Taxa Ks 2015: BOWLINGHALLEN Pensionärer vardagar kl :-/serie Pensionärer övrig tid 29:-/serie. Seriematcher 8 x 4 serier hemmalag

Full text

(1)

Gällivare Kommun

Dokumentnamn

TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR

Dokumenttyp Diarienummer

Taxa Ks 2015:274-206

Beslutad av Framtagen av

Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Beslutad Giltighetstid

Kf 2015-08-24 § 99 2016 och tills vidare Öresavrundade belopp. Ny eller ändrad taxa med kursiv stil.

BOWLINGHALLEN 2016

Barn-ungdom t o m 18 år 15:-/serie

Pensionärer vardagar kl 11-17 18:-/serie

Pensionärer övrig tid 29:-/serie

Korpspel 24:-/serie

Vuxna 29:-/serie

Klubbträning 21:-/serie

Tävlingar 170:-/tim/bana

Seriematcher 8 x 4 serier hemmalag 890:-/match

Gäster 1.350:-/match Klubbarnas samlade ungdomsverksamhet (t o m 18 år) 60:-/tim

Sko hyra 7:-/par

Uthyrning av hela bowlinghallen inkl spel och skohyra

vuxna, t ex företag 2.362:-/tim

ungdom t o m 18 år 1.020:-/tim

SIMHALLAR

Badavgifter vuxen 68:-

Badavgifter barn-ungdom t o m 18 år 20:-

Rabattbad block om 20 biljetter 1.182:-

Rabattbad barn-ungdom 10 bad 170:-

Årskort bad, familjekort, Malmberget o Gällivare 1.772:-

Årskort bad, familjekort, Hakkas 1.407:-

Årskort bad, vuxen, Malmberget o Gällivare 1.170:-

Årskort bad, vuxen, Hakkas 935:-

Årskort bad, barn-ungdom t o m 18 år Malmberget-Gälliv. 394:-

Årskort bad, barn-ungdom t o m 18 år Hakkas 282:-

Termins korta period 1 (1/1-30/6) period 2 (1/7-31/12)

Halv-Årskort bad, Familjekort, Malmberget o Gällivare 959:-

Halv-Årskort bad, Familjekort, Hakkas 788:-

Halv-Årskort bad, Vuxen, Malmberget o Gällivare 648:-

Halv-Årskort bad, Vuxen, Hakkas 536:-

Halv-Årskort bad, Barn-Ungdom tom 18 år M.b.g.t/ G.v.e 258:-

Halv-Årskort bad, Barn-Ungdom t o m 18 år Hakkas 198:-

(2)

2016

Hyra av handdukar 23:-

Hyra av badlakan 29:-

Hyra av badkläder 23:-

Solarium (bassäng ingår ej) 36-120 kr/gång

Kund avgör genom myntinkast

Rabattkort solarium 10 ggr 550:-

Rabattkort solarium 5 ggr 275:-

Utomhuspoolen entréavgift, vuxen 68:-

Utomhuspoolen entréavgift, barn-ungdom t o m 18 år 20:-

Träningsläger bana/tim 248:- bana/tim

Gve simhall hyra/tim * 1.575:- + badav

Mbgt o Hakkas simhall hyra/tim * 1 1.350:- + badav

* plus badavgift, årskort gäller ej s

UTHYRNING AV HALLAR

STORA HALLAR TIMTAXA

Föreningar Allmänhet Ungdom Vuxna

2016 2016 2016

A-hallen, Mbgt 58:- 158:- 333:-

Sjöparksskolan, Gve 58:- 158:- 333:-

Gunillaskolan, Mbgt 58:- 158:- 333:-

Nya Malmsta, Mbgt 58:- 135:- 299:-

Simhallen, Gällivare

(Kommunens simklubbar) 58:- 158:- 333:-

MELLANSTORA HALLAR TIMTAXA

Föreningar Allmänhet Ungdom Vuxna

2016 2016 2016

B-hallen, Mbgt 45:- 90:- 225:-

Gymnastikhall badhuset, Mbgt 45:- 90:- 225:-

Skyttehall, Mbgt 45:- 90:- 225:-

Myran, Kos 45:- 90:- 225:-

Hedskolan, Gve 45:- 90:- 225:-

Mariaskolan, Gve 45:- 90:- 225:-

(3)

MINDRE HALLAR TIMTAXA

Föreningar Allmänhet Ungdom Vuxna

2016 2016 2016

Tyngdlyftnings-

hallen, Mbgt 35:- 90:- Ej allmänhet

Gymnastikhall,

badhus Gve 35:- 90:- 225:-

ÖVRIGT TIMTAXA

Föreningar Allmänhet

2016 2016

Konferenslokal, Mbgt 129:- 225:-

Tvättstuga, Mbgt 68:- Ej allmänhet

Omklädningsrum per gång/lag 68:- 70:-

Förråd årshyra 648:- Ej allmänhet

Träningsläger för föreningar ej hemmahörande i Gällivare kommun

2016

A-hall Malmberget inkl 4 st omklädningsrum 498:-/tim

B-hall Malmberget inkl 2 st omklädningsrum 376:-/tim

Gymnastikhall Malmberget inkl 2 st omklädningsrum 376:-/tim ARRANGEMANG I FRITIDSANLÄGGNINGAR

Sporthallen och övriga gymnastikhallar kr/match T o m juniormatch Seniormatch

2016 2016

A-hallen Malmberget inkl 7 st omklädningsrum 424:- 959:-

Sjöparksskolan Gällivare inkl 4 st omklädningsrum 424:- 959:- Gunillaskolan Malmberget inkl 4 st omklädningsrum 424:- 836:-

Nya Malmstaskolan Mbgt inkl 2 st omklädningsrum 424:- 836:-

Gymnastikhall Malmberget inkl 4 st omklädningsrum 295:- 712:-

B-Hallen Malmberget inkl 2 st omklädningsrum 295:- 712:-

2016

Turnering per dag A-hall inkl 7 st omklädningsrum 2.362:- Turneringar i Malmstaskolan, Gunillaskolan,

Sjöparksskolan 2.009:-

Turneringar per dag med enbart ungdomar t o m 18 år 1.071:-/dag

Vid behov av ytterligare en hall tillkommer 450:-

Skyttehallen, skyttetävling/dag 509:-/dag

2016

Kommersiella arrangemang i Sporthallens A-hall 13.500:-/dag (eller annan överenskommelse)

(4)

TALLBACKA IDROTTSPLATS

2016

Ungdomsträning 193:-/tim

Ungdomsträning 0-taxa fr.o.m 1/6 på konstgräsplan ingen avgift

Träning juniorer och seniorer 376:-/tim

Träning seniorer 440:-/tim

T o m juniormatch 424:-/match

Per fotbollsmatch (max 2 tim.) 1.071:-

Per dag och turnering (under årstid då uppvärmning

är nödvändig tillkommer 300:-/tim) ungdomar 1.184:-

Per dag och turnering (under årstid då uppvärmning

är nödvändig tillkommer 300:-/tim) seniorer 2.368:-

Träningsläger (föreningar ej hemmahörande

i Gällivare kommun) 498:-/tim

Grusplan: Ungdomsträning 60:-/tim

Representationslag 150:-/tim

T.o.m. juniormatch 305:-

Per fotbollsmatch (max 2 tim) 622:-

Per dag och turnering 959:-

Mindre fotbollsplaner (Korpverksamhet) 156:-/tim

Ishockeyrinkar (Korpverksamhet) 156:-/tim

LAESTADIUSKAPELLET

Föreningar ungdomar Allmänhet Föreningar vuxna

Samlingslokalen/Danslokalen

2016 2016 2016

60:-/tim 305:-/tim 150:-/tim

Matsalen

2016 2016 2016

49:-/tim 225:-/tim 91:-/tim

ÖVRIGT

I hyrorna för samtliga arrangemang ingår endast den ordinarie vaktmästarpersonal som tjänstgör under sitt pågående skift. Övrig personal som biljettförsäljare, vakter, polis, uppbördsmän och extra personal, betalas av arrangören. Skall biljetter med särskild text eller platsnumrering användas vid arrangemanget, betalas detta av arrangören.

OBS 2016

Arrangemang som förläggs utöver ordinarie öppethållandetid vid aktuella anläggningar

debiteras arrangören med och vaktmästare. 563:-/tim

MATERIALUTHYRNING

2016 Tidtagarvagn uthyres endast till föreningar

de två första dagarna 419:-/dag

därefter 210:-/dag

Hyra av bord vid arrangemang 20 :- bord/dag

(5)

Gata/parkenhetens ansvarsområde

Taxan uppräknas årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) avrundat till närmast hela 10-tal kronor.

GUNILLAPLAN, TORGET, SJÖPARKSOMRÅDET

2014 2015

Vid arrangemang 540:-/dag 560:-/dag

SVANPARKENS servicelokal

2014 2015

Hyra (juni-sept) inkl el 640:-/dygn 660:-/dygn

Långtidsuthyrning förhandlas separat

SVANPARKSOMRÅDET inkl scen

2014 2015

Hyra (juni-sept) inkl el 230:-/dygn 240:-/dygn

PISTMASKIN

2014 2015

Pris per timme inkl förare 860:-/tim 880:-/tim

Vid övertid debiteras pris per timme 450:-/tim 460:-/tim

(Föreningsrabatt 50 % gäller ej vid övertid)

TRAKTOR WILLE 855

2014 2015

Pris per timme inkl förare 540:-/tim 560:-/tim

Vid övertid debiteras pris per timme 450:-/tim 460:-/tim

(Föreningsrabatt 50 % gäller ej vid övertid) FÖRENINGSTAXOR

Reduceras med 50 % gällande svanparksområdet inkl. lokaler samt Pistmaskin/Traktor.

Med förening jämställs även skolor och övriga kommunala förvaltningar.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :