• No results found

Du kan logga in med användarnamn och lösenord eller via Bank-Id

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Du kan logga in med användarnamn och lösenord eller via Bank-Id"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

InfoMentor

Du loggar in på InfoMentor via adressen www.infomentor.se där du sedan väljer Logga in.

Du kan logga in med användarnamn och lösenord eller via Bank-Id. Om du loggar in med användarnamn och lösenord kommer du inte åt alla funktioner.

För att logga in med Bank-Id klicka på Andra inloggningssätt och välj sedan Borgholms kommun, vårdnadshavare.

När du loggat in möts du av ett antal boxar med olika innehåll:

(2)

Hur fungerar boxarna?

Funktionerna på startsidan är indelade i olika boxar som ger dig en snabb överblick över all information. Observera att boxarnas antal beror på vilken funktionalitet din skola har valt att använda och antalet kan därför variera. Klicka eller tryck på en box för att öppna och ta del av innehållet och stäng genom att klicka på InfoMentor-ikonen i övre vänstra hörnet.

Varför är det tomt i en/flera av boxarna?

Det beror på att skolan inte har lagt in någon information.

Vad innehåller boxarna?

Dokumentation: I denna box hittar du Portfolio - här syns de filer som skolan sparat på eleven. I boxen hittar du även de IUP, Åtgärdsprogram och Anteckningar som skolan har publicerat, om skolan har valt att använda dessa funktioner.

Fritidsschema: Här kan vårdnadshavaren som har sitt barn inskrivet på fritids registrera, se och ändra elevens tider samt lägga till en kommentar och även se om lärare skrivit en kommentar. Observera det är inte tillåtet att registrera/ändra barnets schema under innevarande vecka.

Här hittar du som vårdnadshavare en film som visar hur InfoMentor Fritids fungerar. Filmen visar hur du kan registrera, se och ändra barnets tider samt hur du kan lägga till en

kommentar, t ex om barnet ska följa med en kompis hem.

Frånvaro: I denna box visas all frånvaro. Här kan vårdnadshavaren rapportera om eleven är frånvarande idag eller i morgon. Vårdnadshavaren kan även rapportera frånvaro för del av dag mot elevens schema.

Information: Här visas de nyheter, filer och länkar som skolan har publicerat.

Schema: Här syns elevens schema och man kan enkelt välja t ex vilken dag eller vecka man vill titta på.

Utvecklingssamtal: Denna box syns enbart för vårdnadshavaren och visas enbart när det finns bokningsbara tider för utvecklingssamtal för eleven. När man har bokat en tid så visas den direkt på startsidan. Det går även att gå in i boxen för att se, ändra eller avboka en bokad tid.

Veckoplan: Här finns en översikt över vad som händer vecka för vecka med veckobrev, information och läxor.

Hur rapporterar jag frånvaro?

Om du är vårdnadshavare kan du rapportera frånvaro genom att klicka eller trycka på boxen

”Frånvaro”, och därefter på knappen som heter ”Rapportera frånvaro”. Här kan du

rapportera om ditt barn är frånvarande idag eller i morgon. Du kan även rapportera frånvaro för del av dag mot elevens schema.

TITTA PÅ FILMEN

(3)

Jag har fler än ett barn, hur fungerar det då?

Längst upp till höger i menyn står namnet på ditt barn. Klicka där, så kan du sedan enkelt växla till ditt/dina andra barn.

Skicka meddelande till personelen

Du kan skicka meddelande till skolans lärare genom att klicka på brevet uppe till höger.

Klicka brevet med ett plus bredvid för att skapa nytt meddelande. I rutan Till söker du fram pedagogens namn. Skriv ditt meddelande och klicka på Skicka.

När du får svar från pedagogen så hittar du det under det lilla brevet.

References

Related documents

Bild 20 visar hur det ser ut i e-tjänsten där du söker fram påbörjade eller inskickade ansökningar och du kan komplettera en redan inskickad ansökan. KOMPLETTERA ANSÖKAN

Klicka på den blå ikonen för att se en överblick över månadens tider samt lägga in tider för kommande dagar.. Den svarta inforutan visas de första gångerna användaren

Gå till den vecka där du vill lägga in schema genom att klicka på Gå till vecka och välj aktuell vecka eller genom att klicka dig framåt med högerpilen:... Klicka på

- Kan vara ett bättre alternativ än investeringssparkonto eller kapitalförsäkring för sparande i fonder med låg risk, till exempel räntefonder, på grund av

Du kan logga in på 1177.se och använda e-tjänsterna bland annat för att kontakta Infektionsmottagningen, läsa din journal och se dina recept och.. Du kan logga in på 1177 via

Jag, som är den person som klagomålet gäller, samtycker till att patientnämnden behandlar de uppgifter som lämnats på denna blankett och eventuella bilagor. Samt kommunicerar

• Verksamhetschef enhetschef ansvarar för att personal, inklusive vikarier har och tillräcklig kompetens om risker vid en eventuell värmebölja och vilka åtgärder som

Connection Name= något som gör det tydligt för dig text Region Uppsala VPN SITHS För