• No results found

Mer för fler Hur når vi nya grupper av besökare?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mer för fler Hur når vi nya grupper av besökare?"

Copied!
45
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

”Mer för fler”

Hur når vi nya grupper

av besökare?

(2)

Innovationscoach / Utbildare / Processledare

Sara Tunheden och Ulrika Lundin, SKL

(3)

Kulturverksamheterna når många, men långt ifrån alla.

”Mer för fler” är:

o ett stöd för utveckling

o Möjlighet till gemensamt lärande – tillsammans med era användare, andra verksamheter och andra

kommuner

Varför gör vi detta?

(4)

Ett stödverktyg för att hjälpa kommuner,

landsting och regioner att själva arbeta med användardriven innovation – tjänstedesign i deras utvecklingsarbete.

Vad är innovationsguiden?

(5)
(6)

Startat 26/10 2016

Tibro kommun Region Gotland Kils kommun Kungsör kommun Varbergs kommun Skövde kommun Uppsala kommun (2) Upplands-Väsby kommun Kungsholmens SDF, Sthlm stad Sunne kommun

Avesta kommun

Startat 18/11 2016 (Dalarna)

Borlänge kommun Hedemora kommun Rättvik kommun Leksand kommun

Startat 13/1 2017 (Kfsk)

Lunds kommun Vellinge kommun Ystad kommun Kfsk

Startat 25/1 2017

Aneby kommun Bollebygds kommun Lidingö stad

Hässelby/Vällingby SDF, Sthlm stad Sundbybergs stad

Haninge kommun Hammarö kommun Sollentuna kommun

Skärholmens SDF, Sthlm stad Dalsland (Åmål)

Startat 16/3 2017 (Örebro)

Kumla kommun Hällefors kommun Degerfors kommun Lindesberg kommun

2017/2018

90+ projekt 450+ personer

Nästa start

21 nov

(7)
(8)

Tjänstedesign

– en utvecklingsprocess...

... där man utgår från användarens behov

och medskapar lösningar tillsammans med

användare och utförare.

(9)

Innovationsmodellen

www.innovationsguiden.se

(10)

Ett badhus i Danmark

(11)

11

(12)

Antagande

Våra besökare

behöver väldigt mycket telefonkontakt.

Varför kan de inte ge mig information på hemsidan?

Nu tvingas jag ringa varje gång jag behöver få

reda på något.

Verksamhetens

perspektiv Användarens

perspektiv

(13)

Enklare att göra rätt prioriteringar

Sluta göra Göra mindre av Göra mer av Börja göra

(14)

Lösning Behov

Antagande Insikt

Verksamhet Verklighet

Diskutera Testa

Nyckeln till...

(15)

”Böcker i hängmattan”

(16)

SeniorNet på bibblan

Nya erbjudande

(17)

Kulturskolebussen

(18)
(19)

Jag hjälper mamma att lära sig läsa, om ett år måste hon ha

ett jobb

...en djupare

förståelse

(20)

Kvantitet vs kvalitet

Tar reda på orsaken bakom!

När? Hur? På vilket sätt?

Varför? Varför? Varför?

Berätta mer!

(21)

Leder oss från snabba och lätta beslut...

...till genomtänkta och väl underbyggda beslut

Struktur för tanken

Hur?

System 1

System 2

(22)

Strukturerad innovationsmodell

(23)

Uppvärmning

(24)

Vet vi från början vad lösningen är blir det ingen innovation

Börja öppet

(25)

Vad gör du när du är på biblioteket?

vs

Vad gör du efter skolan? På fritiden?

Få en helhetsbild

(26)
(27)

... att ni under processen inser att problemet ser annorlunda

ut än ni först trodde...

...så det går inte att säga från början vad det blir.

Var förberedda på...

(28)

Metoder?

Vilka metoder kan vi använda för att bäst förstå våra användare?

Hur ska vi lära känna våra användare?

Vem/Vilka?

Vem/Vilka?

Primär och sekundär

Var och hur?

Var och hur får vi tag i vår målgrupp?

Vad?

Vad är det vi ska ta reda på?

Undersöka

(29)

1. Användare

De som använder/är beroende av tjänsten.

Medborgare, invånare, patient, kund, klient, boende, resenär, anhörig

- Vilka behov har användaren i förhållande till er verksamhet (syftet till varför ni finns till)?

2. Tjänsteleverantörer

De som möjliggör och utför tjänsten.

Sjuksköterska, kassör, telefonist, medarbetare

(30)

Vi är alla användare...

(31)

Undersök där användaren är

Hur får vi tag på...

(32)

Via telefon

Boka in möte

Träffa i grupp

(33)

Få igång samtal med material

(34)

1. Prata med en användare om dess upplevelse

2. Gör observationer i närmaste väntrum eller entré

3. Testa en av era egna processer som användare – gör en användarresa

Vad blir första steget?

(35)

o Testa regelbundet under processen, tillsammans med användaren

o En lärande process

Testa!

(36)

Tips från tidigare grupper

o Tidsplanering

o Tydligare kontakt med ledning och medarbetare

o Mod att gå ut och prata med användarna tidigt

40 projektgrupper i 6 olika starter

(37)

Ge mandat och tid, lita på och stå bakom medarbetare

Involvera medarbetare från olika avdelningar

Våga vänta på lösningen

Det är tillåtet att misslyckas – det är så vi lär oss

Uppmuntra idéer och testa nya lösningar

Deltag i arbetet

”Kratta” för förändring

Nyckeln till...

(38)

Dags att förverkliga

(39)

’’Ingen vill ju få en blöt

katt i knät’’

Sara Tunheden

(40)

Bild (hej vi håller på med förändringsarb

xxxxx Förändringsarbete pågår!

Nu kör vi igång med att utveckla vår verksamhet. Vi kommer jobba utifrån våra användares perspektiv och testa nya saker.

Allt kommer inte bli helt rätt från början men vi kommer testa ofta och göra om, tillsammans med er, för att lära oss och för

att kunna ta fram den bästa lösningen.

(41)

Vad kan utvecklingsarbetet leda till?

o Tryggare användare o Enklare att förstå

o Känsla av delaktighet o Självgående

o Större förståelse o Ökad nöjdhet

Användare /

Nya arbetssätt

Förändring i organisationen

Nya tjänster

Nya roller

Ny mötesstruktur

Nya sätt att dokumentera

Digital lösning

Verksamhet /

(42)
(43)

Vad i ditt ledarskap är en möjliggörare för innovation?

Vad i ditt ledarskap kan vara ett hinder för innovation?

(44)

Nästa steg

Vad blir det första du gör för att möjliggöra en innovationskultur i er organisation?

(45)

Ulrika Lundin, coach i användardriven innovation Mail: ulrika.lundin@skl.se Mobil: 072-564 83 85

Tack för idag!

References

Related documents

För kvartal fyra 2008 skickades 13 individrapporter till länsstyrelsen, på beslut enligt socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslu- tet. 12

Omvårdnadsnämnden tillstyrker förslag till Policy för konkurrensutsättning, före- slår dock att kommunstyrelsen remitterar förslag till riktlinjer för konkurrensut- sättningen

Omvårdnadsnämnden beslutar fastställa förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län angående tillsyn enligt 13 kap.. 2 § Socialtjänstlagen, SoL och 26 § Lag

Genom ett tillägg i LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) in- förs en skyldighet för kommuner och landsting att rapportera till Länsstyrelsen om ej

Besparing inom bilorganisationen, uppdelning av omvårdnadskontoret i enheter, fördelning av anslag till kontorsma- terial samt städkostnader inom Ekedal kommer också att fördelas ut

Omvårdnadsnämnden beslutar att ansöka om 769 000 kr av statsbidrag riktade till personer som vårdar eller stödjer närstående för 2010.. 10 § Social- tjänstlagen, SoL,

Bilar som enligt uppgift i vägverkets vägtrafikregister är utrustade för drift helt eller delvis med annan gas än gasol får efter dispens från tekniska kontoret befrias från

Tekniska kontoret har beräknat att en permanent toalett enligt detta enklare förslag kostar ca 523 000 kronor att bygga.. Justerandes