TU v Liberci

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F A

B

C

D

E

F

1 2 3 4

1512 M6

30 35 x45$

1 1x45$

31.1

60

10$

20.5

10 4.8

4.53

23.5

N o v ý v ý k r e s Datum 21.05.2015 List 1/1

S t a r ý v ý k r e s SchválilN o r m a l i z a c e

4-KVS-OS-01-03

T e c h n o l o g Typ

1:1

P r e z k o u s e lKreslil KUBECEK Název

KLIN

Merítko PoznámkaZmena NavrhlDatum I n d e x Podpis

TU v Liberci

a) b)

PROMÍTÁNÍ (ISO E) TOLEROVÁNÍ:

ISO 8015

PRESNOST ISO 2768-mk 0.053 kg

c) P o l o t o v a rPlo 40x15-65

d) M a t e r i á lEN AW 2017

VNEJSI HRANY ODJEHLIT

1:1

B-B

6.3

( )

1.6

1.6

Figure

Updating...

References

Related subjects :