• No results found

TU v Liberci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TU v Liberci"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F A

B

C

D

E

F

1 2 3 4

1512 M6

30 35 x45$

1 1x45$

31.1

60

10$

20.5

10 4.8

4.53

23.5

N o v ý v ý k r e s Datum 21.05.2015 List 1/1

S t a r ý v ý k r e s SchválilN o r m a l i z a c e

4-KVS-OS-01-03

T e c h n o l o g Typ

1:1

P r e z k o u s e lKreslil KUBECEK Název

KLIN

Merítko PoznámkaZmena NavrhlDatum I n d e x Podpis

TU v Liberci

a) b)

PROMÍTÁNÍ (ISO E) TOLEROVÁNÍ:

ISO 8015

PRESNOST ISO 2768-mk 0.053 kg

c) P o l o t o v a rPlo 40x15-65

d) M a t e r i á lEN AW 2017

VNEJSI HRANY ODJEHLIT

1:1

B-B

6.3

( )

1.6

1.6

References

Related documents

VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.. OZNACENI

VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.. OZNACENI

Zmena Datum Index Podpisy.

Zmena Datum Index Podpisy.

Zmena Datum Index Podpisy..

Zmena Datum Index Podpisy.

Zmena Datum Index Podpisy.

[r]