Under kursen lär du dig om

Download (0)

Full text

(1)

Kursen Avfallshantering

• Här är några frågor som behandlas under kursen:

Hur fungerar avfallshanteringen i Finland?

Vem ansvarar för vad?

Hur tackla nedskräpnings- problematiken?

Vad säger lagstiftningen?

Foto: Maria Söderström

Foto: Vanda Energi

(2)

Under kursen lär du dig om

• Avfallsminimering

• Sortering och återvinning

• Trygg deponering av resterna

• Sanering av förorenad mark

Foto: Piia Nordström

Foto: Maria Söderström

(3)

Kompostering i stor och liten skala

Foton: Maria Söderström

(4)

I kursen plockar vi ibland in något aktuellt tema, som vi gör en projektuppgift omkring

• En beställare var t.ex. projekt Cirkulera! - ett treårigt projekt (2009-2012) som informerade om en korrekt hantering av byggavfall.

• En grupp studerande gjorde en förundersökning för

projektet

Rätt plats för byggavfallet?

Foto: Jouni Stordell

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :