• No results found

ROMME FREDAG 12 MARS KVÄLLSTRAV - TÄVLINGARNA KÖRS UTAN PUBLIK. Första start Dalatravet Romme. Bankod 23. Pris 30 kr. År 2021.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ROMME FREDAG 12 MARS KVÄLLSTRAV - TÄVLINGARNA KÖRS UTAN PUBLIK. Första start Dalatravet Romme. Bankod 23. Pris 30 kr. År 2021."

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

10 Första start 18.20

Dalatravet Romme. Bankod 23. Pris 30 kr. År 2021

banprogram

ROMME FREDAG 12 MARS

KVÄLLSTRAV - TÄVLINGARNA KÖRS UTAN PUBLIK

(2)

2 3

Romme

Telefon 0243-23 95 00 www.dalatravet.se info@dalatravet.se 103,6 MHz

DAGENS PROGRAM

Kl. 16.00 Inskrivningen öppnar (0243-23 91 16) Kl. 16.30 Banan öppnar för värmning

Kl. 17.20 Bilprovstart Kl. 17.40 Montékval Kl. 18.00 Kvallopp

Kl. 18.05 Barfota- och vagninfo för dagens samtliga lopp skall vara inlämnad Kl. 18.14 Defilering lopp 1

Kl. 18.20 Start lopp 1 Kl. 19.30 Start lopp 4 (V64-1) Kl. 20.14 Start lopp 6 (V4-1) Kl. 20.56 Start lopp 8 (DD-1)

Kl. 21.38 Tävlingarna slutar ENTRÉPRISER - PUBLIKOMRÅDET ÄR STÄNGT IDAG.

TRÅDLÖST NÄTVERK!

Namn: Banguest Lösenord: Zoogin12

DAGENS RESTAURANGUTBUD

Trav Inn är öppet och serverar tävlande på stallbacken.

DALATRAVET ROMME

DALARNAS TRAVSÄLLSKAP

Adress DalaTravet Romme, Sveden 20, 781 92 Borlänge Telefon 0243-23 95 00 Fax 0243-23 94 07 Resultat 0771-10 20 56 E-post info@dalatravet.se

Öppettider Måndag-fredag 08.00-12.00 och 13.00-14.00.

Vid vardagstravdagar är sportkontoret öppet kl 8.00-16.00.

Ordförande Anders Jonsson 070-349 35 72 uajonsson@gmail.com

Sportchef/Platschef Kaj Närhinen 072-531 06 42 kaj.narhinen@romme.travsport.se

Marknadschef Erik Ersson 072-215 72 81 erik.ersson@romme.travsport.se

Tävlingsassistent Britt-Marie Johansson 070-337 06 19 britt-marie.johansson@romme.travsport.se

Travskola & Ungdom Anette Jansson 070-625 79 94 anette.jansson@romme.travsport.se

Ungdomsansvarig Åsa Holmberg 070-918 18 12 asa.holmberg@romme.travsport.se

Övriga kontakter Anläggningsansvarig

Markus Nyberg 070-306 54 69

Banmästare Ulf Månsson 070-428 40 30

Vaktmästarekontor 0243-23 30 18

Erik Herrmann 070-622 65 20

Adam Holmberg 070-301 62 35

Banans öppethållande (telefonsvarare) 0243-23 97 65

Inskrivning 0243-23 91 16

Travrestaurangen 070-330 08 26 Presentkort utfärdat innan 2019-01-01 är ej längre giltigt.

Anderssons Hästsport 070-910 01 91

Foto ALN 08-36 64 80

Programprenumeration 500 kr för helår

Annonser till program mailas till: erik.ersson@romme.travsport.se Banans bredd – 21 meter. Upploppets längd – 205 meter

Anders Jonsson (ordf), Lars Lindh (v. ordf.), Per-Olov Brasar, Viktoria Hermansson, Kent Joas, Jeanette Kling, Göran Lång

STYRELSEN

Måldomare Pär-Olof Grannas Måldomarnämnd Ronny Björn Peter Johansson Maria Sols Bandomare Mats Hellsten Bandomarnämnd Ingvar Grannas Jenny Schelin Huvudstarter Rikard Wikström Ekipagekontrollant Annelie Nilsson

Maria Klingvall Inskrivningschef Pia Lövbom Defileringskoordinator Annelie Nilsson Sekreterare Kaj Närhinen Referent Patric Skoglund Speaker Josefina Molin Spelansvarig Elisabeth Elving, nås via informationen eller 0243-23 95 00

Statens kontrollant Kontaktas på travdagar via spelansvarig.

Ordningsvakter Västerbergslagens Ordningsvaktförening Banveterinärer Olle Rydell Maria Nyman Dopingprovtagare Ann-Sofie Bornström- Larsen, Maria Finn Sjukvård Kompetent sjukvårdare nås på 070-587 82 93

FUNKTIONÄRER

ALKOTEST

Alkotesten sker på Inskrivningen.

Obligatorisk i samtliga lopp!

BESTRAFFNINGAR Förhörsrummet ligger vid Inskrivningen. Bestraffningarna meddelas antingen av måldomaren direkt till dig, eller via resultat- listorna. Listorna anslås utanför Inskrivningen, där du även kan få ett eget exemplar. Aktuell ”F-synd-lista”

finns att läsa för dagens körsvenner på inskrivningen.

BILPROVSTART

Alltid en timme före första loppets start. Se programmet.

• Bilen står uppställd 450 m före mål.

Två på varandra följande bilprovstar- ter. Den första inleds med ett lång- samvarv, den andra är en normal start vid 2.140 m.

• Det är ej tillåtet att värma på banan när provstarterna pågår. Övriga hästar lämnar banan eller kör på innerplansbanan!

BOXLISTOR/UPPSTALLNING Du får en boxlista av stallvakten då du anländer till Romme med bil.

• Önskar du övernatta – kontakta sekretariatet senast 12.00 två vardagar innan tävlingsdag.

• Extra häst eller resesällskap? Det är ont om uppstallningsplatser på tävlingsdagar. I undantagsfall kan du få ta med häst som inte ska starta.

Kontakta sekretariatet senast 12.00 två vardagar innan tävlingsdagen.

DEFILERING

Samlingsvolten för defilering -ligger på stallbacken. Tiden till nästkomman- de defilering meddelas via högtalarna på stallbacken. Checkremmen får vara anspänd då du kör in i defileringsvol- ten, gäller EJ huvudstång.

• Hästarna defilerar i bakvarv.

DISKVALIFIKATION

Den diskvalificerade hästens num- mer visas på siffertavlor, dels på måldomartornet, dels på innerplan vid 1.640-starten.

DOPNINGSPROV

Provtagningsstallet ligger mitt på stallbacken mellan stall B och stall E.

Där finns sex boxar samt möjlighet till dusch.

DROGTEST

Utförs slumpvis på utvalda körsven- ner, i provtagningstallet.

IDENTIFIERING

Identifieringen sker vid provtag- ningsstallet mitt på stallbacken mellan stall B & stall E.

• Det går oftast bra att anlända till Romme senare än den tid som anges i Reglementets §37, under förutsättning att du meddelar sekretariatet detta i god tid.

NUMMERBRICKOR Du hämtar nummerbrickor på Inskrivningen. Brickorna ska lämnas in, väl rengjorda, senast tio minuter efter sista loppet.

PROVSTART

Provstarten sker på upploppet, med eller utan checkremmen anspänd.

OBS: Provstart sker direkt efter defileringen!

Tid till start visas på nedräknande siffertavlor, placerade på måldo- martornet samt på innerplan vid 1.640-starten.

SEGERCEREMONI

Segerdefilering på upploppet i bak- varv. Alla segerhästar får en seger- rosett vid mållinjen. Vinnarcirkeln ligger mot publiksidan. Vid prisut- delning får du hjälp av hästhållare.

• Värmning är tillåten under pris- utdelning, dock endast i rätvarv!

SKO-VAGNINFORMATION Barfota och vagninformation för dagens samtliga lopp måste lämnas senast 15 minuter innan starten på lopp 1.

Ingen hovslagare på plats under tävlingar på Dalatravet.

VETERINÄR

Banveterinär kan kontaktas via Inskrivningen eller funktionär.

• I anslutning till banan ligger en hästklinik. Den är öppen kl 08-16 på vardagar. Tel: 0243-23 94 90.

VID OLYCKSFALL

Du kan komma i kontakt med sjuk- vårdspersonalen via Inskrivningen eller via telefon 070-587 82 93

• Enklare förband med mera finns på Inskrivningen.

VÄRMNING

I travprogrammet anges när banan öppnar för värmning.

• Starthästar får ej värmas förrän publikentréerna öppnats och publiken har möjlighet att se värmningen.

• Fem minuters tid till värmning mellan loppen. Undantag inför V64, V65 och V5, då det är längre tid (se programmet) samt inför det näst sista och sista loppet, då ingen värmning är tillåten.

• Värmning är tillåten under pris- utdelning, dock bara i rätvarv.

TÄVLINGSRUTINER

Anna Andersson (Rä) 070 - 208 40 07 Oskar J Andersson (Ro) 070 - 382 54 91 Natalie Blom (Rä) 070 - 545 70 92 Joakim Elfving (Ro) 073 - 671 15 36 Tommy Eriksson (Ro) 070 - 731 75 74 William Eriksson (Ro) 076-032 83 94 Christina Erlandsson (Ro) 070 – 326 91 60 Claes Eskilsson (Ro) 070 - 267 96 67 Joakim Eskilsson (Ro) 072-547 75 12

Kajsa Frick (Rä) 070 - 285 33 31 Katrin K Frick (Rä) 070 - 658 61 83 Bernt-Ove Johansson (Ro) 070 - 735 74 12 Pär P Johansson (Ro) 070 - 687 32 82 Klaus Kern (Ro) 072 - 391 01 83 Emilia Leo (Ro) 073 – 872 31 25 Fredrik Linder (Ro) 070-634 73 10 Viktor Lyck (Rä) 070 - 382 00 54 Göran Lång (Ro) 0708 - 62 21 44

Bengt-Erik Olsson (Ro) 070 - 574 71 31 Hans R Strömberg (Rä) 070 - 242 20 69 Patrik O Sundberg (Rä) 070 - 655 22 86 Veronica Sundberg (Rä) 070-297 49 07 Fredrik Tengstad (Ro) 070 - 541 92 33 Sybille Tinter (Ro) 073-241 88 44 Jörgen Westholm (Ro) 070 - 342 64 14 Leif Witasp (Rä) 070 - 669 03 02 Helen Åkerlund (Ro) 070-778 55 92

DALATRAVETS PROFFSTRÄNARE

Följ oss gärna på Följ oss gärna på

Youtubekanal: Dalatravet Facebook: Dalatravet Instagram: @dalatravet1 Twitter: @dalatravet

STARTBIL MED VINKLAD VINGE

Dalatravet Romme använder startbil med vinklad vinge i samtliga autostartslopp. Det innebär att startspåren 6, 7, och 8 startar något längre fram än övriga hästar i främre ledet.

LYSSNA PÅ BANLJUDET DIREKT I BILRADION

Om du rattar in 103,6 på din radio kan du höra tävlingarna från DalaTravet Romme direkt.

OBS! Endast de med deltagande ekipage i loppet har tillträde vid staketet.

OBS!

Endast de med deltagande ekipage i loppet har tillträde

vid staketet.

(3)

4 5

BRIZZY 2140:1 Total: 0 0-0-0

1

3,br.s.e Quite Easy U.S. - 21: 0 0-0-0 20: 0 0-0-0

Edcorona e Daguet Rapide Leif Witasp Rä 4/6-p 1/2160 p 28,8 – – -

Kajsa Frick Rä 3/11-k 1/2140 k 21,7 – – gdk -

Uppf: Andersson Bernt & Svensson Göran K Äg: Stall Brizzy (Frick Kajsa)

Blå/vit, diagonalt delad, revär; blå

Kajsa Frick

SWEET TASTE 2140:2 Total: 2 0-0-0 1.000

2

10,br.s.e From Above - 21: 2 0-0-0 1.000 20: 0 0-0-0

Red Hot Chili e Giant Chill Camilla Ingerstad Ro 16/10-k 5/2140 k 24,8g – – ejg -

Mikael J Hedström G 5/11-k 1/2180 k 20,4 – – gdk -

Mikael J Hedström G 24/1-2 8/2140 0 ug c c 67,23 25'

Mikael J Hedström Ro 7/2-1 6/2140 0 ug c c 96,68 30'

Uppf: Hedström Mikael J, Heby Äg: Stall Julmyra

Mörkblå, vit/gul vinkel och ärmb.; vit

S Mikael J Hedström

STENE LAUNCHER 2140:3 19,3

M

Total: 3 0-0-0 1.500

3

6,mbr.v.e Revenue - 21: 1 0-0-0 19,3 500 20: 0 0-0-0

Carmen Launcher e Gallant Baron John Byström Ro 10/18-k 1/2140 k 22,9 – – gdk -

John Byström Ro 11/18-1 2/2140 0 23,8g c C 44,70 50'

John Byström Ro 11/18-1 9/2140 0 21,2 c C 85,29 30'

John Byström Ro 25/9-k 2/2140 k 19,6 – – gdk -

Niclas Hammarström Ro 7/2-1 9/2140 0 19,3 c c 61,58 30'

Uppf: Launcher AB, Stockholm Äg: Launcher AB, Stockholm Röd, gult fält, vita romber/axelp; röd John Byström

LA VERITE 2140:4 17,7

M

Total: 1 0-0-0 5.500

4

4,br.v.e Readly Express - 21: 1 0-0-0 17,7 5.500 20: 0 0-0-0

Bardot Boko e Dream Vacation Jorma Kontio E 17/11-k 8/2140 k 17,7 – – gdk -

Jorma Kontio F 4/1-2 10/2140 5 17,7g c c 1,56 25'

Uppf: Kontio Stable AB, Enköping Äg: Kontio Stable AB, Enköping Blå, vit bröstband och blå ärmar; vit S Jorma Kontio (Katja Melkko)

ANGUS RICE 2140:5 Total: 0 0-0-0

5

4,mbr.v.e Broad Bahn - 21: 0 0-0-0 20: 0 0-0-0

Variatic W.F. e Varenne Tomas Pettersson Ro 9/19-p 3/2160 p 32,6g – – -

Tomas Pettersson Ro 20/11-k 2/2140 k 20,6 – – gdk -

Uppf: Åström Roger, Leksand Äg: Olofsson Sören, Borlänge Blå, röd/mblå/röd axelskärp och ärmb;blå Tomas Pettersson (Tommy Eriksson)

ARES FACE 2140:6 Total: 0 0-0-0

6

3,ljbr.h.e Classic Photo - 21: 0 0-0-0 20: 0 0-0-0

Fevaron Boko e Zola Boko Dante Kolgjini J 30/9-k 7/2160 k 21,9 – – gdk -

Uppf: Kolgjini Adrian, Veberöd Äg: Easy KB, Uppsala Svart, röd kil och ärmar; röd

H Wilma Wallberg

NUAGE D'INVERNE 2140:7 18,1

M

Total: 1 0-0-0 3.200

7

5,br.v.e Un Mec d'Heripre - 21: 0 0-0-0 20: 0 0-0-0

Order by Mackie e Muscles Yankee Örjan Kihlström S 8/19-k 9/2140 k 21,8 – – gdk -

Jorma Kontio Ö 9/19-8 8/2140 5 18,1 c c 2,57 25'

Joakim Elfving Ro 7/2-k 1/2140 k 21,2 – – gdk -

Uppf: Bard Alexander & Bermsjö Ulrich Äg: Karlsson Lena & Jan-Erik Blå, vit stjärna, vita ärmsömmar; blå Rikard N Skoglund (Joakim Elfving)

BOTTNAS HERCULES 2140:8 18,6

M

Total: 3 0-0-0 6.000

8

4,br.v.e S.J.'s Caviar - 21: 3 0-0-0 18,6 6.000 20: 0 0-0-0

Sabrina Ås e Malabar Man Billy Svedlund G 25/6-k 2/2180 k 21,7 – – gdk -

Billy Svedlund G 24/1-2 7/2140 0 18,6 c c 24,34 25'

Torbjörn Jansson Ro 7/2-1 8/2140 6 19,2 c c 16,74 30'

Torbjörn Jansson S 3/3-1 8/2140 0 19,7 c c 30,50 40'

Uppf: Stall Escapade AB, Norrtälje Äg: Stall Escapade

*Mgrön, röd stjärna, ärmbindlar; röd

G Billy Svedlund

SILVERETTE 2140:9 Total: 0 0-0-0

9

4,mbr.s.e Lavec Kronos - 21: 0 0-0-0 20: 0 0-0-0

Bexipop e Super Arnie Marcus Lilius Ro 20/3-k 5/2160 k 21,3g – – gdk -

Uppf: Stall ROHERO KB & Westholm Jörgen Äg: Stall ROHERO KB, Oxie

Svart, vitt bröstb, gröna ärmar; grön Jörgen Westholm

JOCKE THÅ 2140:10 19,3

M

Total: 2 0-0-0 1.000

10

6,fux.v.e Tap In - 21: 2 0-0-0 19,3 1.000 20: 0 0-0-0

Moving Bean e Super Arnie Joakim Eskilsson Ro 18/12-k 3/2140 k 19,6 – – gdk -

Joakim Eskilsson Ro 15/1-1 7/2140 0 19,3 c c 13,20 30'

Joakim Eskilsson Ro 19/2-1 10/2140 0 20,0 c c 51,45 30'

Uppf: Brandberg Diana, m fl Äg: Stall Punk

Svart, mblå bröstb med triangel; svart Joakim Eskilsson (Diana Brandberg)

ABOVE AND BEYOND 2140:11 Total: 0 0-0-0

11

3,br.v.e Herr Ratzeputz - 21: 0 0-0-0 20: 0 0-0-0

Timara e Juliano Star Linus Lönn Ro 25/9-p 1/2160 p 31,7 – – -

Linus Lönn Bs 16/12-k 6/2140 k 24,3 – – gdk -

Uppf: Thomas Lönn Trav AB, Rengsjö Äg: Thomas Lönn Trav AB & Lönn Linus Svart, rött lönnlöv; svart Bs Linus Lönn (Thomas Lönn)

PONTRESINA 2140:12 18,8

M

Total: 1 0-0-0 500

12

4,ljbr.s.e Love You - 21: 0 0-0-0 20: 1 0-0-0 18,8 500

Coming Home e Yankee Glide Janne Korpi S 14/10-k 5/2140 k 21,5 – – gdk -

Janne Korpi S 16/12-3 10/2140 0 18,8 c c 97,44 40'

Uppf: Herz Günter, Tyskland Äg: Star-Racing Oy (Korpi Pekka), Finland Blå, röda sömmar; vit

S Janne Korpi (Pekka Korpi)

WINDY SPRING 2160:1 17,5

M

17,5

AM

Total: 4 1-1-0 23.500

13

4,br.s.e Triton Sund - 21: 0 0-0-0 20: 4 1-1-0 17,5 23.500

Dietrich Kemp e Juliano Star Johan Lindqvist Ro 25/4-k 5/2140 k 21,5g – – gdk -

Johan Lindqvist H 30/8-5 1/1640 1 18,5 c c 11,76 10'

Johan Lindqvist Rä 17/9-5 1/2140 2 17,5 c c 4,70 25'

Johan Lindqvist Rä 11/10-3 2/2140n 0 17,5a c c 42,22 20'

Johan Lindqvist Bs 23/10-3 4/2140 0 20,1 c c 27,35 25'

Uppf: Haga Linda, Avesta Äg: Haga Linda, Avesta Blå, vitt bröstb, stj i axlp, rev; vit Johan Lindqvist (Linda Haga)

CANDY FRONTLINE 2160:2 18,6

M

Total: 2 0-1-0 19.500

14

4,br.s.e Ken Warkentin - 21: 0 0-0-0 20: 2 0-1-0 18,6 19.500

Lorna Frontline e Goetmals Wood Helena Ehn Bs 8/19-p 4/2140 p 30,4 – – -

Helena Ehn Rä 4/6-k 2/2140 k 20,1 – – gdk -

Helena Ehn G 25/6-2 9/2140 6 20,4g c c 31,50 25'

Oskar J Andersson Ro 25/9-1 2/2140 2 18,6 c c 7,31 30'

Uppf: Bollnäs Hästuppfödning AB Äg: Stall Optimus KB, Sunne Mblå, grå axelparti och detaljer; mblå Oskar J Andersson

MAGIQUE A.F. 2160:3 18,7

M

Total: 5 0-0-0 13.800

15

4,svbr.v.e Maharajah - 21: 3 0-0-0 18,7 12.800 20: 2 0-0-0 20,9 1.000

Alva Lova e Scarlet Knight Hans-Owe Sundberg E 8/9-2 11/2140 d 11g c c 41,36 40'

Tomas Pettersson Ro 28/12-12 4/2140n 0 20,9 c c 46,36 40'

Magnus Jakobsson Ro 15/1-1 5/2140 5 18,7 c c 36,88 30'

Tomas Pettersson Ro 7/2-1 10/2140 0 19,3 c c 43,86 30'

Claes Sjöström S 3/3-1 9/2140 5 19,2 c c 19,77 40'

Uppf: Stall Anna Forssell AB, Skara Äg: IHope Stable

Svart, vit lodf, röd hängsl och ärmb;röd Mats E Djuse (Tommy Eriksson) Företräde Treåriga

ROMME // 23

1

2140 M VOLTSTART START 18.20

3-åriga och äldre högst 24.000 kr. Körsvenner födda 030312 eller tidigare.

2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 8.001 kr.

Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(2.000) kr. Hederspris till segrande hästs ägare.

500 m 1000 m 1500 m 2000 m

TID Sista 500 m

TRIO TVILLING KOMB VINNARE PLATS

ODDS 1 2 3 TRIO TVILLING

Chansvärdering: 4, 12, 9, 5

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

Defilering kl: 18.14

v.- DALATRAVETS TREÅRINGSSERIE 2021

FINAL 1 KÖRS MÅNDAG 12 JULI PÅ RÄTTVIK MED 100.000 KR I FÖRSTAPRIS!

Alla treåringar som tävlar mellan den den 9 mars och den 26 juni på Romme eller Rättvik har möjlighet att delta i finalen som körs på Rättvik 12 juli. Finalen går över 2140 meter och förstapriset där är 100.000 kronor.

Alla treåringarna erhåller poäng under perioden enligt följande 9-6-4-3-2-1.

Dvs. placeringen (bland de sex bästa) i sitt lopp. Finalen körs med spårtrappa för 12 hästar.

(4)

EWALBORG 2640:1 Total: 0 0-0-0

1

4,gbr.s.e Smedheim Solan - 21: 0 0-0-0 20: 0 0-0-0

Moas Bol Eviva e Bol Elden Jörgen Westholm Ro 5/6-k 3/2160 k 41,0 – – gdk -

Uppf: Andersson J P & Gyllenberg Andersson K Äg: Solbacken Trav AB, Sala

Mblå, grå axelparti och detaljer; mblå Oskar J Andersson

LILA TABAC 2640:2 Total: 0 0-0-0

2

4,gbr.s.e Smedheim Solan - 21: 0 0-0-0 20: 0 0-0-0

Mai Bläsa e Åsajerven Gerth-Ove Karlsson G 10/19-p 2/2200 p 5,7 – – -

Per Nordlund Ro 5/6-k 2/2160 k 44,4 – – gdk -

Uppf: Karlsson Gerth-Ove, Östervåla Äg: Löves Ulrica &HB Nostalgia Förvaltning Blå, diagonalt delad,gul/vit ärmb; gul Per Nordlund

ALM KOGLER (NO) 2660:1 38,2

M

Total: 5 0-0-0 2.500

3

4,br.v.e Åsajerven - 21: 1 0-0-0 39,1 500 20: 4 0-0-0 38,2 2.000

Rigel Viktoria e Alm Svarten Oskar Kylin Blom Ro 29/9-5 4/1640 0 40,4g c c 11,78 30'

Oskar Kylin Blom G 5/10-1 7/2160 d 12g c c 56,66 30'

Oskar Kylin Blom Ro 20/10-1 2/2140 d 9g c c 51,62 30'

Oskar Kylin Blom Ro 14/11-12 3/2140 0 38,2g c c108,15 30'

Oskar Kylin Blom Bs 5/3-1 7/2140 0 39,1 c c 48,54 25'

Uppf: Alm Bård Iver, Norge Äg: Stall Mekt HB, Valbo

Svart, vit lodf, röd hängsl och ärmb;röd G Mats E Djuse (Marika Karlström)

ÄPPELBO KILLEN 2660:2 Total: 1 0-0-0 500

4

4,svbr.v.e Solör Stegg - 21: 1 0-0-0 500 20: 0 0-0-0

Äppelbo Faksa e Stjerne Faks Emilia Leo G 3/19-p 1/2160 p 3,5g – – -

Björn Beckman F 8/6-k 3/2180 k 44,8 – – gdk -

Björn Beckman Ro 19/2-2 4/2140 d 7g c c 78,88 30'

Uppf: Eriksson John-Erik M, Äppelbo Äg: Stall Depends HB, Karlstad Vit, blå bröstb, röd triangel; vit

F Björn Beckman

ÅSTAS INGEGERD 2660:3 35,1

M

Total: 5 0-0-0 19.700

5

4,br.s.e Tekno Odin - 21: 2 0-0-0 35,1 11.400 20: 3 0-0-0 36,4 8.300

Engesve Bella e Krembest Kajsa Frick Rä 29/6-7 9/1640 0 43,4g c c 85,12 20'

Kajsa Frick Rä 13/7-1 3/1640 8 42,1g c c 58,53 20'

Kajsa Frick Bs 4/12-1 6/2140 4 36,4 c c 16,00 30'

Kajsa Frick Ro 29/1-1 3/1660 5 38,7 c c 8,47 30'

Kajsa Frick Bs 5/2-1 2/2160 5 35,1 c c 12,15 25'

Uppf: Frölin Charlotte, Vallentuna Äg: Frölin Charlotte & Ingemar Blå/vit, diagonalt delad, revär; blå

Kajsa Frick

ACKSSONFAKSEN 2680:1 34,8

M

Total: 2 0-1-0 19.500

6

4,mbr.v.e Lome Elden - 21: 2 0-1-0 34,8 19.500 20: 0 0-0-0

Järvsö Jahna e Järvsöfaks Robert Skoglund B 6/19-p 2/2180 p 1,3 – – -

Robert Skoglund B 12/1-k 1/2160 k 37,5 – – gdk -

Robert Skoglund B 21/1-2 1/2160 2 34,8 c c 2,24 30'

Robert Skoglund Bs 5/3-1 5/2160 6 34,9 c c 4,76 25'

Ulf Ohlsson Ro 9/3-7 4/2140 c c 30'

Uppf: Wilda HB, Sundsvall Äg: Acksson bygg AB, Sundsvall Svart, vita staplar; vit B Ulf Ohlsson (Robert Skoglund)

VOYLE FAKSEN (NO) 2680:2 36,2

M

Total: 3 0-0-0 10.500

7

4,br.v.e Voje Faks - 21: 2 0-0-0 36,2 10.000 20: 1 0-0-0 500

Kongs Svarta e Lome Kongen Claes Eskilsson Ro 10/19-p 3/2180 p 3,1 – – -

Claes Eskilsson Ro 4/4-k 4/2160 k 41,0 – – gdk -

Claes Eskilsson G 22/9-2 1/2160 d vÄndg c c 58,20 25'

Claes Eskilsson Ro 29/1-1 2/1640 6 40,0 c c 30,11 30'

Claes Eskilsson Ro 19/2-2 7/2140 6 36,2 c c 64,85 30'

Uppf: Sagedal Ann Berit, Norge Äg: Karlsson Thomas & Eskilsson Claes Röd, vitt axelparti; vit

Claes Eskilsson

BLIXTEN 2680:3 34,8

M

Total: 2 0-1-0 14.500

8

4,svbr.v.e Järvsö Tore - 21: 2 0-1-0 34,8 14.500 20: 0 0-0-0

Backsippa e Järvsöviking Hans R Strömberg Rä 10/19-p 1/2180 p 3,6 – – -

Martina Jonsson Rä 26/5-k 1/2180 k d4g – – ejg -

Hans R Strömberg Rä 11/6-k 3/2140 k 49,3 – – gdk -

Viktor Lyck Ro 19/2-2 5/2140 7 38,2g c c 20,62 30'

Viktor Lyck Bs 5/3-1 6/2140 2 34,8 c c 44,80 25'

Uppf: Stall Larrj HB, Rättvik Äg: Stall Larrj HB, Rättvik

Mblå, ora/vit/ora brband ora ärm; mblå

Viktor Lyck

Södra Dalarnas Travklubbs Vandringspris - Fördel Ston ROMME // 23

2

2640 M VOLTSTART START 18.42

4-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga högst 20.000 kr. Körsvenner födda 030312 eller tidigare. 2640 m.

Tillägg 20 m för hingstar och valacker. 20 m vid vunna 7.501 kr. Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(2.000) kr.

Hederstäcke till segrande häst. Hederspris till segrande hästs körsven, hästskötare och ägare.

500 m 1000 m 1500 m 2000 m

TID Sista 500 m

TRIO TVILLING KOMB VINNARE PLATS

ODDS 1 2 3 TRIO TVILLING

SUNDBO HERO 2680:4 36,1

M

Total: 2 0-0-1 8.500

9

5,mbr.v.e Solör Stegg - 21: 0 0-0-0 20: 2 0-0-1 36,1 8.500

Sundbo Flisan e Sundbo Kravall Thomas Martinsson År 9/18-p 2/2160 p 0,0 – – -

Thomas Martinsson År 6/19-k 3/2140 k 48,8 – – gdk -

Kristian Lindberg År 19/4-2 1/2160 3 36,1 c c 51,60 20'

Kristian Lindberg År 10/5-2 4/2140 8 37,0g c c 8,68 20'

Uppf: Djurberg Emelie & Sundbo El AB Äg: Djurberg Emelie, Koppom Blå, vit stjärna, vita ärmsömmar; blå År Rikard N Skoglund (Emelie Djurberg)

PÅRS ODIN 2680:5 34,9

K

Total: 9 0-1-0 18.000

10

5,sv.v.e Bork Odin - 21: 4 0-1-0 35,2 15.500 20: 4 0-0-0 34,9 2.000

Grötte Terna e Järvsöfaks Magnus Nilsson G 5/10-1 4/2160 0 39,4g c c 74,82 30'

Magnus Nilsson G 7/1-1 1/2140n d ug c c 41,81 25'

Wiktor Kylin-Blom Bs 5/2-1 3/2140 2 35,2g c c 24,69 25'

Wiktor Kylin-Blom B 22/2-5 1/2140 d 8g c c 7,11 30'

Wiktor Kylin-Blom Bs 5/3-1 3/2160 7 35,3g c c 18,13 25'

Uppf: Olsson Monica & Wilhelmson Kjell Äg: Team Easy Place HB, Söderhamn Blå, svart axelp,lodr.fält o ärm; svart Bs Wiktor Kylin-Blom (Magnus Nilsson)

AREVS ANDERS 2680:6 37,6

M

Total: 3 0-1-0 16.000

11

5,br.v.e Horgen Tore - 21: 2 0-1-0 37,6 15.500 20: 1 0-0-0 40,0 500

Gomnes Faksa e Trö Faks Niclas Benzon År 9/18-k 1/2160 k 48,6g – – gdk -

Mikael J Andersson F 30/11-k 1/2160 k 41,1 – – gdk -

Per Anders Thuresson Ro 11/12-9 1/2140 0 40,0 c c 50,04 30'

Per Ludvig Nilsen Ro 29/1-1 6/1640 2 39,1 c c 56,72 30'

Ulf Eriksson Ro 19/2-2 1/2160 0 37,6g c c 25,44 30'

Uppf: Nolgårdshästar HB, Koppom Äg: Nolgårdshästar HB, Koppom Svart, vita axelkl. och ärm, rev; svart År Roy Atle Ruud Nilsen (Ulf Högberg)

Chansvärdering: 6, 1, 8, 9

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

Defilering kl: 18.36

Första tävlingarna hölls kring förra sekelskiftet och inledningsvis var det rakbana på Svinösjön i Dala Husby som gällde. En kilometer avverkades på tid.

År 1904 var tiden mogen för att bilda en klubb. Lopp kördes i huvudsak med kappslädar som med åren ersattes av sulky. Släden lever fortfarande kvar och varje tävling vintertid, anordnas lopp för kappslädar.

Ända fram till 1955 då Romme-banan togs i bruk var man hänvisad till sjöarna Brunnsjön, Lången och Sonnboviken i Krylbo.

1960 övertog Dalarnas Travsällskap klubbens vandringspris. Samma dag som det loppet går, anordnas Södra Dalarnas Dag, vilket är mycket uppskattat.

1984, efter att klubben fört en något tynande tillvaro i några år, kom allas vår vän Eivin Erlandsson in som ordförande och nu började ett upprustningsarbete.

Istravet på Brunnsjön i Hedemora söndag den 18 februari 1996 är nog den travdag som vi i klubben minns med största värme trots 20-gradig kyla! En härlig travdag med flera tusen besökare!

Tyvärr tryter krafterna även hos de största entusiasterna och numera mäktar vi inte med att på få medlemmar dra igång något liknande arrangemang. Däremot lever vårt lopp vidare och kommer nog så att fortsätta under många år till tror vi, för att erövra det här vand- ringspriset är det sannerligen inte lätt att göra. Loppet instiftades 1954 och först 1991 - 37 år senare - gick den pokalen till Lars Hammarin som lyckades vinna 1986, 1988 och 1991 med egenägda hästar.

Södra Dalarnas Travklubb önskar kvällens deltagare lycka till!

SÖDRA DALARNAS TRAVKLUBB 117 ÅR

1993 Rue Kung Sören & Jan Svensson 1994 Pokersolo C Anderson & T Johansson 1995 Barriona D. Niclas Björklund

1996 Lasse Maja Värmskogs Familjehem AB 1997 Troll Jonas Magne Haugen

1998 Pil Bei Stig Eklund 1999 Heid Kristina Magnusson 2000 Mediaas Nikkoline Melin, PM Stenbro, Prans 2001 Lekom Tova Ing-Britt & Marie Danielsson 2002 Modd Ronja Stall Ålkilen HB, Gagnef 2003 Trollrosa Anders & Annelie Svensson 2004 Trönöfaks Åke Sjöberg

2005 Lukke Luke Stall Ratata HB, Falun 2006 Juni Blixten Finn Holmen, Norge

2007 Atlas Svarten Emelie Mörk & A-C Johansson 2008 Rakspent Swedelectric AB

2009 Zicko Ingvar Hyllsjö & Asef Yurt 2010 Gran Odin H, M, K-O & P-E Bergman 2011 Bork Lasse Bengt Åström, Östervåla 2012 Moe Blixten Katarina Lekanders Hästpraktik 2013 Mino Hovel Helmen, Norge 2014 Sundbo Rubin Sundbo El AB

2015 Fröjde Maria Jörnholm, Fjärdhundra 2016 Faxmar Tage H Eriksson, Malung 2017 Morten Backlund Peter, Eriksen R & Kvåle P A 2018 Sländan Görel Eldståhl-Willén & Sven Willén 2019 Lome Storm Anna Sjögren m fl 2020 Tornadogutten Ingegerd Jansson

SÖDRA DALARNAS TRAVKLUBBS VANDRINGSPRIS

Vandringspriset blir ständig egendom för den ägare som vinner loppet tre gånger.

(5)

8 9

PARKER 2640:1 *17,4

AM

Total: 1 1-0-0 25.000

1

4,mbr.h.e Bird Parker - 21: 1 1-0-0 17,4a 25.000 20: 0 0-0-0

Ninepoints Avalon e Rite On Line Jörgen Westholm Ro 2/20-k 2/2140 k 18,3g – – gdk -

Jörgen Westholm S 10/2-k 1/2140 k 20,6g – – gdk -

Jörgen Westholm S 23/2-1 11/2140 1 17,4ag c c 3,94 25'

Uppf: S G:s Potatis AB & Westholm Jörgen Äg: S G:s Potatis AB, Hedemora Svart, vitt bröstb, gröna ärmar; grön Jörgen Westholm

RADAR CONTACT 2640:2 18,9

AM

16,5

M

Total: 7 0-0-1 31.800

2

4,br.s.e Yorktown Gunner - 21: 5 0-0-1 18,9a 25.900 20: 2 0-0-0 5.900

Transponder e Scarlet Knight Rikard N Skoglund S 6/1-1 1/2140 4 17,8 c c 37,27 40'

Rikard N Skoglund S 20/1-3 1/2140 0 19,5ag c c 31,24 40'

Rikard N Skoglund S 27/1-3 11/2140 0 18,9ag c c 60,58 40'

Rikard N Skoglund S 3/2-1 5/2140 5 18,0g c c 45,12 40'

Rikard N Skoglund S 10/2-5 10/2140 3 16,5 c c 20,79 40'

Uppf: Stefan T.Z. Melander HB, Enköping Äg: M. Forsbergs Bygg AB, Möklinta Blå, vit stjärna, vita ärmsömmar; blå E Rikard N Skoglund (Ylva Welén)

CON BRIO 2640:3 15,7

AL

15,6

M

Total: 14 0-1-0 39.100

3

5,svbr.v.e Brioni - 21: 2 0-0-0 19,3a 2.600 20: 11 0-1-0 15,7a 36.000

Ariane Boko e Pearsall Hanover Jörgen Westholm S 28/10-3 2/2140 d 9ag c c 12,02 40'

Linn Grahn G 21/11-4 6/2140n d 5ag c c 13,51 25'

Linn Grahn Ro 11/12-1 3/2160 0 19,4 c c 31,04 30'

Örjan Kihlström S 6/1-3 3/2640 0 19,9a c c 17,80 40'

Linn Grahn G 25/2-4 2/2140 5 19,3a c c 41,34 10'

Uppf: Westlund Grahn Catarina, Borlänge Äg: Westlund Grahn C & Jansson M Grå, blått axelparti och hängslen; blå Linn Grahn (Catarina Westlund Grahn)

THE KILLER 2640:4 17,1

AM

17,1

M

Total: 14 0-2-0 47.500

4

5,br.v.e Wellino Boko - 21: 3 0-0-0 17,2a 7.000 20: 10 0-2-0 17,1a 40.000

Simb Indian Dance e El Glide Rikard S Jansson E 29/9-11 2/2140 0 17,1 c c 35,81 10'

Rikard S Jansson E 22/12-2 4/2140 0 19,8ag c c 5,02 10'

Rikard S Jansson Ö 14/1-7 4/2140 6 18,9 c c 37,91 25'

Rikard S Jansson G 24/1-1 3/2140 d 11g c c 22,27 10'

Rikard S Jansson E 2/3-9 4/2140 7 17,2a c c 12,40 10'

Uppf: Jansson Rikard S, Eskilstuna Äg: Jansson Rikard S, Eskilstuna Vinröd, svart axelparti; vinröd

E Rikard S Jansson

ETIENNE LASCAUX 2640:5 18,3

AM

18,4

M

Total: 17 1-1-1 49.300

5

7,mbr.v.e Lascaux - 21: 1 1-0-0 18,9a 10.000 20: 6 0-0-1 18,3a 9.000

Running Dream e Dream Vacation Håkan Persson H 29/5-11 1/2140 0 18,3a c c 70,43 10'

Håkan Persson Bs 11/9-8 4/2640 3 20,0 c c 17,11 10'

Håkan Persson Bs 19/9-3 2/2160 6 it c c 25,14 10'

Håkan Persson H 4/10-8 3/2640 6 20,2 c c 43,76 10'

Håkan Persson G 25/2-4 3/2140 1 18,9ag c c 43,16 10'

Uppf: Dalin Peter, Örsundsbro Äg: Persson Johanna, Bjuråker Lila, röd vinkel i gult fält; vit

H Håkan Persson

INDIGO KEEPER 2640:6 16,9

AL

19,2

M

Total: 7 1-1-0 52.000

6

5,svbr.v.e Symphonic Hanover - 21: 1 0-0-0 18,3a 500 20: 5 1-1-0 16,9a 51.000

Alicia Keeper e Conway Hall William Eriksson Ro 31/8-3 6/2140 2 16,9ag c c 10,43 30'

William Eriksson Ro 25/9-10 7/2640 0 16,9ag c c 9,82 30'

Hans G Eriksson Ro 9/10-2 4/2160 0 19,2 c c 11,50 30'

Hans G Eriksson Ro 6/11-2 5/2640 6 17,4ag C c 20,79 30'

Hans G Eriksson Ro 8/1-4 6/2640 0 18,3ag c c 17,55 30'

Uppf: Eriksson Mats B, Rättvik Äg: Team Eriksson Trotting AB, Avesta Ljusblå, röd/vit/blå axelskärp; vit Hans G Eriksson (William Eriksson)

MAHARANI R.J. 2640:7 15,5

AM

16,0

M

17,0

AL

Total: 26 0-1-0 61.200

7

7,ljbr.s.e Gidde Palema - 21: 1 0-0-0 18,6a 500 20: 14 0-1-0 15,5a 36.400

Lobella Pay Roll e Embassy Lobell Per-Olov Brasar Ro 27/10-7 4/1640 0 15,5a c c 89,36 30'

Angelica Klockar Bs 9/11-2 12/2140 0 16,7a c c 78,14 25'

Linda Artursson Ro 11/12-4 5/2140 0 17,9 c c 77,77 30'

Linda Artursson Ro 18/12-4 5/1640 0 16,4a c c 48,11 30'

Linda Artursson Ro 8/1-4 4/2640 0 18,6a c c171,25 30'

Uppf: Sager Tägtström Jenny, Djura Äg: Sager Tägtström Jenny & Sager Roland Mblå, ora/vit/ora brband ora ärm; mblåViktor Lyck (Jenny Sager Tägtström)

PROCEDURE TURN 2640:8 15,7

AM

16,0

M

Total: 11 1-1-0 70.400

8

5,br.v.e Scarlet Knight - 21: 4 1-0-0 16,9a 43.500 20: 7 0-1-0 15,7a 26.900

Bell Bottom Blues e Muscles Yankee Andre Schiller E 22/12-1 10/2140 6 18,3a c c 2,98 10'

Andre Schiller Bs 10/1-6 1/2140 1 16,9a c c 6,57 35'

Andre Schiller G 24/1-4 5/2140 0 17,4a c c 12,19 25'

Andre Schiller E 5/2-1 9/2140 0 18,0a c c 69,84 25'

Andre Schiller S 17/2-3 5/2140 4 16,0 c c127,40 40'

Uppf: Stefan T.Z. Melander HB, Enköping Äg: Schiller Andre, Tyskland Vinröd, gul; svart

Andre Schiller (Palle Pettersson)

Spårtrappa ROMME // 23

3

2640 M AUTOSTART START 19.05

3-åriga och äldre 10.001 - 75.000 kr. Körsvenner födda 030312 eller tidigare. 2640 m. Autostart.

Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(2.000) kr. Hederspris till segrande hästs ägare.

500 m 1000 m 1500 m 2000 m

TID Sista 500 m

TRIO TVILLING KOMB VINNARE PLATS

ODDS 1 2 3 TRIO TVILLING

EL CLASICO* (DK) 2640:9 17,1

AM

16,9

M

Total: 21 2-2-2 58.436

9

5,br.v.e Ens Snapshot - 21: 3 0-2-0 25.500 20: 12 1-0-1 17,1a 18.694

Pearsall Delivery e Pearsall Hanover Knud Mönster Ål 4/12-4 3140 1 18,2 – – 12,33 -

Daniel Selin Ös 29/1-2 5/2160 0 19,7 c c 5,98 25'

Clara Jonasson Bs 5/2-km 1/2140 k ug – – ejg -

Claes Sjöström G 16/2-1 1/2140 2 17,6 c c 10,25 25'

Claes Sjöström G 4/3-6 4/2140 2 16,9 C c 3,36 25'

Uppf: Christiansen Torben, Danmark Äg: Larsen & Larsen I/S, Danmark Vit, blå axelparti och svart ärm; vit Bs Clara Jonasson (Daniel Selin)

Chansvärdering: 1, 9, 5, 2

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

Defilering kl: 18.59

c c

LJUSBLÅ LJUSBLÅ start 18.00- def 17.54 start 18.00- def 17.54

KVALLOPP KVALLOPP

KVALTIDER VARMBLOD 1.28,0 - 2-åriga || 1.25,0 - 3-åriga || 1.23,0 - 4-åriga & äldre || 1.23,0 - montékval ||

KVALTIDER KALLBLOD 1.55,0 - 2-åriga || 1.50,0 - 3-åriga || 1.42,0 - 4-åriga & äldre || 1.45,0 - montékval ||

PREMIETIDER Varmblod 2-åriga 1.28,0-1.35,0 || Kallblod 2-åriga 1.55,0-2.10,0 ||

OBS! INGET SPEL I DETTA LOPP OBS! INGET SPEL I DETTA LOPP

BILLY IDOL 2140:1

1

4,br.v.e Top Billing - 21: 0 0-0-0 Pittypat Hanover e Yankee Glide

Uppf: Richter Susanne, Grängesberg Äg: Stall Björnberget

Blå, vit bröstband och blå ärmar; vit Jorma Kontio (Susanne Richter)

BABARIS 2140:2

2

3,mbr.v.e Quite Easy U.S. - 21: 0 0-0-0 Turbos Cherie e Turbo Sund

Uppf: Eriksson Carina & Sven Äg: Easy KB, Uppsala

Gul, mörkblå axelp och hängslen; mblåHans R Strömberg

GABI GOES TO PARIS 2140:3

3

3,br.s.e Credit Winner - 21: 0 0-0-0 Paquita des Bordes e Figaro de Talonay

Uppf: Waehrens Esben & Nörbak Line Äg: Hejdukarna HB, Täby

Svart, vitt bröstband och axelklaffar; sva Fredrik Tengstad

SAMUNDARI KHAZANA 2140:4

4

3,mbr.s.e S.J.'s Caviar - 21: 0 0-0-0 Twins Divigaflinga e Sugar Trader

Uppf: Jansson Roger, Kvänum Äg: Ivehag Josefine, m fl Grön, svart axelp, tvärrand ärm; svartLina Lekander (Leif Witasp)

RECEIVER CONTROL 2140:5

5

3,mbr.h.e Uncle Lasse - 21: 0 0-0-0 High Expectation e Scarlet Knight

Uppf: Stefan T.Z. Melander HB, Enköping Äg: Martinovic Mario, Västerås Mörkblå, lila lodrätt fält; mörkblåKatrin K Frick (Leif Witasp)

MY NEW CHAPTER 2140:6

6

6,mbr.v.e Chapter Seven - 21: 0 0-0-0 Mahana I.T. e Daguet Rapide

Uppf: Flink Maria & Hollsten Henrik Äg: Grundtjärn Invest AB, m fl Röd, vitt axelparti; vit Claes Eskilsson

KLACK SIGRID 2160:1

7

4,ljbr.s.e Horgen Tore - 21: 1 0-0-0 500 Klack Vittra e Moe Odin

Uppf: Olsson Jessica & Reiser Joakim Äg: Stall Klacken AB, Järvsö Gul/mblå/vit 3-delad, vit ärmrev; mblå Bs Joakim Reiser

Kvallopp ROMME // 23

K

2140 M VOLTSTART

START 18.00

Alla. Körsvenner födda 051231 eller tidigare. 2140 m. Voltstart. Pris: 0-0-0-0-0-0-(0)-(0) kr.

500 m 1000 m 1500 m 2000 m

TID

INGET SPEL I DETTA LOPP

Sista 500 m

Grattis till segern

Dalatravet skickar en film av loppet till segrande häst företrädarens telefon eller e-post senast några vardagar efter loppet. Om segrande hästs ägare vill få hemskickad en DVD av loppet, kontakta Britt-Marie Johansson tel 0243-23 95 00

e-post: britt-marie.johansson@romme.travsport.se. Samma gäller ägare utanför Sverige.

GRÅ start 17.40 - def 17.34GRÅ start 17.40 - def 17.34

MONTÉKVAL MONTÉKVAL

KVALTIDER VARMBLOD 1.28,0 - 2-åriga || 1.25,0 - 3-åriga || 1.23,0 - 4-åriga & äldre || 1.23,0 - montékval ||

KVALTIDER KALLBLOD 1.55,0 - 2-åriga || 1.50,0 - 3-åriga || 1.42,0 - 4-åriga & äldre || 1.45,0 - montékval ||

PREMIETIDER Varmblod 2-åriga 1.28,0-1.35,0 || Kallblod 2-åriga 1.55,0-2.10,0 ||

OBS! INGET SPEL I DETTA LOPP OBS! INGET SPEL I DETTA LOPP

BRAVO RICO 2140:1 15,5

K

15,5

AK

16,8

M

Total: 17 1-0-1 93.000

1

6,svbr.v.e Weingartner - 21: 2 0-0-0 4.100 20: 7 0-0-1 15,5 10.000

Lagunilla e Meadow Road Marcus Lilius G 5/10-9 1/1640 3 15,5 C C 13,64 10'

Rikard Lindh Ro 16/10-7 4/2140 0 18,4a c c 11,66 10'

Marcus Lilius E 27/10-6 12/1640 0 15,9a c c 61,14 10'

Marcus Lilius E 15/2-5 9/1640 5 15,5a c c 63,75 10'

Rikard Lindh G 4/3-8 8/1640 8 18,2a c c 10,01 10'

Uppf: Liedman Kristina, Laholm Äg: Lindh Rikard, m fl Vit, blå axelparti och svart ärm; vit G Clara Jonasson (Rikard Lindh)

Monté Kvallopp ROMME // 23

K

2140 M VOLTSTART

START 17.40

4-åriga och äldre. Ryttare födda 051231 eller tidigare. 2140 m. Monté. Voltstart. Pris: 0-0-0-0-0-0-(0)-(0) kr.

500 m 1000 m 1500 m 2000 m

TID

INGET SPEL I DETTA LOPP

Sista 500 m

BILLY IDOL 2140:1

1

4,br.v.e Top Billing - 21: 0 0-0-0 Pittypat Hanover e Yankee Glide

Uppf: Richter Susanne, Grängesberg Äg: Stall Björnberget

Blå, vit bröstband och blå ärmar; vit Jorma Kontio (Susanne Richter)

BABARIS 2140:2

2

3,mbr.v.e Quite Easy U.S. - 21: 0 0-0-0 Turbos Cherie e Turbo Sund

Uppf: Eriksson Carina & Sven Äg: Easy KB, Uppsala

Gul, mörkblå axelp och hängslen; mblåHans R Strömberg

GABI GOES TO PARIS 2140:3

3

3,br.s.e Credit Winner - 21: 0 0-0-0 Paquita des Bordes e Figaro de Talonay

Uppf: Waehrens Esben & Nörbak Line Äg: Hejdukarna HB, Täby

Svart, vitt bröstband och axelklaffar; sva Fredrik Tengstad

SAMUNDARI KHAZANA 2140:4

4

3,mbr.s.e S.J.'s Caviar - 21: 0 0-0-0 Twins Divigaflinga e Sugar Trader

Uppf: Jansson Roger, Kvänum Äg: Ivehag Josefine, m fl Grön, svart axelp, tvärrand ärm; svartLina Lekander (Leif Witasp)

RECEIVER CONTROL 2140:5

5

3,mbr.h.e Uncle Lasse - 21: 0 0-0-0 High Expectation e Scarlet Knight

Uppf: Stefan T.Z. Melander HB, Enköping Äg: Martinovic Mario, Västerås Mörkblå, lila lodrätt fält; mörkblåKatrin K Frick (Leif Witasp)

MY NEW CHAPTER 2140:6

6

6,mbr.v.e Chapter Seven - 21: 0 0-0-0 Mahana I.T. e Daguet Rapide

Uppf: Flink Maria & Hollsten Henrik Äg: Grundtjärn Invest AB, m fl Röd, vitt axelparti; vit Claes Eskilsson

KLACK SIGRID 2160:1

7

4,ljbr.s.e Horgen Tore - 21: 1 0-0-0 500 Klack Vittra e Moe Odin

Uppf: Olsson Jessica & Reiser Joakim Äg: Stall Klacken AB, Järvsö Gul/mblå/vit 3-delad, vit ärmrev; mblå Bs Joakim Reiser

Kvallopp ROMME // 23

K

2140 M VOLTSTART

START 18.00

Alla. Körsvenner födda 051231 eller tidigare. 2140 m. Voltstart. Pris: 0-0-0-0-0-0-(0)-(0) kr.

500 m 1000 m 1500 m 2000 m

TID

INGET SPEL I DETTA LOPP

Sista 500 m

EXTRA BILPROVSTART

EXTRA BILPROVSTART

EFTER DEFILERINGEN

EFTER DEFILERINGEN

(6)

BACKHAMMER 2140:1 29,3

AK

28,0

K

29,9

AM

Total: 13 2-3-0 138.600

1

7,mbr.v.e Tekno Odin - 21: 1 0-1-0 15.000 20: 1 0-1-0 15.000

Lindena e Järvsöfaks Ulf Eriksson D 6/19-8 6/2160 8 30,8g c c 22,42 20'

Rikard N Skoglund G 6/19-5 4/2140 6 29,9ag c c 4,63 30'

Oskar Florhed B 7/11-k 2/2160 k 31,3 – – gdk -

Ulf Ohlsson Bs 26/11-4 8/2160 2 29,0 c c 7,12 30'

Rikard N Skoglund B 22/2-2 1/1660 2 28,0 c c 11,42 30'

Uppf: Nyman Ingrid & Karlsson Roger Äg: Queen Stable HB, Kovland Blå, svart axelp, hängslen och ärm; sva B Oskar Florhed (Ingrid Nyman)

RONJA N.N. 2140:2 30,9

AK

31,4

M

Total: 33 1-3-5 110.200

2

6,br.s.e Snygg - 21: 1 0-0-0 500 20: 16 1-1-3 65.000

Åkre Fackla e Järvsöfaks Stig Jarle Röste Bs 9/11-7 7/1660 8 35,0g C C 6,93 30'

Stig Jarle Röste G 21/11-7 2/2660n 2 32,9g C c 16,02 30'

Stig Jarle Röste Bs 4/12-8 1/2160 3 35,3g c c 7,25 30'

Stig Jarle Röste Ro 18/12-3 6/2660 3 32,9g c c 6,41 30'

Stig Jarle Röste B 2/3-5 12/2140 0 33,1g c c 31,87 30'

Uppf: Löfstrand Maria, Gnarp Äg: Löfstrand Maria, Gnarp Vit, rött axelparti,rundel o.ärmr; vit H Stig Jarle Röste

RIND 2140:3 29,6

AM

29,9

M

Total: 27 0-5-3 129.700

3

8,mbr.s.e Tangen Scott - 21: 4 0-2-0 29,6a 35.400 20: 17 0-2-3 29,8a 63.500

Lodyn e Prins Vinter Angelica Klockar Ro 18/12-3 2/2660 0 33,7 c c 13,43 30'

Ulf Ohlsson Ro 15/1-8 4/1660 2 31,1 c c 9,45 30'

Ulf Ohlsson Bs 5/2-8 8/2160 7 31,9 c c 15,68 30'

Ulf Ohlsson G 16/2-2 4/2140 2 29,6a c c 11,50 25'

Ulf Ohlsson Ro 27/2-12 8/2160 5 29,9 c c 23,34 30'

Uppf: Palmqvist Gunnel, Djurås Äg: Palmqvist Gunnel & Ruth Vinröd, sv/gul/sv bröstband; vinröd Angelica Klockar (Gunnel Palmqvist)

MIDGÅRDS VIKING 2140:4 30,0

AK

30,2

M

*31,0

AM

Total: 17 3-1-1 109.100

4

6,sv.v.e Björs Frej - 21: 4 1-0-1 31,0a 41.000 20: 9 0-1-0 30,0a 17.500

Märta Tabac e Röder Rikard Lindh Ro 18/12-3 3/2640 0 33,9g c c 72,42 30'

Tomas Pettersson G 7/1-2 1/2160n 3 30,2 c c 13,60 30'

Mats E Djuse Bs 23/1-12 7/2140 1 31,0a c c 5,69 30'

Mats E Djuse Bs 5/2-8 5/2160 d kub9g c c 9,42 30'

Emilia Leo G 16/2-2 3/2140 d 8ag c c 5,63 25'

Uppf: Lindh Rikard, Heby Äg: Lindh Rikard, Heby

Mörkblå, svart axelparti och ärmar; mblå

G Rikard Lindh

STJÄRNVIKING 2140:5 *30,0

AM

*30,8

M

Total: 16 4-0-1 112.700

5

7,mbr.v.e Järvsöviking - 21: 2 0-0-0 32,8a 1.000 20: 9 3-0-1 30,0a 86.600

Winstjärna e Sjefen Gunnar Kylén År 18/9-3 5/1660 d ug c c 8,94 30'

Gunnar Kylén F 24/11-6 3/2180 1 30,8 c c 6,98 25'

Jenny A Björk F 7/12-9 2/2180 d ug c c 3,50 30'

Gunnar Kylén Ro 8/1-2 12/2140 0 32,8ag c c 12,57 30'

Gunnar Kylén F 1/2-10 6/2160 0 31,8g c c 25,78 25'

Uppf: Edman Harald, Ed Äg: Johansson Lars-Åke & Frida Vit, vita stj. på grått axelskärp;grå

År Gunnar Kylén

MINO TABAC 2140:6 31,4

AK

29,7

M

32,5

AM

Total: 15 0-3-1 129.100

6

4,mbr.v.e Mino - 21: 5 0-1-0 31,7a 39.000 20: 10 0-2-1 31,4a 90.100

Julia Tabac e Leik Kvik Olle Alsén G 7/1-2 4/2160n 4 30,6 c c 6,40 30'

Olle Alsén Ro 15/1-8 3/1660 5 31,9g c c 7,87 30'

Olle Alsén G 24/1-5 2/2640 2 31,7a c c 20,63 35'

Olle Alsén B 17/2-10 4/2160 7 30,1 c c 13,37 35'

Olle Alsén Ro 27/2-12 2/2160 4 29,7 c c 26,57 30'

Uppf: Karlsson Gerth-Ove, Östervåla Äg: Easy KB, Uppsala

Svart, cerise bröstband och hängsl; svart G Anna Ek (Olle Alsén)

NOVA TABAC 2140:7 28,1

AK

28,8

K

Total: 18 0-2-2 108.000

7

5,mbr.s.e Norheim Svenn - 21: 1 0-0-0 500 20: 17 0-2-2 28,1a 107.500

Solberg Monni e Moe Odin Claes Eskilsson Ro 31/8-4 11/1640 3 28,1a c c 38,59 30'

Claes Eskilsson Ro 8/9-8 2/1660 d 9g c c 4,42 30'

Claes Eskilsson G 22/9-6 5/2160 0 35,4 c c 26,99 30'

Claes Eskilsson Ro 9/10-10 3/1660 4 31,1 c c 8,14 50'

Claes Eskilsson Ro 19/2-7 3/1640 d 11g c c125,14 35'

Uppf: Karlsson Gerth-Ove, Östervåla Äg: Easy KB, Uppsala

Svart, mblå bröstb med triangel; svart Joakim Eskilsson (Claes Eskilsson)

SNOTRA A.K. (NO) 2140:8 30,1

AK

29,0

K

Total: 23 0-5-5 126.986

8

6,sv.s.e Bork Odin - 21: 2 0-0-1 9.000 20: 13 0-4-2 30,1a 83.600

Fröyu Tuva e Sjefen Carl Johan Jepson Ö 26/11-8 1/2140 2 31,0 c c 8,05 25'

Andreas Lövdal F 7/12-9 3/2180 2 30,2 c c 19,48 30'

Carl Johan Jepson F 21/12-6 2/1660 0 30,2g c c 4,30 30'

Roy Atle Ruud Nilsen F 4/1-1 5/1680 3 29,0 c c 43,33 25'

Roy Atle Ruud Nilsen F 1/2-10 1/2160 0 31,6 c c 26,80 25'

Uppf: Langerud Anders, Norge Äg: Ruud Nilsen Roy Atle & Eriksen A R Svart, vita axelkl. och ärm, rev; svart År Roy Atle Ruud Nilsen

K100 - Sleipner Dalarnas Månadstäcke ROMME // 23

4

2140 M AUTOSTART START 19.30

3-åriga och äldre svenska och norska kallblodiga 20.001 - 150.000 kr. Körsvenner födda 030312 eller tidigare med högst 100 sulkylopp under 2020. 2140 m. Autostart. 12 startande. Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(2.000) kr.

Hederspris till segrande hästs ägare. Hederstäcke till segrande häst.

500 m 1000 m 1500 m 2000 m

TID Sista 500 m

TRIO TVILLING KOMB VINNARE PLATS

ODDS 1 2 3 TRIO TVILLING

ÅRDALS FINPÅVIN (NO) 2140:9 *31,4

AM

30,7

M

Total: 15 2-1-2 128.800

9

5,sv.s.e Smedheim Solan - 21: 3 1-0-1 31,4a 40.500 20: 10 1-1-0 34,7a 77.800

Rapptira e Mörtvedt Jerkeld Stefan Rosén Bs 4/12-8 7/2160 6 35,7g c c 32,24 30'

Stefan Rosén Ro 18/12-3 5/2660 4 33,1 c c 86,09 30'

Stefan Rosén G 7/1-2 2/2160n 0 30,7 c c 17,51 30'

Stefan Rosén G 2/2-7 8/2140 3 32,9 c c 5,97 30'

Torbjörn Jansson B 11/2-2 14/2140 1 31,4a c c 12,46 30'

Uppf: Årdal Leif Arvid, Norge Äg: Firma Equi Printer Ljusblå, mblå korsl axelsk; mblå G Stefan Rosén (Tomas Rosén)

GULI EROS 2140:10 31,4

AM

30,6

M

Total: 16 0-0-1 64.500

10

4,gsv.v.e Bork Odin - 21: 3 0-0-1 12.000 20: 13 0-0-0 31,4a 52.500

Havängs Brummelisa e Lome Elden Cecilia Rosenqvist Bs 9/10-8 6/1660 4 34,2g c c 4,35 10'

Cecilia Rosenqvist B 22/10-2 4/2180n 6 35,0g c c 47,98 50'

Magnus A Djuse Ro 15/1-8 3/1640 d 3g c c 2,78 30'

Jan Ove Olsen Bs 5/2-8 2/2140 d ug c c 20,54 30'

Oskar Kylin Blom B 17/2-10 2/2140 3 30,6g c c 62,27 35'

Uppf: Andersson F & HB Anderssons Hästar Äg: Rosenqvist Jan, m fl

Svart, lj.grön hänsl och sv axelp; svart G Cecilia Rosenqvist (Jan Rosenqvist)

JÄRVSÖ OLOV 2140:11 29,3

AM

30,0

L

Total: 15 1-2-1 102.400

11

4,sv.v.e Järvsö Tore - 21: 0 0-0-0 20: 15 1-2-1 29,3a 102.400

Horgen Randi e Bork Odin Mats E Djuse Sä 1/9-3 5/2140 d 9ag c c 4,19 25'

Mats E Djuse B 11/9-5 2/2660 2 30,0 c c 8,47 30'

Mats E Djuse H 4/10-1 2/2140 4 31,3 c c 6,00 50'

Mats E Djuse Ös 12/11-9 7/2160 3 30,4 c c 5,26 30'

Mats E Djuse Ro 6/12-3 1/1660 d 5g c c 8,09 50'

Uppf: Persson Jan-Olov, Hudiksvall Äg: Stall Rita

*Röd, vita ärmar; röd E Zeb Jonasson (Sandra Luomala)

LIHEIM FREDDY (NO) 2140:12 30,5

AM

30,1

M

Total: 42 2-1-3 129.000

12

8,sv.v.e Dotterud Teddy - 21: 4 0-0-1 32,2a 13.500 20: 14 1-0-0 30,5a 39.300

Stortrö Stjerna e Elding Mats E Djuse H 24/9-1 2/2680 0 32,4g C c 23,06 30'

Per Nordlund G 16/1-2 9/2160 4 32,4 c c 5,42 10'

Torbjörn Jansson G 24/1-5 5/2640 0 32,2ag c c 7,59 35'

Per Nordlund Bs 5/2-8 3/2160 3 31,7 c c 82,99 30'

Per Nordlund Ro 27/2-12 5/2160 0 31,8g c c 63,25 30'

Uppf: Korssjöen Olav, Norge Äg: Jansson Jonny, T & D, Löwes U Blå, diagonalt delad,gul/vit ärmb; gul Per Nordlund (Jonny Jansson)

Chansvärdering: 1, 3, 11, 2

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

Defilering kl: 19.24

1 januari 2020 togs säkerhetsspåret i bruk på Dalatravet Romme.

Följande gäller angående enligt reglementet om säkerhetspåret:

”Säkerhetsspår: Om en diskvalificerad häst på innerspår inte använder säkerhetsspåret ska körsvennen bestraffas. För galopperande hästar som ännu inte

diskvalificerats är det frivilligt för körsvennen att använda säkerhetsspåret.

Om säkerhetsspåret används ska hästen alltid diskvalificeras.”

SÄKERHETSSPÅR PÅ DALATRAVET ROMME

HJÄRTSTARTARE VID OLYCKA/SJUKDOMSFALL

Hjärtstartare finns vid sjukvårdspersonalen samt i anslutning till gäststallen 1-79 på stallbacken (vid luftskåpet). Sjukvårdspersonalen nås via tel: 070-587 82 93

TIPS UNDER TÄVLINGARNA PÅ VÅR YOUTUBEKANAL

Dalatravet livestreamar våra tips under dagen via Dalatravets Youtubekanal.

Efter att kommit in på Dalatravets Youtube-kanal, klicka under fliken Videor, därefter Alla Videor och till sista markera Liveströmmar att följa livestreamingen av tips.

Hålltider till tipsen: V64-tips ca kl. 18.50, DD-tips ca 20.20

Förutom rankingen i programmet kommer utförligare tips att finnas på dalatravet.se senast kl. 14.00 dagen innan tävlingsdagen.

TIPS TILL DAGENS TÄVLINGAR

(7)

12 13 MALTE ALL OVER 2140:1 12,8

AK

13,9

K

14,0

AM

Total: 105 5-11-10 353.152

1

10,svbr.v.e Running Sea - 21: 3 0-0-0 16,2a 11.000 20: 10 1-2-1 14,6a 30.000

Funny High e Spotlite Lobell Kenneth Gorski Ö 12/11-2 7/2180 8 16,9 C C 37,85 10'

Kenneth Gorski E 22/12-5 12/2140 1 15,7a c c 55,38 10'

Kenneth Gorski E 5/1-1 2/2140 6 16,4a c c 19,04 25'

Kenneth Gorski E 19/1-4 10/2140 7 16,6a c c 84,35 25'

Kenneth Gorski E 5/2-4 12/2140 6 16,2a c c 59,91 25'

Uppf: Fahllund Bengt, Västra Näshulta Äg: Lundegård Timmy, Lindesberg Mörkblå, vitt axelparti och ärm; mblå L Viktor Malmrot (Kenneth Gorski)

CELTIC 2140:2 12,7

AK

*14,1

K

14,7

AM

Total: 82 6-11-15 335.254

2

9,br.v.e Mythical Lindy - 21: 3 0-0-1 15,5a 4.500 20: 15 2-1-3 12,7a 49.904

Down the Wind e Crown Sweep Lukas L Svedlund E 17/11-8 11/2140 11 18,0a C C 16,21 40'

Kent P Gustavsson F 21/12-9 5/1640 0 16,6 c c 54,51 35'

Marcus Hultman Ö 14/1-1 10/1609 0 15,9a c c 55,28 25'

Kent P Gustavsson F 25/1-4 12/1640 0 17,7 c c168,77 25'

Kent P Gustavsson E 2/3-6 5/2140 3 15,5a C C 22,17 10'

Uppf: Hamberg Tommy, Husby Rekarne Äg: Gustavsson Kent P & Ronny M

*Svart, orange axelklaffar; orange Ö Jean-Claude Pace (Kent P Gustavsson)

DEFINITIF LAUNCHER 2140:3 13,3

AK

*15,2

M

13,9

AM

Total: 54 8-4-7 367.900

3

7,mbr.h.e Infinitif - 21: 4 0-0-0 15,5a 18.200 20: 16 2-0-0 13,3a 40.200

Josephine Launcher e Turbo Thrust Leif Witasp Ro 18/12-10 7/2160 7 17,4g c c 2,41 10'

Per Nilsson F 4/1-8 8/2640 6 15,5a c c 69,27 35'

Lina Lekander Ro 15/1-7 4/2640 5 16,3a c c 69,97 30'

Per Nilsson F 1/2-9 4/2640 5 17,1 c c 98,22 40'

Mats E Djuse Bs 14/2-10 7/2140 0 16,2a c c 51,62 35'

Uppf: Launcher AB, Stockholm Äg: Pethrus Anders & Launcher AB Grön, svart axelp, tvärrand ärm; svartLina Lekander (Leif Witasp)

CONRADS JANNE 2140:4 *12,9

AK

15,2

L

14,3

AM

Total: 36 8-3-2 389.200

4

5,mbr.v.e Brad de Veluwe - 21: 5 0-1-1 15,2a 36.000 20: 15 4-2-1 14,3a 213.000

Ahmeida e Spotlite Lobell Hannah Gustavsson Å 14/1-8 2/2140 d 10ag c c 5,75 35'

Robert Bergh Å 20/1-4 6/2640n 3 19,0a c c 14,32 60'

Carl Johan Jepson Å 13/2-7 2/2160 d ug c c 27,59 150'

Robert Bergh Å 25/2-9 4/2640 2 15,2a c c 7,14 35'

Rikard N Skoglund Å 6/3-4 3/2660 0 15,2 c C 9,31 100'

Uppf: Conradsson Ove, Falköping Äg: Stall X Sidensjö HB

Svart, silver axelp. och rosa ärmrevär; sv Å Hannah Gustavsson (Robert Bergh)

ATHOS DEI GREPPI (IT) 2140:5 *12,3

AK

15,9

M

Total: 48 6-4-14 311.024

5

5,br.h.e Exploit Caf - 21: 0 0-0-0 20: 17 4-1-5 12,3a 137.579

Iran Dei Greppi e Coktail Jet Antonio Di Nardo Bl 1/10-6 1660 3 15,1a – – 7,50 -

Antonio Di Nardo Rm 14/10-7 1640 1 16,1a – – 1,60 -

Antonio Di Nardo I 21/10-4 1640 1 15,3a – – 2,20 -

Antonio Di Nardo Ne 13/11-6 1600 1 13,5a – – 2,00 -

Antonio Di Nardo I 27/11-6 1600 1 12,3a – – 1,20 -

Uppf: Az. Agr. I Greppi, Italien Äg: Ekerum Trav HB, Bro

Mblå, vit/gul/vita band på ärmar; mblå

G Felicia Molin

RED HOT ROADSTER 2140:6 13,8

AK

14,7

M

14,9

AM

Total: 18 6-1-2 411.900

6

4,br.v.e Red Hot Dynamite - 21: 4 1-1-0 15,6a 95.000 20: 14 5-0-2 13,8a 316.900

Riccione e Rite On Line Oskar J Andersson Ro 28/12-11 1/2140n 1 15,2a c c 8,11 100'

Oskar J Andersson S 13/1-2 6/2140n 7 16,8a c c 2,39 60'

Oskar J Andersson S 27/1-5 7/2140 2 15,6a c c 5,45 60'

Oskar J Andersson S 3/2-9 2/2140 1 15,9a c c 2,53 60'

Oskar J Andersson Ro* 27/2-5 11/2140 0 14,7 c c 16,22 110'

Uppf: Pettersson Bo & Sjöberg Emma-Sara Äg: Pettersson Bo & Sjöberg Emma-Sara Vinröd, axelp. och grå/svarta ränder; vinr David Grundmann (Emma-Sara Sjöberg)

INSIGNIA 2140:7 14,4

AM

14,1

M

Total: 70 4-3-7 290.300

7

7,svbr.s.e Sam Bourbon - 21: 4 0-0-0 17,1a 3.500 20: 21 2-1-1 15,1a 102.500

Big Star e Banker Hall Viktor Lyck G 30/12-4 4/2140 6 16,0a c c 90,85 25'

Angelica Klockar Ro 8/1-7 3/2160 0 17,2 c c 51,28 35'

Viktor Lyck Ro 22/1-7 9/2140 0 18,3a c c 64,77 35'

Viktor Lyck Ro 13/2-5 2/2140 0 17,1a c c 14,05 10'

Viktor Lyck G 25/2-10 10/2140 6 17,5a c c 20,39 10'

Uppf: Liveröd Björn, Norge Äg: Dalecarlia Stables

Vinröd, sv/gul/sv bröstband; vinrödAngelica Klockar (Veronica Sundberg)

B.B.S.DAY DREAM 2140:8 11,8

AK

14,0

K

15,0

AM

Total: 47 8-5-3 384.800

8

7,br.v.e Uptown Yankee - 21: 3 1-0-0 13,8a 36.000 20: 17 3-1-1 11,8a 138.300

My Only Dream e Dahir de Prelong Magnus A Djuse S 9/10-7 1/2140 0 15,8a C C 26,20 40'

Claes Sjöström S 16/10-6 5/2660 0 17,4g c c 78,57 40'

Lina M Björk Ro 7/2-5 4/2140 1 15,9a c c 37,59 35'

Ulf Ohlsson G 16/2-4 11/1640 0 13,8a c c 14,03 35'

Magnus A Djuse Ro 27/2-4 1/2160 0 15,1 c c 28,53 100'

Uppf: Björk Bo & Margareta Äg: Ruha Tapio & Lindström Josefin Grå, svarta hängslen och bröstb; grå G Lina M Björk (Tapio Ruha)

K100 - Anderssons Hästports Ungdomsserie avd 3 (av 15) ROMME // 23

5

2140 M AUTOSTART START 19.52

3-åriga och äldre 50.001 - 415.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare.

Körsvenner födda 910101 till 030312 med högst 100 sulkylopp under 2020. 2140 m. Autostart. 12 startande.

Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(2.000) kr. Hederspris till segrande hästs körsven och ägare.

500 m 1000 m 1500 m 2000 m

TID Sista 500 m

TRIO TVILLING KOMB VINNARE PLATS

ODDS 1 2 3 TRIO TVILLING

ROBIN KRONOS 2140:9 14,0

AK

14,6

K

14,8

AM

Total: 118 4-11-7 313.850

9

11,svbr.v.e Cantab Hall - 21: 3 0-0-0 16,9a 3.000 20: 18 0-1-1 15,9a 33.700

Birgit del Ronco e Supergill Alice Molin Bs 9/11-10 10/2140 7 17,7a c c 38,73 10'

Lina M Björk Ro 1/12-5 3/2160 0 18,8 c c109,47 10'

Ida Riesterer Ro 29/1-8 9/1640 0 17,2a c c111,84 10'

Emeli Eriksson Ro 13/2-7 10/2140 7 16,9a c c 54,41 10'

Emeli Eriksson G 25/2-10 11/2140 0 18,4a c c 62,93 10'

Uppf: Allev. Kronos S.R.L. Soc Agr, Italien Äg: Stall Vi Tre

*Svart, guld stjärna; svart G Emeli Eriksson (Åsa Bäck)

FATHER OF SUN 2140:10 14,2

AM

15,3

M

Total: 26 5-5-3 401.700

10

6,br.v.e Pastor Stephen - 21: 0 0-0-0 20: 11 2-1-1 14,2a 176.000

Maxi Kimberley e Malabar Man Emma Smedeby E* 8/11-8 6/2140 0 14,2a C C 37,99 100'

Isac Lindberg E 17/11-8 4/2140 3 15,4a C c 9,57 40'

Rikard N Skoglund B 9/12-5 4/2160 1 16,2 c c 2,73 20'

Rikard N Skoglund Bs 16/12-3 3/2140 5 15,3a c c 25,08 50'

Emil Eriksson Ro* 28/12-9 3/2140n 0 17,6a c c 19,94 100'

Uppf: Hidalus AB, Linköping Äg: Liljeberg Eva-Jeanette, Bollnäs Blå, svart axelp, hängslen och ärm; sva Bs Oskar Florhed (Eva-Jeanette Liljeberg)

Chansvärdering: 6, 5, 10, 3

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

Defilering kl: 19.46

c c

c c

“Välkommen in till oss, vi finns på Rommes stallbacke”

• 0243-23 96 15 •

Öppettider:

Måndag 09-16 Tisdag 12-19 Onsdag Stängt Torsdag 09-16 Fredag 09-14 Lördag 09-12 Söndag Stängt

Vi har öppet alla travdagar!

070-910 01 91

ANDERSSONS HÄSTSPORTS UNGDOMSSERIE 2021

Lina M Björk David Grundmann Johan Brandel Felicia Molin Simon Gorski

William Ekberg Jonathan Gustavsson Ida Riesterer Niclas Hammarström Oliver Lindbög Nielsen

Lina M Björk David Grundmann Johan Brandel Felicia Molin Simon Gorski 20

20 12 12 11

10 10 8 6 6

4 4 3 2 2 Nästa försök körs 26 mars på Dalatravet Romme.

I Anderssons Hästsports Ungdomsserie körs det 15 försök för B- & K-licensierade körsvenner (födda 91 eller senare) under 2021 på Dalatravet Romme och Rättvik. Finalerna för de 12 körsvenner som samlat mest poäng i försöksloppen avgörs på Dalatravet Romme 30 oktober.

top 15

References

Related documents

V64-4: 5 Son Hugo Pellini har gjort tre starter efter uppehåll och senast hamnade han i fjärde ytter. Attacken sattes in i slutsvängen och han avslutade fullt godkänt bakom

Ljuset, allt tidigare på morgonen och senare på eftermiddagen, ger härlig energi åt alla men så finns också det där som gör att det kittlar till lite extra!. För många är

Hästägarkort utfärdade på Bergsåker och Dannero gäller som entré för 4 personer (Ej Sundsvall Open Trot).. HITTA

Alla våra produkter är fria från stabiliseringsmedel, fosfater och smakförstärkare..

Dalatravet skickar en film av loppet till segrande häst företrädarens telefon eller e-post senast några vardagar efter loppet. Om segrande hästs ägare vill få hemskickad en DVD

Dalatravet skickar en film av loppet till segrande häst företrädarens telefon eller e-post senast några vardagar efter loppet.. Om segrande hästs ägare vill få hemskickad en DVD

Alla våra produkter är fria från stabiliseringsmedel, fosfater och smakförstärkare..

Kallelse till defilering sker genom högtalare och sker några minuter efter det att föregående lopp gått i mål.. Tidangivelse om tid kvar till defilering finns på taket