Fårösundsleden Vägfärja TIDTABELL

Full text

(1)

Gäller från 2019-06-01

Vägfärja

Fårösundsleden

Fårösund–Fårö–Fårösund

TIDTABELL

(2)

SOMMARTIDTABELL

måndag–söndag, 1 juni–v.26 och v.33–31 augusti

00 00 30

01 00 30

02 00A 03 00A 04 00A 30

05 00 30

06 00 30

07 00 30

08 00 30

09 00 15B 30 45B 10 00 15B 30 45B 11 00 15B 30 45B 12 00 15B 30 45B 13 00 15B 30 45B 14 00 15B 30 45B 15 00 15B 30 45B 16 00 15B 30 45B 17 00 15B 30 45B 18 00 15B 30

19 00 30

20 00 30

21 00 30

22 00 30

23 00

A – Går endast efter kallelse. B – går v.25–v.26 och v.33–v.34

*Returresa från Fårö genomförs direkt efter lossning och lastning.

Fårösund–Fårö–Fårösund*

(3)

SOMMARTIDTABELL måndag–söndag, v.27–v.32

00 00 30

01 00 30

02 00A 03 00A

04 00A 30

05 00 30

06 00 30

07 00 30

08 00 30

09 00 10 20 30 40 50 10 00 10 20 30 40 50 11 00 10 20 30 40 50 12 00 10 20 30 40 50 13 00 10 20 30 40 50 14 00 10 20 30 40 50 15 00 10 20 30 40 50 16 00 10 20 30 40 50 17 00 10 20 30 40 50 18 00 10 20 30

19 00 30

20 00 30

21 00 30

22 00 30

23 00

A – Går endast efter kallelse.

*Returresa från Fårö genomförs direkt efter lossning och lastning.

(4)

VINTERTIDTABELL

måndag–söndag, 1 september–31 maj 00 00A 30A

01 00A 30A 02 00A 03 00A 04 00A 30A 05 00A 30 06 00 30 07 00 30 08 00 30

09 30

10 00 30 11 00 30 12 00 13 00 30 14 00 30 15 00 30 16 00 30 17 00 30 18 00 30 19 00 30 20 00 30 21 00 30 22 00A 30A 23 00A

A – Går endast efter kallelse.

*Returresa från Fårö genomförs direkt efter lossning och lastning.

Fårösund–Fårö–Fårösund*

(5)

VINTERTIDTABELL

måndag–söndag, 1 september–31 maj 00 00A 30A

01 00A 30A 02 00A 03 00A 04 00A 30A 05 00A 30 06 00 30 07 00 30 08 00 30

09 30

10 00 30 11 00 30 12 00 13 00 30 14 00 30 15 00 30 16 00 30 17 00 30 18 00 30 19 00 30 20 00 30 21 00 30 22 00A 30A 23 00A

A – Går endast efter kallelse.

*Returresa från Fårö genomförs direkt efter lossning och lastning.

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

Förtur och tillfälliga hinder

Trafikanter som är fast bosatta på Fårö, och trafikanter som är fast bosatta på Gotland och som p.g.a. arbete på Fårö utnyttjar färjeleden under större delen av året har förtur (gäller 1 juni till 15 augusti). Förtur har även utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi.

Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väder- lek, vattenstånd och korsande sjötrafik.

Kallelsetur

Kallelseturer (märkta A) måste beställas.

Kallelse av färja får göras tidigast 10 minuter före turens ordinarie avgång ring direkt till Fårösunds- leden 0771-65 65 65, begär personal och sedan Fåröleden. Turer som fordrar kallelse är särskilt utmärkta i tid-tabellen. Om färjan inte kallats, ställs turen in.

Farligt gods

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

Förbud

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

(6)

bosAngel- Skogslund

Lärbro

S lite Närs Österby Norrvange

ngstäde

148

148 147

147

GOTLAND GOTLAND GOTLANDS LÄN GOTLANDS LÄN

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 00,51 2 3

km

Ö s t e r s j ö n

Fårösund Broa

TRAFIKVERKET. BESLLNINGSNR: 100141. UTGÅVA: 14-1. JUNI 2020. PRODUKTION: TRAFIKVERKET, FORM OCH EVENT. KARTA: LANTMÄTERIET, DNR 109-2010/2667.

Vägnummer: 699, Fårösund–Broa Längd: 1 300 meter

Överfartstid: ca 8 minuter Leden trafikeras av frigående färja.

Trafikinformation

trafikverket.se/farosundsleden Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65

Beställ störningsinfo via sms på ledens webbplats.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar, järnvägar och vägfärjeleder samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :