Polhemsgymnasiet Uttag tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Full text

(1)

Polhemsgymnasiet

Uttag 2010-11-18 4 tryckt press artiklar

Nyhetsklipp

Blockaden mot Domsjö har hävts Nerikes Allehanda 2002-07-10 2

Domsjö vill avsluta hamnkonflikt Göteborgs-Posten 2002-07-05 3

Hamnblockad inledd i Domsjö Göteborgs-Posten 2002-06-18 4

Blockadhot uppskjutet Nerikes Allehanda 2002-05-07 5

(2)

Blockaden mot Domsjö har hävts

Nerikes Allehanda. Publicerat i print 2002-07-10.Sida: 8.

ÖRNSKÖLDSVIK (TT) Hamnarbetarförbundet hävde under tisdagen sin blockad mot Domsjö fabriker. Domsjö meddelade under torsdagen 4 juli att avtal slutits med Kranteamet om lastning av pappersmassa vid fabrikskajen.

Kranteamet har i sin tur tecknat kollektivavtal med Svenska Transportarbetarförbundet. Domsjö begärde därför att blockaden skulle hävas.

Blockaden inleddes 17 juni eftersom

Hamnarbetarförbundet invände mot att Domsjö fabriker sedan i mars använt egen personal för massalastningen. Domsjös

personal lyder under Svenska

Pappersindustriarbetarförbundets kollektivavtal. Men konflikten är inte över. Hamnarbetarförbundet varslade 4 juli om sekundärblockader mot ett fartyg som brutit mot blockaden och transporterat massa från hamnen samt kranföretaget Kranteamet som lastat massan.

Sekundärblockaderna inleddes också och kvarstår fortfarande trots att primärblockaden är över.

© Nerikes Allehanda eller artikelförfattaren

Sida 2 av 5

(3)

Domsjö vill avsluta hamnkonflikt

Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2002-07-05.Sida: 14.

Domsjö fabriker har slutit ett avtal om massalastning vid sin fabrikskaj i Hörneborg utanför Örnsköldsvik. Avtalet har träffats med en entreprenör som i sin tur har avtal med Svenska Transportarbetarförbundet.

Domsjö fabriker begärde

därför i går att Svenska Hamnarbetarförbundet ska avblåsa sina stridsåtgärder.

Hamnarbetarförbundet inledde en blockad mot Domsjö fabriker den 17 juni,

eftersom Domsjö fabriker sedan i mars använder egen personal, som lyder under

Svenska Pappersindustriarbetarförbundets kollektivavtal, till lastningen.

- Jag kan inte kommentera begäran från Domsjö

fabriker än. Vi har precis fått

beskedet och ska titta på det här tills i morgon, sade Björn A Borg, ordförande

i Svenska Hamnarbetarförbundet.

Tidigare under torsdagen varslade

Hamnarbetarförbundet om sekundärblockader, dels mot kranföretaget som lastat pappersmassan vid fabrikskajen och dels mot

ett fartyg som transporterat massan från hamnen. (TT)

© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren

Sida 3 av 5

(4)

Hamnblockad inledd i Domsjö

Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2002-06-18.Sida: 29.

En blockad inleddes i går mot Domsjö Fabriker AB utanför Örnsköldsvik. Därmed inledde Svenska Hamnarbetarförbundet den stridsåtgärd som tidigare skjutits upp flera gånger.

- För oss är det en principfråga att de som lastar fartyget arbetar under vårt

kollektivavtal, säger Björn A Borg, ordförande i Svenska Hamnarbetarförbundet.

Hamnarbetarförbundet vänder sig emot att Domsjö Fabriker AB använder sin egen personal för lastning av pappersmassa vid

fabrikens kaj.

Varsel om blockad lades redan i april men efter medlingsförhandlingar sköts

konflikten upp sedan företaget tagit kontakt med Örnsköldsviks Stuveri AB i

avsikt att uppnå ett avtal. (TT)

© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren

Sida 4 av 5

(5)

Blockadhot uppskjutet

Nerikes Allehanda. Publicerat i print 2002-05-07.Sida: 8.

ÖRNSKÖLDSVIK (TT). Blockadhotet mot Domsjö Fabriker skjuts upp för andra gången. Vid måndagens medling beslutade Svenska

Hamnarbetarförbundet att skjuta upp sitt varsel beträffande lastning av massa till den 10 juni.

Samtidigt återkallade förbundet, enligt ett pressmeddelande, sitt blockadhot avseende

lossning av massaved till fabriken. Hotet om blockad kom sedan Domsjö Fabriker anlitat personal som inte är med i facket för lossningen.

© Nerikes Allehanda eller artikelförfattaren

Sida 5 av 5

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :