Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2017-08-31 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdagen den 31 augusti kl. 13:30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

13:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Skoltillhörighet för elever på Habyskolan årskurs 4 (B) 5. Skolskjuts för elever årskurs 4 från Haby till Tingvalla-

skolan läsåret 2017/18 (B)

6. Ändring i delegationsordningen (FB) 7. Delårsrapport verksamhetsdel. (I) 8. Aktuella händelser (I)

Sofia Sjöstrand, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :