Nattarbete i spåren 4 - 6 december Risk för störande buller

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MÅNAD 2019 Tågtrafiken stoppas från lördag 23.03 till söndag 7.55 och från

söndag 21.20 till måndag 4.53. Under dessa tider pågår arbeten i spåren från Arlöv till Ringvägen i Lund. Det är arbeten som bara kan utföras när det är tågstopp. För att påverka trafiken och resenärer så lite som möjligt görs detta under några helgnätter.

Vid Klostergården, från Ringvägen till Flackarp, kommer Trafikverkets entreprenör att arbeta i spårområdet.

Utmed Koloniträdgårdarna Månslyckan och Haga kommer entreprenören att bygga fundament till bullerskyddsskärmar.

Arbetena kan störa

Entreprenören håller sig till de riktvärden som gäller för buller från byggarbetsplatser vid olika tider på dygnet. En del arbeten kan ändå upplevas som störande.

.

Nattarbete i spåren 4 - 6 december Risk för störande buller

Natten till söndag och natten till måndag stängs tågtrafiken mellan Malmö och Lund . Då passar Fyrspåret på att göra arbeten som annars varit för riskfyllda. En del arbeten kan upplevas som störande.

Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv

Telefon: 0771–921 921 www.trafikverket.se/fyrsparet

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHLA Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00 Övrig tid: 08-585 516 10

Vid Klostergården arbetar entreprenören i spårområdet natt till söndag och natten till måndag.

INFORMATION • FYRSPÅRET MALMÖ-LUND • DECEMBER 2021

Figure

Updating...

References

Related subjects :