning utföras

Annat, specificera nedan Specificera

Denna blankett skickas till abonnentingenjören senast 20 dagar innan rivningen påbörjas.

Rivning får ej påbörjas innan vattenmätaren demonterats och avstängning och proppning av servis utförts.

Namnteckning

Ort och datum

Anmälare, namnteckning Namnförtydligande

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :