• No results found

Beslut Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om att införa trafikutbildningar i skolorna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beslut Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om att införa trafikutbildningar i skolorna"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Offentlig postlista

Registreringsdatum: 2018-01-26, Dokumenttyp: I,U,S, Status: J - Publicerad Urval:

2018-01-29 Rapport genererad:

Innehåll:

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 458 Svar på medborgarförslag om att införa trafikutbildningar i skolorna Ärende:

Medborgarförslag att införa trafikutbildningar i skolorna DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2016/5116-5 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 372 Svar på medborgarförslag om att införa trafikutbildningar i skolorna Ärende:

Medborgarförslag att införa trafikutbildningar i skolorna DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2016/5116-6 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 459 Svar på medborgarförslag om att utöka kuratorer i Karlskrona Ärende:

Medborgarförslag om att utöka kuratorer i Karlskrona DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2016/2730-4 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 373 Svar på medborgarförslag om att utöka kuratorer i Karlskrona Ärende:

Medborgarförslag om att utöka kuratorer i Karlskrona DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2016/2730-5 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 375 Kommunala val Ärende:

Kommunala val att förrättas av kommunstyrelsen, kommunfullmäktige. Avsägelser. Nämndemän 2017 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/29-78 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

(2)

Beslut Kommunfullmäktige 171123 § 353 Kommunala val Ärende:

Kommunala val att förrättas av kommunstyrelsen, kommunfullmäktige. Avsägelser. Nämndemän 2017 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/29-79 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171123 § 352 Avsägelser av kommunala uppdrag Ärende:

Kommunala val att förrättas av kommunstyrelsen, kommunfullmäktige. Avsägelser. Nämndemän 2017 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/29-80 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 374 Avsägelser av kommunala uppdrag Ärende:

Kommunala val att förrättas av kommunstyrelsen, kommunfullmäktige. Avsägelser. Nämndemän 2017 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/29-81 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 Inkomna interpellationer Ärende:

Interpellation till Magnus Larsson gällande Risk och verksamhetsbaserad Miljötaxa DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/6810-3 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 379 Svar på interpellation gällande risk- och verksamhetsbaserad miljötaxa Ärende:

Interpellation till Magnus Larsson gällande Risk och verksamhetsbaserad Miljötaxa DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/6810-4 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

(3)

Missiv Kommunledningsförvaltningen 171107 Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2018

Ärende:

Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/6188-3 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 445 Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2018 Ärende:

Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/6188-4 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Anmälan barn Ärende:

Anmälningar om barn som far illa BUS 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/11-40 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 380 Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2018 Ärende:

Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/6188-5 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Skrivelse Kommunledningsförvaltningen 171103 Utredning kulturskoleverksamheten Ärende:

Utredning kulturskoleverksamheten DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/5504-2 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

(4)

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 446 Utredning kulturskoleverksamheten Ärende:

Utredning kulturskoleverksamheten DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/5504-3 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beviljad schablonersättning december 2017 Migrationsverket Ärende:

Beviljad schablonersättning i december 2017. Migrationsverket DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/573-1 AMN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 381 Utredning kulturskoleverksamheten Ärende:

Utredning kulturskoleverksamheten DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/5504-4 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Växjö FR 334-18 Aktbil 5 Ärende:

Förvaltningsrätten Föreläggande ekonomiskt bistånd Mäl nr 334-18 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/575-1 AMN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Besiktningsutlåtande Slutkontroll i ärende TRV 2016/85020, Möcklö, väg 738 Ärende:

Ansökan om tillstånd för ny ledning, vatten/spillvatten, Möcklövägen TRV 2016/85020 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2016/5630-2 DSN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

(5)

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 447 Tertialbokslut med verksamhetsuppföljning med prognos för år 2017 avseende Räddningstjänsten Östra Blekinge

Ärende:

Räddningstjänsten Östra Blekinge, tertialbokslut med verksamhetsuppföljning samt prognos för år 2017 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/5776-3 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 382 Tertialbokslut med verksamhetsuppföljning med prognos för år 2017 avseende Räddningstjänsten Östra Blekinge

Ärende:

Räddningstjänsten Östra Blekinge, tertialbokslut med verksamhetsuppföljning samt prognos för år 2017 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/5776-4 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Skrivelse Kommunledningsförvaltningen Avsiktsförklaring avseende upplåtelse av tomträtt efter avstyckning i del av fastigheten Dragsö 1:1 och Karlskrona 2:1

Ärende:

Avsiktsförklaring avseende upplåtelse av tomträtt efter avstyckning i del av fastigheten Dragsö 1:1 och Karlskrona 2:1

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2017/6748-1 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Avsiktsförklaring avseende upplåtelse av tomträtt efter avstyckning i del av fastigheten Dragsö 1:1 och Karlskrona 2:1 Bilaga 1

Ärende:

Avsiktsförklaring avseende upplåtelse av tomträtt efter avstyckning i del av fastigheten Dragsö 1:1 och Karlskrona 2:1

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2017/6748-2 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 449 Avsiktsförklaring avseende upplåtelse av tomträtt efter avstyckning i del av fastigheten Dragsö 1:1 och Karlskrona 2:1

Ärende:

Avsiktsförklaring avseende upplåtelse av tomträtt efter avstyckning i del av fastigheten Dragsö 1:1 och Karlskrona 2:1

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2017/6748-3 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

(6)

Annons Parkarbetare ID 190557 Ärende:

Rekrytering av Parkarbetare ID 190557 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2018/577-1 DSN Diarie:

2018-01-25 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 384 Avsiktsförklaring avseende upplåtelse av tomträtt efter avstyckning i del av fastigheten Dragsö 1:1 och Karlskrona 2:1

Ärende:

Avsiktsförklaring avseende upplåtelse av tomträtt efter avstyckning i del av fastigheten Dragsö 1:1 och Karlskrona 2:1

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2017/6748-4 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Ansökan om utställning i Konsthallen Ärende:

Förfrågan om utställning i Konsthallen 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/435-3 KFN Diarie:

2018-01-25 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Ansökan om utställning i Konsthallen Ärende:

Förfrågan om utställning i Konsthallen 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/435-4 KFN Diarie:

2018-01-25 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Ansökan om utställning i Konsthallen samt svar Ärende:

Förfrågan om utställning i Konsthallen 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/435-5 KFN Diarie:

2018-01-25 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

(7)

Ansökan om utställning i Konsthallen Ärende:

Förfrågan om utställning i Konsthallen 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/435-6 KFN Diarie:

2018-01-25 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Växjö FR 2875-17 Dom 2018-01-25 Ärende:

DOM Förvaltningsrätten i Växjö ekonomiskt bistånd Mål nr 2875-17 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/580-1 AMN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 448 Förslag till taxor för Drift- och Servicenämndens verksamheter år 2018 Ärende:

Förslag till taxor för Drift- och servicenämndens verksamheter DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2015/673-15 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 383 Förslag till taxor för Drift- och Servicenämndens verksamheter år 2018 Ärende:

Förslag till taxor för Drift- och servicenämndens verksamheter DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2015/673-16 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Slutredovisning-Arrangemangsbidrag till Dans i Blekinge Ärende:

Arrangemangsbidrag till Dans i Blekinge DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/2719-3 KFN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

(8)

Skrivelse Kommunledningsförvaltningen Exploateringsavtal för Skavkulla 1:2 m.fl., Nättraby, Karlskrona kommun Ärende:

Detaljplan Skavkulla 1:2 m.fl., Nättraby, Karlskrona kommun DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/3949-12 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 452 Exploateringsavtal för Skavkulla 1:2 m.fl., Nättraby, Karlskrona kommun Ärende:

Detaljplan Skavkulla 1:2 m.fl., Nättraby, Karlskrona kommun DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/3949-13 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 387 Exploateringsavtal för Skavkulla 1:2 m.fl., Nättraby, Karlskrona kommun Ärende:

Detaljplan Skavkulla 1:2 m.fl., Nättraby, Karlskrona kommun DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/3949-14 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Erbjudande om konvertering till tillsvidareanställning enligt LAS § 5a L.O.

Ärende:

Erbjudande om konvertering till tillsvidareanställning enligt LAS § 5a L.O.

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2018/554-1 FSN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Besked till arbetstagare om att anställning för begränsad tid kommer att upphöra C.S.

Ärende:

Besked till arbetstagare om att anställning för begränsad tid kommer att upphöra C.S.

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2018/552-1 FSN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

(9)

Skrivelse 171106 Utbetalning av partistöd för 2018 Ärende:

Utbetalning av partistöd för 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/4899-1 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 455 Utbetalning av partistöd för 2018 Ärende:

Utbetalning av partistöd för 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/4899-2 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 390 Utbetalning av partistöd för 2018 Ärende:

Utbetalning av partistöd för 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/4899-3 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut i Överklagan från Transsportstyrelsen TSV 17- 4546 Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/3868-8 FSN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Skrivelse Kommunledningsförvaltningen 171027 Svar på motion om att Karlskrona ska ansöka om medlemskap i International Cities of Refuge Network (ICORN)

Ärende:

Motion att Karlskrona ska ansöka medlemskap i International Cities of Refuge Network (ICORN) DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2016/2691-3 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

(10)

Foto till Ansökan om parkeringstillstånd Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2017/7413-4 FSN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Ansökan om parkeringstillstånd med foto samt läkarintyg Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2017/7274-1 FSN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Begäran om Yttrande och handlingar Ärende:

Begäran om Yttrande och handlingar från IVO dr.nr 8.8.1-36779/2016-1 ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2018/579-1 FSN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/13-109 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Beslut om utmätning av lön/ersättning Ärende:

Beslut om utmätning av lön/ersättning DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2015/74-18 KSN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

(11)

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/13-110 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/13-111 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/13-112 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/13-113 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/13-114 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

(12)

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/13-115 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/13-116 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/13-117 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/13-118 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/13-119 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

(13)

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/13-120 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2018 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/13-121 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om kränkande behandling - KRBEH-HU63 Ärende:

Anmälan om kränkande behandling, KRBEH-HU63 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/581-1 KSN Diarie:

2018-01-25 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

Innehåll:

Anmälan om kränkande behandling - KRBEH-UY06 Ärende:

Anmälan om kränkande behandling, KRBEH-UY06 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/582-1 KSN Diarie:

2018-01-25 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

Innehåll:

Anmälan om kränkande behandling - KRBEH-TU60 Ärende:

Anmälan om kränkande behandling, KRBEH-TU60 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/583-1 KSN Diarie:

2018-01-25 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

(14)

Anmälan om kränkande behandling - KRBEH-FP54 Ärende:

Anmälan om kränkande behandling, KRBEH-FP54 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/586-1 KSN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

Innehåll:

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 456 Svar på motion om att Karlskrona ska ansöka medlemskap i International Cities of Refuge Network (ICORN) 12

Ärende:

Motion att Karlskrona ska ansöka medlemskap i International Cities of Refuge Network (ICORN) DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2016/2691-4 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 391 Svar på motion om att Karlskrona ska ansöka om medlemskap i Internationell Cities of Refuge Network (ICORN) 12

Ärende:

Motion att Karlskrona ska ansöka medlemskap i International Cities of Refuge Network (ICORN) DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2016/2691-5 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 457 Svar på motion om att skapa en naturskola och satsa på utomhuspedagogik i Karlskrona

Ärende:

Motion om att skapa en naturskola och satsa på utomhuspedagogik i Karlskrona DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2016/2692-4 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 392 Svar på motion om att skapa en naturskola och satsa på utomhuspedagogik i Karlskrona

Ärende:

Motion om att skapa en naturskola och satsa på utomhuspedagogik i Karlskrona DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2016/2692-5 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

(15)

Skrivelse Kommunledningsförvaltningen 171026 Fastställande av reglemente för Drift- och Servicenämnden samt Kommunstyrelsen

Ärende:

Fastställande av nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder med anledning av ändrad arbetsordning i kommunfullmäktige

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2016/5797-16 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 450 Fastställelse av reglemente för Kommunstyrelsen och Drift- och Servicenämnden

Ärende:

Fastställande av nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder med anledning av ändrad arbetsordning i kommunfullmäktige

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2016/5797-17 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 385 Fastställelse av reglemente för Kommunstyrelsen och Drift- och Servicenämnden

Ärende:

Fastställande av nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder med anledning av ändrad arbetsordning i kommunfullmäktige

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2016/5797-18 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Uppsägning av egen tjänst på egen begäran K.F Ärende:

Uppsägning av egen tjänst på egen begäran K.F DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/590-1 KSN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Uppsägning av egen tjänst på egen begäran J.K Ärende:

Uppsägning av egen tjänst på egen begäran J.K DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/591-1 KSN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

(16)

Skrivelse Kommunledningsförvaltningen 170815 Svar på motion om att i Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten

Ärende:

Motion om att i Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/1912-5 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunstyrelsen 171010 § 406 Svar på motion om att i Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten Ärende:

Motion om att i Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/1912-6 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171123 § 364 Svar på motion om att i Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten Ärende:

Motion om att i Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/1912-7 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 389 Ny- och omtecknande av hyresavtal på Karlskrona kommuns ytor i Ruthensparre, Östra Hamngatan

Ärende:

Ny- och omtecknande av hyresavtal på Karlskrona kommuns förhyrda ytor i Ruthensparre, Östra Hamngatan DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2016/2024-5 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Skrivelse Kommunledningsförvaltningen 171030 Försäljning av industrifastighet längs Tennvägen, Torskors, Karlskrona kommun

Ärende:

Nybyggnad av företagshotell, Tennvägen Karlskrona DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/3412-5 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

(17)

Beslut Kommunstyrelsen 171128 § 451 Försäljning av industrifastighet längs Tennvägen, Torskors, Karlskrona kommun

Ärende:

Nybyggnad av företagshotell, Tennvägen Karlskrona DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/3412-6 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Beslut Kommunfullmäktige 171214 § 386 Försäljning av industrifastighet längs Tennvägen, Torskors, Karlskrona kommun

Ärende:

Nybyggnad av företagshotell, Tennvägen Karlskrona DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/3412-7 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Utredning i samband med personalärende Ärende:

Utredning i samband med personalärende DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/592-1 KSN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Svar avseende reviderat ersättningsanspråk Ärende:

Bestridande av betalningsansvar DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4024-4 SN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om missförhållanden Ärende:

Anmälan om missförhållanden ***** ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2018/594-1 KSN Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

(18)

Delegationsbeslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 180125 Avgift för tillsyn enligt miljöbalken avseende avhjälpandeåtgärd på fastigheten Östra Nättraby 2:29

Ärende:

Anmälan om avhjälpandeåtgärd på fastigheten Östra Nättraby 2:29, Karlskrona kommun - saneringsrapport DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/7000-2 KS Diarie:

2018-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

References

Related documents

Att lokalisera förmågan till livräddning av människor under vattenytan med hjälp av räddningsdykning till en station istället för dagens två, bedöms inte innebära någon

att hemställa till Linköpings kommun att framledes ansvara saneringskostnader inför och för sanering av.. räddningsövningsfältet

-Godkänna förslag till taxa för myndighetsutövning i Hörby kommun för tillståndsavgift med 950:- x objektsfaktor att gälla fr o m 2018-07-01.. Tidigare antagen taxa

Då tjänsten som utredare är vakant sedan 2018-10-01 behöver delegationsordningen även revideras med ny delegat för de områden där beslutsrätt hittills har delegerats

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till taxa för myndighetsutövning i Hörby kommun för tillståndsavgift med 950:- x objektsfaktor att gälla

Yrkande: Direktionen ger presidiet i uppdrag att skriva fram ett äskande till medlemskommunerna för ett förstärkt medlemsbidrag för budget i balans 2022 samt att återkomma

Kol 7 = Nämnden har indexuppräknat taxan 2017 eller taxan fastställs på annat sätt. Ange

För rengöring utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 3.1 samt tillägg för