• No results found

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2020-10-01

Leif Sternfeldt, ordförande

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 1 oktober kl 13:30

Plats Kommunhuset, Öresten Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

13:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande Leif Sternfeldt

2. Val av justerare -”-

3. Anmälan och prövning av jäv -”-

4. Fastställande av dagordning -”-

5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll -”-

13:35 6. Medborgarförslag om förskola i Björketorp (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander

13:45 7. Medborgarförslag om gymnastikhall i Björketorp (FB) -”-

13:55 8. Sammanträdesplan 2021 (I) Nämndsekreterare Anna Brogren 14:05 9. Statistik och analys kring gymnasieantagningen (I) Verksamhetschef

Caroline Billing 14:45 Paus

15:00 10. Information om Skolinspektionens tillsynsrapporter (I)

Verksamhetschefer Marie Tell

Caroline Ekberg

15:30 11. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

References

Related documents

Administrativ chef Lena Ilhage Enhetschef Malin Ankarstrand 15:25 12. Konceptförskola – ett funktionsprogram

satsa på skolorna som ligger i de mindre orterna (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 15:40 11. Svar på motion om intraprenad inom

Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5.. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I)

grundskola: Barn i behov av särskilt stöd” (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 11:30 12. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I)

Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5.. Information från teknik- och

Begäran om ett femte år gymnasiesärskolan (FB) Rektor Laila Grönesjö 13:45 5.. Revidering av skolskjutsregler (FB)

Risker vid övergången mellan årskurser och skolformer (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander. 09:20

Planering för framtida användning Örbyskolan (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 14:00 7. Yttrande gällande medborgarförslag avseende