• No results found

Fyra av tio högskolestudenter har problem med ljudmiljön

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fyra av tio högskolestudenter har problem med ljudmiljön"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Fyra av tio högskolestudenter har problem med ljudmiljön

Fyra av tio studenter har problem med dålig ljudmiljö i högskolan. Det visar en ny undersökning som Hörselskadades Riksförbund (HRF) har låtit göra vid fem högskolor. Studenterna har svårt att koncentrera sig, svårt att komma ihåg och svårt att höra vad föreläsare säger.

Drygt 1 500 studenter deltog i Novus-undersökningen som HRF låtit göra. Hela 40 procent av dem uppgav att de besväras av störande ljud i högskolans lokaler.

Lika många, 42 procent, har ofta/ibland svårt att höra vad föreläsaren säger.

Alltså: Störande ljud hörs ofta alldeles för mycket och önskat ljud för lite.

Orsakerna är framför allt dålig akustik, dålig ljudisolering, bristfällig ljudteknik och ogenomtänkt lokalplanering.

– Det är anmärkningsvärt att just högskolan, vars främsta syfte är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för inlärning, studier och problemlösning, har en ljudmiljö som har rakt motsatt verkan, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

– Istället för att jämna vägen för sina studenter har högskolor satt upp onödiga hinder för dem. Det är oförsvarligt.

Forskning visar att dålig ljudmiljö försämrar minnet och inlärningsförmågan, och det framgår även av HRFs undersökning. Av de studenter som besväras av störande ljud uppger 78 procent att den dåliga ljudmiljön gör att de inte kan koncentrera sig och 42 procent får svårare att komma ihåg.

– Ljudmiljön är ett stort problem även i förskolor och skolor, det har HRFs tidigare undersökningar visat, säger Jan-Peter Strömgren.

– Så här kan det inte få fortsätta. Nu behövs en statlig bullerkommission som ser över ljudmiljön i alla lärande miljöer – från förskola till högskola.

Läs mer om undersökningen på www.befriasamtalet.se/press

För mer information:

Ingvild Falkenhaug, informationschef, tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

Pressmeddelande 2011–09–28

Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm tel: 08-457 55 00, texttel: 457 55 01 fax: 08-457 55 03

e-post: hrf@hrf.se webb: www.hrf.se

References

Related documents

I den grundläggande procenträkningen använder man hela tiden procenten (andelen), delen och det hela. Här är tre återkommande problem som man ofta stöter på, där man

3 Martin Eriksson 4 Robin Eriksson 5 Jenny Friskman 6 Marina Jacobsson 7 Jeanette Javidi Agheli 8 Anna Jonsson. 9 Inga Lill Karlbrink 10 Catrin Larsson 11 Andreas Lindell 12

För telefonoperatörer i callcenterföretag förekommer skiftande nivåer av bakgrundsljud, informationsflöde och ljudbelastning. Detta ställer mycket stora krav på hörsel,

Kvinnor upplever sig ha både svårare att höra och har större problem med ljudmiljön på jobbet Kvinnor upplever i större utsträckning än män svårigheter att höra i

Faktorerna som påverkar hur lätt vagnen är att manövrera är vikten, val av hjul och storleken på vagnen. Val av material påverkar vikten i stor utsträckning och då vagnen ska

Syftet med studien är att ta reda på hur ljudmiljön ser ut i förskolans vardag, och att se vad de undersökta förskolorna gjort för att förbättra ljudmiljön, samt att undersöka

Denna enkät kan användas av arbetsgivare, skyddsombud och företagshälsovård, för att fånga upp brister i ljudmiljön på arbetsplatsen och hörselproblem bland arbetstagare...

En sångerska och vän till mig, Tora Hyllstam, berättade att hon brukade använda denna metod eftersom hon upplevde att det blev lättare för henne att memorera musiken när låten