Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

20  Download (0)

Full text

(1)

Trådlöst (endast vissa modeller)

Användarhandbok

(2)

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens.

Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument.

Första utgåvan: juni 2007

Dokumentets artikelnummer: 448083-101

(3)

Innehåll

1 Om integrerade trådlösa enheter

2 Använda trådlösa kontroller

Använda den trådlösa knappen ... 3

Använda programvaran Wireless Assistant (endast vissa modeller) ... 4

Använda operativsystemkontroller ... 5

3 Använda WLAN-enheter (endast vissa modeller) Ställa in ett WLAN ... 7

Ansluta till ett WLAN ... 8

Använda trådlösa säkerhetsfunktioner ... 9

Identifiera en WLAN-enhet ... 10

4 Använda HP Broadband Wireless (endast vissa modeller) Sätta in ett SIM-kort ... 12

Ta ut ett SIM-kort ... 13

5 Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa modeller) Index ... 15

SVWW iii

(4)

iv SVWW

(5)

1 Om integrerade trådlösa enheter

Trådlös teknologi överför data via radiovågor istället för ledningar. Datorn kan vara utrustad med en eller flera av följande trådlösa enheter:

● Enhet för trådlöst lokalt nätverk (Wireless local area network - WLAN) – Ansluter datorn till trådlösa lokala nätverk (vanligen kallade trådlösa nätverk, trådlösa LAN eller WLAN) på företag, i ditt hem och på allmänna platser såsom flygplatser, restauranger, kaféer, hotell och universitet. Inom ett WLAN kommunicerar varje bärbar trådlös enhet med en trådlös router eller en trådlös

åtkomstpunkt.

● HP Broadband Wireless Module (HP trådlös bredbandsmodul) – En enhet för trådlöst utbrett nätverk (WWAN) som ger åtkomst till information om huruvuda mobil nätverksoperatörservice finns tillgänglig. I ett WWAN kommunicerar varje bärbar enhet med en mobil nätverksoperatörs basstation. Mobila nätverksoperatörer installerar nätverk av basstationer (liknande

mobiltelefonmaster) på stora geografiska områden, vilket effektivt ger en täckning över hela delstater, regioner eller länder.

● Bluetooth®-enhet – Skapar ett personligt nätverk (PAN) som kan anslutas till andra Bluetooth- enheter såsom datorer, telefoner, skrivare, headsets, högtalare och kameror. I ett PAN

kommunicerar varje enhet direkt med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära varandra – i normalfallet inom 10 meter.

För mer information om trådlös teknik, se den information och de webbplatslänkar som finns i Hjälp och Support.

SVWW 1

(6)

2 Använda trådlösa kontroller

Du kan kontrollera de trådlösa enheterna i din dator med hjälp av en av dessa metoder:

● Knapp eller omkopplare för trådlöst (kallas i denna handbok för knappen för trådlöst)

● Programvaran Wireless Assistant (endast vissa modeller)

● Operativsystemkontroller

2 Kapitel 2 Använda trådlösa kontroller SVWW

(7)

Använda den trådlösa knappen

Datorn har en knapp för trådlöst, en eller flera trådlösa enheter och en eller två lampor för trådlöst, beroende på modell. Alla enheter för trådlöst på datorn är aktiverade i fabriksinställningen, så lampan för trådlöst tänds (blå) när du sätter på datorn.

Lampan för trådlöst indikerar sammantagen energistatus för de trådlösa enheterna, inte status för enskilda enheter. Om lampan för trådlöst lyser blått, betyder det att åtminstone en av de trådlösa enheterna är på. Om lampan för trådlöst är släckt, betyder det att alla trådlösa enheter är av.

OBS! På vissa modeller är lampan för trådlöst gul när alla trådlösa enheter är av.

Eftersom de trådlösa enheterna är aktiverade i fabriksinställningen, kan du använda knappen för trådlöst för att sätta på eller stänga av dem samtidigt. Enstaka trådlösa enheter kan kontrolleras via

programvaran Wireless Assistant (bara vissa modeller) eller genom hjälpprogrammet Setup.

OBS! Om de trådlösa enheterna är inaktiverade av Setup-hjälpprogrammet kommer inte knappen för trådlöst att fungera förrän du återaktiverar enheterna.

SVWW Använda den trådlösa knappen 3

(8)

Använda programvaran Wireless Assistant (endast vissa modeller)

En trådlös enhet kan sättas på eller stängas av med hjälp av programvaran Wireless Assistant. Om en trådlös enhet inaktiveras av Setup-hjälpprogrammet, måste den aktiveras på nytt av Setup-

hjälpprogrammet innan du kan sätta på eller stänga av den med hjälp av Wireless Assistant.

OBS! Om du aktiverar eller sätter på en trådlös enhet ansluts datorn inte automatiskt till ett nätverk eller en Bluetooth-aktiverad enhet.

Om du vill se statusen för de trådlösa enheterna, klickar du på ikonen för Wireless Assistant i Windows® Mobilitetscenter.

Mer information finns i online-hjälpen för Wireless Assistant:

1. Öppna Wireless Assistant genom att klicka på ikonen i Windows Mobilitetscenter.

2. Klicka på Hjälp-knappen.

4 Kapitel 2 Använda trådlösa kontroller SVWW

(9)

Använda operativsystemkontroller

Vissa operativsystem tillhandahåller också möjligheter att hantera inbyggda trådlösa enheter och den trådlösa anslutningen. Läs i användarhandledningen till operativsystemet för att få mer information.

SVWW Använda operativsystemkontroller 5

(10)

3 Använda WLAN-enheter (endast vissa modeller)

Med en WLAN-enhet kan du få åtkomst till ett trådlöst lokalt nätverk som består av andra datorer och tillbehör som är länkade via en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt.

OBS! Termerna trådlös router och trådlös åtkomstpunkt används ofta omväxlande.

● Ett större WLAN såsom ett WLAN i ett företag eller publik WLAN-hotspot använder vanligtvis trådlösa åtkomstpunkter som kan hysa ett stort antal datorer och tillbehör och kan separera kritiska nätverksfunktioner.

● Ett WLAN i hemmet eller på ett mindre kontor använder vanligtvis en trådlös router som tillåter flera trådlösa och trådanslutna datorer att dela en Internet-anslutning, en skrivare och filer utan att kräva ytterligare maskin- eller programvara.

OBS! Du måste ansluta till en WLAN-infrastruktur (via en tjänsteleverantör eller ett publikt nätverk eller företagsnätverk) för att kunna använda WLAN-enheten i din dator.

Datorer med WLAN-enheter kan stödja en eller flera av följande IEEE-industristandarder:

● 802.11b, den första WLAN-standarden, som stödjer datahastigheter på upp till 11 Mbps och fungerar på frekvensen 2,4 GHz.

● 802.11g stödjer datahastigheter på upp till 54 Mbps och fungerar på frekvensen 2,4 GHz. En 802.11g WLAN-enhet är bakåtkompatibel med 802.11b-enheter så att de kan fungera i samma nätverk.

● 802.11a stödjer datahastigheter på upp till 54 Mbps och fungerar på frekvensen 5 GHz.

OBS! 802.11a är inte kompatibel med 802.11b och 802.11g.

● 802.11n stöder datafrekvenser på upp till 270 Mbps och kan arbeta vid 2,4 GHz eller 5 GHz, vilket gör den bakåtkompatibel med 802.11a, b och g.

6 Kapitel 3 Använda WLAN-enheter (endast vissa modeller) SVWW

(11)

Ställa in ett WLAN

Om du vill installera ett WLAN och ansluta till Internet behöver du följande utrustning:

Ett bredbandsmodem (antingen DSL eller kabel) (1) och en Internet-tjänst med hög hastighet köpt från en Internet-leverantör (ISP)

En trådlös router (köpt separat) (2)

Den trådlösa datorn (3)

I nedanstående bild visas ett exempel på en installation av ett trådlöst, Internet-anslutet nätverk.

Allteftersom ditt nätverk växer, kan ytterligare trådlösa och fasta datorer anslutas till nätverket för att få åtkomst till Internet.

Mer hjälp med att installera ett WLAN finns i informationen från routertillverkaren eller Internet- leverantören (ISP).

SVWW Ställa in ett WLAN 7

(12)

Ansluta till ett WLAN

Följ dessa steg för att ansluta till WLAN:

1. Kontrollera att WLAN-enheten är påslagen. Är den igång, är lampan för trådlöst tänd. Om lampan för trådlöst är släckt, trycker du på knappen för trådlöst.

OBS! På vissa modeller är lampan för trådlöst gul när alla trådlösa enheter är av.

2. Öppna Anslut till ett nätverk genom att välja Start > Anslut till.

3. Välj trådlöst nätverk i listan och skriv därefter in nätverkets säkerhetsnyckel, om så behövs.

OBS! Om det inte finns något nätverk i listan som du vill ansluta till klickar du på Skapa en anslutning eller ett nätverk. En lista med alternativ visas där du manuellt kan leta efter och ansluta till ett nätverk, samt skapa en ny nätverksanslutning.

OBS! Den funktionella räckvidden (dvs hur långt dina trådlösa signaler når) beror på WLAN- implementeringen, routertillverkaren och störningar från andra elektroniska enheter eller strukturella hinder, till exempel väggar eller golv.

Mer information om hur du använder ett WLAN finns tillgänglig via följande resurser:

● Information från Internet-leverantören och den användarhandledning som medföljer den trådlösa routern och övrig WLAN-utrustning

● Information och de webbplatslänkar som finns i Hjälp- och support

Kontakta Internet-leverantören eller sök på webben efter en lista över publika WLAN i din närhet. Bland webbplatser som listar publika WLAN finns Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist och Geektools. Hör med varje trådlöst WLAN-område vilka priser och anslutningskrav som gäller.

Kontakta nätverksadministratören eller IT-avdelningen för att få mer information om hur du ansluter din dator till ett företags-WLAN.

8 Kapitel 3 Använda WLAN-enheter (endast vissa modeller) SVWW

(13)

Använda trådlösa säkerhetsfunktioner

När du ställer in ditt WLAN eller använder ett befintligt publikt WLAN måste du alltid aktivera säkerhetsfunktionerna så att ditt nätverk skyddas mot obehörig åtkomst. De vanligaste

säkerhetsnivåerna är Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal och Wired Equivalent Privacy (WEP).

När du installerar ett nätverk bör du använda en eller flera av följande säkerhetsåtgärder:

● Aktivera WPA-Personal eller WEP-säkerhetskryptering på routern.

● Ändra standardnätverksnamnet (SSID) och lösenord.

● Använda en brandvägg.

● Ställa in säkerheten i webbläsaren.

Mer information om WLAN-säkerhet, finns på HP:s webbplats, gå till http://www.hp.com/go/wireless (endast på engelska).

SVWW Använda trådlösa säkerhetsfunktioner 9

(14)

Identifiera en WLAN-enhet

Om du har problem med att ansluta till ett trådlöst nätverk, bekräftar du att den inbyggda WLAN-enheten är korrekt installerad på din dator:

OBS! Windows inkluderar funktionen Användarkontokontroll för att förbättra datorns säkerhet. Du kan bli ombedd att ge tillåtelse eller lösenord för uppgifter som installation av program, köra verktyg eller ändra Windows-inställningar. Mer information finns i online-hjälpen för Windows.

1. Välj Start > Dator > Systemegenskaper.

2. Klicka på Enhetshanteraren i den vänstra rutan.

3. Identifiera WLAN-enheten i listan Nätverkskort. I posten för en WLAN-enhet ingår termen trådlöst, trådlöst LAN, WLAN eller 802.11.

Om inga WLAN-enheter visas har datorn antingen inte någon inbyggd WLAN-enhet eller också är drivrutinen för WLAN-enheten felaktigt installerad.

För mer information om felsökning av trådlösa nätverk, se den information och de webbplatslänkar som finns i Hjälp och Support.

10 Kapitel 3 Använda WLAN-enheter (endast vissa modeller) SVWW

(15)

4 Använda HP Broadband Wireless (endast vissa modeller)

Med HP Broadband Wireless kan din dator nå Internet från fler platser och med ett större täckningsområde än med ett WLAN. Användningen av HP Broadband Wireless kräver en

nättjänstleverantör (kallas mobil nätverksoperatör) som vanligen är en operatör för mobiltelefonnät.

Täckningen för HP Broadband Wireless är samma som för mobil rösttelefoni.

När HP Broadband Wireless används med en mobil nätverksoperatörstjänst har du möjlighet att förbli uppkopplad mot Internet, skicka e-post eller ansluta till ditt företagsnät även om du befinner dig på resande fot eller utanför täckningsområdet för Wi-Fi hotspots (anslutningspunkter för WLAN).

HP har två typer av trådlösa bredbandsmoduler:

● HSDPA-modulen (High Speed Downlink Packet Access) ger åtkomst till nätverk som är baserade på GSM-telekommunikationsstandarden (Global System for Mobile Communications).

● EV-DO-modulen (Evolution Data Optimized) ger åtkomst till nätverk som är baserade på CDMA- telekommunikationsstandarden (Code Division Multiple Access).

Vilken typ av trådlös bredbandsmodul som medföljer din dator anges på etiketten inuti batteriplatsen.

● En etikett som innehåller en IMEI-kod (International Mobile Equipment Identity) anger att din dator innehåller HSDPA-modulen.

● En etikett som innehåller en ESN-kod (Electronic Serial Number) anger att din dator innehåller EV- DO-modulen.

En SIM-modul (subscriber identity module) krävs om datorn använder HP-modulen för trådlöst bredband med HSDPA-teknologi. En SIM-modul innehåller vanlig information, till exempel din PIN-kod (personal identification number) samt nätverksinformation. Om datorn innehåller en SIM-modul, är serienumret eller ICCID (Integrated Circuit Card Identifier), placerad på etiketten inuti batteriplatsen.

Information om HP trådlöst bredband och hur du aktiverar tjänsten med föredragen mobil nätverksoperatör, finns i den information om trådlöst bredband som medföljde datorn. Ytterligare information finns på HP:s webbplats http://www.hp.com/broadbandwireless.

SVWW 11

(16)

Sätta in ett SIM-kort

VIKTIGT: Var försiktig när du sätter i SIM-kortet så att kontakterna inte skadas.

Så här sätter du i ett SIM-kort:

1. Stäng av datorn. Om du är osäker på om datorn är avstängd eller i viloläge sätter du på den genom att trycka på strömknappen. Stäng sedan av datorn via operativsystemet.

2. Stäng skärmen.

3. Koppla från alla externa enheter som är anslutna till datorn.

4. Dra ut nätsladden från eluttaget.

5. Vänd datorn upp och ner på en plan yta med batteriplatsen mot dig.

6. Ta ut batteriet.

7. Orientera skåran på SIM-kortet enligt bilden och sätt in SIM-kortet i SIM-platsen. Skjut sedan försiktigt in kortet tills det fäster.

OBS! SIM-kortet är designat med en skåra i ena hörnet för att förhindra att det sätts i på fel sätt i SIM-platsen. Om SIM-kortet sätts i på fel sätt, passar inte batteriet.

8. Sätt tillbaka batteriet.

OBS! HP Broadband Wireless inaktiveras om batteriet inte sätts tillbaka.

9. Anslut den externa strömmen igen.

10. Starta datorn.

12 Kapitel 4 Använda HP Broadband Wireless (endast vissa modeller) SVWW

(17)

Ta ut ett SIM-kort

Så här tar du ut ett SIM-kort:

1. Stäng av datorn. Om du är osäker på om datorn är avstängd eller i viloläge sätter du på den genom att trycka på strömknappen. Stäng sedan av datorn via operativsystemet.

2. Stäng skärmen.

3. Koppla från alla externa enheter som är anslutna till datorn.

4. Dra ut nätsladden från eluttaget.

5. Vänd datorn upp och ner på en plan yta med batteriplatsen mot dig.

6. Ta ut batteriet.

7. Tryck in SIM-kortet för att frigöra det (1).

8. Dra ut SIM-kortet från platsen (2).

9. Sätt tillbaka batteriet.

10. Anslut den externa strömmen igen.

11. Starta datorn.

SVWW Ta ut ett SIM-kort 13

(18)

5 Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa modeller)

En Bluetooth-enhet möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd och ersätter de fysiska kabelanslutningar som vanligtvis länkar samman elektroniska enheter, t ex följande:

● Datorer (stationära, bärbara, PDA)

● Telefoner (mobila, trådlösa, smarta telefoner)

● Bildhanteringsenheter (skrivare, kamera)

● Ljudenheter (headset, högtalare)

Bluetooth-enheter tillhandahåller direktkommunikation med andra enheter vilket gör att du kan installera ett PAN av Bluetooth-enheter. Information om hur du konfigurerar och använder Bluetooth-enheter finns i online-hjälpen för Bluetooth.

14 Kapitel 5 Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa modeller) SVWW

(19)

Index

A

ansluta till ett WLAN 8 B

Bluetooth-enhet 14 G

guiden Internet-anslutning 7 H

HP Broadband Wireless, inaktiverad 12 I

installation av WLAN 7 K

knapp för trådlöst 2 L

lampa för trådlöst 2 M

modulen HP Broadband Wireless 11

P

Programvaran Wireless Assistant 2

publik WLAN-anslutning 8 S

SIM

definition 11 sätta i 12 ta ut 13

säkerhet, trådlöst 9

T

trådlösa kontroller knapp 2

operativsystem 2 programvaran Wireless

Assistant 2

trådlös enhet, trådlöst nätverk. 1 trådlöst nätverk, beskrivning 1 trådlöst nätverk (WLAN)

ansluta 8

funktionell räckvidd 8 nödvändig utrustning 7 publik WLAN-anslutning 8 säkerhet 9

WLAN-anslutning för företag 8

W

WLAN-anslutning för företag 8 WLAN-enhet 6

WWAN-enhet 11

SVWW Index 15

(20)

Figure

Updating...

References

Related subjects :