• No results found

Begreppet procent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Begreppet procent"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Mikael Sundström, Lotta Skoglund, Granbergsskolan

Begreppet procent

Bild eller figur Bråkform Procentform Hundradelar Decimalform Tre av fyra

Var tionde

60%

3 tiondelar

35 av 100

4 5 9 av 10

0,02 En på tjugo

40/100

Här är det dags att ta ett ”IRL”

papper igen.

Fyll i de tomma fälten så att tabellen blir

komplett

References

Related documents

4 När antalet värden är jämnt, är medianen det värde som ligger mitt emellan de två värden som ligger i mitten.. Alltså medelvärdet av de två mittersta värdena när

[r]

Konjunkturinstitutet, 2004. Minskningen av jämviktsarbetslösheten sker rent tekniskt genom att fackföreningarnas förhandlingsstyrka minskas med 10 procentenheter vilket sänker

På samma sätt som Palestinska Myndigheten, PA, lyfter jordbrukets roll i motståndet mot ockupationen, betonar även enskilda bönder hur de kopplar sin praktik till ett motstånd

Frukostmötena går till viss del emot detta re- sonemang genom att låta brukarna styra samtalsäm- net, även om Ralf undrar om brukarna pratar för att de har någonting att säga

Hyresgäst 1 säger också att hyresvärden under tiden gjort större förändringar i planeringen för renoveringen, vilket alla hyresgäster inte fått information om?. Inledningsvis

Religionsundervisning var för bara hundra år sedan det mest dominerande skolämnet på schemat för både svenska och finländska barn och ungdomar. Idag är

Tankesättet innebär att alla eller vissa anställda inom verksamheterna införskaffar nya kunskaper genom kurser eller utbildningar och sedan genom att sprida denna nya kunskap

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om urvalet till komvux och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett

Därför anser jag att det är hög tid att regeringen lägger fram förslag för att stärka jämställdheten inom svensk idrott, med särskild vikt på hur ekonomiska medel fördelas

Särskilt stöd brukar vi ha i form av att en elev får hjälp av speciallärare under en viss tid, i detta fall kan det handla om stöd att sätta igång arbetet eller att vi som lärare

I och med att det kan vara komplext att göra en bedömning av om värdeminskningen är bestående eller ej för att på så sätt se om en nedskrivning behövs göras

Pedagogerna tyckte att nyfikenhet på olika kulturer, öppet sinne, kunskaper, erfarenheter och medvetenhet för att inkludera och integrera både barn och deras föräldrar i

– MKMVA bildades för att tillvarata veteranernas intressen, se till att de får vettiga pensioner och inte är hemlösa.. Istället gör de meningslösa politiska utspel för att synas

By an empirically grounded under- standing of daily practices in small restaurants the thesis will show and ex- plain how professionalism including leadership, is formed and understood

The curriculum for teacher education institutes (TEI) has to be assessed and developed. The curricula adopted by TEIs in preparing future teachers should be carefully revised. A

3 Martin Eriksson 4 Robin Eriksson 5 Jenny Friskman 6 Marina Jacobsson 7 Jeanette Javidi Agheli 8 Anna Jonsson. 9 Inga Lill Karlbrink 10 Catrin Larsson 11 Andreas Lindell 12

Material: 1 spelplan per spelare, 2 stycken 1-9 tärningar, OH- penna. Spelarna turas om att slå de

[r]

Sångaren på den tomma spelplatsen – en poetik handlar om hur sångaren Sven Kristersson, tillsammans med sina medarbetare, levandegör sång och poesi för en publik i vår tid..

Det är emellertid inte så att jag använder enbart hermeneutiskt tänkande som en metod för att skapa min poetik. Filosofi och hermeneutik kan bara i begränsad utsträckning hjälpa

[r]