Nyhetsbrev Sommar 2008

Full text

(1)

V R E T M A S K I N

S E R V I C E , K V A L I T E T O C H S A M A R B E T E - V A R J E G Å N G !

N y h e t s b r e v — S o m m a r 2 0 0 8

Äntligen sommar och äntligen värme igen! Vi på Vretmaskin vill passa på att med detta nyhetsbrev önska en varm och härlig sommar för alla våra kunder och samarbetspartners.

Flera av oss kommer att ta ut en välbehövlig semester men det finns också flera av oss som kommer att jobba. Vi på Vretmaskin håller öppet hela sommaren. Vi vill i detta nyhetsbrev informera om intressanta produktnyheter som kommer att lanseras under sommaren samt om kommande aktiviteter. Vi tycker också att det är viktigt att informera om aktuella händelser och trender inom VA-branschen.

Gl a d so m ma r ! 20 0 8- 07 -0 1, Nu m me r 3

V a ttenl ä c ksö k ni ng

Att komma till rätta med vattenläckor är en mycket viktig fråga inför framtiden. Fler och fler kommuner satsar på ett heltäckande läcksökningsprogram som i första skedet utgörs av flödesmätning, nattlig ljudloggning och till sist av precisionsläcksökning med hjälp av korrelation och mark/

ventillyssning. Vattenläcksökning håller ständigt på att innoveras. Den stora utvecklingen sker just nu inom fjärrövervakning som vi informerade om i vårt senaste nyhetsbrev. Under sommaren har vi flera projekt på gång bland annat installation av ett Permanet system i Sundbyberg som vi kommer att demonstrera i drift under senare halvan av augusti. Vi planerar också att ordna ett studiebesök till Sundsvall för att studera på plats hur Mittsverige Vatten sköter fjärrövervakning av sina läcksökningsloggrar. Håll utkik efter datum!

Fj är r ö ve r vak n ing ss ys t e m fö r Pe r mal o g vi a r a dio o c h GS M —Pe r m ane t

Det talas mycket i dessa tider om stigande priser på olja och mat. Vatten som är en livsviktig naturresurs som kan komma att bli mycket begränsad i framtiden p.g.a bl.a klimatförändringar och befolkningstillväxt. Sverige tillhör de länder med hög tillgång på vatten. Men under torra och varma somrar kan det dock bli brist på vatten och vi ser mer och mer larmrapporter redan nu. Därför är det viktigt att effektivisera vattenproduktion och användning, minimera vattenförlust samt öka vattenkvalitet.

Vattenförlust orsakas till en stor del av vattenläckor . På Runo Stenbergs hemsida finns diagram med uträkningar av vattenflöde även för små läckor.

V a tten bri st

Mer information

V a tten i fo ku s

(2)

Även TV-inspektion är ett produktområde som håller ständigt på att utvecklas. Vi på Vretmaskin erbjuder allt från små fastighetskameror till kompletta TV-inspektionsbussbyggen. Vi strävar efter att erbjuda skräddarsydda lösningar för våra kunder. På vår verkstad har vi både konstruktion och produktion. Dessutom strävar vi efter att erbjuda snabb och effektiv service på plats hos oss eller hos kunden för att undvika minsta möjliga stillestånd. Vi har nära 20 års erfarenhet från tillverkning och service av mobila rörinspektionskameror.

Besök gärna vår verkstad för demonstration av vårt leveransprogram. Vi kan presentera våra kameror samt TV- bussar och de senaste metoderna för digitalisering och rapportering av TV-inspektion.

Vi har även regelbundet begagnade utrustningar till salu, i takt med att någon av våra kunder exempelvis byter ut sin bärbara TV-utrustning mot en TV-buss eller från en liten TV-buss till en större. Kontakta oss gärna så kan vi ge dig förslag på lämplig utrustning.

B il de r fr ån v år se r vi ce – o ch pr o duk t io n sve r k st ad

Rö r ål sk a me r a VM R 40 50 o c h V M R 5 0 6 0 G y r o f l e x i b l a k a m e r o r f ö r r ö r di me n sio n 7 5 –3 00 m m, st a nd ar d r ö r ål sl äng d är 50 -6 0 m.

Mer information om begagnade TV-inspektionsutrustningar

Mer information om TV-inspektion

Det senaste inom TV-inspektion kunde man även se på IFAT-mässan i München som är den största branschmässan i Europa och som samlar världsledande producenter inom TV-inspektion. Vår tyske leverantör iPEK ställde så klart ut där och hade en av de största montrarna där de presenterade de senaste produktnyheterna. Bl.a. kunde man presentera den nya svängkameran för servisinspektioner—AGILIOS™ och ett satellitkamerasystem—S V RS A T 1 4 0 baserat på Supervision.

Vi kommer att ordna demonstration av den nya svängkameran på vårt kontor i Ursvik under vecka 28. Vi informerar om ett närmare datum snart. Nedan kommer kortfattad information om kameran.

TV -i ns pek ti o n

(3)

Ny a TV -i ns pe kti o ns bu s sa r

Byggandet av den nya TV-inspektionsbussen för PEAB i Umeå har påbörjats nu i juni. En Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI som är den största skåpbilen hos Mercedes kommer nu att inredas och utrustas för att bli en modern och multifunktionell TV-inspektionsbuss och den senaste i raden i PEABs växande flotta av inspektionsbilar. Vi tackar PEAB i Umeå för deras förtroende i deras val av TV-leverantör. Vi kommer att presentera bilder från bygget på vår hemsida allteftersom byggprocessen utvecklas. Bygget beräknas vara klart i augusti.

Vi bygger även en TV-inspektionsbuss för demonstrationsbruk som är baserad på ett VW Crafter-chassi. Bygget beräknas vara klart i juli och så fort den blir klar är den redo för att rulla över hela landet för demonstration av TV-inspektion.

Ring oss om du vill boka ett demo.

Mer information om bussarna

Vr e t ma sk i ns se n a st e T V- ins pe k t io ns b us s fö r de mo ns t r at io n st år i

”do ck a n” p å ve r k st ad . Ny s vä ng ka me ra —A GI L I O S ™

iPEK Spezial-TV har kommit ut med en ny svängkamera med en ny fjärrmanövrering VisionControl med integrerad pekskärm och inbyggd mjukvara för videoinspelning och rapporthantering. Kamerahuvudet styrs från avstånd med en joystick. Rörålar finns med olika längd: 30 - 60 - 90 meter.

Följande funktioner finns:

• Batterimatning

VisionControl kontrollenhet med ett eller två joystick

• MPEG4 video livebild och inpelning

• Datalagring på USB, hårddisk eller ett minneskort

• Utgång till dator med Fast Ethernet för mjukvaruuppdatering

• Bluetooth koppling för hörlurar

• Rapporteringsmjukvara med gränssnitt som passar till alla kända Office-program

• 800 x 600 Pekskärm som passar även i solljus

(4)

Rö rs po l ni ng

När vi ställde ut på MaskinExpo i Barkarby samt Elmia i Jönköping kunde vi presentera högtrycksaggregat i olika modeller monterade i skåpbilar samt på släpvagnar.

Nu kan vi även erbjuda Brendle spolmunstycken från diameter ⅛” samt i samarbete med SweFinn ett större leveransprogram av rotskärare m.m.

U nde rma rks ma ski ne r

MaskinExpo gick av stapeln 22-24 maj i Barkarby, Stockholm för 25:e gången. Vretmaskin med Rune Haag i spetsen har varit med och ställt ut på mässan sedan dess begynnelse. I år har mässan utökats ännu mer och antalet utställare nådde 480 st med ca 28000 besökare under mässans tre dagar. I vår monter demonstrerades maskiner för schaktfri installation och renovering av rör. Dessutom hade vi med oss TV-inspektionsutrustning samt rörspolning. Solen sken alla dagar och vi hade många glada besök som var både nya som välbekanta. Vi tackar alla som kom och besökte oss. Vi finns alltid till hands om mer information och demonstration önskas.

Vr e t ma sk i ns st än dig e sc hak t fr i a e x pe r t R un e H aag . Fo t o g r af : Ro l f B o r r ås , S t yr u d

Mer information om rörspolning

Ko m ma nd e e ve ne ma ng

Fyllda av energi och nya idéer efter sommaren hoppas vi kunna möta er under några av våra inplanerade aktiviteter framöver.

EXPO-VA

Expo-VA mässan sparkar igång i slutet av augusti med en tur söderut. Endagsmässan kommer att hållas i Kristianstad 26/8, i Malmö 27/8, i Helsingborg 28/8. Det blir också en tur norrut senare i år, närmare bestämt i Luleå 18/11, i Umeå 19/11, i Östersund 20/11 samt i Sundsvall 21/11.

Redan nu går det bra att registrera sig på Slussen.biz.

Demonstrationsdagar hos Tracto-Technik

Vår leverantör av undermarksmaskiner—TRACTO-TECHNIK anordnar Demo-Dagar under vecka 36 i Lennestadt, Tyskland, där hela deras produktprogram kommer att demonstreras praktiskt. Preliminärt datum: 2-3 september. Kontakta oss för närmare information.

STVF Teknikermöte

6-7/11 på Hooks Herrgård kommer ett teknikermöte hållas för TV- inspektörer som är medlemmar i STVF.

Utöver ovannämnda evenemang kommer vi att arrangera seminarier, studiebesök och demonstrationer runt om i landet. Vi hälsar alla välkomna!

Tr a ct o - Te c hnik s fa br ik sa nl äg g n ing i L e nne st a dt , Ty sk l a nd

(5)

Om du vill prenumerera på våra nyhetsbrev klickar du här.

Har du frågor eller kommentarer? Skicka e-post till info@vretmaskin.se eller ring 08-628 07 60 För mer produktinformation gå in på vår hemsida www.vretmaskin.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :