• No results found

FACIT – Högre nivå

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "FACIT – Högre nivå"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Granbergsskolan

FACIT – Högre nivå

VOLYM – PROBLEMLÖSNING:

1. 120 000 st 2. ca 90 kg 3. 5,0 kg

4. a) ca: 580 000 m3 (577 268) b) ca: 11500 flak (11 545) 5. 16,6 cm hög

6. 88 st (87,5)

7. Ca 7,2 mm (3,6 ggr två)

VINKLAR:

1. u = 153 o

2. x = 62 o och y = 118 o

3. alt 1: bägge är 70,5 o alt 2: 39 o och 102 o 4. 66 o, 38 o och 76 o 5. 38 o, 64 o och 78 o 6. 30 o, 60 o och 90 o 8. u = 56 o

9. u = 74 o

SKALA 2 (IRL):

1. a) 5000 cm = 50 m b) 2 8 50 140,   m

c) 2,2+2,8+2,1+4,1+2+1,5+2+2,1+1,7+1,8+2=24,3 alltså: 24 3 50,  1215m

eller: 1,2 km d) 2+2-1,8=2,2

alltså: 2 2 50,  110m

2. 10 1 250000,  2525000cm (ungefär 25 km)

3.

1280000000 5 3

241509434 ,

alltså: skala 1:242 000 000

Likformighet och Pythagoras sats:

1. s = 7,3 cm 2. 12 mm2 3. 240 m

4. 15 cm eller 21 cm 5. b = 4,8 cm

6. 18 meter

7. 3,97 meter (ungefär 4 meter) 8. 6,7 meter

VINKLAR ”Högre än högst):

1. x = 67 o

2. 4x = 88 o och 22 o 3. u = 36 o w = 28 o v = 116 o 4. w = 50 o u = 80 o v = 20 o

References

Related documents

Här har jag främst undersökt gestaltmönstren för riktning och balans. De tycks båda manipulera läsningens tid. En stigande riktning tycks skynda på tempot, medan.. fallande

Mikael Sundström, Lotta Skoglund Granbergsskolan. Minus

Mamma orm är dubbelt så lång som det yngsta barnet och pappa orm är 13 cm längre än mamma orm. Skriv ett uttryck för ormarnas

Mikael Sundström, Lotta Skoglund

Lösa problem med hjälp av

Lösa problem med hjälp av

Beräkna omkrets och area hos en parallellogram med sidorna 37,3 mm och 12,5 mm, där höjden (vinkelrät mot den längre sidan) är 10,1 mm.. Men

Hur stor area har området om det ser ut enligt nedan.. Triangelns hypotenusa är

[r]

Längden hos en rektangel med omkretsen 52,0 mm är 4,00 mm längre än bredden.. Bestäm

[r]

Visa Micke ditt svar…. Addera &

5 Johan gjorde en undersökning om hur många telefoner som fanns i ett

FACIT Högre & mycket högre

Förenklingar Högre nivå Se

Ekvationer Högre

Hur mycket ska Johanna senare betala tillbaka till Sture och Bert för att alla ska ha betalat lika mycket.. De resterande pälsarna såldes ut för halva priset i slutet

Grundpotensform (riktigt hög nivå):. Samlat facit

Mikael Sundström Alirskolan Problemlösning:1. Det ger 12 st

Facit – Högre nivå.. Multiplicera bråk

Area & Omkrets, blandad

Ännu högre nivå,

Anki köper varje månad en tidskrift om lerduveskytte för 65 kr.. En prenumeration på samma tidskrift kostar 600 kr