• No results found

VÄG 260 ÄLTASTRÅKET GC-VÄG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VÄG 260 ÄLTASTRÅKET GC-VÄG"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

HÄMPLINGEVÄGEN

TENNTORPSVÄGEN

ULVSJÖVÄGEN HÖGLIDEN

SÄVSÅNGARVÄGEN

GRÅSPARVSVÄGEN

PILFINKSVÄGEN

GRANVÄGEN

KLISÄTRAVÄGEN

GRANVÄGEN

BLÅHAKEVÄGEN ÄLTAVÄGEN

ÄLTAVÄGEN STORA VÄGEN

HÄMPLINGEVÄGEN

T2 T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T2

T2

V2

V2

V1

V1 V1 V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

T1 V2

T2 T3

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

FÖR GRANSKNING

GRANSKNINGSHANDLING

2019-05-16

VÄG 260 ÄLTASTRÅKET GC-VÄG

GEMENSAMT

GC-VÄG

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL PLANKARTA

MARKANSPRÅK

ÄLTASTRÅKET, GC-VÄG KM 2/500-2/993

A1 0 01 C 02 05

1:1000

144993

References

Related documents

[r]

[r]

[r]

[r]

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Sträckningen av befintlig gång- och cykelväg kommer att justeras något vid Älta skola där yta tas från bilvägen för att göra plats för den nya gång- och cykelvägen

Planen skall nu åter ställas ut för granskning och för att underlätta för läsaren beskrivs i detta PM kort vilka förändringar som införts i denna Granskningshandling (daterad

Kommunen önskar därför att Trafikverket tar hänsyn till Nacka kommuns planer för nya Älta centrum och Ältavägen i det fortsatta arbetet med det regionala cykelstråket och den

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Där gång- och cykelvägen passerar busshållplatser är en utformning som minskar risken för konflikter mellan fotgängare och cyklister av stor vikt.. Gång- och cykelvägen ska

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Sträckningen av befintlig gång- och cykelväg kommer att justeras något vid Älta skola där yta tas från bilvägen för att göra plats för den nya gång- och cykelvägen mellan

Längs med väg 260 ligger Nacka ström, Nacka gård, Nedre kvarn, Nacka gamla kyrkogård, Nackareservatets naturreservat och riksintressen för kulturmiljö, friluftsliv samt Natura

[r]

[r]