• No results found

Ložisko G, stupeň 1 V tomto případě jsem použil ložiskovou jednotku z

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ložisko G, stupeň 1 V tomto případě jsem použil ložiskovou jednotku z"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ložisko G, stupeň 1

V tomto případě jsem použil ložiskovou jednotku z katalogu SKF, konkrétně SYK 30 TF, která využívá ložisko YAR 206 – 2F. Kontrolní výpočet ložiska jsem v tomto případě provedl za pomoci kalkulačky na stránkách SKF.

Zatěžující sílu jsem převzal z výpočtu hřídele 4, otáčky 150 za minutu ze zadání. Provozní teplotu jsem zvolil 35°C odhadem, mazání vazelínou, ložisko nezakrytované v lehce prašném prostředí.

Vazelínu doporučenou výrobcem typ VT307.

Input parameters

Fr Radial load

2.148248 kN

Fa Axial load

0 kN

ni

Rotational speed of the inner ring

150 r/min

Operating temperature Bearing outer ring

35 °C

ηc specification method Cleanliness classification(recommended)

Lubricant type and cleanliness

Slight-typical contamination (open bearing/light dirt ingress)

Grease used in the bearing VT307

Viscosity at 40 °C

190.0 mm2/s

Viscosity at 100 °C

15.0 mm2/s

Result

L10mh SKF rating life

106700 hour

aSKF

SKF life modification factor aSKF

1.29

κ

Viscosity ratio

2.88

(2)

P

Equivalent dynamic bearing load

2.15 kN

ηc

Factor for contamination level

0.14

ν1

Required kinematic viscosity for κ=1

91 mm2/s

L10h

Basic rating life

82900 hour

C/P Load ratio

9.1

Životnost ložiska je podle výpočtu přes 100000 hodin, což nám naprosto vyhovuje a nebude potřeba jednotku měnit po delší dobu. Jen v případě poruchy.

Ložisko G, stupeň 2

Input parameters

Fr

Radial load

2.148248 kN

Fa Axial load

0 kN

ni

Rotational speed of the inner ring

300 r/min

Operating temperature Bearing outer ring

35 °C

ηc specification method Cleanliness classification(recommended)

Lubricant type and cleanliness

Slight-typical contamination (open bearing/light dirt ingress)

Grease used in the bearing

VT307

Viscosity at 40 °C

190.0 mm2/s

Viscosity at 100 °C

15.0 mm2/s

(3)

Result

L10mh

SKF rating life

76600 hour

aSKF

SKF life modification factor aSKF

1.85

κ

Viscosity ratio

5.26

P

Equivalent dynamic bearing load

2.15 kN

ηc

Factor for contamination level

0.18

ν1

Required kinematic viscosity for κ=1

49.8 mm2/s

L10h

Basic rating life

41400 hour

C/P Load ratio

9.1

Uvažuji stejné podmínky za provozu, kromě rychlosti otáčení. Ta se zvýšila na 300 otáček za minutu a to snížilo životnost na 76000 hodin.

Ložisko H, stupeň 1

V tomto případě jsem použil ložiskovou jednotku z katalogu SKF, konkrétně SY 45 TF, která využívá ložisko YAR 209 – 2F. Kontrolní výpočet ložiska jsem stejně jako v předchozím případě provedl za pomoci kalkulačky na stránkách SKF.

Zatěžující sílu jsem převzal z výpočtu hřídele 4, otáčky 150 za minutu ze zadání. Provozní teplotu jsem zvolil 35°C odhadem, mazání vazelínou, ložisko nezakrytované v lehce prašném prostředí.

Vazelínu doporučenou výrobcem typ VT307. Tedy všechny parametry stejné jako u ložiska předchozího, jen model ložiska se liší.

(4)

Input parameters

Fr

Radial load

3.819079 kN

Fa Axial load

0 kN

ni

Rotational speed of the inner ring

150 r/min

Operating temperature Bearing outer ring

35 °C

ηc specification method Cleanliness classification(recommended)

Lubricant type and cleanliness

Slight-typical contamination (open bearing/light dirt ingress)

Grease used in the bearing

VT307

Viscosity at 40 °C

190.0 mm2/s

Viscosity at 100 °C

15.0 mm2/s

Result

L10mh

SKF rating life

179100 hour

aSKF

SKF life modification factor aSKF

2.46

κ

Viscosity ratio

3.45

P

Equivalent dynamic bearing load

3.82 kN

ηc

Factor for contamination level

0.22

ν1

Required kinematic viscosity for κ=1

76 mm2/s

L10h

Basic rating life

72900 hour

(5)

C/P Load ratio

8.7

Životnost ložiska 179000 je dostatečné a platí to samé, jako u ložiskové jednotky G. Budeme jí měnit jen v případě poruchy.

Ložisko H, stupeň 2

Input parameters

Fr

Radial load

2.160924 kN

Fa Axial load

0 kN

ni

Rotational speed of the inner ring

300 r/min

Operating temperature Bearing outer ring

35 °C

ηc specification method Cleanliness classification(recommended)

Lubricant type and cleanliness

Slight-typical contamination (open bearing/light dirt ingress)

Grease used in the bearing

VT307

Viscosity at 40 °C

190.0 mm2/s

Viscosity at 100 °C

15.0 mm2/s

Result

L10mh

SKF rating life

>1000000 hour

aSKF

SKF life modification factor aSKF

7.37

κ

Viscosity ratio

6.3

(6)

P

Equivalent dynamic bearing load

2.16 kN

ηc

Factor for contamination level

0.24

ν1

Required kinematic viscosity for κ=1

41.5 mm2/s

L10h

Basic rating life

201700 hour

C/P Load ratio

15.4

References

Related documents

„Hlavní přínos diplomové práce představuje přehled o finanční situaci a kapitálové struktuře podniku, které mohou být vhodné nejen pro firmu GA Turnov,. Ovšem postrádám,

Pro zjištění chování novotvořených pevných fází v prostředí s proměnlivým kyselým pH byl navržen a proveden statický loužicí experiment, tzv.. 79 6162,

V jakém případě by byla pro zkoumaný podnik lepší první alternativa daňového odepisování a v jakém případě druhá alternativa daňového odepisování zkoumaná na obrázku

Blockchain sice vznikl především pro bezpečnost kryptoměn, ale v současné době má tato technologie mnohem více možností a použití (Batsaikhan, 2017).. Tato

Ve většině případů je tolerance 3 dny. Avšak například u všech německých zákazníků je tolerance výrazně rozšířena, a to na 99 dní. K rozšíření tolerance bylo

lze říci, ţe míra nezaměstnanosti je nejen velice důleţitým ekonomickým ukazatelem, ale také se velmi závaţně dotýká obyvatelstva daného státu. Příčinou volby

Nástroj je možné konfigurovat klepnutím pravým tla č ítkem myši v ploše okna.. Pro nové aplikace je k dispozici výše uvedený komfortn ě jší nástroj WebMaker

Po zadání slovní úlohy se vyučující žáků ptá, co všechno víme o hrací kostce, přičemž žáci mohou mít před sebou hrací kostky, které si měli přinést za domácí